The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

När böcker blir för farliga

Debatt 2012-07-20 00:22:23 Visningar: 3 239 Anmäl nyheten

Patrik Nyberg

Foto: Patrik Nyberg


Då och då utkommer böcker som har förmågan att skaka om tidigare förutfattade meningar.

Per Lindebergs ”Döden är en man” från 1999 är ett sådant exempel. Det gjordes försök att stoppa boken av personer som medverkat till justitiemordet. Detta misslyckades som bekant och da Costa-fallet kom åter att debatteras under lång tid. När Max Scharnberg 2009 publicerade sin genomgång av Södertälje-fallet stoppades den av Uppsala universitet. Professor Eva Lundgren hade tidigare engagerat sig i detta fall och Lundgren trodde på flickans uppgifter om att hon mördat barn och bevittnat ritualmord. Scharnbergs bok slog effektivt undan benen för denna moderna vandringssägen. Tron på ritualmördande sekter uppstod i USA under 1980-talet där ett tag en fullständig hysteri rådde.

I Sverige har vi i några fall låtit oss influeras av dessa häxprocesser varav Södertälje-fallet är ett. Stoppandet av Scharnbergs bok genererade i lite diskussioner på nätet samt i en del artiklar men ganska snabbt avtog rapporteringen.

Samma problem kan vi nu se med psykologen Lena Hellblom Sjögrens bok. I ”Barnets rätt till familjeliv” går hon igenom 25 fallstudier av föräldraalienation. Trots att uppgifter talar för att DSM V kommer innehålla föräldraalienation (PAS) som diagnos så har boken knappt uppmärksammats. Det är synd då den sätter barnen i fokus istället för föräldrarna.

Till skillnad från det skyttegravskrig som råder mellan papparätts-aktivister och feminister förmår Hellblom Sjögren fokusera på det som är det viktiga, nämligen barnen.

Hellblom Sjögren tar bland annat upp det djupt tragiska fallet Emma från 1996. En mamma och en mormor mördade den snart sex-åriga flickan 1996 då de visste att en ny vårdnadslag var på gång. Båda kvinnorna präglades av vanföreställningar och de trodde att vårt samhälle regerades av pedofiler. Ett av många fall där faran med de nuvarande rutinerna med långa handläggningstider hos socialtjänsten och rättsväsendet visar sig. Hellblom Sjögren lyfter fram barnens rätt till sina föräldrar istället för den uppfattning som snarare verka vara gällande ibland om föräldrars rätt till sina barn.

Har Hellblom Sjögren rätt så innebär det att våra domstolar låter sig luras många gånger då de inte har kunskap om föräldraalienation och hon menar att den kunskapen lett till att man felaktigt bedömt att barn ljugit när de berättat om övergrepp. Hon tar upp ett skakande fall där en misshandlad kvinna bedöms som farlig för sina barn. Ingen hänsyn tas till att kvinnan utsatts för dessa fysiska övergrepp av mannen utan hennes oro för fortsatt våld tolkas istället som en psykisk störning.

Detta och andra exempel i boken där psykologer drar diametralt andra slutsatser än socialtjänsten borde innebära att boken blev en riktig ”snackis” men tvärtom tystas den ned. Det är svårt att hitta en entydig förklaring till denna tystnad. Vad gäller Lindebergs bok blev det ohållbart att inte omskriva avslöjandena efter att nyhetsprogrammet rapport haft ett långt inslag om boken. Möjligen kommer tystnaden i längden inte hålla vad gäller Hellblom Sjögrens slutsatser. Inblandade i de fall hon kritiserar väljer kanske att bryta tystnaden.

Men än så länge är det tyst om en bok som menar att rättsvårdande instanser i flera fall felaktigt bedömt barns berättelser om övergrepp.

Tystnaden är farlig. Om Hellblom Sjögren har fel borde detta kunna diskuteras och klargöras. Om Hellblom Sjögren har rätt så måste det kunna diskuteras hur i så fall undermåliga rutiner lett till att man gjort felaktiga bedömningar i misshandels-och övergreppsfall. Men det är kanske detta inblandade vill undvika; en nykter och seriös diskussion om de bedömningar man gjort. För vilken ansvarig person vill höra att den hade fel när den inte trodde på barns berättelser om övergrepp?

Eller att de eventuellt låtit sig manipuleras i andra fall till att tro att övergrepp begåtts? Väldigt få önskar se sin egen roll och att eventuella felbedömningar skulle kunna bero på bristande kompetens: Därför kommer kanske tystnadens taktik pågå ytterligare ett tag. En tystnad som leder till att utsatta aldrig kan få upprättelse.

Fakta:
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är en handbok för psykiatrin, som innehåller standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. Den ges ut av American Psychiatric Association (APA), men är brett använd över hela världen

Artikeln har även publicerats i Tidskrift för Folkets Rättigheter
(FiB-juristerna)

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Finns FIB-Juristerna kvar? Någon?

2016-05-28 23:05:19 Anmäl

Vad är det för hållhakar spionparets chefredaktör Lena K Samuelsson & Co har som gör att de i åratals kunnat klamra sig kvar på de mörkläggande kriminella SMS medierna? Hennes egen inblandade mentor är Thorbjörn Larsson inom Bonniersfären...(en f.d. kommunist)

Qui bono... 2012-07-23 09:24:02 Anmäl


DEL 1 (av 2):
Det ska noteras att den här Patrik Nyberg, faktiskt sitter och skriver sina Debattinlägg även tillsammans med dessa inblandade medförövare inom Grundärendet, i det nystartade Magasinet Paragraf:
www.magasinetparagraf.se/kronikor

GUNNO GUNNMO - det självutnämnda bondeoffret som valfuskåret 2002 avskedades som Länspolismästare för Stockholm av dåvarande socialdemokratiska Rikspolischefen Sten Heckscher, eftersom han var ytterst ansvarig för att Bonniersfärens medier, tillsammans med det tidigt avslöjade Spionparet på SvD/Aftonbladet, chefredaktör Lena K Samuelsson på SvD och hennes sambo (de är numera gifta) Niklas Silow, dåvarande redaktionschef på Aftonbladet, tilläts komma undan med grova stölder, dataintrång (urkundsförfalskning.) samt övergrepp i rättssak, med mera.

Det var också dåvarande Ordförande för Stockholmspolisen KRISTINA AXÉN OLIN som lojalt hjälpte sin bror THOMAS AXÉN inklusive Bonniers ledning, där brodern Thomas Axén satt i Bonniersfärens ledning, att komma undan med sina grova brott gentemot grundärendets målsägande, som de subtilt, men svart på vitt i sin tidning SvD, samt i ett utav Bonniersfärens TV4-humorprogram tilläts grovt förtala, ’bakom_kulissen’, utan någon saklig grund, förutom deras sedvanliga medvetna drev samt uppdiktade lögner, för att främja sina egna dolda agendor samt underminera sitt brottsoffers trovärdighet. Det var inte heller första gången som mediernas - och i synnerhet Aftonbladet(s) - heder var förlorad…Historien upprepade sig. De polisanmälda mediernas subtila insinuationer i form utav exempelvis deras nyskapade ord: ”nazi-goreng”, som de då använda svart på vitt i sin tidning: Dessa bevis finns naturligtvis också dokumenterat kvar (i arkiven) förutom deras då igångsatta drev då man även plockade fram en massa judar som fick gå till attack i Bonnierägda Dagens Nyheters Debattsidor, samtidigt som deras förvirrade brottsoffer undrade vad det var för hatiskt drev som plötsligt pågick mot henne i synnerhet från judarna på Dagens Nyheter och dess Debattsida, (än mer då hon aldrig vid den tidpunkten vare sig uttalat eller skrivit något kritiskt om dem).

PETER AHLTIN – Polisanmälda Svd/Aftonbladets medieadvokat, som satt som förtroendevald i Sveriges Riksdag, på ett skånskt KD-mandat och som hellre avgick än att tvingas svara på målsägandes till honom dokumenterade rek.brevs öppna frågor, med åberopande av förvaltningslagen. En till Svenska Advokatsamfundets Disciplinnämnd anmäld medieadvokat, tillsammans med Bonniersfärens dito representant tillika en av Sveriges kändaste medieadvokater Peter Danowsky (med judiskt påbrå), som fortsätter främja orätt och medverka till att målsägandes bevis gentemot dessa polisanmälda ”särintressen” samt kriminella medier, inte skulle tillåtas komma upp på bordet, där de har haft just den avskedade f.d. Länspolismästaren Gunno Gunnmo som sin korrupta medförövare till deras grova övergrepp i rättssak, m.m. För övrigt sitter SvD/Aftonbladets medieadvokat Peter Ahltin även i Piratbolagets styrelse tillsammans med bl.a. Jan Guillou, Hamilton och Bonniersfärens mediemogul Thorbjörn Larsson. Liten ryggkliande ankdamm det här…
www.newsmill.se/node/2696

NILS-ERIK SCHULTZ - korruptions- och statsåklagaren som tillsammans med dåvarande JK Göran Lambertz, med flera handläggare, medverkat till att de systematiska rättsövergreppen samt olikabehandlingen har kunnat fortgå. Patetiskt värre blev det när hans son drogs in i det hela när det tydligen hettade till nyligen och dessa mörkermän inom ämbetsmanna-Sverige – tillsammans – gick ut i en till (gäsp) debattartikel, med sitt hycklande falska dravel, här:
www.dagensjuridik.se/2012/05/tema-konflikt-rattshaverist-ar-ett-lite-deklasserande-begrepp
Mårten Schultz, (Nils-Eriks son) + Göran Lambertz (f.d. JK nu inom HD) + Ulf Åsgård (psykopat) + Claes Borgström (Thomas Bodströms kumpan inom delägda advokatbyrån de driver tillsammans)

Forts nedan 2012-07-22 22:38:04 Anmäl

DEL 2 (av 2):
SvD: Publicerad 2011-11-24 00:50
www.dn.se/debatt/polisens-hemlighetsmakeri-hotar-rattsstatens-grunder
”Polisens hemlighetsmakeri hotar rättsstatens grunder”
Polismetod ifrågasätts. Unga människor rekryteras i hemlighet av polisen för att infiltrera den grövsta brottsligheten i Sverige. De är i realiteten soldater i rätts¬väsendets tjänst, men ingen – inte heller domstolar och advokater – har någon insyn i verksamheten. Detta hör inte hemma i en demokrati och tystnaden kring de hemliga informatörerna måste nu brytas. Polisen får inte tillåtas bli en stat i staten, skriver bevisligen och – tillsammans - alltså;
1) SvD/Aftonbladets anmälda medieadvokat PETER AHLTIN, tillsammans med
2) den korruptions- och statsåklagare NILS-ERIK SCHULTZ som medieadvokaten Ahltin har konspirerat med för att kunna fortsätta främja orätt samt förhindra att hans medier och SPIONPARET tillike SVD POLISANMÄLDA ANSVARIGE CHEFREDAKTÖR LENA K SAMUELSSON m.fl. ska kunna ta sitt ansvar och åtalas och grundärendets målsägande därmed få upprättelse. Denna vänskapskorrupte statsåklagare har dessutom nyligen fått en berättigad varning från nye JK Anna Skarhed. Nils-Eric Schultz, skriver dessutom detta debattinlägg, tillsammans med
3) hans son MÅRTEN SCHULTZ…Snacka om delikatessjäv va’ Gunno Gunnmo: To put it mildly…

Ett till exempel på fortsatta falska hycklerier:

SvD: 26 oktober 2008 kl 14:20, uppdaterad: 26 oktober 2008 kl 15:43
www.svd.se/nyheter/inrikes/aklagare-polisen-doljer-bevis_1946611.svd
Åklagare: POLISEN DÖLJER BEVIS - Svensk polis undanhåller bevis i domstolar för att skydda uppgiftslämnare och infiltratörer, anser statsåklagare Nils-Eric Schultz och advokat Peter Althin. ”Det har hänt i hundratals fall vilket säkert lett till ett antal felaktiga domar”, säger Nils-Eric Schultz till SvD.se. Statsåklagare Nils-Eric Schultz och advokaten Peter Althin menar att det handlar om grova tjänstefel från polisens sida, att metoderna är olagliga och att rättssäkerheten därmed är hotad.

Det är inte bara polisen som döljer bevis, även wikipedia.se moderatorer ville partiskt censurera kalla fakta inom grundärendet förut: Lliksom även inom detta nyligen uppmärksammade gamla fallet , där den dömde journalisten som sitter som redaktör för DN Motor, dessutom visade sig ha haft just Peter Ahltin, som sin brottmålsadvokat…
www.flashback.org/t1805647p8

T.W. / Grundärendet 2012-07-22 22:37:06 Anmäl