The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Är Uran och Aluminium en farlig kombination?

Inrikes 2012-08-04 12:44:00 Visningar: 1 035 Anmäl nyheten


Frågeställning till läsaren:

Är Uran och Aluminium en farlig kombination?Från officiella källor:

"Studier på djur har visat att stora mängder aluminium kan leda till effekter på fortplantningen och utvecklingen av centrala nervsystemet. Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion kan drabbas av demenssjukdom, skelettskador och blodbrist i samband med att dialysvatten med höga halter av aluminium används." www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Metaller/Aluminium/

Hur påverkar uran hälsan?

Både epidemiologiska studier och djurförsök visar att uran i dricksvatten kan påverka njurfunktionen. Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning. www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Dricksvattenkvalitet/Uran/


Originalartikel:
www.infowars.se/2012/08/04/%C3%A4r-uran-och-aluminium-en-farlig-kombination--10975343

/ Bosse Jonsson

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här