The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

"Att förtiga Quicks bakgrund ger journalistpris"

Inrikes 2012-07-12 19:27:20 Visningar: 7 580 Anmäl nyheten


Gubb Jan Stigson om mediecensuren

PN: Du har nyligen förbjudits av Dala-Demokratens styrelseordförande att blogga om Quick-fallen.
Hur ser du på beslutet?

GJ-Bara rent principiellt är det förstås förfärligt. Var håller Det Fria Ordets Försvarare hus? Rent praktiskt stoppas sista möjligheten att kritiskt granska resningsprocesserna. Vad jag påstår i exempelvis sista inlägget kan beläggas i detalj. Det borde inte ens vara kontroversiellt. Och vad som påstås där borde leda till debatt. Nu raderas relevant kritik ungefär som bilder på Trotskij raderades under Stalin-tiden. Men jag har bara att acceptera faktum.

PN: Under 1990-talet föreläste psykiatern Birgitta Ståhle om bortträngda minnen och hur man skulle
få fram dessa. De teorier som Ståhle förfäktade anses idag åldersstigna och det är få som anser
att man ska använda sig av bortträngda minnen. Kan man inte tänka sig att Ståhles terapimetoder
fick som resultat att Quick tog på sig mord han inte begått?

GJ-För det första handlar inte terapin primärt om att framkalla förträngda minnen. För det andra kan väl knappast en terapeut säga att patienten har fel om denne nu påstår sig ha förträngda minnen. Hur skulle terapin sen fortsätta? Var går gränsen mellan glömska och förträngning? För det tredje påstod sig Bergwall ha förträngda minnen redan under sin förra period i sluten vård. Då, 1973, gjordes försök att få fram dem med hypnos. I ett förhör berättar hans dåvarande terapeut hur han efter en hypnossession åkt hem på permission, kontrollerat med sin mamma och fått bekräftat att det "förträngda" minnet han nämnt under hypnosen varit riktigt.

Dessutom har aldrig "förträngda minnen" varit en faktor i Quick-processen i den mening att något sådant betraktats som fakta. Tvärt om har påståenden om såna varit en begränsning, ett skäl att tvivla extra på vad han sagt. I stort sett varenda rättegångsreferat jag skrivit innehåller noteringar om hur både åklagaren van der Kwast och försvararen Borgström försök undanröja varje risk för att "förträngda minnen" skulle bli betraktat som bevis eller att erkännandet skulle vara falskt.

Folk borde läsa rättegångsreferaten. De visar en helt annan verklighet än vad som framkommer i resningsansökningar, åklagarförklaringar och resningsbeslut.

Det är värt att påminna om att exempelvis Bjugn-skandalen i Norge började 1992 och avslutades i januari 1994 varför frågan om förträngda minnen och falska sexanklagelser var som allra hetast när utredningen om Quick-morden inleddes. Varningsflaggan har bara av det skälet varit i topp hela tiden.

Det är också värt att påminna om att Råstams sista film prickades av Granskningsnämnden för osaklighet just därför att där påstods att Piteå tingsrätt "godtagit Quicks återvunna minnen från barndomen". Vilket, som framgår av domen, är hur fel som helst.

PN:I debatten om Quick har lite uppmärksamhet getts åt hans tidigare våldsamma historia.
T ex dömdes han för grov otukt av barn 1970. 1974 gjorde han sig skyldig till ett dråpförsök. 1994 gjordes ett stort beslag av barnporr hos Quick.
Detta har inte heller omskrivits så mycket. Vad tror du tystnaden om Quicks handlingar beror på?

GJ-Uppriktigt sagt begriper jag inte det. Bakgrunden är ju själva förutsättningen för att börja utreda hans påståenden. Alldeles oavsett om hans berättelser om barndomen är sanna eller inte så utvecklades han till pedofil sadist med upprepningstvång och impulskontrollstörning. Bara de obestridda brott han begått visar ju hans kapacitet i det avseendet. Det är den här bakgrunden som gör att utredarna inte vågat avskriva ens de berättelser som inte kunnat stämmas av mot distinkta försvinnanden.
Som Leif GW Persson sa i en artikel i DD 1996, citerad i mitt sista, nu raderade blogg-inlägg, så har Quick "vissa egenskaper som gör att han ligger bra till för den här typen av gärningar".

Det är själva utgångspunkten i hela komplexet.

Det förtigs helt i Råstams filmer.

När sexförbrytaren Eklund tonade fram efter gripandet för Engla-mordet kom poliser att utredas för tjänstefel därför att Eklund inte hittats redan i jakten på Pernilla-mördaren i Falun.

Att förtiga Quicks bakgrund ger journalistpris.

Ändå är Eklunds bakgrund jämfört med Bergwall/Quicks närmast beskedlig. Quicks bakgrund kan också jämföras med 80-årige S som det gick rikslarm efter sen han rymt under en permission för två år sedan.

Självklart har detta relevans än idag, vilket understryks av barnporr-beslaget 1994.

PN: Anser du att Hannes Råstam tagit fram några nya fakta i det material han presenterade i dokumentärerna om Quick?

GJ-Han har plockat fram en del material som funnits i den så kallad "slasken" och inte ingått i de presenterade utredningarna. Att material hamnar där beror nu på att det bedömts sakna betydelse. Så är det också med det här materialet. Att inte syskonen sett övergrepp, mord eller att han kört bil behöver inte med nödvändighet betyda att det inte skett. De har inte känt till heller de brott Quick obestridligen begått förrän långt i efterhand. Dessutom har körförmåga och annat varit uppe i varenda rättegång. Jag såg nyligen systersonen i TV berätta om hur hans far förhörts om morbroderns körförmåga och då förklarat honom hopplös som chaufför. Det är korrekt att förhöret inte finns i förundersökningen. Däremot har det i processerna ställts frågor om de närståendes syn på körförmågan. När jag nyligen gick igenom anteckningar från rättegångarna hittade jag frågor om just det och hur Quick där förklarat att han medvetet gett sken av att inte kunna köra bil som en slags säkerhetsdetalj för att inte bli misstänkt. Är det sant? Omöjligt att veta. Kan det bortses från det? Knappast.
I det avseendet har inget väsentligt nytt tillkommit.

Däremot har en mängd väsentliga och relevanta omständigheter förtigits. Undanhållandet av bakgrunden är ett typexempel. Inte heller nämns ett ord om stabila, tekniska bevis som blodfläckarna på insidan av Levys undertröja, hittade först sedan Quick sagt sig ha smekt kroppen innanför kläderna efter mordet.

PN:Tror du Quick beviljats resning om inte TV visat Råstams dokumentärer?

GJ-Knappast. Frågan är om det ens kommit på tal att återta några erkännanden om inte jag övertalat honom att ta emot Hannes. Detta alldeles oavsett vad som är rätt.


PN:Tror du sanningen om Quick någonsin kommer komma fram?

GJ-Någon slutgiltig sanning om fenomenet Quick skulle vi aldrig fått under några omständigheter. Däremot har resningsprocesserna och slarvet i dem gjort att vad som faktiskt är sant och riktigt har fördunklats betydligt. Den stora tragedin är att ingen granskning sker av den rättsprocess som nu pågår. Att det utan att några kritiska röster hörs - eller får höras - i domstol kan undanhållas bevis i klass med blodet på Levys tröja. Att domstolarnas och de ansvariga åklagarnas märkliga ovilja att utreda vad som faktiskt hände i rättegångarna får bli resningsskäl. Vi får vara tacksamma för att det inte var bevis för någons oskuld som undanhölls rätten den här gången. Om inte annat borde processerna ha lärt oss att den risken faktiskt finns i framtiden.

Fler artiklar om Thomas Quick:

www.nyhetsverket.se/nyhet/23692/Sanningen-om-Thomas-Quick-Kriminalhistoria

www.nyhetsverket.se/nyhet/3458/Quick-f%C3%B6rs%C3%B6kte-m%C3%B6rda-min-son
www.nyhetsverket.se/nyhet/3451/Quick-hade-barnporr-p%C3%A5-S%C3%A4ter


Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Pedofilen Thomas Quicks märkliga handsignaler...
www.nyhetsverket.se/nyhet/25121/Pedofilen-Thomas-Quicks-m%C3%A4rkliga-handsignaler

FRIMURARE é dé allihopa, allihopa, allihopa...
Frimurare é dé allihopa, DU med!

666 2016-09-28 15:09:47 Anmäl

Sture kommer till bokmässan i Göteborg med Dan Josefsson. Be There.

2016-08-08 03:16:10 Anmäl

Sture Bergwall så nya bok släpps om en månad. Sture har med Gubb-Jan och andra *******

2016-07-16 16:15:34 Anmäl

Yrka Stenius skriver om Bergwall i Fokus.

2016-06-19 11:57:19 Anmäl

Men även om han SB är en tveksam typ har han inte mördat. Det är det det handlar om media.

grigor5 2015-08-17 18:43:37 Anmäl

Vad förtiger Du Gubb-Jan?

2015-05-18 04:49:36 Anmäl

Barnporr ska inte ha preskription oavsett vad politiska högerkrafter tycker. Bra Gubb-Jan och bra Christer.

xyz32 2015-02-18 23:07:25 Anmäl

Barnporren var 20 år sedan. Det är en låååååååång tid.

Kalle Kula 2015-02-18 18:25:46 Anmäl

Journalistpriset gick till Dan och Jenny. Bergwall har inget ansvar tydligen.

Front242 2014-11-20 19:19:12 Anmäl

Hultman har lagt näsan i blöt många ggr. "Hon" kan inget om detta.

Frau braun 2014-06-15 02:34:55 Anmäl

Kristina Hultman anses sinnesslö av akademiker.
motpol.blogspot.se/2014/03/hultman-nasta-att-falla-i-quickgropen.html

Lilla My 2014-03-15 22:04:58 Anmäl

Vi måste förlåta

2014-03-14 23:32:22 Anmäl

Göran Greider är en ynkligt feg för egen vinning politiskt styrd Ja-sägare som inte värnar yttrandefriheten vilket inte heller Publicistklubben, Journalistförbundet, Grävande journalister gör när yttrandefriheten avser sanningar om chefsredaktörer.

Göran Greider är en ynkligt feg i egenintressen politiskt styrd Ja-sägare som med uppsåtliga notoriska publicerade lögner slagit yrkeskarriärer och liv i spillror för ett antal av honom totalt okända människor med stark heder, rättspatos och omutbart civilkurage.

Göran Greider är en ynkligt feg politiskt styrd Ja-sägare som ständigt återanvänder och publicerar en patologisk lögnare Åke Wiman Ängelholm i hans psykosociala mentala misär fantasivärld skapade sekthistorier vanärar de också för honom, totalt okända människorna med starkt heder, rättspatos och civilkurage.
Göran Greider är en ynkligt feg i egenintressen politiskt styrd Ja-sägare som i auktoritär ställning med statsfinansierad trycksvärta i egen ekonomisk och politisk vinning klarat sig från upptäckt, skyddad av likasinnad nepotism suport i Publicistklubben, Journalistförbundet och Grävande journalister.

Göran Greider är en ynkligt feg politiskt styrd Ja-sägare som med världens farligaste vapen av rikspolitisk regim statsfinansierad trycksvärta uppsåtligt publicerade lögner sponsrat korruptionsanmälda chefer i kåren och en överåklagares statsterror mot målsägande till korruptionsanmälan mot dem styrkt med starkt bevismaterial och när korruption fastställts av JK publicerade Göran Greider diametralt motsatsen av JK fastställt.

Göran Greider fortsatte att med statsfinansierad trycksvärta sponsra av JK fastställt korrumperad överåklagares i psykopathämnd och i strid mot lagen skapat pilotfall mot ännu en hederlig invånare för att denne vägrat att ta emot av de korruptionsanmälda cheferna i kåren och överåklagaren erbjudna miljonbelopp och jag med kollegor var maktlösa mot dem sponsrad med publicerade lögner som anstiftades till politisk skenrättegångs justitiemord avseende invånaren som vägrat ta emot mutor för att vittna falskt åt de då korruptionsanmälda, nu fastställt korrumperade ynkryggarna i rättsväsendets chefsledning.

Den ynkligt fega Ja -sägaren Göran Greider har aldrig tagit strid för hederliga människor, aldrig tagit strid för rättssäkerhet, aldrig heller värnat yttrandefriheten och om de tillkommit någon i Publicistklubben, Journalistförbundet eller Grävande journalister som inte ännu är nepotismkorrumperade står jag med kollegor till förfogande och med starkt bevismaterial erbjuds de att publicera till dags datum mörklagda fakta.

Janne med kollegor RPS. 2014-03-14 15:15:14 Anmäl

How the NSA Plans to Infect ‘Millions’ of Computers with Malware
Mar 2014, 9:19 AM EDT

Dear Fight for the Future.

On Monday, Edward Snowden spoke to a crowd of thousands at SXSW, and it seriously felt like he was reading our minds.

“The NSA is setting fire to the future of the internet,” Snowden said, “and you guys are the firefighters.” He went on to issue a call to arms for the tech community, saying that “encryption works” as proven by the fact that the U.S. government still has no idea what documents he has provided to journalists (1).

We’ve been waiting for the right moment to tell you, and we can’t wait any longer. We have a plan to stamp out the NSA’s fire once and for all: on June 5th, 2014 -- the anniversary of the first Snowden NSA story -- we will Reset the Net, and take our privacy back.

It sounds impossible, but it’s not. Click here to watch the video and find out how we’re going to Reset the Net.

This week we learned in a shocking NY Times story that the FISA court had secretly approved widespread sharing of raw private data across the government (2). It’s a long article, and you should read it, but here’s the TL;DR: thanks to so-called “Fusion Centers” and secret laws, the local cops in your town have at their fingertips everything about you that the NSA has collected over the past 5 years. Without a warrant.

It gets worse. Yesterday morning we learned that the NSA is using automation to hack and gain control of ‘millions’ of computers (3).

Governments have abused the Internet and twisted into something it was never intended to be. They’ve stolen our most private moments, and with them our most basic freedoms to communicate and be ourselves.

We can’t afford to wait while politicians debate. We have the power to fight mass surveillance right now. Are you in? Click here to help Reset the Net.

Everyone has been waiting for some resounding action that meets the problem of government spying head on. This is our moment to rally and realize our power. We don’t need anyone’s permission, but we need everyone’s participation. If you’re a developer, designer, or cryptographer and want to help, please reply to this email and get in touch.

list.fightforthefuture.org/mpss/c/oAA/ZgwNAA/HyRudgyUTBeIXVohdBIemA/h1/Hc40LG3WfBA1YduyzUAu7RdVa1RndhhZk-2ByrmTcsWxcEBdc7UFUlHXyNzYi5ZhG2DP2CZYqQCyYQZv3-2FB8vsun8IYmGXJTzzglzZ0jAMOHo-3D

list.fightforthefuture.org/mpss/c/oAA/ZgwNAA/HyRudgyUTBeIXVohdBIemA/h4/S0FpRxcN4kCd1WdQIynDPR6zQBmLHtzvxG2OTSedrJH7iJshRt7w9HNDM9uBoNAuF1ih7cOgS0SMrIeD94KzEaiaFE5uSyHyVz-2FI86w4ptzQv2QvKok5P3sABx-2BY9SwDS8EGWa2fw5m0IKSD3hZCUJr-2BXMieuhLqPfBrIPW-2BBGRa3XSZCh8B-2BE2KqmQmPQlh
Se video
1 Keep us fighting
ttp://list.fightforthefuture.org/mpss/c/oAA/ZgwNAA/HyRudgyUTBeIXVohdBIemA/h7/Pa8otjfmmhIzvTMTCB8ZJJUXf-2BRddPW57EVXPeuxLv9csjTKz-2FvNBtA41drvz5UR90x4MerajR4uaeIo9chrP7f-2BG-2FFJqbjIn-2B8TGUvDK5U-3D

2 internet defence leek
internetdefenseleague.org/

3 see full list of members
www.internetdefenseleague.org/members

More soon/ Thérèse Angélique Sweden.

Thérèse Angélique 2014-03-14 08:39:36 Anmäl

Inte heller Publicistklubben, Journalistförbundet eller Grävande journalister har stöttat Stigson i hans självklara rätt att få skriva fritt."

SÅC 2014-03-14 01:12:28 Anmäl

www.dagensnyheter.se/shared/de4f1f7e-ab00-48f6-890d-aa33486f9a23

"Ett annat exempel rör den journalist på Dala-Demokraten, Gubb Jan Stigson, som inte får skriva om Bergwall för sina chefer. En av dessa chefer är Göran Greider. En publicist som gärna tar strid och värnar yttrandefriheten. Men inte i det här fallet. Här rättar han in sig i ledet. Inte heller Publicistklubben, Journalistförbundet eller Grävande journalister har stöttat Stigson i hans självklara rätt att få skriva fritt."

SÅC 2014-03-14 01:11:54 Anmäl

Vågar dom släppa Quick efter allt som kommit fram? Det är frågan som måste ställas av oss alla.

SinnerFB 2014-01-21 17:45:22 Anmäl

Alla i norra Norrland vet att det inte var Sture som begick Appojauremordet. Det var en kille som idag inte lever. De flesta visste vem det var, inklusive polisen. Det gick bara inte att bevisa att han varit på platsen. Mördaren hade lokal anknytning och var vid den här tiden inte så långt från Appojaure med bekanta.

Abraham 2013-12-04 00:52:27 Anmäl

Bullseye 2013-11-26 09:04:08 Anmäl

Fin kille den där Quick.

Bullseye 2013-11-26 09:04:04 Anmäl

Lambertz har fel. Sture är inget peddo.

Stina-Lotta 2013-10-27 22:34:27 Anmäl

Hans erkända handlingar på den fronten säger mer än ord.
Han är och förblir ett perverst peddo, din lilla lögnaktig (peddo?)bög yourself?

2013-10-27 10:45:10 Anmäl

Överläkare Otto Brundin ställde diagnosen "höggradig sexuell perversion av typen pedofilia cum sadismus", men detta underkändes senare av Socialstyrelsen och Tingsrätten.

Stina-Lotta 2013-10-27 00:17:18 Anmäl

Släpp inte ut quicken!!!

Ani 2013-08-28 18:44:30 Anmäl

sivan 2013-03-26 22:39:06 Anmäl

Sanningen om Quick döljs av många.

sivan 2013-03-26 22:39:02 Anmäl

Har QUick kommenterat dessa uppgifter?

2013-03-08 00:32:20 Anmäl

Quickutredningen liknas vid en "sekt"
På sju år lyckades Thomas Quick bli dömd för åtta mord. Rättsapparatens tempo var högt - men kritiker liknar de närmast inblandade vid en sekt som inte tillät något ifrågasättande. När sympatin hos journalistkåren, i allmänhet, nu tycks öka för Sture Bergwall - höjs också röster för att de gamla morddomarna rivs upp för fort.
Då f.d. JK och utpekade "sektmedlemmen" Göran Lambertz i veckan lyfte den frågan lät således den berättigade kritiken inte vänta på sig

(...)"De som arbetade med utredningarna på 1990-talet står i dag fast vid att några fel inte begicks när Quick dömdes utan bindande teknisk bevisning. Men samtidigt menar kritiker att det lilla nätverket kring mordutredningarna i princip KAN LIKNAS VID EN RELIGIÖS SEKT (läs: VÄNSKAPSKORRUPTION) som vägrade att ta in andra fakta än att Quick var skyldig"...

Journalisten Jenny Küttim, som arbetat som researcher med Hannes Råstam anser också att de som arbetat med mordutredningarna arbetat för nära varandra.
- De var en sekt under utrednings­arbetet. De blev ett sammansvetsat gäng, polisen, minnesforskaren, psyko­terapeuten, åklagaren och försvars ­ advokaten.

Hon menar att alla som hade en avvikande uppfattning om hur polisarbetet gick till fick lämna den.
- Ifrågasättande godtogs inte. De blev så sammansvetsade att de uteslöt alla andra åsikter. Det blev lättare att upprätta en verklighet. De trodde alla att Quick begått morden även om det fanns bevisning som pekade åt ett annat håll.

I Sveriges Radios "Medierna" i går framgick att Mattias Göransson och Jenny Küttim försökt tysta Dalademokraternas kriminalreporter Gubb-Jan Stigsson, som i alla år stått fast vid uppfattningen att Sture Bergwall är skyldig. I ett mejl till tidningens ansvarige utgivare skriver de i raljanta och hotfulla ordalag att reportern gör sig skyldig till grovt förtal, enligt "Medierna".

Jenny Küttim, som tidigare arbetat med den kontroversielle Nuri Kino för att få fram skandaler om kretsen kring kungen, menar att mycket tyder på att Quick aldrig skulle ha fällts för något av morden om den här "sekten" inte fått bildas.
- Jag är helt övertygad om att om personalen roterat hade han aldrig fällts för ett enda mord.

Uppfattningen delas av Leif GW Persson. Han menar att de som pratat allra mest med varandra är terapeuten Birgitta Ståhle och förhörsledaren Seppo Penttinen.
- Så fort de avslutat snacket med honom snackade de med varandra om hur de skulle gå vidare. Men terapeutiska samtal omfattas av tystnadsplikt. Och ibland var båda med vid förhören.

- Van der Kwast HADE INGA ANDRA MÅL och Sven Å Christianson skulle hjälpa Quick att komma ihåg minnen som han förträngt. De är de fyras gäng. Sen kom Claes Borgström in i bilden också och alla drog åt samma håll.

Förra fredagen friades Sture Bergwall för det tredje av de åtta mord han tidigare dömts för då domen om mordet på Johan Asplund, 11, formellt revs upp. Hans pappa Björn Asplund har länge varit kritisk till polisens utredning.
- De vägrade rotera och släppa in andra. De som andades tveksamhet eller avvikande uppfattning - hoppade av frivilligt eller blev bortsopade.

Han menar att den juridiska och polisiära eliten är väldigt liten i ett land som Sverige.
- De tillhör samma rotaryklubbar, går på samma middagar och håller varandra
om ryggen. Vänskapskorruption kallas det"(!!!)

Osv...Läs vidare själva, i artikeln här:
www.expressen.se/nyheter/dokument/quickutredningen-liknas-vid-en-sekt/

Det är ord och inga visor... 2012-08-28 13:59:57 Anmäl

GÖRAN LAMBERTZ M.FL INBLANDADE TALAR ALLA I EGEN SAK FÖR ATT SKYDDA SINA (S)KAMFILADE RYKTEN:

[...]"Redan i går kunde SvD visa att många fakta talar emot Lambertz argument. Det väcker frågor om hur noggrann Lambertz granskning av domarna egentligen var.

Därtill kan man ifrågasätta själva lämpligheten i att en person som Lambertz, som ju är justitieråd och ledamot av Högsta domstolen, avfärdar de kollegor som under senare år frikänt och gett resning åt Bergwall.

Lambertz är en högt uppsatt företrädare för den svenska rättsstaten, och att som sådan offentligt argumentera för skulden hos en person som redan frikänts är direkt olämpligt. DN Debatt är inte rätt plattform för ett justitieråd att argumentera om en persons skuld i brott som denne frikänts från.

De rättsstatliga principerna måste väga tungt även då skandalvindarna blåser. Det gäller också principen att rättsväsendet ska vara fristående från politiken. I dagarna har flera politiska partier krävt en granskningskommission om fallet Bergwall. Någon form av granskning krävs, men det kan vara problematiskt att låta en sådan ske i politisk regi. Domstolarnas arbete ska aldrig ske under politisk översyn"...officiellt utåt, vill säga. Att de bakom_kulissen ändå så alltid skett i vissa "känsliga ärenden" samt "heta potatisar", ja, det är ju inget man behöver skylta med för SvD:s läsare, liksom...

F.d. JK Göran Lambertz har för vana att tala i egen sak. Det gjorde han även när han med den numera dito skandaliserade TV4:a grävande journalisten Trond Sefastsson ville festa, han me', den gången en till utav fd JK Göran Lambertz otaliga konspirationshistorier, slagit väl ut...for a while...bara...
svenskbladet.se/sverige/index.php?alias=trond_sefastsson_domd_till_att_byta_namn.html

Det som göms i (s)nö, kommer upp... 2012-08-22 12:44:11 Anmäl

"Fd JK Göran Lambertz ägnar sig åt förtal"
www.dn.se/nyheter/sverige/lambertz-agnar-sig-at-fortal
"Varför ignorerar Lambertz sju åklagare och åtta domare?"
www.dn.se/debatt/varfor-ignorerar-lambertz-sju-aklagare-och-atta-domare
Vi uppmanar vår nuvarande Justitiekansler Anna Skarhed att snarast undersöka om det inte är frågan om förtal.

Avsätt den korrupta j-veln. Nu... 2012-08-21 15:24:29 Anmäl

De flesta som någon gång i livet har måst ha haft en kontakt med någon advokat, vet, därefter, att: alla advokater bara ljuuuger och de största lögnhalsarna för närvarande är radar-ljugar-parhästarna Borgström & Bodström!!!
www.svt.se/nyheter/sverige/hatsk-debatt-mellan-goran-lambertz-och-leif-gw-persson-i-aktuellt
Att sossealko't Borgström är bästa kompis med fd JK Göran Lambertz, också sosse och periodare, gör ju inte jävigheten bättre.
www.flashback.org/sp38864490
Sen ska man inte alls låta sig luras av det uppspelade (låtsats)-grälet mellan en annan god vän till fd JK Lambertz, nämligen sosse periodaren Leif GW Perssons påstådda ilska igårkväll:
www.flashback.org/t339290p82
"Det var två debattörer med helt olika ståndpunkt som beskyllde varandra för bristande kunskap om fallet Thomas Quick. Leif GW Persson satte ribban direkt:
–Vill Lambertz vara sin egen dödgrävare så ska inte jag hindra honom. Hans bevis är bara trams.
–Jag tror inte Leif har satt sig in så bra i förundersökningarna, menade Göran Lambertz. Och fortsatte:
–Låt mig tala, Leif! Leif blir lite sur och arg för att man argumenterar emot.
–Jag har satt mig in i förundersökningarna till skillnad från Göran Lambertz. Quick har inte ens träffat några av offren han säger sig ha mördat, det är rena fantasier.
–Leif visar att han inte kan utredningen i den här delen.
–Göran Lambertz har inte ens basala kunskaper om utredningarna om Thomas Quick. Jag har det. Om Lambertz visste lika mycket som jag skulle vi vara överens, avslutade Leif GW Persson"
www.aftonbladet.se/nyheter/article15285735.ab
Flera partier har begärt att regeringen tillsätter en oberoende kommission för att granska hanteringen av fallet Tomas Quick.Nu lovar justitieminister Beatrice Ask (M) någon typ av granskning.
– Jag är allvarligt bekymrad över det här ärendet, säger hon
www.aftonbladet.se/nyheter/article15285440.ab

Vänskapskorrupta kriminella såSSar 2012-08-21 14:01:14 Anmäl

Från en såsse til en annan:
Leif GW Persson till den vänskapskorrupte fd JK Göran Lambertz:
"Men du är ju nära vän med Claes Borgström"...

Rättsröta och jäv bland såSSar 2012-08-20 21:38:44 Anmäl

Quick är skyldig!
www.dn.se/debatt/forhastade-slutsatser-i-fallet-thomas-quick

Jan-Gubb 2012-08-20 02:41:07 Anmäl

Ord och inga visor!

Säter 2012-08-04 01:35:47 Anmäl

Boken om Thomas Quick
www.aftonbladet.se/nyheter/article15204493.ab

2012-08-03 07:28:41 Anmäl