The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Advokat Elisabet Fura vår nye chefs-JO

Inrikes 2012-06-07 13:43:39 Visningar: 2 776 Anmäl nyheten

Ny chefs-JO Elisabet FURA.

Foto: Ny chefs-JO Elisabet FURA.

Dåvarande Rikspolischefen (S)ten Heckscher (till vänster) och Gunno Gunnmo, det självutnämnda bondeoffret. http://www.dn.se/sthlm/lanspolismastare-gunno-gunnmo-far-sparken

Foto: Dåvarande Rikspolischefen (S)ten Heckscher (till vänster) och Gunno Gunnmo, det självutnämnda bondeoffret. http://www.dn.se/sthlm/lanspolismastare-gunno-gunnmo-far-sparken

Bonniers medieadvokat Peter Danowsky (till vänster) & JK Anna Skarhed (i mitten). Även hos denne nye JK har samtliga professor D.Töllborgs punkter som han vann med mot staten i Europadomstolen 6 juni 2006, också åberopats inom grundärendet

Foto: Bonniers medieadvokat Peter Danowsky (till vänster) & JK Anna Skarhed (i mitten). Även hos denne nye JK har samtliga professor D.Töllborgs punkter som han vann med mot staten i Europadomstolen 6 juni 2006, också åberopats inom grundärendet

Fd Chefs-JO Mats Melin numera ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Frugan sitter i knäet på Bonnierägda DN, som deras köpta ledarskribent

Foto: Fd Chefs-JO Mats Melin numera ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Frugan sitter i knäet på Bonnierägda DN, som deras köpta ledarskribent

Ledtråd: Har denna Generalmajor & Frimurare/Rotary också varit inblandad med sin dito specialutbildade broder JK Göran Lambertz? Tolkskolan (TolkS) är en del av svenska Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) förlagd i Uppsala

Foto: Ledtråd: Har denna Generalmajor & Frimurare/Rotary också varit inblandad med sin dito specialutbildade broder JK Göran Lambertz? Tolkskolan (TolkS) är en del av svenska Försvarsmaktens Underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) förlagd i Uppsala

Specialutbildad inom Tolkskolan (elitens militärskola) f.d. JK Göran Lambertz numera vid HD, den gången han pratade ut i Statsradions populära Sommar-program om Bodströms "otillbörliga påtryckningar". http://sv.wikipedia.org/wiki/Tolkskolan

Foto: Specialutbildad inom Tolkskolan (elitens militärskola) f.d. JK Göran Lambertz numera vid HD, den gången han pratade ut i Statsradions populära Sommar-program om Bodströms "otillbörliga påtryckningar". http://sv.wikipedia.org/wiki/Tolkskolan

Thomas Bodström & Co protegé samt anlitade underhuggare "Kapten Klänning" härjade inte bara inom Uppsala (och dess militärområde...)

Foto: Thomas Bodström & Co protegé samt anlitade underhuggare "Kapten Klänning" härjade inte bara inom Uppsala (och dess militärområde...)

Buggarnas "inbrott" anstiftat utav Bodströms högra hand Dan Eliasson, då som maktmissbrukande bitr.(S)äpochef, utan sanktionerades även utav Frimuraren Tobias Billströ(m) och "Myran" Anders; http://www.magasinetparagraf.se/kronikor/ratten-att-bega-inbrott

Foto: Buggarnas "inbrott" anstiftat utav Bodströms högra hand Dan Eliasson, då som maktmissbrukande bitr.(S)äpochef, utan sanktionerades även utav Frimuraren Tobias Billströ(m) och "Myran" Anders; http://www.magasinetparagraf.se/kronikor/ratten-att-bega-inbrott

Två Anders-"myror" är fler än en rosa elefant...eller? http://www.youtube.com/watch?v=j0sEBG8n_Rs

Foto: Två Anders-"myror" är fler än en rosa elefant...eller? http://www.youtube.com/watch?v=j0sEBG8n_Rs

ALLT LJUS ÄVEN PÅ DEN PARANOIDA MÖRKERMAN/KVINNA (dvs den rättshavererade Domaren/Åklagaren) SOM FÖRST MÅSTE GODKÄNNA DEN PÅGÅENDE OLAGLIGA BUGGNINGEN...

Foto: ALLT LJUS ÄVEN PÅ DEN PARANOIDA MÖRKERMAN/KVINNA (dvs den rättshavererade Domaren/Åklagaren) SOM FÖRST MÅSTE GODKÄNNA DEN PÅGÅENDE OLAGLIGA BUGGNINGEN...

'Only the fighters have any hope of beating the system once it's at work against them,' he told me. Källa: http://freemasonrywatch.org/britishmasons.html

Foto: 'Only the fighters have any hope of beating the system once it's at work against them,' he told me. Källa: http://freemasonrywatch.org/britishmasons.html

The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest > Read more about a darker secret side of Sweden, in the article said to be based upon a true story, here; "Paolo Roberto som spelar sig själv i Millennium filmen..."

Foto: The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest > Read more about a darker secret side of Sweden, in the article said to be based upon a true story, here; "Paolo Roberto som spelar sig själv i Millennium filmen..."


Den 1 juni tillträdde Elisabet Fura som ny chefs-JO. Hon efterträdde Cecilia Nordenfeldt, som gått i pension.

Elisabet Fura har just lämnat positionen som Sveriges domare vid Europadomstolen; för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Hon valdes till domare där 2003.

Dessförinnan var Fura advokat och under en period 1999-2001, också ordförande i Advokatsamfundet. Elisabet Fura utsågs år 2010 till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Förutom att ha deltagit i ett flertal offentliga utredningar i Sverige har Elisabet Fura-Sandström också en rad internationella uppdrag bakom sig. Hon har bland annat varit ordförande i en internationell sammanslutning av advokater och deltagit i olika biståndsprojekt på det rättsliga området i till exempel Ryssland, Laos och Vietnam.

– Mina erfarenheter från Europadomstolen gör mig övertygad om att JO har en synnerligen viktig roll att fylla, inte minst när det gäller att förebygga maktmissbruk och rättighetskränkningar. Respekt för individers mänskliga rättigheter är ett ständigt pågående arbete där ansvaret är delat mellan staterna som skrivit under Europakonventionen och domstolen i Strasbourg. Det stora antalet mål som Europadomstolen för närvarande brottas med är ett tecken på att mer måste göras på hemmaplan, även i Sverige, säger Elisabet Fura i ett pressmeddelande

sv.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Fura-Sandstr%C3%B6m
www.dagensjuridik.se/2012/06/fran-europadomstolen-till-jo-idag-tilltrader-elisabet-fura-sitt-nya-ambete
corruptiosweden.wordpress.com/2011/11/15/elisabeth-fura-europadomstolen-regeringens-skitiga-politik/
>>>>>-------------------------------------------------------------------->
Vi är på väg mot en polisstat, via de små stegens tyrrani…
www.flashback.org/t1575737p7
Några svenska medborgare som övervakades i åratals, men som fått upprättelse samt erhållit skadestånd, såsom Ingrid Segerstedt-Wibergs och några till, ändå lyckligtvis fick, till slut > Det är unikt!
Alla de som övervakades av IB-myndigheterna erhöll väl inget skadestånd eller någon upprättelse?
sv.wikipedia.org/wiki/IB
(…)”Även justitieombudsmannen utredde IB men kom fram till att ingen personal vid IB gjort sig skyldig till några brott. JO ansåg också att IB:s åsiktsregistrering inte var ett brott då lagen från 1969 endast avsåg Säpo. Vad gäller inbrotten hos två vänsterorganisationer ansåg JO att då IB:s personal tagit sig in med nyckel eller dyrk och inte stulit något kunde det inte anses vara ett brott”. (Häpp!)
www.magasinetparagraf.se/kronikor/ratten-att-bega-inbrott
Hemfridsbrott, ofredande och olagliga repressalier, psykisk misshandel, eller dylika vanliga åtalspunkter, bet liksom inte heller på dessa IB-mörkermän: Man tager således de få åtalspunkter som man hafver kvar i sin verktygslåda, för att åtminstone kunna bevisa att man övervakats, samt kunna begära skadestånd från den svenska staten. www.nyhetsverket.se/nyhet/24225/#comment6495
Staten döms till skadestånd för kränkning
www.dn.se/nyheter/sverige/staten-doms-till-skadestand-for-krankning?rm=print
(...)”I Ingrid Segerstedt-Wibergs fall fälldes Sverige enbart för ha kränkt hennes möjligheter att få effektiv rättelse enligt artikel 13, enligt denna DN artikel, som också hävdar att: ”Svenska staten bryter mot 1) rätten till yttrandefrihet, 2) föreningsfrihet och 3) brister i respekt för privatlivet när Säkerhetspolisen, Säpo, sparar känsliga uppgifter om enskilda fast de inte längre är relevanta. Teoretiskt riskerar Sverige att få betala hundratals miljoner i skadestånd. Europadomstolen beslutade på tisdagen att Sverige ska betala mellan 3000 och 7000 euro i skadestånd vardera till debattören Ingrid Segerstedt Wiberg och fyra andra som begärt men inte fått se sina egna akter hos Säpo. Domen öppnar för att flera tusen personer som registrerats på samma sätt kan få skadestånd om Säpo sparat gamla, inte aktuella uppgifter också om dem"(...)
CASE OF SEGERSTEDT-WIBERG AND OTHERS v. SWEDEN
toellborg.blogspot.se/2006/06/europadomstolens-dom.html
Beloppsgränsen för kränkning föreslås höjas
www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2012/maj/Utredare-foreslar-ny-brottsskadelag/
Dennis Töllborg: Vi har ju Lambertz!
www.gp.se/nyheter/1.133557-dennis-tollborg-vi-har-ju-lambertz-?m=print/
UPDATE 7/6: JK beslutade idag att lägga ner förundersökningen mot Birgitta Almgren
jk.se/sv-SE/Beslut/Tryck-OchYttrandefrihetsarenden/6857-11-30.aspx
Listan på svenska STASI-spioner finns, men namnen hålls hemliga
www.flashback.org/t524764p32

Politiker utsatt för förföljelse i 20 år
www.nyhetsverket.se/nyhet/24306/#comment6572
Citat från kommentarsfältet: Dessa systematiska övergrepp används flitigt på helt vanliga medborgare som inte alls ägnar sig åt politik, eller annat som kan utgöra ett s.k reellt hot varken mot någon enskild person eller riket i sin helhet. (...och nej det är inte T.W:s kommentar!)

>>>>>-------------------------------------------------------------------->
GRUNDÄRENDETs ARTIKELSERIE OM MAKTMISSBRUK & KORRUPTION:
Thomas Bodström, Dan Eliasson & Sten Heckscher är anmälda för maktmissbruk.
www.nyhetsverket.se/nyhet/14644/Bodstr%C3%B6mEliassonHeckscher-anm%C3%A4lda-f%C3%B6r-MAKTMISSBRUK
www.flashback.org/t1460329
Om fler samband och hot m.m. där polis- och Säpomyndigheterna sannolikt varit inblandade:
VI VET VAR DU BOR...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16918/VI-VET-VAR-DU-BOR
Evil shall with Evil be expelled...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16580/Evil-shall-with-Evil-be-expelled
Paolo Roberto som spelar sig själv i Millennium filmen...
www.nyhetsverket.se/nyhet/24363/Paolo-Roberto-som-spelar-sig-sj%C3%A4lv-i-Millennium-filmen
EFTERKONSTRUKTIONER & LÖGNER:
www.flashback.org/sp37734646
Klagande grannar kan knäcka klubben…
www.nyhetsverket.se/nyhet/16288/Klagande-grannar-kan-kn%C3%A4cka-klubben%E2%80%A6
Säpochefen behöver stöd av en extern referensgrupp…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15901/S%C3%A4pochefen-beh%C3%B6ver-st%C3%B6d-av-en-extern-referensgrupp%E2%80%A6
SÄPOs THORNBERG FÖR INKOMPETENT FÖR ATT KUNNA ÅTALAS...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17209/S%C3%84POs-THORNBERG-F%C3%96R-INKOMPETENT-F%C3%96R-ATT-KUNNA-%C3%85TALAS
Anders Thornberg utsedd till Säpochef under Almedalsveckan
www.nyhetsverket.se/nyhet/24379/Anders-Thornberg-utsedd-till-S%C3%A4pochef-under-Almedalsveckan
WOMEN ARE WRITING HISTORY...
www.nyhetsverket.se/nyhet/24654/WOMEN-ARE-WRITING-HISTORY
Carin Götblad avtackades - med en (s)vart Råtta
www.nyhetsverket.se/nyhet/24346/Carin-G%C3%B6tblad-avtackades-med-en-svart-R%C3%A5tta
POLIS & SÄPO TILLÅTS MISSBRUKA PREVENTIVA TVÅNGSMEDEL...
www.nyhetsverket.se/nyhet/21925/POLISampampampampampampampampampampampamp-S%C3%84PO-TILL%C3%85TS-MISSBRUKA-PREVENTIVA-TV%C3%85NGSMEDEL
Poliskulturen är självdestruktiv…
www.nyhetsverket.se/nyhet/23130/Poliskulturen-%C3%A4r-sj%C3%A4lvdestruktiv%E2%80%A6
TeliaSonera FORTSÄTTER MÖRKLÄGGA & CENSURERA...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16525/TeliaSonera-FORTS%C3%84TTER-M%C3%96RKL%C3%84GGAampampampampampampampampampampampamp-CENSURERA
DATAINTRÅNGSKSKANDALEN m.m. anno 2002 - 2009…fortsatt pågående:
Exempel på insamlat bevis- och indiciermaterial som polis- och Säpo tillät att man sopade bort, igen! Finns dock ett återskapat dokument, att läsa som ett exempel, här:
www.divshare.com/download/15242687-bd1
KUNGLIGT BLÅSVÄDER KRING ANNE RAMBERG…
www.nyhetsverket.se/nyhet/16651/KUNGLIGT-BL%C3%85SV%C3%84DER-KRING-ANNE-RAMBERG%E2%80%A6
ADVOKATERS DUBBELSPEL: Calissendorff & Claes Lundblad
www.nyhetsverket.se/nyhet/16469/ADVOKATERS-DUBBELSPELCalissendorffampampampampampampampampampampampamp-Claes-Lundblad
Kotterierna & korruptionen riskerar fortsätta frodas även inom de – av Riksrevisionen – hårt kritiserade nybildade slutna nätverken inom rättsväsendet - HILDA & RUBEN – som Svenska Advokatsamfundets Generalsekreterare, Anne Ramberg, dessutom varit en utav initiativtagarna till: Allt detta tillsammans med faktumet att:
DET FINNS ETT SVART HÅL I RÄTTSVÄSENDET...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16287/DET-FINNS-ETT-SVART-H%C3%85L-I-R%C3%84TTSV%C3%84SENDET
En helt FRISTÅENDE enhet bör sköta internutredningarna...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15787/En-helt-FRIST%C3%85ENDE-enhet-b%C3%B6r-sk%C3%B6ta-internutredningarna
”Sekretess, censur och motsägelsefulla dementier i våldtäktshärvan kring förra polischefen”
www.flashback.org/t1577016p55 Börjar vid inlägg nr 656 – 661.
QUI BONO? F.d. Riks.krim.chefen Therese Mattsson...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17235/QUI-BONO-Fd-Rikskrimchefen-Therese-Mattsson
POLISER ERKÄNNER FUSK...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16644/POLISER-ERK%C3%84NNER-FUSK
23-årig dansk fånge död efter polisens benlås...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17828/23-%C3%A5rig-dansk-f%C3%A5nge-d%C3%B6d-efter-polisens-benl%C3%A5s
Ensamutredare Jan Öhman bör utredas av Riksrevisionen...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17989/Ensamutredare-Jan-%C3%96hman-b%C3%B6r-utredas-av-Riksrevisionen
Motstånd mot Bodströmssamhällets datalagring...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16672/Motst%C3%A5nd-mot-Bodstr%C3%B6mssamh%C3%A4llets-datalagring
MUTSKANDALEN HOS KRIMINALVÅRDEN SVÄLLER…
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/MUTSKANDALEN-HOS-KRIMINALV%C3%85RDEN-SV%C3%84LLER%E2%80%A6
Lars Nylén tvingas lämna Kriminalvården...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16214/Lars-Nyl%C3%A9n-tvingas-l%C3%A4mna-Kriminalv%C3%A5rden
MOTVERKA MEDIEMONOPOLET MERA
www.nyhetsverket.se/nyhet/15829/MOTVERKA-MEDIEMONOPOLET-MERA-
SvD:s ansvarige chefredaktör Lena K Samuelsson ...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15821/SvDs-ansvarige-chefredakt%C3%B6r-Lena-K-Samuelsson-
SVD & AFTONBLADETs MEDIEADVOKAT ANMÄLD...
www.nyhetsverket.se/nyhet/24225/SVDampampampampampampampampampampampamp-AFTONBLADETs-MEDIEADVOKAT-ANM%C3%84LD
EN TILL CENSURERAD KOMMENTAR PÅ SVD…
www.nyhetsverket.se/nyhet/20786/EN-TILL-CENSURERAD-KOMMENTAR-P%C3%85-SVD%E2%80%A6
AINORNAS INTE SÅ HEMLIGA TELEFONAVLYSSNING...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16599/AINORNAS-INTE-S%C3%85-HEMLIGA-TELEFONAVLYSSNING
DROPPEN SOM URHOLKADE STEN:en...
www.nyhetsverket.se/nyhet/23361/DROPPEN-SOM-URHOLKADE-STENen
Gävleborgs Polischef Maria Palmaeus sambo häktad….
www.nyhetsverket.se/nyhet/20939/G%C3%A4vleborgs-Polischef-Maria-Palmaeus-sambo-h%C3%A4ktad%E2%80%A6

STÖD DÄRFÖR KRAVET PÅ ATT:
1) Polis & åklagare ska inte tillåtas utreda sina egna
2) Kräv en helt fristående internutredning.
3) Tillåt inga sektmedlemmar såsom Frimurarna att utreda sina egna, eller vara ansvariga på de högsta chefspositionerna vid ex.vis Riksenheten för polismål.
Notera: I England har man förbjudit Frimurare inom all slags känslig Internutredning, inom både polis och åklagarväsendet, eftersom risken för vänskapskorruption och lojalitetskonflikter riskeras kunna föreligga om man eventuellt måste utreda sina egna. (Goes without saying...)

FRÅGA ER SJÄLVA SAMTIDIGT OCKSÅ ALLTID:
– Varför vill, vågar de ansvariga inte förbjuda Frimurare inom rättsväsendets allra högsta utredande topp-chefspositioner, även i Sverige?
– Cui bono och/eller Hållhakar någon?
– Vad vill man sannolikt fortsätta kunna dölja (Cover up) för sina egentliga uppdragsgivare, (läs: deras röstboskap) dvs. oss medborgare och skattebetalare, egentligen?

Fortsätt enträget syna vad som egentligen pågår Bakom_Kulissen och ovanför våra lagar:
VEM GRANSKAR GRANSKARNA? VEM GRANSKAR SÄPO?
Tidigare dokumenterat informerade Konstitutionsutskottet (KU) – beträffande grundärendet – har ju bevisligen, obefintlig, till synes noll koll på Säpo & den övrig underrättelsetjänsten, inom militären.

Lika dålig kontroll som under IB-affären får vi väl hoppas att de inte har? För de som inte vet vad IB-affären är läs här: sv.wikipedia.org/wiki/IB. Notera: "En av orsakerna till att IB:s verksamhet blev en skandal var att den drevs utan några formella regler eller översyn. Det fanns inga regler för vad IB fick och inte fick göra. Ett exempel på hur detta gjorde att saker gick snett var att IB även användes som verktyg för maktkamper inom den socialdemokratiska regeringen. Statsråd A, som hade bättre kontakter med IB, gav IB i uppdrag att spionera på statsråd B för att statsråd A skulle få hållhakar på B inför en intern maktkamp inom regeringen". Det vill säga; i likhet med dagens maktmissbrukande s.k. "förebyggande buggningar", då personen inte ens behöver misstänkas för att ha begått något brott. Allt enligt maktmissbrukarna Thomas Bodström & Co. så desperat genomtrumfade Ad-hoc lagar - med dold agenda - de senaste åren, via skapandet av "Bodströmsamhället", för att täppa till förövarnas "svarta hål": Historien upprepar sig.

ARTIKELFORTSÄTTNING PÅ TEMAT KORRUPTION INOM MEDIA & ETABLISSEMANG
DEL 1: NEWS OF THE WORLD LÄGGS NED
www.nyhetsverket.se/nyhet/17280/NEWS-OF-THE-WORLD-L%C3%84GGS-NED
DEL 2: MEDIAS KRIMINELLA GRÄVANDE & AVLYSSNINGSSKANDALEN
www.nyhetsverket.se/nyhet/17308/MEDIAS-KRIMINELLA-
DEL 3: News of the World ex. reporter Sean Hoare found dead
www.nyhetsverket.se/nyhet/17539/News-of-the-World-ex-reporter-Sean-Hoare-found-dead
DEL 4: Hackers message > Murdoch Meltdown Monday
www.nyhetsverket.se/nyhet/17551/Hackers-messageMurdoch-Meltdown-Monday
DEL 5: MURDOCHS WIFE PROTECS HIM WITH A RIGHT HOOK...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17575/MURDOCHS-WIFE-PROTECS-HIM-WITH-A-RIGHT-HOOK-
DEL 6: THE COVER-UP BY NEWS OF THE WORLD...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18189/THE-COVER-UP-BY-NEWS-OF-THE-WORLD
DEL 7: Murdoch-imperiet på väg att delas upp
www.nyhetsverket.se/nyhet/24299/Murdoch-imperiet-p%C3%A5-v%C3%A4g-att-delas-upp
Developing story...Same scandal here as there, but here in Sweden it´s still covered up by Bonniers & Shibsted & stateowned media such as SvT & SR; where Thomas Bodströms sister Cecilia Bodström manages SR P1...

Ekobrottsmyndigheten åkte på lyxresa till FBI i USA…
www.nyhetsverket.se/nyhet/24298/Ekobrottsmyndigheten-%C3%A5kte-p%C3%A5-lyxresa-till-FBI-i-USA%E2%80%A6
DET FÖREKOMMER ETT SPEL MOT REGERINGEN...
www.nyhetsverket.se/nyhet/17237/DET-F%C3%96REKOMMER-ETT-SPEL-MOT-REGERINGEN
Det synes fortsätta förekomma ett fult spel mot regeringen, där Littorins påstådda riskabla sexkontakter används som verktyg i samma drev: Samma fula tillvägagångssätt som ovan beskrivits att Murdochs medier olagligt har arbetat med, har även förekommit inom ”grundärendet”, där både SvD och Statstevens nyhetsankare med Anna Hedenmo m.fl. tipsade om att en privatdetektiv hade satts att stalka den kvinnliga målsägande: Man menade på den tiden, att det sannolikt bara var Bonniersfären som hade råd med att anlita en privatdetektiv, osv.
S-O Littorins f.d. svärfar Christer Zetterberg...
www.nyhetsverket.se/nyhet/23705/S-O-Littorins-fd-sv%C3%A4rfar-Christer-Zetterberg
Enough is enough: Justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done: Cui bono? Läs även The.Whistleblowers (T.W) tidigare inlägg om Bodström & Littorin, här: www.flashback.org/t414167p743 Börja vid T.W: s inlägg nr: 8913 samt notera nr: 8938 här: www.flashback.org/t414167p745 BODSTRÖM & LITTORIN; Båda två ex.politiker som tvingats ta en högst ofrivillig time-out till storebror i USA, istället för att svara på öppna frågor eller ta sitt ansvar inom grundärendet: Läs även här: www.flashback.org/t571242p69 T.W:s inlägg börjar vid nr: 818 osv. notera även nr: 826 & nr 851. OnT och OT _huller om buller i Littorin skvallertråd: www.divshare.com/download/launch/14454990-f71
Svenska Spels förra vd…
www.nyhetsverket.se/nyhet/23974/Svenska-Spels-f%C3%B6rra-vd%E2%80%A6
OPRAH Winfrey Final Show visas idag...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16182/OPRAH-Winfrey-Final-Show-visas-idag
Donald Rumsfeld must face torture lawsuit...
www.nyhetsverket.se/nyhet/18024/Donald-Rumsfeld-must-face-torture-lawsuit
Strukturförändringar inom Orrefors Kosta Boda AB
www.nyhetsverket.se/nyhet/16014/Strukturf%C3%B6r%C3%A4ndringar-inom-Orrefors-Kosta-Boda-AB
Madam Minister Maud på nya uppdrag via Clinton
www.nyhetsverket.se/nyhet/18313/Madam-Minister-Maud-p%C3%A5-nya-uppdrag-via-Clinton
SVT:s nyhetschef Morgan OLOFSSON lämnar
www.nyhetsverket.se/nyhet/15748/SVTs-nyhetschefMorgan-OLOFSSON-l%C3%A4mnar-
ICA:s avgående VD Kenneth Bengtsson...
www.nyhetsverket.se/nyhet/15815/ICAs-avg%C3%A5ende-VD-Kenneth-Bengtsson
Leif Pagrotsky till attack mot EU:s nya IMF chefsplaner...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16223/Leif-Pagrotsky-till-attack-mot-EUs-nya-IMF-chefsplaner
Bonnierägda TV4:as VD Jan Scherman lämnar...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16263/Bonnier%C3%A4gda-TV4as-VD-Jan-Scherman-l%C3%A4mnar

ÖVRIGT:
Another co-judge in Breivik trial forced to step down
www.nyhetsverket.se/nyhet/23828/Another-co-judge-in-Breivik-trial-forced-to-step-down
Also, please listen to John F. Kennedy Secret Society Speech, here first and then continue to read the other articles, for a better understanding of the Secret Societies different (mainly masonic) secret hand signals, in the photos:
www.youtube.com/watch?NR=1&v=V1smgz-px1Q
*******************************************************************

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Advokat Elisabet Fura i
Tingsrätten
Hovrätten
HD-målet NJA 2005 s 443

lagen.nu/dom/nja/2005s443

2012-08-10 12:01:31 Anmäl

Vår nye JO med kansli - får Assange ärendet delvis i sitt knä också genom en ny JO-anmäldan per idag av journalisterna Helene Bergman och Anders Carlgren:
khelenebergman.blogspot.se/2012/08/the-assange-case-goes-to-jothe-swedish.html
To The Swedish Ombudsmen for Justice (JO)
Gothenburg and Stockholm August, 2, 2012
We most urgent requires that the ombudsmen for justice investigates the Swedish handling of the case of Julian Assange, by the prosecutor Marianne Ny, Director of the Public Prosecution Authority Development Center in Gothenburg.
1. Mr. Assange could have been investigated by the Swedish police before he left the country on September 27, 2010, and with the knowledge of the prosecutor Marianne Ny. At that date Mr. Assange had been available for an interwiev during five weeks.
2. Since Mr. Assange arrived in London, he has on several occasions offered to give his own version of what happened in Stockholm in August 2010, at the Swedish embassy, or being questioned by video link.
3. In late July, Mr. Assange offered to talk to the Swedish prosecutor, now at the embassy of Ecuador, where he has asked for asylum.
The prosecutor, Ms. Ny has at all different occasions neglected or rejected Mr. Assanges proposals.
Between August 13, and August 16 Mr. Assange had consensual sex with two different women.
On August 20, 2010, the two women went to a local police station in Stockholm in order to urge Mr. Assange to undergo an HIV-test. At that point the police choosed to start an investigation about rape, without the consent of the two women.
On the same day a prosecutor decided to issue an arrest warrant for Mr. Assange. At the time the newspaper Expressen, headlined a front page article “Assange accused of rape”.
The next day another prosecutor decided that there was no reason for the warrant.
On August 30, interrogates Julian Assange for the first time by the Swedish police, and denies all allegations.
The day after the lawyer of the two women, Mr. Claes Borgström, who also was a former Swedish Ombudsman for equality, requested that the case should be reopened by the prosecutor in Gothenburg, Marianne Ny.
Julian Assange is now again accused of rape, molest, and sexual harassment.
Mr. Assange stayed in Sweden until September 27 for further questioning.
We are, like his lawyer, Mr. Baltasar Garzón, serious concerned, regarding the lack of safeguards and transparency with which actions are being taken against Julian Assange, and the harassment he is being subjected to which has irreparable effects on his physical and mental wellbeing.
The threats against his person are further aggravated by the complicit behavior of the Swedish governmental authorities.
This has implied that Mr. Assanges civil rights, and his rights according to the European Convention have been violated

2012-08-02 13:30:41 Anmäl

EXPO & GRUNDÄRENDET: Stiftelsen Expo – den tredje statsmakten med (s)talkaren och inom grundärendet synnerligen invigde Robert ASCHBERG, (med judisk påbrå): Dessa var också de som övertydligt stalkade kärande/målsägande,under en skadeståndsprocess då Aschberg med sin MILITÄR-kompis (apropå TV-programmet Grannfejden i Stenbeck/Kinnevik/MTG-ägda TV3) bland annat besökte Bauhaus svenska ledning på huvudkontoret här i Sverige år 2009 och plötsligt gjorde olika reklam-jippon tillsammans med Bauhaus ledning och dess olika byggvaruhus:
www.nyhetsverket.se/nyhet/16580/Evil-shall-with-Evil-be-expelled

(...)"Syftet med denna blogg är att upplysa om stiftelsen Expo, en vänsterextrem organisation med rötterna i socialistiska partiet och i den militanta fascistiska vänsterorganisationen AFA och belysa Expos propagandaorganisation i sin helhet och dess kopplingar till militanta vänsterextremister samt hur några nyckelpersoner, Expos Mikael Ekman, brottsdömda AFA ledarna Martin Fredriksson, Mathias Våg och ROBERT ASCHBERG ÄR ”SPINDLARNA I NÄTET” för en stor och avancerad UNDERRÄTTELSEORGANISATION.
Jan Guillou skrev i Aftonbladet 1/1-1996, att Expo arbetar som en ”klassisk underrättelsetjänst” och han om någon vet hur underrättelsetjänster fungerar. Läs mer här:
expomakt.wordpress.com/

Om flera aktuella hot och repressalier mot målsägande inom grundärendet, för vidareläsning, även här:
VI VET VAR DU BOR...
www.nyhetsverket.se/nyhet/16918/VI-VET-VAR-DU-BOR
Lite mer om de olika reklambolagens insinuanta påkostade reklamjippon (notera i synnerhet både ICA:s & COOP:s nu pågående reklamfilmer i Bonnierägda TV4) bl.a här.
Svenska Spels förra vd…
www.nyhetsverket.se/nyhet/23974/Svenska-Spels-f%C3%B6rra-vd%E2%80%A6

GRUNDÄRENDET / T.W. 2012-06-15 13:00:52 Anmäl

'Only the fighters have any hope of beating the system once it's at work against them,' he told me. Källa: freemasonrywatch.org/britishmasons.html
Apropå EXPO:s numera avlidne (9/11) Sieg Larsson grävande; som påstås ha utmynnat i citat: "sannsagan" inom MiIlleniumtrilogin:
Förutom konspirationens förgreningar ända in till RosenBadGate med en hemlig sektion inom SÄPO, som varandes några utav dessa verksamma kriminella underhuggare och mörkläggare, "bakom_kulissen" som tillåtits sopa bort bevis, hota och trakassera m.m., en kärande/målsägande mitt under pågående rättsprocess 2009: så har även SvD ledning samt journalist svart på vitt velat bekräfta att allt detta skulle vara citat: "en sannsaga".
Finner det därför inte helt osannolikt att det är samma slags "mörkermän" och "hemliga sektion" inom POLIS, MILITÄR eller SÄKERHETSTJÄNSTEN, som också kan misstänkas ha legat bakom ett annat ouppklarat (mord-)ärende, i princip en STATSKUPP, då det begav sig. Återigen med hjälp av inflytelserika individer inom de medspelande och dito mörkläggande MEDIERNA: Ett tyst gemensamt korrupt konsensus agerande som verkat på samma sätt såsom då man - återigen i korrupt konsensus - också sett till att bekvämast bara tysta ner både 1) Bordellhärvan (Palme mfl) liksom 2) Kapten Klännings mörklagda sex-bangande nätverk:
"Efterlyst Special: Konspirations- teorierna bakom mordet på Palme"
En konspirationsteori är en teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration (brukar kodas med siffrorna=666). Gemensamt för konspirationsteorier är att berättelsen omfattar EN GRUPP MÄKTIGA ELLER INFLYTELSERIKA INDIVIDER ELLER INSTITUTIONER. Ända sedan mordet på Sveriges statsminister 1986 har fallet omgärdats av konspirationer. I veckan tittade EXPO:s Robert ASCHBERGs nära kollega > Frimuraren (som tydligen uppnått minst en 7:e grad inom frimureriet, om jag inte missminner mig?) Hasse ARO närmare på detta:
www.radio1.se/efterlyst-special-med-hasse-aro
Fotnot: ”Det är en konspiration” – Tidigare så lanserade polisprofessorn Leif GW Persson sin teori om Palmemordet – och han tror att mördaren står att finna inom polisen, militären eller säkerhetstjänsten. ”Och utredarna har ju inte varit så benägna att leta i sina egna led i den så kallade utredningen”, säger han.
www.aftonbladet.se/nyheter/article12625205.ab
Skvaller om Hasse Aro? [TV3/Efterlyst]
www.flashback.org/t392714p11
Den gigantiska tråden om EXPO (inlägg nr 991)
www.flashback.org/t1070048p83

The.Fighter 2012-06-15 11:49:07 Anmäl

Den borgerlige regeringens nyutvalde hovlakej efter korrupte sosse-lakejen och JK:n Göran Lambert(s) är den nye JK Anna SKARIN med kansli som idag fick kalla fötter och ydligen beslöt följande under galgen:
(...)"Beslut att lägga ner en förundersökning avseende misstänkt brott mot tystnadsplikt bestående i publicering av hemliga uppgifter om enskilds personliga förhållanden i strid mot av domstol beslutat förbehåll"(...) etc. Bla bla bla fortsatt korrupta kotteridravel...gääääääääääääääääääääääääääääsp.
jk.se/sv-SE/Beslut/Tryck-OchYttrandefrihetsarenden/6857-11-30.aspx
Rök ut mediespionerna & stasi-grannarna å annat kreti å pleti människor å di kvarvarande jante-rättshaverist-råttorna:
www.flashback.org/t524764p32

2012-06-07 21:03:07 Anmäl