The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Svensk psykiatriforskning behöver öppna ögonen!

Debatt 2012-08-17 22:31:55 Visningar: 1 387 Anmäl nyheten


www.vr.se/franvetenskapsradet/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter2012/nyheter2012/svenskpsykiatriforskningbehoverlangsiktigtstod.5.13384c8f135aad61b551657.html
Svensk psykiatriforskning behöver långsiktigt stöd..skriver vetenskapsrådet.

Fel säger jag. Vetenskapsrådet kan naturligtvis inte vara medveten om det. Lösningen finns redan, bara att öppna ögonen och ta emot. Men det krävs ansvarstagande - och aktiv handling om man ska bli medveten om det jag visar.

En hel del omedvetet felaktiga slutsatser av vetenskapsrådet som riktar in sig på det som redan visat sig inte fungera. Mest konstgjord andning som inte kommer att leda till det man önskar.

Svensk psykiatri behöver en helt ny grund om en utveckling som gynnar patienterna ska vara möjlig. Om vi fortsätter att pumpa in miljarder på en forskning som endast flyttar omkring gammal kunskap - och gammal information kommer tillståndet att bli värre både för patienterna och för samhället.

Det behövs en metod som ger flertalet möjlighet att lösa sina problem. Ökad medicinering kommer långsiktigt att vara en katastrof för mänskligheten.

Forskarvärlden och andra ansvariga för satsningar är vilse när det gäller att hitta lösningen som gör skillnad.

Sannolikt upplever forskarvärlden en hopplöshet inom detta område med med ständigt dåliga resultat.

Psykiatrin tillhör ett av de mest komplexa områden mänskligheten verkar inom. Komplexitet kan inte lösas utan att en överblick är skapad redan innan processerna som ska lösa problemen startar. Detta är en naturlag som gäller all komplexitet. Självklart är inte psykiatrin undantagen.

Ingen har någonsin skapat någon sådan överblick mig veterligt någonstans i världen.

Denna överblick finns idag, i Sverige, och behöver stöd för mer forskning så att vi kommer ur det destruktiva kretslopp psykiatrin fastnat i.

Någon med ansvarskänsla och lite vidsynthet bör ta del av det jag visar och ta det ansvar som krävs för att nå en verklig utveckling. Den dagen en ansvarig person tar kontakt och är beredd att driva denna fråga är vi på väg mot helt nya möjligheter för psykiatrin.

Mer om detta:

www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/det-mest-komplexa-som-maenniskan-deltar-i-aer-vanliga-samtal-jim-crutchfield-1998-781973

www.youtube.com/watch?v=wfWfAMF-xEE&feature=plcp

tedestrandmetoden.se

Anders Tedestrand

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här