The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Electrolux anmälda till ARN allmänna reklamationsnämnden

Inrikes 2012-04-15 15:17:13 Visningar: 2 561 Anmäl nyheten

Foto: Video från YouTube


Electrolux Home service kundtjänst är anmälda till ARN allmänna reklamationsnämnden konsumentverket för att inte följa den svenska konsumentlagstiftningen gällande en reklamationstid på 3 år, avseende deras hushållsmaskiner och hushållsprodukter som dem säljer med 5 års garanti enligt deras egen Electrolux Home reklam i media och tv reklamkampanjen.

Som vi tidigare har rapporterat om här. Så har Olle försökt att reklamera sin rem som gick sönder på hans hushållsassistent som är inköpt i en Electrolux Home service butik. Men enligt Electrolux Home service kundtjänst vägrar man att ta emot Olles reklamation: Detta med motiveringen att butiken har upphört, och att Electrolux Home service butikerna i Sverige inte är några äkta Electrolux Home service butiker, och som dem inte tar något som helst ansvar för gällande garantier och reklamationer. Se deras egen reklam film här om vilka garantier som utlovas, och reklamfilmen omfattar just deras Electrolux Home service kundtjänst hushållsmaskiner i deras egna Electrolux Home butiker i Sverige.

Enligt ett tidigare avgörande i ARN allmänna reklamationsnämnden och konsumentverket, så har dem kommit fram till att garantier ska avse och gäller även reservdelar som har byts ut på en produkt som man köpt. Samt att full och ny garanti och reklamationstid ska börja gälla från den dagen då den söndriga delen har blivit utbytt. Se vad ARN allmänna reklamationsnämnden och konsumentverket har kommit fram till i tidigare beslut här:

Säljaren åtgärdade ett fel under garantitiden genom att sätta in en ny reservdel. Efter garantitidens utgång konstaterades det att den nya reservdel var defekt. Genom en analog tillämpning av 20 § konsumentköplagen fick konsumenten ersättning för den defekta delen. Avgörande 2001-02-20; 2000-6477

A köpte den 26 augusti 1996 en Pontiac och fick tre års garanti. Den 3 augusti 1999 lämnade A in bilen för 7500-milaservice hos säljaren. Vid servicen byttes vattenpumpen ut eftersom den läckte. Bytet gick på garantin. Vid 9 000-milaservice, vilken utfördes av annan firma i april 2000, fick A besked om att vattenpumpen läckte. Säljaren ville inte ersätta detta då man inte lämnade någon garanti på saker som byts genom treårsgarantin. A yrkade att säljaren skulle stå för byte av vattenpumpen eftersom tre års garanti lämnats vid köpet.

Säljaren bestred yrkandet eftersom det inte lämnas garanti på delar som bytts under garantitiden.

ARN allmänna reklamationsnämnden och konsumentverket gjorde följande bedömning:

Av utredningen vid ARN allmänna reklamationsnämnden och konsumentverket framgår att den vattenpump som säljaren bytt ut inte hållit mer än åtta månader. Bolaget har meddelat att det inte lämnas någon garanti på delar som byts genom treårsgarantin.

Enligt 20 § konsumentköplagen (1990:932) gäller, för det fall felet inte omfattas av en utfästelse som säljaren lämnat, att säljaren svarar för fel som fanns när köparen tog emot varan även om felet visar sig först senare. Denna bestämmelse får anses vara analogt tillämplig även i fall som det nu aktuella, där näringsidkaren till fullgörande av en garantiutfästelse monterar en reservdel som ersättning för en defekt del.

Av utredningen vid ARN allmänna reklamationsnämnden och konsumentverket framgår att reklamationen gjorts inom två år från det att vattenpumpen bytts. Nämnden anser att en vattenpump bör hålla mer än åtta månader och finner det mer sannolikt att felet beror på ett ursprungligt fel än att det beror på något annat. A:s yrkande skall därför bifallas.

Vi kommer att fortsätta rapporteringen här om vad ARN allämna reklamationsnämnden och konsumentverket kommer fram till angående denna anmälan av Electrolux Home service kundtjänst.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Oops! Denna gång...är det tydligen en hel artikel (med kommentar) som man måst CENSURERA?!
Artikeln för ca 3 dgr sedan med den här rubriken:
Varning: Försäkringsbolaget Moderna försäkringar | Hela landet ...
... "Försäkringsbolaget Moderna försäkringar har nu bevisats sysslar med kvalificerat försäkringsbedrägeri. Då de både ljuger och försöker lura ..."
www.nyhetsverket.se/.../Varning-Försäkringsbolaget-Moderna-försäkringar

Är det det månne den i artikeln så grymt förtalade försäkringsbolaget som tillsammans med sin partner Villaägarnas förening, har tvingat Nyhetsverkets redaktion, till denna så gammeldags... CENSURING?

Nicke Nyfiken 2012-04-17 15:30:47 Anmäl

FAKTA: Lotty Nordling 66 år, (f. 1945-10-12), Stocksund, är sedan år 2000 ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden ARN. Hon har sin bakgrund som domare i Svea hovrätt, har tjänstgjort många år i Regeringskansliet och har lett flera lagstiftningsutredningar. Bland dem märks 2005 års marknadsföringsutredning och nu senast AV-utredningen, som la fram sitt förslag till ny radio- och TV-lag i december förra året.
Nyligen 27 feb 2012, utsåg styrelsen för Stiftelsen Reklamombudsmannen Lotty Nordling till ordförande i Reklamombudsmannens opinionsnämnd. Nämndens huvudsakliga uppgift är att pröva om reklam följer god marknadsföringsetik
www.reklamombudsmannen.org/eng/press/press_messages/lotty_nordling_blir_ordforande_i_reklamombudsmannens_opinion
DET FINNS ETT SVART HÅL I RÄTTSVÄSENDET...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16287/DET-FINNS-ETT-SVART-H%C3%85L-I-R%C3%84TTSV%C3%84SENDET
Bild nr 21: Lotty Nordling, är fortfarande ledamot inom Disciplinnämnden, samt senior HILDA medlem
www.advokatsamfundet.se/Hilda/Hilda/Hilda-senior/
www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Disciplinnamnd/

2012-04-15 17:23:05 Anmäl