The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Lars Nylén tvingas lämna Kriminalvården...

Debatt 2011-05-26 18:08:47 Visningar: 13 146 Anmäl nyheten

LARS NYLÉN: 1) Var 2002 den ansvarige Riks.krim.chefen: Nu även en f.d. Generaldirektör Kriminalvården 2) Nylén var vän med Länspolismästaren Göran Lindgren alias "Kapten Klänning" 3) i hans närmaste kontaktnät ingår f.d. Rikspolischefen Sten Hecksher...

Foto: LARS NYLÉN: 1) Var 2002 den ansvarige Riks.krim.chefen: Nu även en f.d. Generaldirektör Kriminalvården 2) Nylén var vän med Länspolismästaren Göran Lindgren alias "Kapten Klänning" 3) i hans närmaste kontaktnät ingår f.d. Rikspolischefen Sten Hecksher...

Andra tunnhåriga män, med glasögon, som fått sparken under rättsprocessåret 2009 > Lars G. Josefsson: VD för Vattenfall AB från 2000-2010 tillika klimatrådgivare åt Angela Merkel då det begav sig...

Foto: Andra tunnhåriga män, med glasögon, som fått sparken under rättsprocessåret 2009 > Lars G. Josefsson: VD för Vattenfall AB från 2000-2010 tillika klimatrådgivare åt Angela Merkel då det begav sig...

SPARKEN 2009: som Ordf. för Vattenfall, utan någon förklaring eller motivering, fick likaså den tunnhårige med glasögon prydde Dag Klackenberg, numera VD för Svensk Handel: Han har själv påstått sig varit dubbelagent för Säpo dessförinnan: Lämnade UD 2001

Foto: SPARKEN 2009: som Ordf. för Vattenfall, utan någon förklaring eller motivering, fick likaså den tunnhårige med glasögon prydde Dag Klackenberg, numera VD för Svensk Handel: Han har själv påstått sig varit dubbelagent för Säpo dessförinnan: Lämnade UD 2001

Sossen Jan Rudén tillika fackförbundets Seko's ordförande som trots avslöjad muthärva, ansåg att Nylén "gjort ett bra jobb och är kritisk till att han får andra uppdrag". Häpp?!

Foto: Sossen Jan Rudén tillika fackförbundets Seko's ordförande som trots avslöjad muthärva, ansåg att Nylén "gjort ett bra jobb och är kritisk till att han får andra uppdrag". Häpp?!

Riksrevisorn Jan Landahl ansvarar bl.a. för granskningen av Rättsväsendet

Foto: Riksrevisorn Jan Landahl ansvarar bl.a. för granskningen av Rättsväsendet

Lojal Frimurare och bromskloss är överåklagare Björn Ericson vid Riksenheten för polismål. Läs mer sambandsinformation i artikeln: DET FINNS ETT SVART HÅL I RÄTTSVÄSENDET...

Foto: Lojal Frimurare och bromskloss är överåklagare Björn Ericson vid Riksenheten för polismål. Läs mer sambandsinformation i artikeln: DET FINNS ETT SVART HÅL I RÄTTSVÄSENDET...

Fler orsak - & verkan samband hot samt övergrepp i rättssak m.m. samma rättsprocessår 2009: Läs mer om här: TeliaSonera FORTSÄTTER MÖRKLÄGGA & CENSURERA

Foto: Fler orsak - & verkan samband hot samt övergrepp i rättssak m.m. samma rättsprocessår 2009: Läs mer om här: TeliaSonera FORTSÄTTER MÖRKLÄGGA & CENSURERA

Dito tunnhårige glasögonprydde f.d. Rikspolischefen Sten Heckscher med Triad, är anmälda för MAKTMISSBRUK m.m. Läs vidare bl.a. här: DET FÖREKOMMER ETT SPEL MOT REGERINGEN...

Foto: Dito tunnhårige glasögonprydde f.d. Rikspolischefen Sten Heckscher med Triad, är anmälda för MAKTMISSBRUK m.m. Läs vidare bl.a. här: DET FÖREKOMMER ETT SPEL MOT REGERINGEN...

För övrigt anser jag att svenska Socialdemokraterna är ett fortsatt hycklande och maktmissbrukande parti alltsedan deras införandet av "Bodströmsamhällets" grova integritetskränkningar. What goes around, comes around.

Foto: För övrigt anser jag att svenska Socialdemokraterna är ett fortsatt hycklande och maktmissbrukande parti alltsedan deras införandet av "Bodströmsamhällets" grova integritetskränkningar. What goes around, comes around.

Nils Öberg, som varit Thomas Bodströms "sätta press på åklagare"-lakej har utsetts till ny chef för Kriminalvården.

Foto: Nils Öberg, som varit Thomas Bodströms "sätta press på åklagare"-lakej har utsetts till ny chef för Kriminalvården.

Bild i Kinnevik- & Stenbecksägda gratistidningen Metro 30 april 2012: Inburat av "Inrutat"...

Foto: Bild i Kinnevik- & Stenbecksägda gratistidningen Metro 30 april 2012: Inburat av "Inrutat"...

Den för misshandel av sin tonårsdotter åtalade stf Rikskrimchefen Tommy Hydfors sägs ha speeddeijtat med chefskollegan Lars Nyléns partner (?) Gunn Heimer: Läs mer här:https://www.flashback.org/t1939727p17

Foto: Den för misshandel av sin tonårsdotter åtalade stf Rikskrimchefen Tommy Hydfors sägs ha speeddeijtat med chefskollegan Lars Nyléns partner (?) Gunn Heimer: Läs mer här:https://www.flashback.org/t1939727p17

Gunn Heimer arbetar som professor i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer;  twittrade 2/6-2009: "Kvällsmöten, speeddeijting med rikskriminalens operativa chef Tommy Hydfors, kvinnofrågan är aktuell även i kommande EU-möten"

Foto: Gunn Heimer arbetar som professor i kvinnomedicin med särskild inriktning mot våld i nära relationer; twittrade 2/6-2009: "Kvällsmöten, speeddeijting med rikskriminalens operativa chef Tommy Hydfors, kvinnofrågan är aktuell även i kommande EU-möten"


...för att i stället omplaceras till regeringskansliet...

Det vill säga samma mönster och tillvägagångssätt som då man "tvingades omplacera" den dåvarande Riks.krim.chefen Therese Mattsson, efter de grova övergreppen i rättssak m.m. mitt under en då pågående skadeståndsrättsprocess tillika "Not a fair trial" år 2009.

Men, så sent som i höstas fick Nylén nytt förtroende att leda Kriminalvården i tre år till. Nu vill regeringen i stället att han ska utforma en strategi för rättsväsendets internationella insatser.

- Det är ingen tvekan om att han gjort ett bra jobb, säger justitieminister Beatrice Ask (M).

TT: Ville han stanna kvar?
- Vi var helt överens om detta, svarar Betrice Ask. Diplomatiskt.

Fackförbundet Seko, som organiserar de anställda inom Kriminalvården, anser att Nylén har gjort ett bra jobb och är kritiskt till att han får andra uppdrag. Men så är det också socialdemokraten Jan Rudén som uttalar sig, samt tydligen fortfarande anser citat:

– Vi har haft goda relationer med Lars Nylén och anser att han har gjort ett bra arbete för Kriminalvården. Han har varit lyhörd i de diskussioner vi har haft med honom kring de frågor vi drivit för våra medlemmar, bland annat utbildning, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Vi kommer att framföra dessa synpunkter till regeringen

Detta sägs alltså officiellt trots att det enligt Riksrevisionens granskning var kriminalvårdens egen generaldirektör Lars Nylén, som möjliggjorde brottslighet.

Läs vidare om denna stora pågående muthärva inom Kriminalvården i länken härnedan, där den nu "omplacerade" Nylén fick synnerligen hård kritik av Riksrevisionens granskare:
MUTSKANDALEN HOS KRIMINALVÅRDEN SVÄLLER…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/MUTSKANDALEN-HOS-KRIMINALV%C3%85RDEN-SV%C3%84LLER%E2%80%A6
Vad har fackförbundets Seko's ordförande för kommentar till d-e-n kritiken samt fortfarande pågående utredning om muthärvan månntro?
www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=5259494

Lars Nylén själv, var dock inställd på att stanna kvar och citat: "anser inte att han har fått sparken"...
- Regeringen säger att man vill använda mina sista år på det här sättet. Jag jobbar med det som regeringen vill att jag ska jobba med, säger han. Också. Diplomatiskt.

Nylén börjar på sitt nya jobb den 1 juli 2011. Inga Mellgren, regionchef i Kriminalvården, kommer att vikariera som högsta chef tills regeringen har hittat en ny generaldirektör.

****************************************************************************************************
UPDATE 8/8-2011:
Det var också fel att hemlighålla Göran Lindbergs anstaltsplacering
På Kumla finns Kriminalvårdens riksmottagning för män, till vilken alla dömda till fyra års fängelse eller mer kommer för en noggrann utredning innan det beslutas om anstaltsplacering. Dit behövde den förde detta länspolismästaren Göran Lindberg aldrig åka, trots att han dömts till sex års fängelse.... www.lexpress.se/

Ett talande exempel på vänskapskorruption och rättsrötan inom rättsväsendet, är "Kapten Klännings" mörklagda sexnätverk: Vänligen läs en bra sammanfattning om den här:
”Sekretess, censur och motsägelsefulla dementier i våldtäktshärvan kring förra polischefen”
www.flashback.org/t1577016p55 BÖRJA VID INLÄGG NR 656 tom NR 661.

Update 7/1-2012:
Läs även inlägg nr 298 vid Polischef Maria Palmaeus fb-tråd här:
www.flashback.org/t1742399p25
Thomas Bodströms f.d. närmaste medarbetare Nils Öberg blir ny chef för Kriminalvården
www.drugnews.nu/article.asp?id=7007
****************************************************************************************************

GRUNDÄRENDETs ARTIKELSERIE OM MAKTMISSBRUK & KORRUPTION:

Bodström+Eliasson+Heckscher anmälda för MAKTMISSBRUK.
www.nyhetsverket.se/nyhet/14644/Bodstr%C3%B6mEliassonHeckscher-anm%C3%A4lda-f%C3%B6r-MAKTMISSBRUK
Poliskulturen är självdestruktiv…
www.nyhetsverket.se/nyhet/23130/Poliskulturen-%C3%A4r-sj%C3%A4lvdestruktiv%E2%80%A6
Gävleborgs Polischef Maria Palmaeus sambo häktad….
www.nyhetsverket.se/nyhet/20939/G%C3%A4vleborgs-Polischef-Maria-Palmaeus-sambo-h%C3%A4ktad%E2%80%A6
Polischefen Maria Palmaeus sambo fast för knarksmuggling
www.flashback.org/t1742399p25
Polischef Tommy Hydfors åtalas för misshandel av dottern
www.nyhetsverket.se/nyhet/24481/Polischef-Tommy-Hydfors-%C3%A5talas-f%C3%B6r-misshandel-av-dottern
www.flashback.org/t1939727p17
Svenska Spels förra vd…
www.nyhetsverket.se/nyhet/23974/Svenska-Spels-f%C3%B6rra-vd%E2%80%A6
DROPPEN SOM URHOLKADE STEN:en...
www.nyhetsverket.se/nyhet/23361/DROPPEN-SOM-URHOLKADE-STENen
23-årig dansk fånge död efter polisens benlås...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17828/23-%C3%A5rig-dansk-f%C3%A5nge-d%C3%B6d-efter-polisens-benl%C3%A5s
Ensamutredare Jan Öhman bör utredas av Riksrevisionen...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17989/Ensamutredare-Jan-%C3%96hman-b%C3%B6r-utredas-av-Riksrevisionen
Motstånd mot Bodströmssamhällets datalagring...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16672/Motst%C3%A5nd-mot-Bodstr%C3%B6mssamh%C3%A4llets-datalagring
POLIS & SÄPO TILLÅTS MISSBRUKA PREVENTIVA TVÅNGSMEDEL...
www.nyhetsverket.se/nyhet/21925/POLISampampampampampampampampampampampamp-S%C3%84PO-TILL%C3%85TS-MISSBRUKA-PREVENTIVA-TV%C3%85NGSMEDEL
FLASHBACK BELÖNAS AV SVERIGES RADIO...
www.nyhetsverket.se/nyhet/20292/FLASHBACK-BEL%C3%96NAS-AV-SVERIGES-RADIO
KUNGLIGT BLÅSVÄDER KRING ANNE RAMBERG…
www.nyhetsverket.se/nyhet/16651/KUNGLIGT-BL%C3%85SV%C3%84DER-KRING-ANNE-RAMBERG%E2%80%A6
ADVOKATERS DUBBELSPEL: Calissendorff & Claes Lundblad
www.nyhetsverket.se/nyhet/16469/ADVOKATERS-DUBBELSPELCalissendorffampampampampampampampampampampampamp-Claes-Lundblad
KOTTERIERNA & KORRUPTIONEN RISKERAR FORTSÄTTA FRODAS ÄVEN INOM DE - AV RIKSREVISIONEN - HÅRT KRITISERADE, NYBILDADE SLUTNA NÄTVERKEN INOM RÄTTSVÄSENDET - HILDA & RUBEN - SOM SVENSKA ADVOKATSAMFUNDETS GENERALSEKRETERARE - ANNE RAMBERG – DESSUTOM VARIT EN UTAV INITIATIVTAGARNA TILL. Allt detta tillsammans med faktumet att:
DET FINNS ETT SVART HÅL I RÄTTSVÄSENDET...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16287/DET-FINNS-ETT-SVART-H%C3%85L-I-R%C3%84TTSV%C3%84SENDET
En helt FRISTÅENDE enhet bör sköta internutredningarna...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15787/En-helt-FRIST%C3%85ENDE-enhet-b%C3%B6r-sk%C3%B6ta-internutredningarna
”Sekretess, censur och motsägelsefulla dementier i våldtäktshärvan kring förra polischefen”
www.flashback.org/t1577016p55 BÖRJA VID INLÄGG NR:656 tom NR:661.
POLISER ERKÄNNER FUSK...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16644/POLISER-ERK%C3%84NNER-FUSK
MUTSKANDALEN HOS KRIMINALVÅRDEN SVÄLLER…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/MUTSKANDALEN-HOS-KRIMINALV%C3%85RDEN-SV%C3%84LLER%E2%80%A6
MOTVERKA MEDIEMONOPOLET MERA
www.nyhetsverket.se/nyhet/15829/MOTVERKA-MEDIEMONOPOLET-MERA-
SvD:s ansvarige chefredaktör Lena K Samuelsson ...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15821/SvDs-ansvarige-chefredakt%C3%B6r-Lena-K-Samuelsson-
EN TILL CENSURERAD KOMMENTAR PÅ SVD…
www.nyhetsverket.se/nyhet/20786/EN-TILL-CENSURERAD-KOMMENTAR-P%C3%85-SVD%E2%80%A6

Om fler samband och hot m.m. där polis- och Säpomyndigheterna sannolikt varit inblandade:
VI VET VAR DU BOR...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16918/VI-VET-VAR-DU-BOR
Klagande grannar kan knäcka klubben…
www.nyhetsverket.se/nyhet/16288/Klagande-grannar-kan-kn%C3%A4cka-klubben%E2%80%A6
Evil shall with Evil be expelled...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16580/Evil-shall-with-Evil-be-expelled
TeliaSonera FORTSÄTTER MÖRKLÄGGA & CENSURERA...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16525/TeliaSonera-FORTS%C3%84TTER-M%C3%96RKL%C3%84GGAampampampampampampampampampampampamp-CENSURERA
DATAINTRÅNGSKSKANDALEN m.m. ANNO 2002 - 2009..ongoing:
Exempel på insamlat bevis- och indiciermaterial som polis- och Säpo tillät att man sopade bort, igen! Finns dock ett återskapat dokument, att läsa som ett exempel, här:
www.divshare.com/download/15242687-bd1
QUI BONO? F.d. Riks.krim.chefen Therese Mattsson...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17235/QUI-BONO-Fd-Rikskrimchefen-Therese-Mattsson
SÄPOs THORNBERG FÖR INKOMPETENT FÖR ATT KUNNA ÅTALAS...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17209/S%C3%84POs-THORNBERG-F%C3%96R-INKOMPETENT-F%C3%96R-ATT-KUNNA-%C3%85TALAS
Säpochefen behöver stöd av en extern referensgrupp…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15901/S%C3%A4pochefen-beh%C3%B6ver-st%C3%B6d-av-en-extern-referensgrupp%E2%80%A6
AINORNAS INTE SÅ HEMLIGA TELEFONAVLYSSNING...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16599/AINORNAS-INTE-S%C3%85-HEMLIGA-TELEFONAVLYSSNING

STÖD DÄRFÖR KRAVET PÅ ATT:
1) POLIS & ÅKLAGARE SKA INTE LÄNGRE TILLÅTAS UTREDA SINA EGNA
2) KRÄV EN HELT FRISTÅENDE INTERNUTREDNING
3) TILLÅT INTE FRIMURARE ATT UTREDA SINA EGNA ELLER VARA VERKSAMMA INOM DE HÖGSTA CHEFSPOSITIONERNA VID RIKSENHETEN FÖR POLISMÅL.
I England har man förbjudit Frimurare inom all slags känslig Internutredning, inom både polis och åklagarväsendet, eftersom risken för vänskapskorruption och lojalitetskonflikter riskeras kunna föreligga om man eventuellt måste utreda sina egna. (Goes without saying...)

FRÅGA ER SJÄLVA SAMTIDIGT OCKSÅ ALLTID:
– VARFÖR VILL, VÅGAR DE ANSVARIGA INTE FÖRBJUDA FRIMURARE INOM RÄTTSVÄSENDET UTREDANDE TOPP-CHEFSPOSITIONER, ÄVEN I SVERIGE?
– CUI BONO OCH/ELLER HÅLLHAKAR NÅGON?
– VAD VILL MAN SANNOLIKT FORTSÄTTA KUNNA DÖLJA, FÖR SINA EGENTLIGA UPPDRAGSGIVARE, DVS OSS MEDBORGARE OCH SKATTEBETALARE, EGENTLIGEN?

DAGS ATT SYNA VAD SOM EGENTLIGEN PÅGÅR BAKOM_KULISSEN OCH OVANFÖR VÅRA LAGAR > VEM GRANSKAR GRANSKARNA? VEM GRANSKAR SÄPO? TIDIGARE INFORMERADE KONSTITUTIONSUTSKOTTET (KU) - BETRÄFFANDE GRUNDÄRENDET - HAR JU, BEVISLIGEN, OBEFINTLIG, TILL NOLL KOLL, PÅ DEM...

Lika dålig kontroll som under IB-affären får vi väl hoppas att de inte har? För de som inte vet vad IB-affären är läs här: sv.wikipedia.org/wiki/IB. Notera: "En av orsakerna till att IB:s verksamhet blev en skandal var att den drevs utan några formella regler eller översyn. Det fanns inga regler för vad IB fick och inte fick göra. Ett exempel på hur detta gjorde att saker gick snett var att IB även användes som verktyg för maktkamper inom den socialdemokratiska regeringen. Statsråd A, som hade bättre kontakter med IB, gav IB i uppdrag att spionera på statsråd B för att statsråd A skulle få hållhakar på B inför en intern maktkamp inom regeringen". Det vill säga; i likhet med dagens maktmissbrukande s.k. "förebyggande buggningar", då personen inte ens behöver misstänkas för att ha begått något brott. Allt enligt maktmissbrukarna Thomas Bodström & Co. så desperat genomtrumfade Ad-hoc lagar - med dold agenda - de senaste åren, via skapandet av "Bodströmsamhället", för att täppa till förövarnas "svarta hål": Historien upprepar sig.

GRUNDÄRENDETS SERIE PÅ TEMAT KORRUPTION INOM MEDIA & ETABLISSEMANG
DEL 1: NEWS OF THE WORLD LÄGGS NED
www.nyhetsverket.se/nyhet/17280/NEWS-OF-THE-WORLD-L%C3%84GGS-NED
DEL 2: MEDIAS KRIMINELLA GRÄVANDE & AVLYSSNINGSSKANDALEN
www.nyhetsverket.se/nyhet/17308/MEDIAS-KRIMINELLA-
DEL 3: News of the World ex. reporter Sean Hoare found dead
www.nyhetsverket.se/nyhet/17539/News-of-the-World-ex-reporter-Sean-Hoare-found-dead
DEL 4: Hackers message > Murdoch Meltdown Monday
www.nyhetsverket.se/nyhet/17551/Hackers-messageMurdoch-Meltdown-Monday
DEL 5: MURDOCHS WIFE PROTECS HIM WITH A RIGHT HOOK...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17575/MURDOCHS-WIFE-PROTECS-HIM-WITH-A-RIGHT-HOOK-
DEL 6: THE COVER-UP BY NEWS OF THE WORLD...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18189/THE-COVER-UP-BY-NEWS-OF-THE-WORLD
Developing story...
SAME SCANDAL HERE AS THERE...BUT HERE IN SWEDEN, IT'S STILL COVERED UP...
DET FÖREKOMMER ETT SPEL MOT REGERINGEN...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17237/DET-F%C3%96REKOMMER-ETT-SPEL-MOT-REGERINGEN
Det synes fortsätta förekomma ett fult spel mot regeringen, där Littorins påstådda riskabla sexkontakter används som verktyg i samma drev: Samma fula tillvägagångssätt som ovan beskrivits att Murdochs medier olagligt har arbetat med, har även förekommit inom grundärendet, där både SvD och Statsteven med Anna Hedenmo m.fl. tipsade om att en privatdetektiv hade satts att stalka den kvinnliga målsägande: Man menade då på att det sannolikt bara var Bonniersfären som hade råd med att anlita en privatdetektiv, osv.

Enough is enough: Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done: Cui bono? Läs även The.Whistleblowers (T.W) tidigare inlägg om Bodström & Littorin, här: www.flashback.org/t414167p743 Börja vid T.W: s inlägg nr: 8913 samt notera nr: 8938 här: www.flashback.org/t414167p745 BODSTRÖM & LITTORIN; båd två ex.politiker som tvingats ta en högst ofrivillig time-out till storebror i USA, istället för att svara på öppna frågor eller ta sitt ansvar inom grundärendet: Läs även här: www.flashback.org/t571242p69 T.W:s inlägg börjar vid nr: 818 osv. notera även nr: 826 & nr 851. OnT och OT _huller om buller i Littorin skvallertråd: www.divshare.com/download/launch/14454990-f71
S-O Littorins f.d. svärfar Christer Zetterberg...
www.nyhetsverket.se/nyhet/23705/S-O-Littorins-fd-sv%C3%A4rfar-Christer-Zetterberg
Blott Storbritannien advokater med civilkurage hafver...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16728/Blott-Storbritannien-advokater-med-civilkurage-hafver
OPRAH Winfrey Final Show visas idag...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16182/OPRAH-Winfrey-Final-Show-visas-idag
Donald Rumsfeld must face torture lawsuit...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18024/Donald-Rumsfeld-must-face-torture-lawsuit
Strukturförändringar inom Orrefors Kosta Boda AB
www.nyhetsverket.se/nyhet/16014/Strukturf%C3%B6r%C3%A4ndringar-inom-Orrefors-Kosta-Boda-AB
Madam Minister Maud på nya uppdrag via Clinton
www.nyhetsverket.se/nyhet/18313/Madam-Minister-Maud-p%C3%A5-nya-uppdrag-via-Clinton
SVT:s nyhetschef Morgan OLOFSSON lämnar
www.nyhetsverket.se/nyhet/15748/SVTs-nyhetschefMorgan-OLOFSSON-l%C3%A4mnar-
ICA:s avgående VD Kenneth Bengtsson...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15815/ICAs-avg%C3%A5ende-VD-Kenneth-Bengtsson
Leif Pagrotsky till attack mot EU:s nya IMF chefsplaner...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16223/Leif-Pagrotsky-till-attack-mot-EUs-nya-IMF-chefsplaner
Bonnierägda TV4:as VD Jan Scherman lämnar... www.nyhetsverket.se/nyhet/16263/Bonnier%C3%A4gda-TV4as-VD-Jan-Scherman-l%C3%A4mnar
Europadomstolen kräver svar från regeringen...
www.nyhetsverket.se/nyhet/20785/Europadomstolen-kr%C3%A4ver-svar-fr%C3%A5n-regeringen
>>>>>------------------------------------------------------------------->
Övriga nyheter:
Årets svensk 2011...
www.nyhetsverket.se/nyhet/20678/%C3%85rets-svensk-2011
Another co-judge in Breivik trial forced to step down
www.nyhetsverket.se/nyhet/23828/Another-co-judge-in-Breivik-trial-forced-to-step-down
Försvarsminister Liam Fox tvingad till pinsam U-sväng…
www.nyhetsverket.se/nyhet/18052/F%C3%B6rsvarsminister-Liam-Fox-tvingad-till-pinsam-U-sv%C3%A4ng%E2%80%A6
IMF chefen Dominique Strauss-Kahn - politiska konsekvenser
www.nyhetsverket.se/nyhet/15929/IMF-chefen-Dominique-Strauss-Kahn-politiska-konsekvenser
Ex-IMF CHIEF UNLIKELY TO RUN FOR THE FRENCH PRESIDENCY...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17200/Ex-IMF-CHIEF-UNLIKELY-TO-RUN-FOR-THE-FRENCH-PRESIDENCY
Ms Christine Lagarde appointed New IMF Chief...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17061/Ms-Christine-Lagarde-appointed-New-IMF-Chief
Moody's Keeps Triple-A Rating for US, but ...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17941/Moody%27s-Keeps-Triple-A-Rating-for-US-but-
Police investigating Moody's and Standard & Poor's ...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18039/Police-investigating-Moody%27s-and-Standardampampampampampampampampampampampamp-Poor%27s-
The United State's triple Aaa rating...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17437/The-United-State's-triple-Aaa-rating
MR ASSANGE EXTRADITION APPEAL HEARING – live coverage...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17389/MR-ASSANGE-EXTRADITION-APPEAL-HEARING-%E2%80%93-live-coverage
HIDDEN MESSAGES FROM STAFF OF NEWS OF THE WORLD...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17364/HIDDEN-MESSAGES-FROM-STAFF-OF-NEWS-OF-THE-WORLD
DROTTNINGENS FAR BISTOD JUDISK AFFÄRSMAN...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18013/DROTTNINGENS-FAR-BISTOD-JUDISK-AFF%C3%84RSMAN
*******************************************************************

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Kriminal(v)årdschef (s)amarbetade med kriminella – fick 890.000 och nytt toppjobb - Så går det nämligen till i såssarnas genomkorrupta unkna samhälle.
www.friatider.se/kriminalvardschef-samarbetade-med-kriminella-fick-890-000
Inrikes. Den tidigare högt uppsatte kriminal­vårdschefen Ulrika Velasquez Gustavsson, 54, har fått nytt toppjobb på Arbets­förmedlingen, skriver flera medier. För snart två år sedan avslöjades att hon samarbetat med det vänster­kriminella nätverket Revolutionära fronten.

I onsdags uppmärksammade Aftonbladet att den "högt uppsatta kriminalvårdschefen" förmedlat kontakter mellan ett kriminellt nätverk och sin egen son.
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/MUTSKANDALEN-HOS-KRIMINALV%C3%85RDEN-SV%C3%84LLER%E2%80%A6
Senare samma dag skrev nazistiska Nordiska motståndsrörelsens nyhetsportal Nordfront att de personer det handlar om är Ulrika Velasquez Gustavsson och hennes 25-årige son Dennis Miraballes. Miraballes var tidigare aktiv i det vänsterkriminella nätverket Revolutionära fronten som avvecklades förra hösten.

Idag har VLT och Expressen bekräftat Nordfronts uppgifter och att det är Ulrika Velasquez Gustavsson och hennes son som Aftonbladets artikel handlar om.

Ökänd kriminell
Miraballes, son till den 54-åriga byråkraten och en invandrare från Uruguay som försvann spårlöst 1997, har ett gediget belastnings­register och är upprepade gånger dömd för brott. I juni 2014 dömdes han till fängelse för försök till mordbrand, skadegörelse, olaga hot, ofredande och brott mot knivlagen i samband med attacker mot politiska meningsmotståndare.

Men den 25-årige vänsterextremisten hade tur i oturen. Hans mamma var en högt uppsatt chef inom Kriminalvården och kunde därför hjälpa sonen att förmedla kontakter mellan honom och det kriminella nätverk han var en framträdande medlem i.

Velasquez Gustavssons kollegor insåg emellertid ganska snart att mamman förmedlade olämplig kontakter och den 22 juli slog Kriminalvården fast att hon endast skulle få prata med sonen via bevakade samtal. Därefter blev ärendet föremål för Kriminalvårdens personalavdelning och Velasquez Gustavsson varslades om uppsägning.

Fick 890.000 i fallskärn
Men istället för att få sparken och polisanmälas för tjänstefel sade den 54-åriga byråkraten upp sig – och belönades med hiskeliga 890.400 kronor i avgångsvederlag som betalades ut under 21 månaders tid.

Nu är hon aktuell för ett nytt toppjobb, som sektionschef på Arbets­förmedlingen i Västerås.

– Mitt förtroende för henne är helt orubbat och vi ska göra vad vi kan för att stötta henne i det här, säger Kauko Leppälä, chef på Arbetsförmedlingen i Västerås, som anställt Ulrika Velasquez Gustavsson.

THERE IS SOMETHING ROTTEN IN THE (S)TATE OF S(V)EDEN

The.Whistleblower => pointing at 666 2016-08-26 14:47:16 Anmäl

DAG KLACKENBERG; Han var tidigare expeditionschef på Utrikesdepartementet i slutet av 90-talet. Han var en synnerligen udda sådan, vid anställningsintervjuer av nya, unga rekryter ställde han synnerligen bisarra och opassande frågor, särskild kvinnliga sådana, som exempelvis rörde deras privata kärleksliv ochj om de hade "mer erfarenhet av att vara den som gjorde slut eller av att vara den som blev dumpad". Han uppträdde märkligt och arrogant under intervjuerna och frågade sig gällande de prospektiva rekryterna varför han skulle bry sig om att att intervjua dem när han lika gärna kunde sätta upp deras foton på väggen och kasta en dartpil och därmed välja personen till tjänsten. Detta eftersom han menade att UD ställer ett så pass högt krav på sina rekkryter att det ändå inte spelar någon roll vem man tar, man "måste ju ändå vara bäst på alllting" så att säga. En minst sagt udda figur, ja!
Han var dessutom engagerad i "Ja till Euro" kampanjen vill jag minnas.
www.flashback.org/t1516402

Vidare; en liten FOTNOT till dagens kommentar, här: 2015-01-29 11:23:49
www.nyhetsverket.se/nyhet/24872/#comment13175
Den tidigare pr-byrån Rikta, en av den tidens mest framgångsrika och prestigefyllda byråer, slog igen portarna 1999. Det efter en präktig "medieskandal", med en mängd minst sagt infekterade turer. I slutänden ledde förvecklingarna till långa förhandlingar i Konstitutionsutskottet, att Rikta lades ned, stämde staten på 122 miljoner kronor och förlorade...
www.dagensopinion.se/veckans-brief/2009/rikta-tio-%C3%A5r-efter%C3%A5t
[...]"UD:s expeditionschef Dag KLACKENBERG, vid intervjun 2009, varandes vd på Svensk Handel.
sv.wikipedia.org/wiki/Dag_Klackenberg
www.flashback.org/t1516402
Utifrån ditt perspektiv, vad var det egentligen som hände?
www.dagensps.se/artiklar/import/2003/12/19/1384/index.xml
Ett mediedrama som involverade den tyngste politikern, Göran Persson, en känd artist, Dr Alban, och den just då mest framgångsrika pr- och kommunikationsbyrån, Rikta, var nästan för bra för att vara sant. Vittringen på Göran Perssons skalp (hade han inte ljugit om sin inblandning?) fick alla i drevet att dra åt samma håll utan att någon källkritik stod hindrande i vägen. Det kändes ödsligt och ensamt att förklara för media och konstitutionsutskottet att statsminister Göran Persson inte var den som hade stoppat utbetalningarna till Rikta, det som fick Rikta på fall. Få trodde mig. Men jag visste ju att det var jag som själv hade hållit emot och inte betalat. Riktas baneman var jag och inte GÖRAN PERSSON. Lusten och drivet hos många, borgerliga politiker och inte minst media, att få Göran Persson på fall, var enormt.
www.flashback.org/t1460329p6
Hur har händelserna påverkat din senare karriär?
www.flashback.org/t728709
Mest negativt. Jag gillar och respekterar socialdemokrater, men att - fortfarande tio år senare – i näringslivskretsar uppfattas som socialdemokrat, när jag inte är det eller har varit det, har kostat bland annat ett par styrelseuppdrag, när mitt namn kommit upp i nomineringskommittéer."
www.flashback.org/t1516402
www.fastighetstidningen.se/dag-klackenberg/
Dag Klackenberg har tillsammans med vänskapskorrupta ANNE RAMBERG, även varit en liten feg medstalkande SÄPO-lakej inom Grundärendet, också...
www.flashback.org/t1070248p3
Den sedermera [citat från Thomas Bodströms blogg] => "bortkollrade" Säpochefen Anders Danielsson, behövde stöd av en extern referensgrupp…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15901/S%C3%A4pochefen-beh%C3%B6ver-st%C3%B6d-av-en-extern-referensgrupp%E2%80%A6

Grundärendet: (666 konspirationer & korruption samt övergrepp i rättssak m.m.)
”Partiet måste också göra upp med en intern kultur som backar upp sina män, men skopar ut sina kvinnor. [...]"KRISTINA AXÉN OLIN (vars bror satt i Bonniers polisanmälda ledning, när det begav sig...) åkte ut med huvudet före när något gick snett medan HG Wessberg, Anders Borg och Tobias Billström [FRIMURARE] kom undan, trots svart arbetskraft och obetalda TV-licenser" skriver moderaternas förra informationschef LENA MAGNERGÅRD”[…]
www.flashback.org/t1070248p3

The.Whistleblower - Get the picture 2015-01-29 12:14:33 Anmäl

Lars Nylén visste nog mycket väl vad som pågick, men, men...mörkläggning pågår as usual...
www.magasinetparagraf.se/avslojanden/var-generaldirektoren-inblandad-i-mutharvan
Kunde det vara möjligt att Lars Nylén som hade dessa täta kontakter med Rolf Swensson, och som själv vittnat inför domstol om att Rolf Swensson på Nyléns direktiv skulle runda sin närmaste chef och komma direkt till Nylén med sina beslutsärenden – inte skulle vara medveten om vad som pågick? Inte skulle förstå att det hamnade miljoner och åter miljoner av mutor i fickorna på Rolf Swensson och hans vänner?

Alltså samma Nylén som Riksrevisionen inte utan grund vågat anklaga för att lämnat oriktiga uppgifter och försvårat insyn (läs: försökt mörklägga, enligt de vanliga korrupta ämbetsmanna-maneérna) och kontroll över Kriminalvårdens miljonaffärer.

Poliser, åklagare och domstolen påstod tydligen och som vanligt att det kunde vara möjligt, eftersom Nylén inte har åtalats. Eller gjorde man en uppgörelse med justitiedepartementet i tysthet, som gick ut på att Nylén skulle avskedas direkt och inte få några som helst nya statliga uppdrag – mot att han inte åtalades? Svar: JA! Med allra största sannolikhet, gjorde man som man brukar.
Mörklägger olika mord, "självmord", eller en GD som i detta fall med rätta bör anses vara inblandad, på ett eller annat sätt, samt som tidigare Riks.krim.chef sanktionerat en avdelning som handlade "above the law" och därför fick läggas ned. De (s)mutsiga takterna ligger som en röd tråd i hans fula "karriär".

Att en anställd begår lagbrott kan kanske få passera. Sånt händer. Men att en generaldirektör som är direkt tillsatt av regeringen, och som nyligen fått ett nytt förordnande på tre år kan vara inblandad i mutbott – får det komma ut?
Bland högre jurister i Sverige talar man ofta och högtidligt om lojaliteten med staten. Var det denna lojalitet som här tog sig uttryck i att hjälpa till att undvika skandalen med en generaldirektör inblandad i en av landet största mutskandaler?

Det får vi sannolikt aldrig veta, som vanligt! Det vi däremot vet – är att Lars Nylén av någon anledning blev avskedad och utkastad snabbare än någon generaldirektör tidigare blivit från ett statligt verk i Sverige.

Lars Nylén + Kapten Klänning and their gang 2014-09-17 15:51:35 Anmäl

Apropå tjänstemannaansvaret och grov korruption inom våra myndigheter - Nu har det uppdagas ytterligare ett fall...- IGEN:
www.metro.se/nyheter/skattebetalarna-stod-for-chefens-renovering/EVHnic!U2RscabH3pwA/
Det var vid en rutinkontroll på myndigheten som man upptäckte att någonting inte stämde med fakturan. Kvinnan har själv erkänt att hon har utfört renoveringen, på sammanlagt 24 375 kronor, och att hon förfalskat en faktura och vilselett myndigheten att stå för betalningen, skriver myndigheten i en anmälan till statens ansvarsnämnd.

I samband med att kvinnan erkände handlingen blev hon portad från lokalerna på arbetsplatsen. Hon har polisanmälts och är nu misstänkt för grov förskingring. Efter att ärendet blev känt har ännu FLER FAKTUROR PÅTRÄFFATS – och de utreds nu av polisen.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24623/#comment12112
I ett yttrande skriver myndigheten att kvinnan ”grovt har åsidosatt och misskött” sitt åtagande på myndigheten och att man anser att det finns ”saklig grund för avsked”.
www.nyhetsverket.se/nyhet/23361/#comment12113

Riddence! 2014-09-03 10:09:20 Anmäl

Fråga er varför inte f.d. generaldirektören för kriminalvården Lars Nylén tillika "Kapten Klännnings" kompis & "beskyddare"...överhuvudtaget blev aktuell för åtal?!?
www.flashback.org/t1197406p17
Lars Nylén borde väl haft ett stort finger med i spelet...(Självklart!!!)
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/MUTSKANDALEN-HOS-KRIMINALV%C3%85RDEN-SV%C3%84LLER%E2%80%A6
En 69-årig före detta fastighetschef vid Kriminalvården och hans kumpan dömdes idag till cirka tre års fängelse var för mutbrott. Två konsulter döms också för bland annat grov bestickning i den stora korruptionshärva som har luckrats upp vid Malmö tingsrätt.
www.friatider.se/chef-vid-kriminalv-rden-f-r-f-ngelse-f-r-mutbrott
UPDATE => "Fängelse i 3 år och två månader blir straffet för Rolf Swenson den före detta fastighetschefen på Kriminalvården, i den stora muträttegången.

Han döms för mutbrott och grovt mutbrott och ska också betala 305 000 kronor i skadestånd till staten.

Fastighetschefen frias dock för den delen i åtalet som rör det så kallade Tornetprojektet i Linköping

Konsulten Göran Henriksson, också han från Norrköping, döms för medhjälp till grovt mutbrott och grovt bokföringsbrott till 3 års fängelse.

Åklagarsidan yrkade på sju års fängelse för Rolf Swenson och sex år för hans gode vän konsulten. Nu blev det alltså inte alls så långa påföljder.

- Men i stora delar har ändå rätten gjort samma bedömning som vi. Det är på några punkter som de resonerar på ett annat sätt och det får vi analysera, säger chefsåklagare Jan Axelsson.

Rolf Swensons advokat Rune Brännström har nu talat med sin klient som är mycket besviken.

Han är mycket besviken och förvånad över att ha blivit fälld på tre åtalspunkter. Vi har redan bestämt att domen ska överklagas, säger Rune Brännström."
www.nt.se/nyheter/fangelsestraff-for-norrkopingsbo-i-mutharva-10114976.aspx
Dessa perversa+ (s)adistiska + korrupta+ maktmiSSbrukande nätverken har sanktionerats få fortgå vara verksamma av bl.a f.d JK tillika RÄTTSHAVERISTEN GÖRAN LAMBERTZ och hans genomkorrupta konspirerande nävterk där nuv. JK ANNA SKARHED ingår.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24751/Kapten-Kl%C3%A4nning-psykiatrikern-Ola-Gefvert-sparkad

2014-09-02 20:09:16 Anmäl

Kriminalvårdens chef LARS NYLÉN får hård kritik i Riksrevisionens rapport
www.flashback.org/t1201228
Muthärvan inom Kriminalvården växer...
Generaldirektör Lars Nylén anklagas i en rapport för att ha lämnat felaktiga uppgifter till Riksrevisionen.
www.flashback.org/t1197406p17
Domen meddelas 18 augusti 2014 (cred: sanctissimus)
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/MUTSKANDALEN-HOS-KRIMINALV%C3%85RDEN-SV%C3%84LLER%E2%80%A6

The.Whistleblower 2014-07-17 12:03:04 Anmäl

Dåvarande Justitieminister BODSTRÖM och hans "torpeder" såsom (ex.vis nuvarande Generaldirektören för Kriminalvården) NILS ÖBERG...har varit bra på att bedriva ministerstyre...
www.flashback.org/t1573875p2
Utredningen kring polisens misstänkt olagliga knarkoperation på Gotland kan ha utsatts för politisk påtryckning. DN kan nu avslöja att regeringen begärde ett möte med åklagaren inför att denne skulle höra länspolismästare Carin Götblad.
Mötet mellan regeringen och FRIMURAREN tilllike chefs­åklagare Pär G Lindell på riksenheten för polismål skedde den 24 februari i år - samma dag som Lindell skulle förhöra Stockholms länspolismästare Carin Götblad.

Regeringen företräddes av expeditionschefen NILS ÖBERG, en av justitieminister Thomas Bodströms närmaste medarbetare...
www.flashback.org/t1197406p17
- Jag hade fått order att infinna mig på Rosenbad av min dåvarande chef, som i sin tur kontaktats av justitiedepartementet. Jag gick dit och hade ett samtal med Nils Öberg, berättar åklagare Lindell, som sedan drygt ett år utreder polisens agerande i den hemliga knarkoperationen på Gotland.

Vad som sades vid mötet vill frimuraren Pär G Lindell inte avslöja:
- Jag väljer att inte kommentera det.

Nils Öberg bekräftar för DN att MÖTET SKEDDE PÅ GÖRAN PERSSON & S-REGERINGENS INIITATIV...Men vad anledningen var vill inte heller han avslöja.
- Jag behöver inte redovisa varför jag träffar olika personer, säger Öberg.

När Pär G Lindell samma dag förhörde BONNIERLAKEJEN & BODSTRÖMs PROTÉGÉ Länspolismästaren Carin Götblad, i hennes egenskap av exlänspolischef på Gotland, var den avgörande frågan om Götblad skulle delges brottsmisstanke eller bara höras upplysningsvis. Några dagar tidigare hade uppgifter framkommit som pekade på att Götblad känt till att en hemlig agent anlitats och att hon i efterhand sett till att denne fått betalt. Trots detta genomfördes förhöret utan att Götblad delgavs misstanke.

Att s-regeringen kallar till sig åklagaren i en pågående internutredning är ytterst ovanligt och kan tolkas som EN MARKERING...

Nils Öberg förnekar dock att regeringen, som utser länspolismästarna, ville skicka någon signal till frimuraren Lindell.
- Absolut inte, att jag träffar våra åklagare ingår i min vardag, säger Öberg.

Pär G Lindell vill inte svara på om han känt sig utsatt för politiskt tryck.
- Inga kommentarer, säger han.

Om du inte kände något tryck skulle det vara lätt att svara nej.
- Inga kommentarer.

Som Bonnierägda pravda-organet DN berättade på måndagen har inga nya förhör hållits med Carin Götblad - trots att en polisagent pekat ut henne som ansvarig för knark­operationen. Sedan månader står utredningen i stället still.

På tisdagen väntas chefen för polismålsenheten, överåklagare tillike frimuraren Björn Eriksson, träffa frimuraren Pär G Lindell och diskutera ärendet. De är dessutom medlemmar inom SAMMA frimurarloge....

Vänskapskorrupta Kotterigrupper - Fy fan! 2014-07-02 10:33:09 Anmäl

Vattenfalls logga...fanns kvar förut på Corruptios blogg. Bodströms namn som han insinuerade ska ha varit den hemliga "inblandade" socialdemokraten som "man ville skydda", hade då tagits bort (sannolikt för att han inte kunde backa upp det skvallret...) Men som sagt var Vattenfalls logga fanns då kvar...Varför?

Kuriosa: Noterar att ngn från VATTENFALL. varit in på Under.mattans blogg och läst om "Kapten Klänning" där, då det begav sig...
undermattans.blogspot.se/2013/01/kapten-klannings-perversa-liv.html

IP: 192.36.28.75 ISP: Resilans AB August 20, 2012 01:36:22 PM
Organization: Swedish State Power Board (Vattenfall)
Landed: undermattan.blog.com/2012/05/17/kapten-klannings-perversa-liv

Dessutom: Är den fd länspolismästare Göran Lindberg (dömd för grov våldtäkt mm, hovrätt nov. 2010) måhända lite "farlig" för sitt gamla (gubb-)nätverk? Är de rädda för att han vet för mycket...?
www.flashback.org/t1110877p920
Sveriges största muthärva inom Lars Nyléns korrupta gäng inom KRIMINALVÅRDEN...B 17241-12 i Stockholms tingsrätt
Utredningen har alltså tagit fyra år och domstolsförhandlingen mer än fem månader.
www.flashback.org/t1197406p17

The.Whistleblower 2014-07-02 10:12:25 Anmäl

”Kapten Klänning” var på swingers
www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?articleid=6956258
NORRKÖPING Våldtäktsdömde polishöjdaren Göran Lindberg, alias ”Kapten Klänning”, var medlem på swingersklubben i Norrköping. Han kom dit med två flickor – inte ens hälften så gamla som han själv – och tvingade en av dem att suga av en person på klubben.

I den nyutgivna boken ”Jakten på Kapten Klänning” berättar poliskommissarie Jonas Trolle om polisens spaningsarbete som ledde till att Göran Lindberg kunde gripas och dömas. I den framgår att Göran Lindberg var på swingersklubb i Norrköping med två flickor i 20-25-årsåldern. I boken kallas flickorna ”Olivia” och ”Tove” och Lindberg träffade dem genom telechatten Telefiket.

Besöket skedde i samband med att Göran Lindberg hade en föreläsning i Linköping för omkring fem år sedan. Till flickorna sade han att han skulle föreläsa om data. De åkte i Lindbergs svarta tjänstebil, ägd av Rikspolisstyrelsen. I samma bil hade han tidigare haft sex med ”Olivia” på flera platser i Stockholm.

I Linköping checkade de tre in på hotell, där Lindberg och ytterligare en man ringdes in för att ha sex med flickorna. Senare på kvällen fortsatte de vidare till Norrköping. Tjejerna var då motvilligt klädda i ”horkläder”, som en av dem uttryckte det.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24751/Kapten-Kl%C3%A4nning-psykiatrikern-Ola-Gefvert-sparkad
– Om man driver en sådan klubb tycker jag att man ska fundera lite på om det är rimligt att en flicka, eller i det här fallet två flickor, i 20-25-årsåldern, följer med en farbror som är över 60 år. Hur frivilligt är det? Det borde falla på sin egen orimlighet. Jag kan tänka mig att de som är där, som par på ett litet mer jämbördigt plan, borde tycka att det är litet märkligt, säger författaren och kommissarien Jonas Trolle till Folkbladet.
Regisserade sexlekar

På swingersklubben regisserade Göran Lindberg sina unga följeslagare i olika sexakter. I boken, baserad på polisens förundersökning, skriver Trolle:

”Han ville bland annat att Olivia skulle suga av en person på klubben. Hon ville först inte. Men han stod på sig och Olivia gick honom till mötes för hon var rädd att inte få skjuts tillbaka till Linköping.”

Samma flicka berättade i polisförhör att Göran Lindberg hade en speciell förmåga att övertala:

– Ja, det är en jättespeciell blick alltså...Han blir bara helt, liksom, svart och ögonbrynen sjunker ihop och han typ lutar sig framåt och bara: ”Varför säger du emot mig?”, liksom.Och så förklarar man varför man säger emot, liksom, nej, jag vill ha sex med kondom, alltså inte ha sex med honom så där, men bara: ”Ja, men nu gör du det”, så är det, liksom. Hans ord är lag, säger hon i förhör.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24481/Polischef-Tommy-Hydfors-%C3%A5talas-f%C3%B6r-misshandel-av-dottern
"Kan vara aningslöshet" - Men Göran Lindberg var också på andra publika sexklubbar, där han löpte risk att bli igenkänd och avslöjad, till exempel porrklubben Haga video i Stockholm.
www.aftonbladet.se/nyheter/article18892022.ab

666 There IS still...something rotten in the state... 2014-05-15 22:18:57 Anmäl

Rättelse!...(?)...Enligt wikipedia (+ DN) så är hans full namn Karl GÖRAN Gustav Lindberg, samt så är "Kapten Klänning" född 25 april 1946 i Uppsala:
sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ran_Lindberg_%28polis%29
Karl Göran Gustav Lindberg, född 25 april 1946 i Uppsala, är en svensk jurist och tidigare polischef. Han har haft befattningar inom polisen som rektor för Polishögskolan 1989–97 och länspolismästare i Uppsala län 1997–2006.
www.dn.se/nyheter/sverige/goran-lindberg-far-sankt-straff/
"På 1960-talet påbörjade Göran Lindberg en officersutbildning. Han ändrade dock inriktning till juridik, och blev färdig med studierna 1972. I början av 1970-talet inledde han sin tjänst inom polisen som polisintendent i Huddinge, en befattning som han även upprätthöll i Kalix och Solna. År 1973 började han studera vid polischefsskolan och 1982 blev han biträdande polischef i Huddinge. Han var rektor för Polishögskolan under åtta år från 1989 till 1997 och länspolismästare i Uppsala län nio år från 1997 till 2006.

Göran Lindberg utsågs till länspolismästare av s-regeringen 1997 under Laila Freivalds tid som justitieminister. Han var kontroversiell som länspolischef och möttes av protester från såväl polisfacket som flera kommunalråd i Uppsala län. När Lindbergs inledande sexåriga förordnande löpte ut, fick han ändå förordnade med ytterligare tre år av regeringen med förord från rikspolischefen Sten Heckscher och på förslag av justitieministern Thomas Bodström.

Apropå tidigare kommentar härnedan 2014-05-15 12:56:31 Anmäl

Har "Kapten Klänning" alias Kent GÖRAN Lindberg f 1947.10.22. råkat ut för en verklig "olycka" eller är det någon/några som försökt "tysta" honom?
www.fotosidan.se/blogs/tommy-andersson/lexbase-se-goran-lindberg-och-en.htm
" Göran Lindberg hittades liggande blodig och medvetslös knappt tio meter från sin fyrhjuling inne på avfallsanläggningen utanför för Vimmerby. Han fördes i ambulans till sjukhuset i Västervik där han vårdas för allvarliga skador, enligt sjukhuset.

Vad som orsakat olyckan är fortfarande okänt.

Intill Lindberg låg en del verktyg, något som inledningsvis skapade uppgifter om att han skulle ha blivit angripen. Men den teorin avfärdar polisen i Kalmar län som menar att det hela rör sig om en olycka och att Lindberg kört för fort i kurvan och ramlat av fyrhjulingen och slagit sig mot asfalten. Samtidigt har verktygen ramlat ur en verktygslåda på ekipaget. Enligt uppgifter från polisen saknade han hjälm vid olyckstillfället.

Allvarligt skadad - Olyckan inträffade vid 11-tiden på onsdagen. Lindberg hade varit på avfallsupplaget vid Toppesten och kastat ris som han lastat på en släpkärra efter sin fyrhjuling. En privatperson som också lämnat avfall hittade Lindberg blödande på asfalten och slog larm till SOS. Ambulans hämtade den skadade och körde honom till sjukhuset i Västervik.

Enligt uppgifter från sjukhuset på onsdagseftermiddagen bedöms hans skador som allvarliga och han har lagts in på en vårdavdelning.

Göran Lindberg har sedan många år en skogsfastighet utanför Vimmerby. Allt sedan han i januari i år frigavs villkorligt från det sex år långa fängelsestraffet för bland annat våldtäkt har han regelbundet uppehållit sig på fastigheten i Vimmerby, enligt uppgifter till Länstidningen Norr/Vimmerby.
www.vimmerbytidning.se/article/articleview/58486/1/49/
Pervers och sadistisk hycklare på hög nivå:
svenskamord.se/index.php?topic=3431.75
"På dagarna stod han i FN och berättade om svensk jämställdhetspolitik eller ­föreläste om mäns våld mot kvinnor under rubriken:

VEM I HELA VÄRLDEN KAN "MAN" LITA PÅ?
På kvällarna köpte han sex av unga flickor"....
www.nyhetsverket.se/nyhet/24872/#comment11218

Vem/vilka skyddade "Kapten Klänning" år efter år...
www.flashback.org/t1577016p57
Förutom Bodström & Heckschers "bekydd", så fick han "hjälp" även denna gång då "man" hemlighöll Göran Lindbergs anstaltsplacering ...
www.flashback.org/t1577016p57

The.Whistleblower 2014-05-15 11:43:45 Anmäl

"Det fanns fler, på ännu högre positioner än Lindberg, som ingick i nätverket. Men de har polisen låtit bli att utreda."
Mattias Lind, 26 januari 2014 12.48
cafe.se/goranlindberg/?show=comments#respond

Långläsning | Publicerad 24 januari 2014 16.02
Dokument: Så blev polischefen Göran Lindberg en sexbrottsling
I helgen släpptes den förre polischefen Göran Lindberg fri efter att ha avtjänat fyra år av sitt sexåriga fängelsestraff. När han dömdes 2010 kartlade Cafés Jens Kärrman den motbjudande härvan där jämställdhetskämpen avslöjades som grov sexbrottsling. Här kan du läsa hela det skakande dokumentet.
cafe.se/goranlindberg/
[...]"Pengarna från föredragen gick till polismästarens enskilda firma. Inom polisen gick snacket att Göran Lindberg tjänade grova pengar på upplägget. När man granskar hans deklarationer blir intrycket det motsatta. Göran Lindberg har förvisso en ekonomi som få svenskar kan drömma om. Han tjänade mer än 800 000 kronor om året och ägde tillsammans med sin syster fem ärvda fastigheter, tillsammans taxerade till tio miljoner kronor.

Men i bolaget, där även Lindbergs hästgård ingår, finns förluster på 3,7 miljoner kronor. De senaste fem åren har Göran Lindberg fått tillbaka över en miljon kronor i inbetald moms. Det innebär, beräknat på en momssats på 25 procent, att kostnaderna i bolaget överstigit inkomsterna med ungefär fyra miljoner kronor. Kort och gott, firman har gått mycket dåligt. Dessutom har Göran Lindberg belånat sina fastigheter allt tyngre. 2009 hade han ett underskott av kapital på 170 000 kronor. En erfaren företagsjurist som Café talat med menar att firmans förluster är anmärkningsvärda. En tänkbar förklaring är att Göran Lindberg investerat tungt i sin hästgård. Detta motsägs dock av att det bara finns ett aktuellt bygglov, gällande två fritidshus på ägorna.

- Vi har inte haft anledning att fördjupa oss i detta. Det finns en fullständigt legitim affärsverksamhet i botten, säger tf chefsåklare Håkan Roswall som leder utredningen mot polischefen.

När Göran Lindberg slutade i Uppsala 2006 var han en omstridd man. I länet hade alla politiska partier och polisfacket velat bli av med honom redan 2002."

2014-01-29 14:11:05 Anmäl

Nytt mutåtal i Krimhärvan
www.folkbladet.se/nyheter/default.aspx?articleid=6528564
Bygget av kontor i Linköping för Rikspolisstyrelsen har nu lett till två nya åtalspunkter i Kriminalvårdens enorma muthärva.Överåklagare Gunnar Stetler har här väckt åtal mot förre fastighetschefen och dennes vän Norrköpingsföretagaren. Mot fastighetschefen riktas ett skadeståndskrav på 8,9 miljoner.

Fakta i saken har lagts fram i kvarstadsprocessen, det nya är att åtal nu väckts också här. Kriminalvårdens förre fastighetschef åtalas för grovt mutbrott och grov trolöshet mot huvudman, företagaren för medhjälp till grovt mutbrott. De båda är gamla goda vänner.

Till skillnad från övriga åtalspunkter hör denna hemma i den huvudåtalades tidigare tillvaro, då han var fastighetschef på Rikspolisstyrelsen (RPS). Det var därifrån, som han år 2005 direktrekryterades av Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén och av denne gavs fria händer.
Rekorddyrt

Linköpingsaffären gjordes upp åren 2004/2005. RPS behövde nya kontorslokaler, och att det blev just Linköping såg fastighetschefen till. Han träffade också det rekorddyra avtalet med ett lokalt byggföretag.

Enligt åtalet ska byggföretagets vd ha betalat 750 000 kr i mutor till fastighetschefen och Norrköpingsföretagaren, som enligt åklagaren agerade i maskopi även här.

För 2 880 kvadratmeter fick RPS betala 3,1 miljoner i årlig hyra. Knappt ett år senare räknade fastighetschefen på eget bevåg upp årshyran till 3,9 miljoner, långt utöver det för orten normala.

RPS har härigenom "skadats med synnerligen betydande belopp, åtminstone 8,9 miljoner". Skadestånd yrkas på det beloppet.
Med öppna ögon

Fastighetschefen har, enligt åtalet, grovt missbrukat sin förtroendeställning inom RPS, som han med öppna ögon utsatt för skada.

Rättegången ska hållas vid Stockholms tingsrätt. Den är utsatt till att inledas den 7 januari och beräknas sedan pågå fram till sommaren.
www.divshare.com/download/24497344-e25

Lars Nylén skyddas av Beatrice Ask & Co 2013-09-16 10:54:31 Anmäl

S-maffian som styr(de) Stockholm
[...]"Peter Larsson, som tidigare var sekreterare i arbetarekommunen och landstingsråd innan han i ursinne lämnade politiken, liknar socialdemokraterna i Stockholm vid en maffia. Det gör han fast han fortfarande är medlem i partiet.

Det är några familjer som styr genom nätverk och lojaliteter.

Nog kunde det ha varit en scen ur ”Gudfadern” eller ”Sopranos” där Ullman och Hulth satt och pratade på restaurang Pelikan"...
www.aftonbladet.se/nyheter/article10620111.ab?idx=1

Riddens 2013-07-11 18:00:41 Anmäl

En från nedanstående tidigare beskrivna Kotterigrupp, har nu också presenterats som ny (och sedvanligt korrupt) valledare för såssarna =>
JAN LARSSON (pappsens lille pojke som valde samma mörka väg...)
www.aftonbladet.se/nyheter/article17115500.ab
Såssarna väljer den mörka vingliga vänskapskorrupta och fulspelsvägen - Igen.

Ni kan m.a.o. förvänta er ett mycket (s)mutsigt valår 2014 - Igen.

Långvarigt maktinnehav korrumperade S till oigenkännlighet 2013-07-11 14:01:59 Anmäl

LARS NYLÉN + DAN ELIASSON+ JANNE LARSSON & Co
Vad månne denna kotterigrupp ha i korrupt gemenskap...Läs i denna artikels nedanstående äldre kommentarer, samt artikeln här:
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/#comment8082
Den korrumperade Offentligheten, samt vänskapsförbindelserna inom journalistkåren bör granskas => Granska exempelvis upphandling och bygget av nya häktet/tingsrätten i Göteborg eller domstolens nya lokaler i Halmstad t.ex. så hittar du mutor och bestickning på rejält höga belopp. Att DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN är med och bygger just dom här lokalerna finns det ju faktiskt en viss ironi i.

Sen kan man ju diskutera om det är värt något journalistpris, eftersom det är FÖR UPPENBART och lätt att upptäcka, och att media väljer att INTE skriva om dom här sakerna talar väl sitt tydliga språk...

Gentjänster...till kriminella brödraskap...?
www.flashback.org/p33674527#p33674527
Det faktumet att samme avslöjade kotterigrupps nära politikerkollega advokat Thomas Bodström, tog pengar ur egen ficka för att försvara en Hells Angels-indrivare, bör ju få flera att börja höja på ögonbrynen
www.nyhetsverket.se/nyhet/24428/Enclosure-Secret-society-signs-of-recognition
"Förre justitieministern Thomas Bodström tar pengar ur egen ficka för att försvara en tidigare Hells Angels-indrivare. Mannen är åtalad för grov kvinnofridskränkning"
www.expressen.se/kvp/bodstrom-forsvarar-tidigare-ha-indrivare/
Även inom Grundärendet misstänks förövarna ha använt sig av MC burna män som sänts ut att hota och stalka dess kvinnliga målsägande. Det dokumenterades och redovisades till polis och myndigheterns, det med - sedvanligt ÖPPET - då det begav sig...
www.nyhetsverket.se/nyhet/24872/#comment8076

There is something rotten in the state... 2013-05-07 11:05:04 Anmäl

Kriminalvårdens & "Kapten Klännings" gamle kompiskollega=> LARS NYÉN, bröt mot upphandlings-lagen när konsultbolaget Mckinsey fick i uppdrag att utreda korruptionshärvan i Norrköping
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5440191
När polis och åklagare började utreda korruptionshärvan inom Kriminalvården 2010 beslutade myndigheten att genomföra en egen granskning.

Med den dåvarande generaldirektören Lars Nylén i spetsen beslutade Kriminalvården att ge uppdraget, vars nota slutade på nio miljoner kronor, till det multinationella konsultbolaget Mckinsey.

Idag kan P4 Östergötland avslöja att det var ett brott mot lagen om offentlig upphandling och varför Mckinsey gynnades har Lars Nylén svårt att förklara idag.

– Mckinsey kom ju in i konkurrens, så att säga. Det var ju inte så att vi gick till dem i första varvet.

Men det Lars Nylén säger stämmer inte. Mitt under den pågående polisutredningen om muthärvan inom Kriminalvården och trots tidigare kritik från Riksrevisionen mot verkets bristfälliga och felaktiga upphandlingar, gjorde Kriminalvården ännu en mångmiljonupphandling - i strid mot lagen om offentlig upphandling.

Verket begärde in anbud från företag, som ville granska anstaltsbyggena och hjälpa Kriminalvården att i framtiden förhindra korruption i organisationen. Uppdraget ansågs vara värt drygt 1 miljon kronor.

Tre anbud kom in, men verket avfärdade dem alla med motiveringen att ingen av anbudsgivarna uppfyllde kraven. Istället vände man sig direkt till det multinationella bolaget McKinsey.

Trots att McKinsey bara utförde jobb, som skulle vara värt drygt 1 miljon, fick bolaget över 9 miljoner kronor. Kriminalvården hävdar i ett skriftligt svar till Sveriges Radio att man följt lagen.

Men en högt uppsatt chef inom verket, med insyn i verksamheten, ger en helt annan bild av det som hände.

– Våra experter beräknade värdet av upphandlingen till under 1,1 miljoner kronor. Sedan har generaldirektören själv varit inblandad och godkänt. Det är absolut inte okej att det blir så här, säger chefen.

Vi lät Magnus Johansson, jurist på Konkurrensverket, granska upphandlingsunderlaget. Han anser att Kriminalvården bröt mot lagen om offentlig upphandling:

– Det är inte tillåtet att på det här sättet beräkna kontraktsvärdet och sedan vända sig till en leverantör.

+Se nedanstående "förklaring"... 2013-02-12 14:45:01 Anmäl

LARS NYLÉN + DAN ELIASSON+ JANNE LARSSON & Co
Vad månne denna kotterigrupp av såssar ha i gemenskap...
Jo, en korrupt ful cynisk girig äcklig liten ådra...å ingen ryggrad. Alls.

"Migrationsverket tecknade miljonavtal med konsultjätten McKinsey.
Där jobbar generaldirektörens gamle kollega Jan Larsson (s).
Men affären stred mot lagen – två gånger stoppades upphandlingen i domstol.

Dan Eliasson var statssekreterare hos justitieminister Thomas Bodström (s). Och kollega med Jan Larsson som samtidigt var statssekreterare åt Göran Persson.

Nu korsas deras vägar igen.

Migrationsverket – där Eliasson är generaldirektör – har anlitat det amerikanska konsultbolaget McKinsey – där Larsson är konsult – för att styra upp asylprocessen.

– De är världsledande på att stötta företag som banker och försäkringsbolag. Man ska inte jämföra asyl med sådana tjänster men det liknar. Det ska göras en utredning, man ska träffa människor och fatta beslut, säger Dan Eliasson.
meritwager.wordpress.com/2009/02/04/migrationsverket-valjer-konsultforetag-vars-arvode-ar-100-hogre-an-narmaste-anbudsgivares/

Tvi vale & Good riddance!!! 2013-02-12 14:40:59 Anmäl

Den 41-årige piloten och flygbolagsdirektören transporterar grova brottslingar åt Kriminalvården. Samtidigt är han misstänkt för grovt bedrägeri och utreds av Riksenheten för polismål. Enligt uppgifter till media är minst en polis misstänkt i jättehärvan. Sedan i våras har Riksenheten för polismål utrett en omfattande och komplicerad bedrägerihärva med kopplingar till Armenien och Förenade Arabemiraten. För några veckor sedan begärde vice chefsåklagare Kay Engfeldt rättslig hjälp av justitiedepartementet för att kunna förhöra vittnen och målsäganden i de båda länderna
www.dn.se/ekonomi/pilot-och-polis-fast-i-ekoharva
Sedan i våras har han fakturerat Kriminalvården på 3,9 miljoner kronor för transport av 256 personer.

Samtidigt har Riksenheten för polismål utrett mannens bolag för bedrägeri. Enligt uppgifter till media är även en polis inblandad i misstankarna.

Mannen misstänks ha lurat staten på miljontals kronor i form av obetalda skatter och sociala avgifter. Enligt Skatteverkets utredning ska mannen ha fört över 1,3 miljoner kronor från två av sina bolag utan att ha redovisat inkomst av tjänst. Förvaltningsrätten har nu därför spärrat 2,9 miljoner av bolagets tillgångar för att en betalningssäkring.

2012-11-26 13:08:26 Anmäl

RÄTTELSE*: Fem myror är fortfarande fler än FYRA* elefanter...ska det naturligtvis vara överallt som ni finner denna välkända text.

+ Även apropå Bonniers TV4 reklam som rullar nu igen under helgen; om den fortsatt buggande "Säpo-Myran Anders", som initialt igångsattes i målsägandes nya bostad – igen, under inbrottsåret 2007 utav Thomas Bodströms f.d. statssekreterare och citat: "dåliga förloraren" Dan Eliasson.

Det självutnämnda bondeoffret f.d. Länspolismästaren Gunne Gunnmo, har kommenterat hans lo(s)er-kollegors Dan Eliasson & Co. i åratals fortsatta maktmissbruk, utan laglig grund, via en tidigare insinuant informerande artikel, här:
"RÄTTEN ATT BEGÅ INBROTT"
www.magasinetparagraf.se/kronikor/ratten-att-bega-inbrott
[...]"Buggningen bygger på att polisen har laglig rätt att begå inbrott för att installera avlyssningsutrustning. Finessen med detta är att inbrottet då inte är inbrott, problemet att det kommer att uppfattas som inbrott."

Anmäld som ett inbrott blev dessa dåliga förlorares maktmissbruk - också - inbrottsåret 2007. Vidare ska det noteras att under skadeståndsprocessåret 2009, då nya grova övergrepp i rättssak m.m. upprepades av inblandade partiska poliser och Säpo, uppbackad av de polisanmälda medieförövarna inom BÅDE Bonniersfären samt Aftonbladet/SvD-mediesfärerna, så berättade målsägande till sitt motarbetande advokatombud Ulf Klementsson, att en vän (som i varje fall då, påstod sig inte vilja henne ngt illa), att det INTE fanns något pending-ärende om målsägande inom polisen; så deras gemensamma slutsats var att buggningen i sådana fall måste skett via Säpo.

ALTERNATIVT att det i sådana fall var så mörklagt & sekretessbelagt, att vanliga poliser inte tilläts söka information på hennes namn och/eller personnummer?

För man ska KOMMA IHÅG att åklagare Mats ÅHLUND, bevisligen och dokumenterat tidigare redan LJUGIT i sitt brev till henne, då han i det påstod att SAMTLIGA hennes ärenden var nedlagda: Men då hon av en tillfällighet promenerade in till Kungsholmens polisstation, så MOTBEVISADE stationsbefälet Kjell, denna felaktiga information från åklagare Mats ÅHLUND och visade istället öppet på hans data-pc inne på Kungsholmens polisstation, att hennes "internet"-ärende istället I HEMLIGHET HADE FÖRFLYTTATS NED TILL VÄSTRA GÖTALANDS POLISDISTRIKT...som en "het potatis", med tanke på vilka högt uppsatta hon pekade ut som varandes misstänkt vänskapskorrupta m.m. och som redan då påstods hellre ha tillvaratagit sina respektive särintressen, (läs: bland medieförövarna) hellre än att sanningen skulle tillåtas komma ut offentligt, och målsägandes rentvås från vad de må ha använt hennes PC (som en s.k. zombie) till för slags olagligheter, i form utav – exempelvis – DOS attacker, mot socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen, vilket tydligen under valåret 2002, hade utsatts för diverse attacker: Oegentligheter & brott som hon i sådana fall varit HELT OVETANDE om, men som man kunde läsa om långt senare.
www.flashback.org/t1952760
www.flashback.org/t1925666
www.flashback.org/t1910348
Kom även ihåg: att en av Säpos högt uppsatta chefer Margarets, pekade ut Riks.krim som "roten till det onda" förut. Den som var chef för Riks.krim valfuskåret 2002, var såssarnas underhuggare Lars Nylén, kompis med både Kapten Klänning, samt Sten Heckscher...

Barnskriket i reklamen: "Han lever!" 2012-09-16 13:52:32 Anmäl

Bild i Kinnevik- & Stenbecksägda gratistidningen Metro 30 april 2012: Inburat av "Inrutat"...
Apropå dagens uppdaterade bild: att Kinnevik/Stenbecksägda gratistidningen Metro, via sin serie ”Inrutat” Frödi, subtilt valde att ha en humorbild på en man inburad (såsom i ett fängelse), kanske som sin bidragande subtila ”humorkommentar” till en bevisprovokation som gjordes inom grundärendet? Fotnot: kommenterad härnedan per 2012-04-30 12:19:14.

Även apropå att internetleverantören Tele2, som ingår i Kinneviks/Stenbeckskoncernen, var den kvinnliga målsägandens internetleverantör valfuskåret 2002 (innan hon bytte till TeliaSonera) samt då SvD/Aftonbladet tillsammans med Bonniersfärens medier m.fl. utförde synnerligen grova övergrepp i rättssak, förutom deras tidigt avslöjade dataintrång, sabotage, urkundsförfalskning och ”spionerande” vilket inkluderade deras grova informationsstölder m.m. på hennes företags- och privata PC.

Det påtalade vänskapskorrupta sambanden och affärskopplingarna inom grundärendet har tidigare noteras: bl.a. det faktum att dåvarande yttersta ansvarige statsministern Göran Perssons best man Björn Rosengren raggades över till Kinneviks strax efter valfuskåret 2002, som en till ”mutad” välbetald rådgivare (utan ngn karantänstid!) att arbeta tillsammans med dåvarande vd:n för Tele2, Lars-Johan Jarnheimer, som efter nästa valår 2010, dessutom accepterade att sitta i Moderaternas eftervalsanalysgrupp:

Lars-Johan Jarnheimer, har även affärskopplingar till den f.d. Baseballsligans medlem Dick Malmlund, Svensk Handels f.d. VD och numera egenföretagare inom säkerhetsbranschen. Bert Lars-Johan Jarnheimer Tele2:s ansvarige f.d. VD, som i sin tur har ett synnerligen inflytelserikt kontaktnätverk inom Sverige, med kända namn såsom Palmstierna, Stenbeck samt nämnde Björn Rosengren m.fl. Vidare sitter han exempelvis både i IKEA:s och i Apotekets styrelse samt är Ordförande för BRIS. Ingen dålig samarbetspartner med kontaktnät, den f.d. basebolls medlemmen har lyckats liera sig med m.a.o.

Ny medlem i Kinneviks ledningsgrupp - Metros finanschef Anders Kronborg blir COO.
www.realtid.se/ArticlePages/201204/24/20120424091830_Realtid720/20120424091830_Realtid720.dbp.asp
Per den 24 april 2012, meddelade investmentbolaget Kinnevik att Anders Kronborg, för närvarande finansdirektör i Metro blivit medlem av ledningsgruppen i Kinnevik som Chief Operating Officer (COO).
” Jag känner Anders väl från hans tid som ekonomichef i Metro och jag är övertygad om att han blir en tillgång i vår ledningsgrupp”, sade Mia Brunell Livfors.
Anders Kronborg har varit finansdirektör i Metro sedan 2008. Innan han började på Metro hade han erfarenhet av finansiell styrning i mediebranschen som finansdirektör för det danska TV bolaget TV2 samt flera ledningsbefattningar inom danska Group Berlingske Media. Han tillträdde sitt nya arbete idag, den 1 maj 2012.

Pusselbitar: Målsägandes mörkläggande internetleverantör vid (medie-)förövarnas första dataintrång 2002, var Tele2, där Lars-Johan Jarnheimer, tidigare var vd: Han blev tillfrågad att sitta med i Moderaternas eftervalsanalysgrupp 2012. Folkpartisten och Volvos f.d. VD m.m. Pehr Gyllenhammar ingår också som en av Kinnevikssfärens tyngre rådgivare. TV3 med stalkaren tillike EXPO styrelseledamoten Robert Aschberg ingår också bland de invigda.
Slutligen är det ingen tillfällighet att just Mona Sahlin blev invald i EXPO:s styrelse (vilket man försiktigt håller på att rader bort f.n.). På flashback kan man läsa vidare om vilka som finansierar deras åsiktsregistrering.
www.resume.se/folk/men-halla/2010/10/29/lars-johan-jarnheimer/

Skvaller om Dick Malmlund (säkerhetschef på Svensk handel mm)
www.flashback.org/t1070248p3
Den gigantiska tråden om Expo
www.flashback.org/t1070048p76
Skvaller om finanssläkten Wallenberg?
www.flashback.org/t711537p10
Mona Sahlin var vigselförrättare när Peter Wallenberg Jr gifte sig med Klara Sydhoff.
[Not. Mona Sahlins dotter bor i USA och är gift med en CIA anställd man].
www.flashback.org/t711537p13

2012-05-01 18:43:51 Anmäl

Apropå en kryptisk kommentar vid en av nyhetsverkets artiklar här…
www.nyhetsverket.se/nyhet/23742/#comment6401
…så kan det meddelas att en utav grundärendets insatta dessförinnan uppenbarligen lyckats provocera de kvinnomisshandlande mörkermännen genom att – strikt privat – skicka ett mejl till sig själv, bara för att återigen kunna avslöja vilka (medie-)förövare, som kriminellt tillåts fortsätta, utav TeliaSoneras korrupt mörkläggande ledning, att olagligt sitta och bevaka dessa privata E-postkonton, som de btw redan gjort dataintrång och sabotage på nyligen, igen, dessutom:

Texten i det strikt privata mejlutskicket som satte igång nyhetsverkets ”Admin”, löd, citat:

Subject: TO WHOM IT MAY CONCERN...
Sent: April 29, 2012 7:32 AM

Polisfängelse på Gotland
www.flashback.org/t1856411
Citat: ”Anstalten i Visby tar endast in kvinnomisshandlare. Finns inget "polisfängelse" öht”

Jamendåså. Då platsar ju Thomas Bodström med triad in där. Släng in hans f.d. fridslysta underhuggare Carin Götblad där samtidigt, så har vi kommit ett till litet steg i rättsrötestädningen.

När Bodströms andre kvinnomisshandlande underhuggare Kapten Klänning vill ha sommarpermis, kan man ju placera honom där också (och se till att lämpligt tappa nyckeln…) /slut citat.


>>>-------------------------->

För övrigt har det noterats att en ny reklam i medieförövarnas TV4-kanal, synes vilja påpeka samt ”tipsa om” att ”Anders” tillhör ”myrornas” gäng: Vidare har samma redan avslöjade & polisanmälda Bonnierägda-mediesfär via sin tevekanal TV4 samt deras invigda Malou von Sivers, insinuant velat påpeka att ”Fem myror fortfarande skulle vara fler än fem elefanter”…

2012-04-30 12:19:14 Anmäl

"HÅLLER VARANDRA OM RYGGEN” > "MEN ALLA POLISER ÄR INTE KORRUPTA"
Det var på Corruptio’s blogg som det tidigare insinuant lågt utlagt statliga Vattenfalls logga, efter det att Thomas Bodströms namn plötsligt blev borttaget, såsom den kände mannen som blivit funnen bland Kapten Klännings telefonlistor i och med att Göran Lindberg blev avslöjad med sin gang-bang sexnätverks-härva, vid den tidpunkten som alla spekulerade i vem den där mörklagde profilbildsmannen, kunde vara? Corruptio återkom dock aldrig med något bekräftande namn, på sin blogg som utlovats, så spekulationerna har fortsatt. Noterade därför denna tidigare ”påtryckning” som han själv dessutom menar på hade just med Kapten Klänning härvan att göra:
nyheter24.se/nyheter/inrikes/478177-bloggaren-corruptio-jag-behandlades-som-terrorist

PORRFILM PÅ LINDBERG
Corruptio har sin egen teori om varför han greps.

– De har avlyssnat min telefon och mitt internet.

Bloggaren säger sig i måndags ha fått kontakt med en mycket känd person i Stockholm som erbjudit honom en videofilm på poliser som begår övergrepp mot minderåriga. En av de medverkande poliserna ska vara tidigare länspolismästaren Göran Lindberg, som fällts för grova sexbrott. Men enligt Corruptios källa figurerar också flera poliser, som ännu är i tjänst, i filmen.

– De hörde det. Nästa morgon kom de och grep mig, säger 43-åringen till Nyheter24.

Är inte det lite långsökt?

– Jag är dömd i en korrupt vapenhärva. Jag har bevisning om vilka av polisens infiltratörer som köpte vapen. Jag har skickat skadeståndskrav till utredarna som utreder vapenhärvan. Och jag har skickat skadeståndskrav till åklagarna. Det ansåg de plötsligt var hot. Skadeståndskrav som jag ställt 2009 till dem. Och då gör de ingenting förrän i tisdags (år 2010 min anmärkning). Det sätter jag i samband med att en högt uppsatt person i Stockholm ville ge mig den här filmen.

"HÅLLER VARANDRA OM RYGGEN”
Under fredagsmorgonen hålls det sista förhöret med 43-åringen innan åklagaren meddelar att det inte blir någon häktningsförhandling.

– De sa att jag var fri att gå.
– Två poliser kramade om mig innan jag gick när ingen såg. De sa "kör hårt, ge dig inte". Så alla poliser är inte korrupta, men de som inte är det vågar inte säga någonting. Man pratar om att gangsters har en hederskodex, men de här, de håller varandra hårt om ryggen, avslutar Corruptio.

ÖPPEN FRÅGA: Finns det en porrfilm på Kapten Klänning och några ur hans (polis-) gäng, som någon ”högt uppsatt” sitter och trycker på? För vad, framtida hållhakar och s.k. påtryckningsmedel? Eller kände man kanske att det nog var lämpligast att som vanligt hellre lägga locket på…

…”då det redan med all rätt hårt åtgångna rättsväsendet och polisen skulle förlorat sitt allra sista folkliga förtroende på grund av en större skandal med ännu flera inblandade poliser och politiker.
Att Lindberg dömdes (eller snarare offrades), att Lindbergs olaga dataintrång aldrig utreddes, att ingen utredning om varifrån alla dokument med "förslag på lämpliga unga flickor" kom ifrån (PBU, sociala och poliskällor) och att hemligstämpeln användes kan ses som ett marginellt bondeoffer.
Något som kunde "tolereras" och avfärdas som en småsak i jämförelse med en fullskalig regeringskris som kunde blivit följden. Det är sådana som Beatrice Ask som trots att de är kvinnor hjälper till att upprätthålla ett status quo där mansgriseriet och sexualbrottslingarna inom makteliten tillåts fortsätta”. Dessa maktens kvinnor blir en del av den manliga maktapparaten och på samma sätt som Afrikanska omskärerskor också för de den vidriga traditionen vidare till nästa generation av olyckliga unga flickor”.

Fd länspolismästare Göran Lindberg misstänkt för våldtäkt på barn [Se sammanfattning]
www.flashback.org/t1110877p876
Fakta och kopplingar runt fd polismästare Göran Lindberg
www.flashback.org/t1577016p55
Vilken "mycket känd" kund är inblandad i Göran Lindbergs sexhärva?
www.flashback.org/t1111901
Varför fick Lars Nylén sluta som GD för Kriminalvården?
www.flashback.org/t1672671

T.W. 2012-03-08 17:10:04 Anmäl

Fortsättning följer apropå > Lars Nylén och hans mutkollegor inom Kriminalvården:
"Över 25 miljoner kronor (!) i kvarstad mot den mutmisstänkte f d fastighetschefen vid Kriminalvården. Det yrkandet damp på tisdagen ner hos tingsrätten, i överåklagare Gunnar Stetlers framställan om kvarstad.

I samband med åtalet kommer Stetler - aviserar han - att ställa förverkandekrav på minst 25,2 miljoner gentemot fastighetschefen. Kvarstaden syftar till att delvis säkerställa värden för det kravet. Stetler flaggar därtill för skadeståndskrav på 8,9 miljoner, som han också begär kvarstad för.

En 65-årig Norrköpingsföretagare har enligt inlagan varit fastighetschefens partner i de flesta mutbrotten. För honom yrkar Stetler på kvarstad för 16,3 miljoner, samt 3,8 miljoner för ett av hans bolag.

För en Stockholmsföretagare yrkas på kvarstad om 11,3 miljoner, och för hans företag 11 miljoner.

Med kvarstad mister en brottsmisstänkt (eller skuldsatt) helt eller delvis rätten att förfoga över sin egendom. I stället "låses" denna, genom beslut av domstol.
Läs mer om bakgrunden här:

MUTSKANDALEN HOS KRIMINALVÅRDEN SVÄLLER…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/MUTSKANDALEN-HOS-KRIMINALV%C3%85RDEN-SV%C3%84LLER%E2%80%A6

Update 2012-02-22 13:09:12 Anmäl

En till av Thomas Bodströms f.d. >>>lakejer<<< som brukar pressa åklagare, har fått en ny lukrativ chefspost:
Nils Öberg blir ny generaldirektör för Kriminalvården
Regeringen utsåg den 22 dec. 2011 Nils Öberg till ny generaldirektör för Kriminalvården. Nils Öberg är fil. dr. i statskunskap, och sedan 2005 expeditionschef i Justitiedepartementet.
Nils Öberg, 51 år, har tidigare varit chef för Polisenheten i Justitiedepartementet samt departementsråd vid samma departements EU-enhet. Han har också arbetat vid Europeiska kommissionen och vid Säkerhetspolisen.
- Nils Öberg har lång erfarenhet av att arbeta med rättsväsendet och han har en god kännedom om de utmaningar Kriminalvården står inför de kommande åren såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Jag har stor tilltro till Nils Öbergs förmåga att utveckla Kriminalvårdens verksamhet i den riktning som krävs, säger justitieminister Beatrice Ask.

Nils Öberg tillträder tjänsten den 16 januari 2012.
www.kriminalvarden.se/sv/Medier/Nyheter/2011/Nils-Oberg-blir-ny-generaldirektor-for-Kriminalvarden/
Utredningen kring polisens misstänkt olagliga knarkoperation på Gotland kan ha utsatts för politisk påtryckning. DN kan nu avslöja att regeringen begärde ett möte med åklagaren inför att denne skulle höra länspolismästare Carin GÖTBLAD.
Mötet mellan regeringen och (frimuraren) chefs­åklagare Pär G LINDELL på riksenheten för polismål skedde den 24 februari i år - samma dag som Lindell skulle förhöra Stockholms länspolismästare Carin GÖTBLAD.
Regeringen företräddes av expeditionschefen Nils ÖBERG, en av justitieminister Thomas Bodströms NÄRMASTE MEDARBETARE <<<
www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-kan-ha-pressat-aklagare
- Jag hade fått order att infinna mig på Rosenbad av min dåvarande chef, som i sin tur kontaktats av justitiedepartementet. Jag gick dit och hade ett samtal med Nils Öberg, berättar åklagare Lindell, som sedan drygt ett år utreder polisens agerande i den hemliga KNARKOPERATIONEN på Gotland.

Vad som sades vid mötet vill Pär G Lindell inte avslöja:
- Jag väljer att inte kommentera det.

Nils Öberg bekräftar för DN att mötet skedde på regeringens initiativ. Men vad anledningen var vill inte heller han avslöja.
- Jag behöver inte redovisa varför jag träffar olika personer, säger Öberg.

När Pär G Lindell samma dag förhörde Carin Götblad, i hennes egenskap av exlänspolischef på Gotland, var den avgörande frågan om Götblad skulle delges brottsmisstanke eller bara höras upplysningsvis. Några dagar tidigare hade uppgifter framkommit som pekade på att Götblad känt till att en hemlig agent anlitats och att hon i efterhand sett till att denne fått betalt. Trots detta genomfördes förhöret utan att Götblad delgavs misstanke.

Att regeringen kallar till sig åklagaren i en pågående internutredning är ytterst ovanligt och kan tolkas som en markering. Nils Öberg förnekar dock att regeringen, som utser länspolismästarna, ville skicka någon signal till Lindell.
- Absolut inte, att jag träffar våra åklagare ingår i min vardag, säger Öberg.

Pär G Lindell vill inte svara på om han känt sig utsatt för politiskt tryck.
- Inga kommentarer, säger han.

Om du inte kände något tryck skulle det vara lätt att svara nej.
- Inga kommentarer.

Som DN berättade på måndagen har inga nya förhör hållits med Carin Götblad - trots att en polisagent pekat ut henne som ansvarig för knark­operationen. Sedan månader står utredningen i stället still.

På tisdagen väntas chefen för polismålsenheten, FRIMURARE-överåklagare Björn ERIKSSON, träffa FRIMURAREN Pär G Lindell och diskutera ärendet.

Update / T.W. 2012-01-05 20:02:46 Anmäl

Kommentaren borttagen av en administratör

West Sweden WS Aktiebolag - Myndighetstransaktioner
www.121.nu/onetoone/foretag/west-sweden-ws-aktiebolag-C3A5/myndighetstransaktioner/2008
Muthärvan i Göteborg (familjen Allbäck m.fl.)
www.flashback.org/t1181905p144
Fb-medlemmen mr.law skriver:
Kanske lite offtopic men ändå.
Citat:
Den kommunfinansierade lobbyorganisationen West Sweden ska utredas. Det är styrelsen, med nye ordföranden Robert Hammarstrand (S) i spetsen, som initierat en intern granskning.
www.svd.se/naringsliv/spritnotor-gomdes-i-bryssel_673
4345.svd
Självklart är Muteborg en av medlemmarna.
www.westsweden.se/index.php?id=2422
Troligtvis tongivande eftersom Göran Johansson varit styrelseledamot(ordförande?). (Men han verkar ha avgått nu. Kolla protokoll före juni 2011.
www.westsweden.se/index.php?id=4208
Haha det blev inte så offtopic ändå. Göran Johansson har uppfunnit ännu en kommunfinansierad bastard där han kan plocka ut arvode och smörja kråset. Han plockar väl fortfarande ut runt millen i arvode i "sina" bolag.
Edit: kunde inte sluta.
Göran Johansson är inte längre ordförande i West Sweden (ideell förening)men sitter i ett aktiebolag ägt av den ideella föreningen, West Sweden WS Aktiebolag.
allabolag.se/5560460643
Enligt årsredovisningen erhåller styrelsen och VD tillsammans ersättningar(pensionsavsättningar) motsvarande 2,6 miljoner kronor för 2010.
Länkad ÅR för bolaget.
www.scribd.com/doc/76568152/5560460643-%C3%85rsredovi
sning-2010-12-31
Den i tråden väl insatte fb-medlemmen C.S. svarar:
Snyggt grävt, och inte alls off-topic.
Jag är inte det minsta förvånad.
Jag noterade att man även hade en adress i Bryssel, vilket visar hur långt det sträcker sig (jag var inne på det för längesen, med familjen Kolni och just en intresseförening som jobbar mot Benelux-länderna)
En av frågorna på dagordningen 2009-01-20
Citat:
§ 6 Övriga frågor
Diskussion om Globaliseringsfonden inom EU, som kan uppgå till 500 miljoner kronor för Västsverige, och regeringens hantering av denna fråga.
Det här är också anledningen till att Sverige så starkt motsätter sig dom nya momsreglerna som EU vill införa, i Sverige gömmer vi mycket av vår korruption i "ideella föreningar", vilket skulle vara omöjligt med EU´s nya regler.
"Jag förstår verkligen inte den här transaktionen": (påpekar fb-medlemmen C.S.)
West Sweden WS Aktiebolag - Myndighetstransaktioner
En transaktion till Kriminalvården på 320kr, det är ganska vanligt med små transaktioner till Kriminalvården, och jag är rätt övertygad om att det döljer sig något bakom dessa.
För övrigt:
"Media överlag är ju ett kapitel i sig. Det är intressant att notera att dom hellre väljer att självdö (för det är dom flesta stora mediahus på väg att göra) än att börja granska varandra"...

Keep on digging pls. 2011-12-27 12:51:12 Anmäl

Relaterat: FRIMURAREN Anders P Hedin är också KRIMINALVÅRDSCHEF i Gävle:
gd.se/nyheter/gavle/1.3748961--svart-att-se-varfor-han-sokt-sig-till-oss-
"Frimurarna i GÄVLE är chockade över att en norsk frimurare låg bakom attentaten i Norge.De norska frimurarna har bekräftat att Anders Behring Brevik är medlem i ordern och har tagit avstånd från hans handlingar. Anders Hedin är ordförande för S:t Anders–logen Gevalia och han berättar om hur frimurarna i Gävle reagerade på det som hänt i den norska huvudstaden"
www.frigepo.se/images/Abo-resa.pdf
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=642432
www.nyhetsverket.se/nyhet/20939/G%C3%A4vleborgs-Polischef-Maria-Palmaeus-sambo-h%C3%A4ktad%E2%80%A6
hem.passagen.se/tfn/Mallar/Nr1.08.pdf

Diverse olika Gefle-news 2011-12-19 15:51:29 Anmäl

Bergsängs Gård Konsult Handelsbolag
www.ratsit.se/ReportCompanySmall.aspx?ID=9697059047
sv.wikipedia.org/wiki/Bergs%C3%A4ngs_g%C3%A5rd
där Jan Håkan Seevers 45 år, är bolagsman tillsammans med ”Kungaförfattarinnan”
Deanne (Karna)Rauscher, 58 år
Har de köpt från den tidigare ägaren tillika Göran Perssons best man Björn Rosengren
sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Rosengren
Via hennes styrelseledamot engagemang i bolaget:
Rauscher Media Aktiebolag (556845-2055) , Styrelseledamot
Har Deanne Rauscher även engagemang tillsammans med:
Styrelsesuppleanten Lars Åke Norman 71 år.
www.ratsit.se/ReportCompanySmall.aspx?ID=5568452055
Han i sin tur har haft ett kommanditdelägare engagemang i ett bolag som heter:
Utrikeskonsult Torsten Örn KB
www.ratsit.se/BC/ReportSmall.aspx?ID=0dUmZArJh7qJknbv5LcBoEZFpIwrS1SNvV1F81UkZJs
Torsten ÖRN, var en svensk diplomat och ambassadör, som dog 24 september 2007.
sv.wikipedia.org/wiki/Torsten_%C3%96rn
Torsten Örn, född 1933, växte upp i Eksjö och tog en fil kand och pol mag i Uppsala 1956. För att komma ut i stora världen sökte han sig till UD. Han har varit ambassadör i Begins Israel, Gorbatjovs Sovjet, Kohls Tyskland och Prodis Italien samt hos påven Johannes Paulus II. Tidigare har han också tjänstgjort i Indien och vid FN. I Stockholm har Torsten Örn bland annat varit chef för UD:s politiska avdelning och ordförande i UD:s antagningsnämnd.
www.wwd.se/Forfattare/Forfattarpresentationssida/?personId=17091
Som sina intressen brukar Torsten Örn ange historia och resor. Hans verkliga hobby är emellertid att skriva. Det började han med redan under studieåren i Upsala Nya Tidning. Han har sedan flitigt medarbetat med utrikespolitiska analyser, reseskildringar och bokrecensioner i en lång rad tidningar och tidskrifter. Inte minst "Under strecket" i Svenska Dagbladet och i Utrikespolitiska institutets skriftserier. Han har skrivit boken FN - världspolitikens spegel, som blev en klassiker i sitt ämne, och en bok om Europarådet 1999.
Sedan 1983 är TORSTEN ÖRN ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademin. sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Krigsvetenskapsakademien
- Carl XVI Gustaf är i egenskap av kung Krigsakademiens högsta beskyddare, där bl.a.
- Göran Lindberg alias ”Kapten Klänning” varit ledamot (innan han uteslöts efter sexskandalen), samt där hans nära kollega
- Lars Nylén fortfarande återfinns som ledamot liksom
- FRIMURAREN Generalmajor Tony Stigsson
- Vattenfalls avskedade VD Lars G. Josefsson
- Hans G. Wessberg. Stabschef i regeringen,
- Jan LEIJONHIELM, Byråchef
- Therese MATTSSON f.d. Rikskriminalchef,
m.fl. bara för att nämna några kända namn inom detta speciella kontaktnät.
fagelsta.com/kkrva/matrikel.php#B
Från Pockettidningen R, nummer 4, 1977. Tidningen hade temat ”Horor och herrar” och innehöll bland annat en artikel som nu återges, och som sakligt och nyktert berättar om hur den unge kungen träffar prostituerade under ett pr-besök i USA strax före sitt giftermål med Silvia. Jo, exakt så står det. I den medföljande intervjun med dåvarande redaktören Stig Edling berättas att DET VAR UD SOM LÄCKTE UPPGIFTERNA. Statstjänstemännen var trötta på att ”fixa horor till kungen var han än var”, och hoppades att en publicering skulle få stopp på oskicket.
www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/nytt-nummer-av-tidskriften-scoop?rm=print
Vet man VEM/VILKA som läckte från UD?

Nätverksspekulationer 2011-12-09 16:26:32 Anmäl

Vidare; Om Lenas Frånstedt Lofalks far Olof Roland Frånstedt:
(…)”En mycket liten grupp personer med högerradikala idéer, kanske inom polis eller militär, men det är egentligen inte viktigt, kan ha tolkat tidens tecken och själva tagit på sig ansvaret att ta de yttersta konsekvenserna. Det skriver Olof FRÅNSTEDT, chef för kontraspionaget och Säpos operative chef mellan 1967 och 1978 tillike far till nuvarande Svenska Advokatsamfundets Disciplinnämnds Ordförande advokat Lena FRÅNSTEDT Lofalk, (fortfarande) officiellt gift med advokat Guy Lofalk.
www.newsmill.se/artikel/2011/02/27/fd-s-pochef-palme-m-rdades-troligen-av-svenska-politiska-intressen
1978 lämnade Olle FRÅNSTEDT Säpo för att bli länspolischef i Göteborg. 1982 anställdes han som direktör i SECURITAS, inledde några år senare ett säkerhetssamarbete mellan Sverige och Malaysia, stannade kvar i MALAYSIA för att bygga upp ett företag inom högrisksäkerhetsbranschen. Det gick mycket bra. 2008 återvände han till Sverige. Nu skriver han på sina memoarer.
www.fokus.se/2011/09/spionjagaren-som-kom-hem-till-kylan/
www.ratsit.se/5563027241
Advokat Lena FRÅNSTEDT Lofalk som tidigare alltså arbetade (samt var delägare innan de bröt sig loss för något år sedan) inom BONNIERS advokatbyrå – tillika den valåret 2002 avslöjande DOS-attackerande – CEDEQUIST, har bl.a. varit likvidator till Bonniers Entertainment AB:s likvidation år 2004.
www.flashback.org/t1460329
Noterat för övrigt att:
(...)"På justitiedepartementet fungerade Ebbe Carlsson som ställföreträdande justitieminister, sade förre byråchefen på Säpo, Olof FRÅNSTEDT, i Deanne Rauschers bok om Bordellhärvan"(...) I båda Deanne Rauschers böcker om intrikata detaljer i svenska makthavares privatliv spelar prostitutionsverksamhet MED KOPPLINGAR till polisväsendet, justitiedepartementet och det socialdemokratiska partiet en viktig roll.I bakgrunden i båda böckerna FIGURERAR UTLÄNDSKA UNDERRÄTTELSETJÄNSTER som använder sig av prostituerade för utpressning och ekonomisk brottslighet
www.varldenidag.se/nyhet/2010/11/17/Kungabokens-huvudkalla-del-i-hemligt-polisnatverk/
Apropå "grundärendet":
Europadomstolen kräver svar från regeringen om FRA-lagens konsekvenser
centrumforrattvisa.se/news/view/id/182
"Centrum för rättvisa anmälde konsekvenserna av den svenska FRA-lagen till Europadomstolen för 3,5 år sedan. Nu har domstolen beslutat sig för att inleda en prövning. Den svenska regeringen måste nu besvara domstolens frågor om den kontroversiella lagen..
- Det finns ett stort allmänintresse i att det reds ut om FRA-lagen klarar Europakonventionens krav eller inte, säger Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord i en kommentar.
www.nyhetsverket.se/nyhet/20773/-S%C3%A4po-f%C3%B6resl%C3%A5s-f%C3%A5-signalspana
Skydd för den personliga integriteten > Centrum för rättvisa lämnade in ett skriftligt klagomål till Europadomstolen den 14 juli 2008. Ärendet gällde att få domstolen att se huruvida den svenska FRA-lagen lever upp till Europakonventionens krav när det kommer till skydd för den personliga integriteten och RÄTTEN FÖR ENSKILDA SOM BLIVIT ÖVERVAKADE att få sina fall rättsligt prövade.

T.W. (HullerOmBuller:-) 2011-12-08 19:49:28 Anmäl

Branden i reaktor 2 i Ringhals i maj leder till förlorade intäkter för kärnkraftverket på 1,8 miljarder kronor i år, uppger SVT:s Rapport.
Det var i samband med en så kallad provtryckning av reaktorinneslutningen som en kvarglömd våtdammsugare fattade eld. ”Ett mänskligt misstag”, enligt chefen för Vattenfalls kärnkraftsverksamhet.
Uppgiften om hur stora förluster som branden medför har mäklarföretaget Bergen Energi tagit fram för SVT:s räkning.
www.svd.se/nyheter/inrikes/kostsam-miss-i-ringhals_6631652.svd
BILDERNA: SPARKEN 2009: som Ordf. för Vattenfall, utan någon förklaring eller motivering, fick likaså den tunnhårige med glasögon prydde Dag Klackenberg, numera VD för Svensk Handel: Han har själv påstått sig varit dubbelagent för SÄPO dessförinnan: Lämnade UD 2001.

NoteratOmSäkerhetBara 2011-11-13 12:40:09 Anmäl

EN SAMMANFATTNING FINNS ÄVEN HÄR: www.flashback.org/t1008686p2
"Fd länspolismästare Göran Lindberg misstänkt för våldtäkt på barn
Historien fram till nu.
Den 27 juli 2009 hittas en 60-årig man död under en balkong i Bredäng. I lägenheten ovanför finns en ung kvinna, hennes mamma samt pojkvän.
I samband med utredning av dödsfallet så kryper en märklig bild fram av den döda 60-åringen. Utåt var han en framgångsrik företagare. Men i hemlighet så förmedlade han sexuella kontakter. SMS skvallrar om att kunderna ville förnedra och ha gruppsex. Flickorna kallades för slavar"...ect.
[Comment: Hm..."Slaven på triumfvagnen", så uttalade sig även den tidigare olaga hotande It-brottsrotelns handläggande krim.kom Bosse Norgren inom "Grundärendet"...]
Vidare i fb-sammanfattningen betr. kapten Klännings ärende
En sammanfattning av vad som därefter framkom i media.
• Uppgifterna om sexköparna fanns att läsa i slasken i FUP för balkongmordet. (Sades på bland annat TV4)
• Det var innehållet i denna FUP som fick ”vakna utredare” att reagerade (http://www.kvp.se/Nyheter/1.1861996/...van-rullas-upp)
• Namnen är ”sensationella” <<<
• En av de kända namnen var en direktör inom ett statligt verk.
Polisen är knäpptyst kring alltsammans. Vare sig bekräftar eller dementerar uppgifterna som sägs komma från intern läcka.
Den 29 januari 2010 begär Lisa Zetterwall att FUP:en rörande balkongmordet ska beläggas med fullständig sekretess. Det vill säga den FUP som enligt media innehåller information om kända sexköpare.
Den 29 januari 2010 finns polischef Bengt Svensson på Aftonbladet chat för att svara på frågor. Samtliga frågor blir förhandsgranskade innan de publiceras. Inga frågor om de ”kända namnen” blir publicerade.
Den 30 januari 2010 kallar polisen till presskonferens på en lördag eftermiddag för att egentligen bara säga att det inte finns så mycket att rota i.
Följande vill polisen få fram:
• Det finns inget sexnätverk.
• Det finns inga andra misstänkta.
• Det finns inga namn i vare sig mobil eller dator som tillhörde den döda 60-åringen.
• Absolut inga kända namn.
• Det måste bli ett slut på spekulationer. Många, däribland den misstänkte, tar illa vid sig.
Presskonferensen väcker ett antal frågor:
1: Den döda 60-åringen var hallick. Det är ganska osannolikt att GL skulle vara hans absolut enda kund.
2: Varför censurerades alla frågor på Aftonbladet chat om övriga namn i utredningen?
3: När jag pratade med åklagare Jens Nilsson så säger han själv att han blev kontaktad av en kvinnlig utredare på grund av intressanta namn. Nu hävdar man att FUP:en inte innehåller några övriga misstänkta överhuvudtaget.
4: Varför la Lisa Zetterwall sekretess på alltsammans om den inte innehåller något?
5: Roteln för människohandel hade uppgifter om misstänkt koppleri i 5-6 månader. Vad har de sysslat med under den här tiden?
6: Varför har man haft 25 spanare i två månader bara för en enda hortorsk?
7: GL begärde pension på ett märkligt sätt bara några dagar innan balkongmordet gick till åtal och FUP blev offentlig. Är inte det lite sammanträffande?
8: Polisen har haft span på Lindberg i två månader. Lindberg avslutade sina uppdrag för två månader sen. Är det inte lite sammanträffande att utredning mot honom påbörjas i anslutning till hans avgång. Uppgifterna har som sagt funnits hos roteln för människohandel i åtminstone fem månader. Väntade man avsiktligt med att finna bevis. Eftersom skandalen skulle blir mindre när det handlade om en f.d. polischef istället för en verksam polischef?

T.W. 2011-08-08 13:26:06 Anmäl

Update: Lars Nylén tvingas lämna Kriminalvården...
DET VAR FEL AV KRIMINALVÅRDEN ATT FÖRSÖKA HEMLIGHÅLLA GÖRAN LINDBERGS ANSTALSTSPLACERING:
På Kumla finns Kriminalvårdens riksmottagning för män, till vilken alla dömda till fyra års fängelse eller mer kommer för en noggrann utredning innan det beslutas om anstaltsplacering. Dit behövde den förde detta länspolismästaren Göran Lindberg aldrig åka, trots att han dömts till sex års fängelse.
www.lexpress.se/
Ett talande exempel på den fortsatta vänskapskorruptionen och rättsrötan inom rättsväsendet, är Göran Lindberg alias "Kapten Klännings" mörklagda sexnätverk: För er som inte är insatta i ärendet, vänligen läs en bra sammanfattning om den här:
”Sekretess, censur och motsägelsefulla dementier i våldtäktshärvan kring förra polischefen”
www.flashback.org/t1577016p55 BÖRJA VID INLÄGG NR 656 tom NR 661
För vidareläsning finns även denna fb-tråd:
www.flashback.org/t1110877p853
Att det finns en koppling mellan Göran Lindberg (GL) och Lars Nylén (LN) är välkända fakta för dessa trådmedelmmar: GL efterträdde LN som Länspolismästare i Uppsala, LN bor i Uppsala...mm.

The Whistleblower 2011-08-08 12:44:00 Anmäl

Erfarenheten visar att gärningsmän av Göran Lindbergs typ gärna filmar sina övergrepp för att senare kunna återuppleva sin "njutning". I den närbesläktade Jobeniusutredningen fanns mycket film, i ett fall kunde genom TV-visning en av våldtäktsmännen identifieras. Det finns därför ett oförklarligt tomrum i GL-utredningen. Filmer och bilder är beslagtagna, men redovisning av innehållet saknas helt. Materialet har försvunnit bakom hemligstämpel. Kanske finns det hos Säpo.

Med tanke på att det på materialet, enligt 'corruptio', figurerar en mängd polischefer och högre regeringstjänstemän på många av de barnporrfilmerna, så kan vi nog INTE räkna med att de bild- och filmbevisen nånsin kommer nämnas för folket. Man vill ju inte riskera att svenska folket inser att det är barnvåldtäktsmän som styr över var deras barn skall vara på dagarna (skolpolitik och barnomsorg bland annat). Risk för uppror är bara början om omfattningen av GL-ärendet offentliggörs...!
Man offrade 1 för att 100 andra barnvåldtäktsmän skall kunna få fortsätta knulla barn ifred.
Välkommen till Sveriges medlemskap i den drakoniska eliten.

Ex.) Blomqvist som var ordförande i grundskolenämnden ...Åke Blomqvist är Folkpartiets kommunalråd i Huddinge. Han är också ordförande i skolnämnden.I september dömdes han till dagsböter för att ha försökt köpa sex av en minderårig flicka...
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=3231982
www.aftonbladet.se/nyheter/article12103505.ab
"Stor utredning..."
– Flickan som utnyjjades: Hon har berättat att de hade sex, sar Ing-Marie Hägglund, på polisen till Metro.
Ärendet ingick i en större koppleriutredning där flera flickor under 20 år utnyttjades för sex av äldre män, enligt Metro.Förtoendevalde Åke Blomqvist tvingades lämna politiken.

fb 2011-07-13 15:24:07 Anmäl

"Vilka är de? Varför syns och hörs de inte?"
Inför en man så pass PERVERS & SADISTISK som den "be(s)kyddade" underhuggaren Göran Lindberg, en utåt sett s.k. samhällets stöttepelare, är det nästan omöjligt för en tonåring som ägnat sig åt destruktivt sex att bli lyssnad på, att få rätt. Trots belagd våldtäkt. Polisen avfärdar i första skedet en 17-åring, trots signalement och hårda faktauppgifter, t.ex. DNA. osv. En 14-åring anses av hovrätten INTE varit måltavla för en planerad gruppvåldtäkt, TROTS beslagtagna sexattiraljer ämnade för ett våldsamt övergrepp och andra bevis.
I de båda kopplerifallen i Malmö med 14-åringar läggs det ena ner och i det andra frikänns gärningsmän. Hovrätten avstår att överpröva... VARFÖR...?

"Vad får barn och ungdomar för hjälp? Hur ska samhället bäst hjälpa dem?"

I dessa fall ingen hjälp alls. 17-åringen berättar i Efterlyst hur polisens avvisande triggar igång ett intensifierat destruktivt sexbeteende under några år. Polisens internutredning konstaterar fyra år senare att polisen gjort allt vad de kunnat med anmälan. Så går det till i
(S)(V)EDALAS rättsväsende.

Och nu till en av de riktigt stora frågorna...Varför har de journalister och mediefolk som ligger bakom twitterkampanjen #prata om det över huvud taget inte engagerat sig i att söka svar på dessa synnerligen viktiga frågor? Varför anses Julian Assange så mycket viktigare att klämma åt!?

Vems ärenden går man.. 2011-07-12 22:27:37 Anmäl

1. Sven-Otto Littorin alias ”Captain Picard” var inte vilken minister som helst. Han var en av huvudstrategerna bakom arbetarpartiet "nya moderaterna". Personlig vän med Reinfeldt och Borg sedan lång tid tillbaka. Det fanns inga som helst indikationer på att han skulle avgå med kort varsel dagarna före det skedde. Vårdnadstvisten var knappast "uppslitande" för Captain Picard. Väldigt lite i media om den. Det som hade hänt var att Captain Picard ville ha hand om barnen i mindre omfattning, sedan han blev ihop med nuvarande sambon Evin Khaffaf. Han hänvisade till att hans arbete som minister tog för mycket tid.
2. Reaktionen när Aftonbladet (AB) konfronterade honom med uppgifterna med sexköp. Varför denna starka reaktion både från Captain Picard och den moderata partitoppen? Det var visserligen ett stundande val inom några månader och det var jämt mellan blocken, men reaktionen är svårbegriplig ändå.
3. Captain Picard städades undan och gömdes undan bara på ett par dagar, det måste handla om något betydligt allvarligare än ett antaget och obevisat sexköp när Sven-Otto Littorin var singel.
4. Det viktigaste är dock att lika söker lika. Den perverterade f.d arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin alias Captain Picards önskemål "hårda tag", "age play" och "BDSM" och sökande efter unga tjejer under antaget namn, ligger helt i linje med andra personer i GL, SW och J sexhärvan. Var och när dyker Captain Picards namn upp? Är det i samband med SW eller i utredningen av sadistidioten Göran Lindberg (GL)?
5. Lars Nylén petades med all säkerhet på grund av vänskapskorruptionen & muthärvan. Det troliga är att han ansåg att hans kollega Göran Lindberg (GL) sedan lång tid tillbaka var mer eller mindre oskyldig. Sexköp ja, men resten, nej. Han ansåg säkert att det var ett gäng horor som hade satt dit sadistidioten. Därför beslöt han att hjälpa GL.
6. Hade det bara funnits någon som helst antydan om att Lars Nylén (LN) var inblandad i GL härvan så hade aldrig hans förordnade som generaldirektör för kriminalvården förlängts. Säpo hade informerat regeringen om han var inblandad. LN är också gift med Gun Heimer, professor och chef för Rikskvinnocentrum i Uppsala.
7. Det borde finnas en och annan som stämmer in på "Lindas" beskrivning över en högt uppsatt chef på ett statligt verk: "En mycket välklädd och tunnhårig man med glasögon".
8. Lars G. Josefsson, som – tvingades – ”säga upp sig” från Vattenfall november 2009, stämmer på signalementet. Sitter också i Krigsvetenskapsakademien. Men inga – yttre - tecken på samröre med GL, mest störande i hans fall är skandalösa bonusmiljoner och en pensionsuppgörelse av fantasimått.
LN är den ende med kända band till GL.
9. Det här med att Säpo förstås bör ha informerat regeringen om ev. inblandning både vad gäller LN och SOL kan vara svårt att bedöma konsekvenserna av. Det kan tyckas naturligt att båda i så fall fått lämna ganska omgående, men det riskerade att krocka med MÖRKLÄGGNINGENS SYFTE, att ge en bild av att inga fler prominenta var inblandade…
10. Jag tror att LN:s tidigare höga chefsposition inom polisen, kombinerat med dåvarande ledarroll för kriminalvården, gav honom unika möjligheter att få igång dementiapparaten.
11. Men å andra sidan kan den ju AVSKEDADE Vattenfalls Dag Klackenberg, numera VD för Svensk Handel, också sägas ha fått igång en effektiv dementiapparat: Han har dessutom själv påstått sig varit dubbelagent för Säpo dessförinnan, med allt vad det kontaktnätet kan inneha för effektiva mörkläggningskanaler:
11 A): På en blogg ”Corruptio” insinuerade man både att en högt uppsatt socialdemokrat skyddades: En av bloggens läsare såg ”beskyddaren” Thomas Bodströms namn utlagt där för att sedan tags bort. Bodström är dock inte alls misstänkt för att deltagit i några ”gangbangs”, han verkar mer sannolikt vara dessa olika perversa sadisters och sannolika underhuggares ”politiska beskyddare”, oavsett om han visste eller inte, vad de egentligen har sysslat med?
11 B): Bloggen hade dock därefter VATTENFALLS logga, insinuant och utpekande kvar på bloggen.

fb 2011-07-12 17:18:52 Anmäl

Apropå en partisk Zendry Svärdkrona med dito grävande medarbetare:
"Aftonbladet slår under bältet mot Sven-Otto Littorin"
Jag kan inte göra annat än att rakt av skriva under på Erik Laaksos blogginlägg om Aftonbladets pinsamma rapportering om Sven-Otto Littorin och den vårdnadstvist han är med om just nu.
Erik Laakso beskriver dessutom på ett strålande sätt hur chefredaktör Helin uttalade sig för ungefär ett år sedan och hur man nu låter rapporteringen om Littorin vara en stängd artikel utan visning av några blogglänkar.
Det är verkligen under all kritik att Aftonbladet och Jan Helin nedlåter sig till den typen av journalistik. Och så finns det dom som pratar om hatet på nätet och den sörja och vinklade sanning som skrivs där.
Journalister på Aftonbladet, och andra som driver den tesen, behöver bara lyfta huvudet från tangentbordet på sin egen redaktion och spana in några journalistkollegor vid namn Claes Petersson och Zendry Svärdkrona. Det är dom som knåpat ihop artikeln om Littorin.
När de sedan funderar över hur fan detta gick till så är det bara att knacka på hos chefredaktör JanHelin. Mannen som sanktionerat snaskeriet.
www.signeratkjellberg.se/2010/04/aftonbladet-sl%C3%A5r-under-b%C3%A4ltet-mot-svenotto-littorin.html
| Signerat Kjellberg |

Fortsättning följer... 2011-07-12 16:46:55 Anmäl

Mörkläggningar & kotterier samt kriminella nätverk m.m.
Den s.k. riksdagskvinnan Inga finns omtalad här: www.aftonbladet.se/nyheter/article10487655.ab
"För Aftonbladet berättar Inga att hon betjänade toppolitikern en gång i veckan i tre års tid."
Den journalist Zendry Svärdkrona som skrev denna artikel i Aftonblaskan blev, per mars 2001, blivit vald till föreningen "Grävande Journalister":s Ordförande. Nils Funcke, som då det begav sig pryade på (då redan polisanmälda) DN.s ledarsida, var dess Ordförande dessförinnan. Han vet vilka toppolitiker och polis samt övriga rättsväsende som är inblandade och har korrupt hjälpt BÅDE Aftonblaskan och Dagens Nyheter mfl till att komma undan lagen samt den kvinnliga målsägandes polisanmälan. Qui bono? Noterar att han därefter fått flera attraktiva erbjudanden RoD, samt sitter med i utredningar betr. yttrandefrihet med mera

(V)än(s)kapskorruption är eg. ett alldeles för snällt ord i dessa fortsatta KORRUPTA KRIMINELLA KOTTERI sam(m)anhangen...Läs om NEWS of the WORLD och FÖRSTÅ att samma sak hänt här i lilla gamla (S)vedala.

Så går det till i Svedala 2011-07-12 16:21:55 Anmäl

OM DE TRÄFFATS FÖR 11 ÅR SEDAN HADE HAN PEKATS UT SOM EN PEDOFIL OCH INTE SOM EN GAMMAL OMOGEN SNUSKGUBBE: VEM...? JO
Nyheten om att kungens bäste vän ska ha barn med sin 25-åriga flickvän har slagit ner som en bomb hos societeten i Stockholm. Hon är redan i femte månaden.
Många är kritiska till att sexbarnspappan Aje Philipson nu skaffar barn med sin 36 år yngre flickvän Bathina El-Soudi, tio år yngre än hans äldsta dotter.
Men inte kungen.
Enligt vad Aftonbladet erfar har han sagt ja till att bli gudfar när barnet föds.
Kungen blev glad, men Drottningen har alltid varit kritisk till denna gubbsjuka!
– Kungen och Aje har alltid varit supertajta kompisar. Han blev glad när Aje berättade att han skulle bli far på nytt, berättar en vän.
Aje Philipson, som är en av Sveriges mest förmögna män, och Bathina El-Soudi blev ett par för fyra år sedan. Hon var väderflicka på TV3 och levde ett enkelt liv med föräldrarna i Uppsala när paret för första gången sågs på en restaurang.
– Jag föll för hennes enorma utstrålning. Men det är klart, de flesta vännerna har haft synpunkter på åldersskillnaden. En del positiva, andra negativa. Men för oss fungerar det bra, har Aje berättat.

2011-07-11 21:24:22 Anmäl

RÄTTSRÖTA & KORRUPT MÖRKLÄGGNING: Antagligen är polisens egen uppgift att 25 poliser, bl.a. från säkerhetspolisen och kommissionen mot människohandel, det uppenbara -om än bara indirekta - medgivandet att spaningen och utredningen från början riktade sig mot fler misstänkta än Göran Lindberg alias "Kapten Klänning" tillika den tunnhårige glasögonprydde, Lars Nyléns, 'broder' och nära polischefskollega...
Som jämförelse ska arbetet med Militärligan också krävt samma antal, 25 poliser...

FB 2011-07-11 20:15:03 Anmäl

Aftonbladet & Co "spelar" vidare...nu även MOT Kungen och hans vänner synes det som (ha i åtanke i bakhuvudet, att Aftonbladets medieadvokat också är Peter Ahltin, Ordf för Republikanska föreningen)
Aftonskvallret Plus slaskade nämligen vidare igår på temat: porrklubb i Stockholm: "Unga strippor levereras direkt hem till lyxvåningar under namnet "whiskyträffar"", "Vi ska ha sex med killarna oavsett om vi vill det eller inte". Vidare skriver enbart AB nu också om:
- Helena, 30, var älskarinna till kungens kompis i flera år. Hennes tillvaro kom att handla om fina middagar, fester, resor och presenter. Och deras förhållande var ingen hemlighet. Alla visste att hans fru satt hemma när han var med mig.
- Hon kände sig inte helt bekväm i den stora Östermalmsvåningen, men så dök Oscar upp framför henne med ett stort leende och en framsträckt böjd arm.
- Hon beskriver livet tillsammans med kungens kompis som en våt dröm för en tjej som hon. Helena föddes i en mellanstor stad, men flyttade till Stockholm för jobbets skull. Varje månad var en kamp för att få ihop pengar till hyran och de lyxiga middagarna och hennes nya bekantskap blev som en verklighetsflykt. Helena vet att hon är vacker och väcker uppmärksamhet hos männen, men hon hade aldrig anat att hon skulle hamna i en relation med en man som stod så nära kungahuset.
- Helena träffade flera av de män som beskrivs stå kungen allra närmast. Hon bjöds ofta med på privata tillställningar på fina adresser hemma hos mannens vänner eller på medlemsklubben Noppes.

LÄS VIDARE HÄR OM ETT YTTERLIGARE "SPEL", MED LITTORINS PÅSTÅDDA SÄKERHETSRIKS P.G.A. SEXSKANDALEN SOM AVSLÖJADES TIDIGARE:
DET FÖREKOMMER ETT SPEL MOT REGERINGEN...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17237/DET-F%C3%96REKOMMER-ETT-SPEL-MOT-REGERINGEN

Visste du det dessutom det här?
blogg.aftonbladet.se/researchbloggen/2011/07/visste-du-det-har
11 juli 2011, kl 12:16 Skrivet av Kristina Edblom, Aftonbladet
I tidningarna kan vi läsa om vuxna som köpt sex av barn och unga. Om ex-polisen Göran Lindberg eller kopplerihärvan i Malmö. Ändå vill vi inte tro att det finns. Inte här, i Sverige. I vanliga familjer.
Den här veckan ska jag och fotograf Lina Boström-Einarsson bland annat träffa en mamma som förtvivlat söker hjälp för sin dotter. När flickan var tolv kom hon i kontakt med en vuxen man på nätet. Först när hon var 14 år uppdagades övergreppen.
Han dömdes till fängelse för våldtäkt och fick rätt till vård. Hon lever fortfarande med sin ångest.Under en vecka ska vi berätta om ungdomarna som skadar sig med destruktivt sex. Vilka är de? Varför syns och hörs de inte? ...osv...etc.

Spelet bakom kulissen... 2011-07-11 17:57:59 Anmäl

BARA TOPPEN PÅ I(S)BERGET SOM VI FÅTT SE...KRÄV SANNINGSKOMISSION NU!

VARFÖR TAR INTE VAR OCH EN AV MEDBORGARNA SIG I KRAGEN OCH FÖRFATTAR ETT MEJL MED BERÄTTIGAT KRAV PÅ DETTA?!
Många bäckar små...Droppen som urholkar stenen...(J-a-g har redan tidigare gjort det...men ensam är inte alltid stark: Här behövs en bredare samt högljuddare OPINION:

Medborkare av ordning, börjar bli rejält trötta på att sitta som publik medan våra folkvalda och deras närstående samt andra maktmänniskor inom ett uppenbarligen fortsatt vänskapkskorrupt etablissemang, behandlas som de levde i ett laglöst samhälle eller där lagar som gäller gemene man inte är tillämpliga på dem själva!

Vi är flera som nu verkar ha fått indikationer på att det finns mycket kvar att reda ut samt gräva vidare i när det gäller - även den aristokratiska delen utav - härvan med kopplingar till organiserad brottslighet, Göran Lindberg och LW härvorna. Finns sannolikt en del beröringspunkter... Men vi får väl kanske vänta och se om allt kommer läggas fram eller om några grävande journalister i detta nu fortsätter göra research?

Det tycks i alla stå klart att det vi sett hittills bara är toppen av ett isberg...

Här är (en av) männen som misstänks vara del i sexhärvan:
"HÖGT UPPSATT CHEF PÅ STATLIGT VERK"
”Linda” minns honom som en mycket välklädd och tunnhårig man med glasögon. En av de första gångerna de träffades berättade han om sin fina position på jobbet:
– Han sa att han kunde fixa sommarjobb åt mig bara så där. De träffades bara några få gånger, minst en gång i en stor gruppsexträff där hon fick en ögonbindel för att inte kunna se vilka man som deltog.
www.expressen.se/nyheter/1.1863148/har-ar-mannen-som-misstanks-vara-del-i-sexharvan-och-deras-offer

Enough is enough! 2011-07-11 14:11:15 Anmäl

Jaha, angående de tunnhåriga glasögonprydda männen på dina bilder, så kan jag väl fylla på med lite mer detaljer om vad som hände just dem under/efter samma rättsprocessår 2009:
sv.wikipedia.org/wiki/Lars_G._Josefsson
Lars G. Josefsson:
VD för Vattenfall AB från 2000-2010
Han utsågs till klimatrådgivare åt Angela Merkel*) och fick presentera sin globala miljöplan inför FN:s kommission för hållbar utveckling i New York. Den 13 november 2009 meddelade Josefsson att han avgår som VD för Vattenfall AB . Han efterträddes av Øystein Løseth.
*) Not: Hon är partiordförande för KRISTDEMOKRATISKA unionen samt sedan den 22 november 2005 regeringschef – förbundskansler – för en koalition mellan CDU, Kristligt sociala unionen i Bayern och Tysklands SOCIALDEMOKRATISKA parti. Efter Förbundsdagsvalet 2009 byttes SPD ut som koalitionspartner mot det liberala Fria demokratiska partiet.
www.expressen.se/nyheter/1.1028574/svensk-topp-chef-jag-var-dubbelagent
www.dn.se/ekonomi/vattenfalls-forre-ordforande-fick-sparken
sv.wikipedia.org/wiki/Dag_Klackenberg
Dag Klackenberg
Född 5 januari 1948. Arbetar som vd för branschorganisationen Svensk Handel och var tidigare styrelseordförande för Vattenfall, där han fick sparken av Maud Olofsson & Co.
Arbetade tidigare på utrikesdepartementet, som han lämnade 2001.
Grundade Akademibokhandeln.
Vintern 2008 gick Klackenberg ut i flera intervjuer och berättade att han hade arbetat för Säpo och spelat en avgörande roll när Stig Berglings förräderi avslöjades. Han hävdade även att han var påtänkt som Säpochef i början av 90-talet, men att de planerna hindrades i sista stund av oppositionen.Klackenbergs uppgifter rörande Stig Bergling dementerades senare av de tidigare Säpocheferna Olof Frånstedt och P-G Näss. Frånstedt, som var operativ chef under jakten på Bergling, hävdade rentav att Klackenberg inte hade ett dyft med Berglinghistorien att göra, samt att han inte kände till att Klackenberg skulle ha varit agent för Säpo – något Frånstedt i sin roll som operativ chef i så fall måste ha godkänt.
Källa till ovan: Wikipedia och Di
År 2009: Vattenfalls förre ordförande Dag Klackenberg säger till TT att han fick sparken som ordförande, men utan förklaring eller motivering.
Maud Olofsson har hela tiden hävdat att det var först i oktober i år som hon förstod den fulla innebörden av Vattenfalls avtal med sitt tyska dotterbolag, att det innebar att hela Vattenfall i praktiken pantsatts. Hon har sedan lagt till att hon anade något redan i våras och då började ställa frågor till Vattenfalls ledning.
- Men jag kan ju inte agera utifrån vad jag anar. Det var först i oktober som jag fick skriftligt besked, sade hon i fredagens riksdagsdebatt
Samtidigt sade hon efter debatten på en fråga hur hon kunnat ha förtroende för ledningen, om de nu tecknat ett sådant avtal utan att själva förstå innebörden, att: "vi har bytt styrelse, vi har bytt ordförande och nu byts också vd".
Om det var Vattenfalls avtal som var orsaken till att Klackenberg fick sparken, vilket Maud Olofsson antyder, så innebär det att hon redan förra våren antingen förstod fullt ut innebörden av avtalet, eller att hon agerade utifrån vad hon anade. Maud Olofssons statssekreterare Ola Alterå bekräftar för TT att Dag Klackenberg fick sparken. Men det berodde inte på det beramade avtalet inom Vattenfall, framhåller han.
- Vi började rekrytera ny ordförande redan 2007 och då fanns inte avtalet, så det faller på sin egen orimlighet. Vi bytte ordförande som ett viktigt led i förnyelsen. Däremot kan man säga att det som hände bekräftar att vi gjorde en riktig bedömning, säger Ola Alterå.
Vattenfalls styrelse fattade beslut om avtalet den 17 mars 2008. Då var Dag Klackenberg fortfarande ordförande. På TT:s fråga hur ägarna, staten, kan ha förtroende för en ledning som beslutar om ett avtal man inte förstår, svarade Maud Olofsson att man "ju bytt ut ordförande". Men det innebär inte att hon syftade på att Klackenberg fick gå på grund av avtalet, förklarar då Ola Alterå.

bakom_kulissen 2011-07-10 15:56:14 Anmäl

DET KÄNDA NAMNET SOM SÄGS HA VÄCKT UPPMÄRKSAMHET PÅ LISTAN
har jag från en rätt säker källa hört att det handlar om en inte helt okänd f.d. rikskrimchef och generaldirektör från Uppsala. Om han verkligen är inblandad har jag däremot ingen aning om??? Men det ska ha varit hans namn som polisen reagerade på...

fernebo 2011-07-09 19:59:59 Anmäl

Notera ordvalet: "FÖR EN DEL AV OSS KOMMER HAN PÅ ETT SÄTT VARA VÅR CHEF ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN, OM NI VÄLJER ATT FÖRSTÅ VAD JAG MENAR"...

Detsamma gäller med allra största sannolikhet också deras dito nära vän och f.d. arbetskollega Rikspolischefen m.m. Sten HECKSHERs chefsskap och liknande Frimurare- liknande LOJALITET, även efter hans chefskap...om ni väljer att förstå vad jag menar...
Det var omkring 19 stycken lojala Länspolismästare, inklusive LÄNSPOLISMÄSTAREN UPSALA... (dock ej nyutnämnde Carin Götblad i Sthlm. av förklarliga skäl...) som skrev på den av DN Debatt hycklande planterade s.k. "Debatt-artikeln" då det begav sig, DÄR ALLA LÄNSPOLISMÄSTARNA I SVERIGE BACKADE UPP SIN CHEF STEN HECKSHER...då Rikspolischefen kritiserades samt låg pyrt till efter Bodström och Heckschers m.fl. korrupta mörkläggning och maktmissbruk, valfu(s)kåret 2002, precis efter det att Gunnmo avskedats och fått bära "hundhuvudet"...osv. etc.

2011-07-03 14:11:37 Anmäl

TACKTALET DEL 1 (av 2):
Nyligen avtackades Göran Lindbergs vän och f.d. kollega, generaldirektör Lars Nylén på Svartsjö slott på Färingsö i Mälaren, Ekerö kommun, Stockholms län. Kriminalvårdens säkerhetschef, Christer Isaksson, lade upp det på på KV:s Intranät angående Nylén.

"En företrädare för ett framgångsrikt säkerhetsarbete lämnar oss".

Det här är sista veckan Lars Nylén är vår chef. FÖR EN DEL AV OSS KOMMER HAN PÅ ETT SÄTT VARA VÅR CHEF ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN, OM NI VÄLER ATT FÖRSTÅ VAD JAG MENAR...
Det har varit en debatt på Krimnet om Lars under den senaste tiden. Lite förvirrat ibland men i slutänden säkert bra och det vore förmätet att recensera vad som skrivits. Bara en liten sak. Det som tydligen kallas Batman-bälte har varit på tapeten. Låt oss bara klargöra en sak kring det. Något sådant har inte vuxit fram under den här tiden och den som skriver de här raderna har i åratal argumenterat för att vad jag kallar dansbanevakter (sådana som bär all möjlig utrustning kring midjan) ska vi inte ha – annat än precis där och då grejerna kan behövas.

Föredöme i Europa

Tillbaka till Lars. Jo, det har sagts i olika sammanhang och det är ovedersägligt att säkerheten rustats upp under åren med Lars som chef. Jag ska inte trötta ut er med alla exempel på det. De som är intresserade ser det och vet det. Inom en rad områden. Inte minst märker vi som har förmånen att ha mycket kontakter med kollegor från andra länder det. En gång i tiden var Sverige ett föredöme i Europa och världen när det gällde kreativ och progressiv kriminalvård och jag hoppas och tror att det är så fortfarande. Det som är nytt är att vi numera är ett föredöme på säkerhetsområdet och massor av kollegor från andra länder har kommit hit för att se och lära. I nordiska sammanhang, som jag känner till bäst, är det helt klart att vi agerat plog och att man nu plöjer och skördar i våra spår. Hela tiden.

Det som samtidigt varit bra, tycker i vart fall jag, är att vi på inget sätt förlorat vår själ i takt med säkerhetsarbetet. Det är ju uppenbart att vi väl aldrig haft en sådan blomstrande programverksamhet, att vi aldrig haft så goda studieresultat hos våra intagna som vi har i dag. Att vi aldrig haft så lite narkotika på våra anstalter som vi har i dag. Kan det vara fel? Kan inte det få vara tecken på det vi säger, att för att kunna spela en match måste gräset vara klippt, planen kritad och en domare finns med på planen? Så är det i mycket större utsträckning i dag än det var förr.
> Fortsättning se nedan:

Tacktal DEL 1 (av 2) 2011-07-03 14:03:16 Anmäl

TACKTALET DEL 2( 2):
Vind i seglen

Nu kan jag se hur ni som är kritiska till det här resonemanget tänker att ”nu sitter den djävulen och skryter för sin egen verksamhet, han jobbar ju med säkerhet”. Jo, i någon mening är det så. Vi som haft förmånen att få jobba med säkerhet de här åren har märkt skillnaden. Vi har haft vind i seglen och stöd av skepparen. Så är det. Men arbetet har gjorts på alla plan. Det går inte att nå framgång från skrivbordet. Det måste ut i verkligheten för att det ska bli bra – och det tror jag att vi alla tillsammans varit delaktiga i, men för att kunna nå resultat är det bara att erkänna att skepparen är viktigare än någon enstaka medlem av besättningen. Så är det – inte jämlikt men verkligt.

Hur ska det nu bli framöver? Ja, jag vet inte bättre än någon annan men jag vet att det som byggts upp är så stabilt att det i vart fall tar tid att rasera, men det går om man väljer att säga att ”nu är säkerhetseran över och nu kan vi skifta fokus”. Då eroderar det hela. Det blir tillbaka till som det var förr, som om vi inget lärt. Säkerhet är, för att använda en sliten klyscha igen, färskvara och måste underhållas.

Det fort – av kunskap och goda rutiner - vi byggt upp står stadigt men nu när angriparna kommer allt närmare blir det svårare att försvara. Ja, jag förstår att den liknelsen är våghalsig, att den är lätt att raljera över, men den som inte tar chansen och vågar vinner heller aldrig.

Vi som arbetat i min säkerhetsgrupp, våra kamrater på regionerna, ute på anstalter och häkten och frivård som arbetat med säkerhet, tycker oss ha rätt att känna stolthet över vad Lars lett oss till att åstadkomma. Vi förstår att inget varar för evigt. Vi förstår att det vädras morgonluft. Och det kan väl vara okej. Vi förstår att det kommer att sägas ”att jag är den förste att medge att det här har varit en framgångsrik period och jag har alltid stöttat Lars Nylén, men samtidigt kan det vara bra att det kommer något nytt och….”. En försiktig vindkantring. Kanske lite tydligare senare. Vi väntar oss det och vi ska försöka leva med det.

Tillbaka till inledningen. I någon mening kommer Lars Nylén alltid vara om inte vår chef så i vart fall vår ledare och lärare på så sätt att allt det som byggts upp kommer att finnas kvar, i vart fall nu: Säkerhetshandbok, säkerhetsorganisation, säkerhetsnätverk, utbildningar, övningar…… You name it.

Vi som arbetat nära dig, Lars, vet att du inte som vissa andra hittar sina liknelser från idrottsvärlden, utan från båtvärlden. Eller för att inte tala om kärnkraftsvärlden. Har ni tänkt på hur illa det gått med säkerheten där på senare år? Kan det finnas något samband?

Det är synd att du drar nu. Vi hade velat ha dig kvar lite längre. Det finns detaljer på skeppet som hade behövt mer tid med dig som skeppare. Vi seglar stadigt och bra men det finns detaljer som behöver fixas för att motstå tufft väder och växlande vindar. Nu får vi fixa det själva, och med Inga så klart.

Jo, vi som arbetat nära dig har inte alltid bara sett det som en förmån att få göra det, ibland har det varit rätt tungt och arbetsamt. Det ska erkännas. Men det har varit en bra tid, en rolig tid, en lärorik och intensiv tid och med dig som skeppare kan även de värsta landkrabbor segla och ro sig över Ålands hav. Tack Lars.

TALAT & SIGNERAT. Christer Isaksson

DEL 2 (av 2) 2011-07-03 13:59:14 Anmäl

Ursprungligen postat av the saint-medlemmen på fb.
Jag har just läst SKURK #4. Mycket intressant läsning.

Man har lyckats med en bra sammanfattning av hela rättsdebaclet. För oss veteraner i den här tråden, är det inget nytt, men för allmänheten är det en nyttig påminnelse. Speciellt en redogörelse av Rigmor Robèrt för hur medlemmar i en religiös sekt kan få förskräckliga saker att hända och hur de sedan resonerar ihop sig för att klara sig undan rättvisan (och dessutom med gott samvete!).

Tidningen skriver bl.a. om följande:
•Felaktigheter i Saras vittnesmål/rekonstruktion, påsittande skott, skottföljd för skotten mot DaLi
•Åsa Waldaus envälde
•Dödskulten i Knutby
•Vapenleverantören som "glömdes bort" av polisen
•Kapten Klännings inblandning, som polismästare i Uppsala, när brotten utfördes
m.m.

Det är bara att hoppas att artikelförfattaren får in många nya tips, som kan hjälpa till att föra saken vidare.

Till alla i Knutby: Vi som är intresserade av att sanningen kommer fram, kommer aldrig att ge upp! Och sanningen kommer att komma fram, förr eller senare.

Det är bara att använda mail-adressen: [email]dick@sundevall.se]

SKURK 2011-05-31 23:47:41 Anmäl

Regeringen flyttar generaldirektören för Kriminalvården, Lars Nylén, från sin post, TROTA att han har två år kvar av sitt förordnande.
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4525194

Lars Nylén börjar på regeringskansliet den 1 juli.

Sedan tidigare finns det bland annat kritik från Riksrevisionen mot Lars Nylén i samband med byggen av flera kriminalvårdsanstalter.

Men det är inte orsaken till att Lars Nylén flyttas från sin post, säger justitieminister Beatrice Ask.

– Det har inte varit något skäl för den diskussion som vi har haft om det här uppdraget, säger justitieminister Beatrice Ask.

Lars Nylén, som är nära pensionsåldern, säger själv att han gärna vill lämna sitt jobb och ställer upp på regeringens planer för honom.

– Regeringen vill använda mina två återstående år till att utveckla rättsväsendets internationella insatser, hur Sverige kan fortsätta att vara ett föregångsland och jobba med de här frågorna inom hela rättskedjeperspektivet. Det är uppenbart att det finns ett stort behov av insatser och att trimma samman rättsväsendets olika myndigheter när de står till FN:s och EU:s förfogande i fredsbevarande och kapacitetsuppbyggande insatser, säger Lars Nylén
Men:
Dick Sundevall sägs vara som en igel, då han fått nys om ngt "stort" som är mörklagt å det SEDVANLIGA LOCKET PÅ...Han skriver en 6-sidig artikel i tidningen SKURK, artikel handlar om "Kapten Klänning" och mordet i Knutby som många anser ännu inte helt löst.
www.press-stop.se/webbshop/produkt/skurk/201104

??? Någon som hunnit läsa hans artikel och kan ge ett kort referat ?!?

Bla, bla, bla.... 2011-05-28 19:26:53 Anmäl

Apropå Riksrevisionen...
Så pysslar de visst me´andra - lagliga (får vi hoppas) - bisysslor på sin fritid (får vi väl cokså hoppas?)
Här har ni ett strååålande exempel på ett utav dem:
www.youtube.com/watch?v=P-tIvFoC0nc&feature=youtube_gdata_player

blogg.aftonbladet.se/politikerkollen/2011/05/se-flyborg-fp-ta-ton-i-egen-lat

De´ ska nog till en Gbg-are till allt detta...

Ooops, aj aj aj... 2011-05-27 13:26:16 Anmäl

Dags för Bonnierägda kanalen TV4:as FOLK(S)AM-insinuanta reklam...att chilla ner lite...
C'ause you're "dead"...and NO we will NOT let >>> y-o-u <<<"live"...

Blir. Nog. En.Till. "Omplacering". Där. Också. Eller.?!

:-I 2011-05-27 00:05:28 Anmäl

Mission accomplished.

Punkt.?! 2011-05-26 18:47:20 Anmäl