The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Ensamutredare Jan Öhman bör utredas av Riksrevisionen...

Debatt Stockholm 2011-08-08 16:21:16 Visningar: 3 392 Visa på karta Anmäl nyheten

Regeringens ensamutredare beträffande "Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel" var Jan Öhman, hovrättslagman. http://194.14.70.181/sb/d/12062/a/130017

Foto: Regeringens ensamutredare beträffande "Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel" var Jan Öhman, hovrättslagman. http://194.14.70.181/sb/d/12062/a/130017

ROSENBADGATE & DE DÅ YTTERST ANSVARIGA FÖR DE INTEGRITETSKRÄNKANDE LAGARNA SOM LETT TILL NUVARANDE RÄTTSLÖSA BODSTRÖMSAMHÄLLET

Foto: ROSENBADGATE & DE DÅ YTTERST ANSVARIGA FÖR DE INTEGRITETSKRÄNKANDE LAGARNA SOM LETT TILL NUVARANDE RÄTTSLÖSA BODSTRÖMSAMHÄLLET

ROSENBADGATE: Låt inte frimurare utreda sina egna...då uppenbar risk för vänskapskorruption föreligger...

Foto: ROSENBADGATE: Låt inte frimurare utreda sina egna...då uppenbar risk för vänskapskorruption föreligger...

...samt då samhällets övriga kontrollorganisationer, såsom polisen....

Foto: ...samt då samhällets övriga kontrollorganisationer, såsom polisen....

...eller SÄPO samt Svenska Advokatsamfundets Disciplinnämnd...

Foto: ...eller SÄPO samt Svenska Advokatsamfundets Disciplinnämnd...

...inklusive kontrollorganen JK & JO inte har fungerat eller gjort sitt arbete...

Foto: ...inklusive kontrollorganen JK & JO inte har fungerat eller gjort sitt arbete...

...när Den Tredje Statsmakten med respektive ägare & advokater, finns inblandade i samma ärende.

Foto: ...när Den Tredje Statsmakten med respektive ägare & advokater, finns inblandade i samma ärende.


....då allt kortare utredningar och allt fler ensamutredare - såsom exempelvis denne ensamutredare beträffande våra hemliga tvångsmedel - borde få Riksrevisionen att reagera.

Men det är kommittéväsendet och departementens beredningsarbete som Riksrevisionen sägs vilja samt istället ska komma att granskas. Riksrevisionen vill veta hur väl Sveriges nya lagar förbereds av regeringen. Myndigheten har beslutat att granska lagstiftningskedjans inledande del, från departementens arbete med att skriva utredningsdirektiven, själva utredningsarbetet samt remissförfarandet.

- Det är viktigt att de olika momenten hakar i varandra på ett effektivt sätt, säger riksrevisor Gudrun Antemar.

Rikrevisionens har gjort en förstudie som visar att utredningarna, kommittéväsendet, har smalnats av i flera ändar.

- Utredningstiden har blivit kortare och kortare, samtidigt är det fler och fler särskilda utredare, alltså ensamutredare, säger riksrevisorn Gudrun Antemar.

Riksrevisionen ska nu granska om utredningsväsendet är effektivt, om utredningarna får tillräckliga resurser och om saker görs på rätt ställe i kedjan.

- Vad gäller remissförfarandet handlar det om att titta på ifall remissinstanserna används för att bekräfta utredningen eller för att täcka upp hål i analysarbetet, säger Gudrun Antemar.

T.W. önskemål & debattinlägg: Granska i synnerhet ensamutredare Jan Öhman senaste utredningar: Utredningen om utvärdering av vissa hemliga tvångsmedel
194.14.70.181/sb/d/12062/a/130017
Den tillfälliga lagen om hemlig rumsavlyssning trädde i kraft den 1 januari 2008 och gäller till och med 2010. Utredaren tycker att det är för tidigt att säga om lagen bör avskaffas eller bli permanent. Han föreslår i stället att den tillfälliga lagen förlängs till och med 2014. Under första året med lagen gav domstol den öppna polisen och tullen tillstånd att använda buggning mot 25 personer. Hur många tillstånd till buggning som Säkerhetspolisen har fått kan utredningen av sekretesskäl inte redogöra för.
www.rod.se/polismetoder/polisen-ska-f%C3%A5-l%C3%A4ttare-att-bugga-bilar
Motstånd mot Bodströmssamhällets datalagring...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16672/Motst%C3%A5nd-mot-Bodstr%C3%B6mssamh%C3%A4llets-datalagring

Det ska noteras i sammanhanget att det tog lång tid innan vi medborgare överhuvudtaget fick till en någorlunda fristående Riksrevision: 'Bakom_kulissen' var det hårt motstånd, framförallt från dåvarande s-regering som bedrev vuxen-mobbing gentemot dåvarande Generaldirektören Inga-Britt Ahlenius...
***************************************************************************************************
***************************************************************************************************
STÖD DÄRFÖR ÄVEN KRAVET PÅ ATT:

1) POLIS & ÅKLAGARE SKA INTE LÄNGRE TILLÅTAS UTREDA SINA EGNA
2) KRÄV EN HELT FRISTÅENDE INTERNUTREDNING
3) TILLÅT INTE FRIMURARE ATT UTREDA SINA EGNA ELLER VARA VERKSAMMA INOM DE HÖGSTA CHEFSPOSITIONERNA VID RIKSENHETEN FÖR POLISMÅL.
I England har man förbjudit Frimurare inom all slags känslig Internutredning, inom både polis och åklagarväsendet, eftersom risken för vänskapskorruption och lojalitetskonflikter riskeras kunna föreligga om man eventuellt måste utreda sina egna. (Goes without saying...)

FRÅGA ER SJÄLVA SAMTIDIGT OCKSÅ ALLTID:
– VARFÖR VILL, VÅGAR DE ANSVARIGA INTE FÖRBJUDA FRIMURARE INOM RÄTTSVÄSENDET UTREDANDE TOPP-CHEFSPOSITIONER, ÄVEN I SVERIGE?
– CUI BONO OCH/ELLER HÅLLHAKAR NÅGON?
– VAD VILL MAN SANNOLIKT FORTSÄTTA KUNNA DÖLJA, FÖR SINA EGENTLIGA UPPDRAGSGIVARE, DVS OSS MEDBORGARE OCH SKATTEBETALARE, EGENTLIGEN?

DAGS ATT SYNA VAD SOM EGENTLIGEN PÅGÅR BAKOM_KULISSEN OCH OVANFÖR VÅRA LAGAR > VEM GRANSKAR GRANSKARNA? VEM GRANSKAR SÄPO? TIDIGARE INFORMERADE KONSTITUTIONSUTSKOTTET (KU) - BETRÄFFANDE GRUNDÄRENDET - HAR JU, BEVISLIGEN, OBEFINTLIG, TILL NOLL KOLL, PÅ DEM...

Lika dålig kontroll som under IB-affären får vi väl hoppas att de inte har? För de som inte vet vad IB-affären är läs här: sv.wikipedia.org/wiki/IB. Notera: "En av orsakerna till att IB:s verksamhet blev en skandal var att den drevs utan några formella regler eller översyn. Det fanns inga regler för vad IB fick och inte fick göra. Ett exempel på hur detta gjorde att saker gick snett var att IB även användes som verktyg för maktkamper inom den socialdemokratiska regeringen. Statsråd A, som hade bättre kontakter med IB, gav IB i uppdrag att spionera på statsråd B för att statsråd A skulle få hållhakar på B inför en intern maktkamp inom regeringen". Det vill säga; i likhet med dagens maktmissbrukande s.k. "förebyggande buggningar", då personen inte ens behöver misstänkas för att ha begått något brott. Allt enligt maktmissbrukarna Thomas Bodström & Co. så desperat genomtrumfade Ad-hoc lagar - med dold agenda - de senaste åren, via skapandet av "Bodströmsamhället", för att täppa till förövarnas "svarta hål": Historien upprepar sig.

GRUNDÄRENDETs ARTIKELSERIE OM MAKTMISSBRUK & KORRUPTION:

Bodström+Eliasson+Heckscher anmälda för MAKTMISSBRUK.
www.nyhetsverket.se/nyhet/14644/Bodstr%C3%B6mEliassonHeckscher-anm%C3%A4lda-f%C3%B6r-MAKTMISSBRUK
23-årig dansk fånge död efter polisens benlås...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17828/23-%C3%A5rig-dansk-f%C3%A5nge-d%C3%B6d-efter-polisens-benl%C3%A5s
Motstånd mot Bodströmssamhällets datalagring...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16672/Motst%C3%A5nd-mot-Bodstr%C3%B6mssamh%C3%A4llets-datalagring
TeliaSonera FORTSÄTTER MÖRKLÄGGA & CENSURERA...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16525/TeliaSonera-FORTS%C3%84TTER-M%C3%96RKL%C3%84GGAampampampampampampampampampampampamp-CENSURERA
DATAINTRÅNGSKSKANDALEN m.m. ANNO 2002 - 2009..ongoing:
Exempel på insamlat bevis- och indiciermaterial som polis- och Säpo tillät att man sopade bort, igen! Finns dock ett återskapat dokument, att läsa som ett exempel, här:
www.divshare.com/download/15242687-bd1
KUNGLIGT BLÅSVÄDER KRING ANNE RAMBERG…
www.nyhetsverket.se/nyhet/16651/KUNGLIGT-BL%C3%85SV%C3%84DER-KRING-ANNE-RAMBERG%E2%80%A6
ADVOKATERS DUBBELSPEL: Calissendorff & Claes Lundblad
www.nyhetsverket.se/nyhet/16469/ADVOKATERS-DUBBELSPELCalissendorffampampampampampampampampampampampamp-Claes-Lundblad
KOTTERIERNA & KORRUPTIONEN RISKERAR FORTSÄTTA FRODAS ÄVEN INOM DE - AV RIKSREVISIONEN - HÅRT KRITISERADE, NYBILDADE SLUTNA NÄTVERKEN INOM RÄTTSVÄSENDET - HILDA & RUBEN - SOM SVENSKA ADVOKATSAMFUNDETS GENERALSEKRETERARE - ANNE RAMBERG – DESSUTOM VARIT EN UTAV INITIATIVTAGARNA TILL. Allt detta tillsammans med faktumet att:
DET FINNS ETT SVART HÅL I RÄTTSVÄSENDET...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16287/DET-FINNS-ETT-SVART-H%C3%85L-I-R%C3%84TTSV%C3%84SENDET
En helt FRISTÅENDE enhet bör sköta internutredningarna...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15787/En-helt-FRIST%C3%85ENDE-enhet-b%C3%B6r-sk%C3%B6ta-internutredningarna
Gävleborgs Polischef Maria Palmaeus sambo häktad….
www.nyhetsverket.se/nyhet/20939/G%C3%A4vleborgs-Polischef-Maria-Palmaeus-sambo-h%C3%A4ktad%E2%80%A6
www.flashback.org/t1742399p25 (inlägg nr:293+295+299)
”Sekretess, censur och motsägelsefulla dementier i våldtäktshärvan kring förra polischefen”
www.flashback.org/t1577016p55 BÖRJA VID INLÄGG NR:656 tom NR:661.
QUI BONO? F.d. Riks.krim.chefen Therese Mattsson...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17235/QUI-BONO-Fd-Rikskrimchefen-Therese-Mattsson
SÄPOs THORNBERG FÖR INKOMPETENT FÖR ATT KUNNA ÅTALAS...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17209/S%C3%84POs-THORNBERG-F%C3%96R-INKOMPETENT-F%C3%96R-ATT-KUNNA-%C3%85TALAS
POLISER ERKÄNNER FUSK...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16644/POLISER-ERK%C3%84NNER-FUSK
MUTSKANDALEN HOS KRIMINALVÅRDEN SVÄLLER…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/MUTSKANDALEN-HOS-KRIMINALV%C3%85RDEN-SV%C3%84LLER%E2%80%A6
Lars Nylén tvingas lämna Kriminalvården...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16214/Lars-Nyl%C3%A9n-tvingas-l%C3%A4mna-Kriminalv%C3%A5rden
MOTVERKA MEDIEMONOPOLET MERA
www.nyhetsverket.se/nyhet/15829/MOTVERKA-MEDIEMONOPOLET-MERA-
SvD:s ansvarige chefredaktör Lena K Samuelsson ...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15821/SvDs-ansvarige-chefredakt%C3%B6r-Lena-K-Samuelsson-
Om fler samband och hot m.m. där polis- och Säpomyndigheterna sannolikt varit inblandade:
Evil shall with Evil be expelled...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16580/Evil-shall-with-Evil-be-expelled
Säpochefen behöver stöd av en extern referensgrupp…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15901/S%C3%A4pochefen-beh%C3%B6ver-st%C3%B6d-av-en-extern-referensgrupp%E2%80%A6
VI VET VAR DU BOR...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16918/VI-VET-VAR-DU-BOR
Klagande grannar kan knäcka klubben…
www.nyhetsverket.se/nyhet/16288/Klagande-grannar-kan-kn%C3%A4cka-klubben%E2%80%A6
AINORNAS INTE SÅ HEMLIGA TELEFONAVLYSSNING...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16599/AINORNAS-INTE-S%C3%85-HEMLIGA-TELEFONAVLYSSNING

GRUNDÄRENDETS SERIE PÅ TEMAT KORRUPTION INOM MEDIA & ETABLISSEMANG
DEL 1: NEWS OF THE WORLD LÄGGS NED
www.nyhetsverket.se/nyhet/17280/NEWS-OF-THE-WORLD-L%C3%84GGS-NED
DEL 2: MEDIAS KRIMINELLA GRÄVANDE & AVLYSSNINGSSKANDALEN
www.nyhetsverket.se/nyhet/17308/MEDIAS-KRIMINELLA-
DEL 3: News of the World ex. reporter Sean Hoare found dead
www.nyhetsverket.se/nyhet/17539/News-of-the-World-ex-reporter-Sean-Hoare-found-dead
DEL 4: Hackers message > Murdoch Meltdown Monday
www.nyhetsverket.se/nyhet/17551/Hackers-messageMurdoch-Meltdown-Monday
DEL 5: MURDOCHS WIFE PROTECS HIM WITH A RIGHT HOOK...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17575/MURDOCHS-WIFE-PROTECS-HIM-WITH-A-RIGHT-HOOK-
DEL 6: THE COVER-UP BY NEWS OF THE WORLD...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18189/THE-COVER-UP-BY-NEWS-OF-THE-WORLD
Developing story...
SAME SCANDAL HERE AS THERE...BUT HERE IN SWEDEN, IT'S STILL COVERED UP...
DET FÖREKOMMER ETT SPEL MOT REGERINGEN...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17237/DET-F%C3%96REKOMMER-ETT-SPEL-MOT-REGERINGEN
Det synes fortsätta förekomma ett fult spel mot regeringen, där Littorins påstådda riskabla sexkontakter används som verktyg i samma drev: Samma fula tillvägagångssätt som ovan beskrivits att Murdochs medier olagligt har arbetat med, har även förekommit inom GRUNDÄRENDET, där både SvD och Statsteven med Anna HEDENMO m.fl. tipsade om att en privatdetektiv hade satts att stalka den kvinnliga målsägande: Man menade då på att det sannolikt bara var Bonniersfären som hade råd med att anlita en privatdetektiv, osv.

ENOUGH IS ENOUGH! Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done: CUI BONO? Läs även The.Whistleblowers (T.W) tidigare inlägg om Bodström & Littorin, här: www.flashback.org/t414167p743 Börja vid T.W: s inlägg nr: 8913 samt notera nr: 8938 här: www.flashback.org/t414167p745 BODSTRÖM & LITTORIN; BÅDA TVÅ EX. POLITIKER SOM TVINGATS TA EN HÖGST OFRIVILLIG TIME-OUT TILL STOREBROR I USA, istället för att svara på öppna frågor eller ta sitt ansvar inom grundärendet: Läs även här: www.flashback.org/t571242p69 T.W:s inlägg börjar vid nr: 818 osv. notera även nr: 826 & nr 851. OnT och OT _huller om buller i Littorin skvallertråd: www.divshare.com/download/launch/14454990-f71
Blott Storbritannien advokater med civilkurage hafver...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16728/Blott-Storbritannien-advokater-med-civilkurage-hafver
OPRAH Winfrey Final Show visas idag...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16182/OPRAH-Winfrey-Final-Show-visas-idag
Donald Rumsfeld must face torture lawsuit...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18024/Donald-Rumsfeld-must-face-torture-lawsuit
Strukturförändringar inom Orrefors Kosta Boda AB
www.nyhetsverket.se/nyhet/16014/Strukturf%C3%B6r%C3%A4ndringar-inom-Orrefors-Kosta-Boda-AB
Madam Minister Maud på nya uppdrag via Clinton
www.nyhetsverket.se/nyhet/18313/Madam-Minister-Maud-p%C3%A5-nya-uppdrag-via-Clinton
SVT:s nyhetschef Morgan OLOFSSON lämnar
www.nyhetsverket.se/nyhet/15748/SVTs-nyhetschefMorgan-OLOFSSON-l%C3%A4mnar-
ICA:s avgående VD Kenneth Bengtsson...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15815/ICAs-avg%C3%A5ende-VD-Kenneth-Bengtsson
Leif Pagrotsky till attack mot EU:s nya IMF chefsplaner...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16223/Leif-Pagrotsky-till-attack-mot-EUs-nya-IMF-chefsplaner
Bonnierägda TV4:as VD Jan Scherman lämnar... www.nyhetsverket.se/nyhet/16263/Bonnier%C3%A4gda-TV4as-VD-Jan-Scherman-l%C3%A4mnar
>>>>>----------------------------------------------------------------------------------------->
Övriga nyheter:
DET SKA KRÄVAS SAMTYCKE...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16038/DET-SKA-KR%C3%84VAS-SAMTYCKE
Försvarsminister Liam Fox tvingad till pinsam U-sväng…
www.nyhetsverket.se/nyhet/18052/F%C3%B6rsvarsminister-Liam-Fox-tvingad-till-pinsam-U-sv%C3%A4ng%E2%80%A6
NASA control said that the space shuttle ATLANTIC is home!
www.nyhetsverket.se/nyhet/17598/NASA-control-said-that-the-space-shuttle-ATLANTIC-is-home%21
IMF chefen Dominique Strauss-Kahn - politiska konsekvenser
www.nyhetsverket.se/nyhet/15929/IMF-chefen-Dominique-Strauss-Kahn-politiska-konsekvenser
Ex-IMF CHIEF UNLIKELY TO RUN FOR THE FRENCH PRESIDENCY...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17200/Ex-IMF-CHIEF-UNLIKELY-TO-RUN-FOR-THE-FRENCH-PRESIDENCY
Ms Christine Lagarde appointed New IMF Chief...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17061/Ms-Christine-Lagarde-appointed-New-IMF-Chief
Moody's Keeps Triple-A Rating for US, but ...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17941/Moody%27s-Keeps-Triple-A-Rating-for-US-but-
Police investigating Moody's and Standard & Poor's ...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18039/Police-investigating-Moody%27s-and-Standardampampampampampampampampampampampamp-Poor%27s-
>>>>>--------------------------------------------------------------------------------------------->
The United State's triple Aaa rating...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17437/The-United-State's-triple-Aaa-rating
MR ASSANGE EXTRADITION APPEAL HEARING – live coverage...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17389/MR-ASSANGE-EXTRADITION-APPEAL-HEARING-%E2%80%93-live-coverage
HIDDEN MESSAGES FROM STAFF OF NEWS OF THE WORLD...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17364/HIDDEN-MESSAGES-FROM-STAFF-OF-NEWS-OF-THE-WORLD
HAPPY 40TH BIRTHDAY JULIAN ASSANGE
www.nyhetsverket.se/nyhet/17172/HAPPY-40TH-BIRTHDAY-JULIAN-ASSANGE
DROTTNINGENS FAR BISTOD JUDISK AFFÄRSMAN...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18013/DROTTNINGENS-FAR-BISTOD-JUDISK-AFF%C3%84RSMAN
Ramberg om påstådda utviket i FIB Aktuellt & efterspelet
www.nyhetsverket.se/nyhet/17075/Ramberg-om-p%C3%A5st%C3%A5dda-utviket-i-FIB-Aktuelltampampampampampampampampampampampamp-efterspelet
****************************************************************************************

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

I valrörelsen 2006 var frågan om myndighetsstyrning en het potatis...
www.aftonbladet.se/ledare/article15275485.ab
..."Sex år senare är skillnaden att den politiska adeln har utökats med de borgerliga."

Pe(s)t eller Kolera? 2012-08-18 15:42:31 Anmäl

STEG 4): FRA: Nu undrar kanske några enstaka :-) nyfikna läsare om vart Steg 4 tog vägen? Well, here it comes > FRA...
Det vi såg då, var tilll stora delar bara ett välregisserat stycke politisk teater. Det var nämligen aldrig varit tal om att Säpo inte skulle få fortsätta utnyttja signalspaning i den egna verksamheten. Detta faktum blir mycket tydligt om man tittar på innehållet i fjolårets FRA-uppgörelse och vad som har hänt därefter.
"FRA-debatten fortsätter att bjuda på politisk teater av hög klass."
Publicerad 3 mars 2009.
www.affarsvarlden.se/hem/hausse_baisse/article530221.ece

Steg 4) / Håll tillgodo :-( 2012-01-31 19:49:49 Anmäl

STEG 1): POLISEN FICK BUGGA OCH ANVÄNDA HEMLIGA SPANINGSMETODER I SÅ KALLAT FÖREBYGGANDE SYFTE":
Vid årsskiftet 2007/2008 fick polisen rätt att bugga misstänkta och använda hemliga spaningsmetoder I FÖREBYGGANDE SYFTE (dvs. preventiva tvångsmedel, den s.k. prevlagen). På onsdagen den 14/11-2007, fattade riksdagen det avgörande beslutet.
rod.se.space2u.com/r%C3%A4ttsv%C3%A4sen/klartecken-f%C3%B6r-buggning

STEG 2): SOM SÄRSKILD UTREDARE SATTE MAN DESSUTOM DEN SJÄLV MISSTÄNKTE ANMÄLDE MAKTMISSBRUKAREN (S)TEN HECKSER FÖR ATT YTTERLIGARE KORRUMPERA UTREDNINGEN:
Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08)
beta.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommitteberattelser/Utredningen-om-vissa-hemliga-t_B2_Ju2010;08/

STEG 3): LAG OM BUGGNING SKA FÖRLÄNGAS: meddelar R & D 25 jan. 2012.
rod.se.space2u.com/lag-om-buggning-ska-f%C3%B6rl%C3%A4ngas
RISDAGEN HAR BESLUTAT ATT LAGEN OM BUGGNING SKA GÄLLA YTTERLIGARE ETT ÅR... Det sker i väntan på ett politiskt ställningstagande om lagens framtid.
Förutom buggning, där dolda mikrofoner används vid brottsutredningar, ska TVÅ ANDRA OMSTRIDDA LAGAR FÖRLÄNGAS ETT ÅR...Det gäller lagen som ger polisen rätt att använda bland annat telefonavlyssning för att hindra brott samt den lag som Säkerhetspolisen kan använda vid utredningar om brott som hotar samhället.
De tre lagarna var egentligen tidsbegränsade och skulle enligt tidigare beslut, egentligen...enbart gälla till och med 2012.
En utredning granskar om lagarna ska bli permanenta eller om de ska upphävas.
Men slutsatserna dröjer och därför ska de gälla till och med den 31 DECEMBER 2013.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig beslutet och anser att det inte finns tillräckliga skäl för en förlängning. NOTERA denna gång att SD nu hoppat av den rätta vägen och anslutit sig till ett korrupt maktmissbrukande s.k. "Bodströmssamhälle".

STEG 5) Ja, så går det till när våra maktmissbrukande korrupta politiker, steg för steg, raserar vår integritet, där FRA-lagen, inte ens har nämnt i denna uppräkning.

Det som därför - även - gör det intressant apropå den så hemlighetsfulla Bilderberggruppen som själva vägrar bli avlyssnade i så kallat ÖFREBYGGANDE SYFTE, är ju också att denna mäktiga Bilderbergsgrupp, även sägs erbjuda möjligheter för avdankade avgångna politiker och makthavare som röstats bort att fortsätta öva inflytande....På det sättet frågar man sig vilken påverkan det har på demokratin...?

Lägg gärna även Rambergskan kommentarer om detta ämne på sin blogg:
annerambergs.wordpress.com/2011/12/12/rattssamhallets-dilemma/
STEG 6) Men då ska ni vara medvetna om att under hennes tid så har man SAMTIDIGT försämrat den numera GodTyckligare Advokatseden, så att advokater inte längre kan känna sig tvingade att ta sig an ett ärende om de inte vill, och de behöver inte ens lämna någon förklaring därtill. EJ HELLER försöka hänvisa klienten till annan lämpligare advokat, så som det förut stipulerades i GOD Advokatsed: I klartext innebär detta att en målsägande kan stå utan advokathjälp, då denne söker hjälp för att föra den buggades talan exempelvis vid EU domstolen, då det svenska rättsväsendet - bevisligen - visat sig vara både vänskapskorrupt, samt ovilligt att ge OSKYLDIGT drabbade rätt: Vilket Professor Dennis Töllborgs olika buggnings-ärenden, som han VANN, först då han tog dem UTANFÖR Sverige till EU-domstolen.

STEG 7) Notera även vad de s.k. utredarna skriver i sitt senaste betänkande på sidan 172:
”Mot bakgrund av det anförda anser jag att det finns skäl att
överväga om inte Säkerhetspolisens möjligheter att använda tvångsmedel
i preventivt syfte BÖR UTVIDGAS och regleras i en särskild lag…”
Utredaren vill alltså ersätta den befintliga lagen med en NY LAG SOM SKALL ÖKA SÄPO:s MÖLJLIGHETER ATT ANVÄNDA TVÅNGSMEDEL UTAN BROTTSMISSTANKE.
Här lägger alltså utredaren fram ett förslag som innebär en ytterligare uppluckring av rättsäkerheten! Och ingen verkar orka reagera...
klamberg.blogspot.com/2009/08/utvardering-genomfor-om-buggning-och.html
fritank.wordpress.com/2009/08/01/effekten-av-utokade-buggningsmojligheter-i-stort-sett-omatbar/

Vilken skillnad mot vad Benjamin Franklin påpekade:
”De som är beredda att ge upp väsentliga friheter för att få lite temporär säkerhet förtjänar varken frihet eller säkerhet".

2012-01-31 17:39:01 Anmäl

Den borgerliga AlliansRegeringen och Socialdemokraterna har träffat en till vänskapskorrupt överenskommelse om Säkerhetspolisens och Rikskriminalpolisens möjligheter att inrikta signalspaning.
- För regeringen har det varit viktigt med en bred uppgörelse över blockgränsen. Efter samtal med Socialdemokraterna är vi nu överens om inriktningen för den kommande propositionen, säger justitieminister Beatrice Ask.
Överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna syftar till att stärka Sveriges totala förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Till grund ligger den departementsskrivelse om signalspaning som regeringen remitterade förra veckan. Lagförslaget i detalj, kommer att utformas med beaktande av remissynpunkterna.
Regeringen och Socialdemokraterna är också överens om ett fortsatt falskt fejkat spel för kulisserna, genom att en till tandlös parlamentarisk integritetskommission ska tillsättas. Bakgrunden påstås bland annat vara att teknikutvecklingen har lett till nya och utvecklade kommunikationsformer mellan bland annat enskilda och företag
www.regeringen.se/sb/d/15434/a/182763?utm_source=Regeringskansliet&utm_medium=RSS&utm_campaign=Pressmeddelanden%20fr%C3%A5n%20regeringen.se
Läs även:
Europadomstolen kräver svar från regeringen...
www.nyhetsverket.se/nyhet/20785/Europadomstolen-kr%C3%A4ver-svar-fr%C3%A5n-regeringen
...om FRA-lagens konsekvenser.
Centrum för rättvisa anmälde konsekvenserna av den svenska FRA-lagen till Europadomstolen för 3,5 år sedan. Nu har domstolen beslutat sig för att inleda en prövning. Den svenska regeringen måste nu besvara domstolens frågor om den kontroversiella lagen.
- DET FINNS ETT STORT ALLMÄNINTRESSE i att det reds ut om FRA-lagen klarar Europakonventionens krav eller inte, säger Centrum för rättvisas chef Clarence Crafoord.

Grundärendet 2011-12-15 16:58:48 Anmäl