The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Södertäljefallet var ett justitiemord

Debatt Södertälje 2012-11-16 00:09:39 Visningar: 9 412 Visa på karta Anmäl nyheten


Emma Janke och Ewa Tures vet hur en slipsten skall dras, när man vill dölja att Södertälje-målet är ännu ett exempel av samma art som skandalfallen om styckningsläkarna, Thomas Quick, Bo Larsson, Olle Möller, Enbom, Umeå/Ståhlbröst etc. 11:e november demonstrerade de EJ&ET sin skicklighet in P3.

Men låt oss först se på fakta. Södertälje-flickan Elvira och hennes syster kallar jag Elvira och Ingrid, och Mollbeck är Elviras fostermoder. Men låt oss granska bevisen innan vi granskar slipstenen.

(1) Under tre månader före det första polisförhöret arrangeras fyra möten av olika terapeuter eller fyra andra personer. Fadern inbjuds aldrig.
Vid samtliga möten säger Elvira uttryckligen att hon inte har något minne av sexuella övergrepp. Det samma säger hon vid det första polisförhöret. Men där tillfogar hon att hon är absolut säker på att det inte har förekommit något övergrepp under de senaste 5½ år (nämligen efter att familjen flyttade till en villa). Och hennes incestterapeut bekräftar att hon inte angav någon enda konkret händelse förrän efter det första polisförhöret.


(2) Förundersökningen är gigantisk: 250'000 ord. Det finns 40 förhör av Elvira, varav 28 är upptagna på video och har skrivits ut ord för ord av polisen.


(3) I de fyra första polisförhören förekommer det inte ett komma om de händelser som fadern några veckor sedan fällts för.


(4) Antalet övergrepp ligger kanske omkring 250. Elvira har dock endast givit konkreta beskrivningar av 12 övergrepp. Detta är viktigt därför att hon påstår att lillasyster Ingrid var ögonvittne till 11 av dessa 12. Vid 7 övergrepp fanns det ytterligare ögonvittnen. Moderns älskare hade våldtagit Elvira i Ingrids närvaro, och våldtagit Ingrid i Elviras närvaro. På en Lucia-morgon våldtog föräldrarna var sin dotter i dubbelsängen bredvid varann. Elvira har också sett Ingrid bli uthyrd och våldtagen på sexklubbar. – Tyvärr förnekar samtliga "ögonvittnen" att de har gjort eller sett något oanständigt.


(5) Fostermoder Mollbeck "vet" bokstavligt allt vad Elvira "har upplevt" innan Elvira själv vet det och kan bekräfta det. Detta bevisar givetvis att det är Mollbeck som har fabricerat övergreppen och indoktrinerat dem.

- - I socialtjänstens polisanmälan 1992-04-28 står det: "Elvira har även för kontaktmamman berättat att hon fått hjälpa pappan att skaffa småpojkar." Men Elvira förnekar det ständigt. Det enda hon vet om faderns manliga partner är att en medelålders man vid ett tillfälle drack kaffe med familjen. – I sin bok och i internet-debatter har Mollbeck bortförklarat Elviras "hallick-verksamhet" som ett missförstånd hos socialtjänsten. Men samma berättelse förekommer på ett flertal ställen, och varenda gång anges Mollbeck som källa.

- - Mollbeck är också särskilt förtjust i berättelsen att fadern hade samlag med Elvira medan Ingrid satt på sängkanten.


Under telefonkontakt mellan Mollbeck och polisen 1992-05-05 anger Mollbeck att följande skall ha hänt den föregående kvällen:

"Mollbeck vill emellertid berätta följande som Elvira fick ur sig under stor vånda samma kväll som Elvira varit hos polisen för andra gången.

- - Mollbeck berättar ur minnet, med hjälp av de stödanteckningar hon gjort ang. det Elvira sagt.

- - Mollbeck har i princip efter första polisförhöret som Elvira var på skrivit ner det som poppat fram ur Elvira.

- - Elvira berättar att hon har en tydlig bild av en händelse som hon uppger sig tro vara den sista. Denna ska ha inträffat någon gång under våren 91, troligtvis i april. Ev. kan det ha varit en fredagskväll, Elvira har för sig att hon har sovmorgon dagen därpå.

- - Pappa Ingrid och Elvira är ensamma hemma. Mamman har inte kommit hem från sin kurs uppe i Dalarna. Modern var på kurs under våren 91.

- - Pappan var ledsen, och saknade modern. Elvira känner på sig att något är på gång. Solen sken.

- - Då Elvira lagt sig kommer pappa direkt upp från tv:n. Elvira pratar om ljuset från hallen, då dörren öppnas. Att persiennerna är nerdragna. Att pappan lutar sig över henne, frågar om hon är vaken. Att pappan kryper ner i sängen bakom henne, klappar henne först, klapparna övergår till smekande. Elvira sparkar till som för att visa att pappan ska lägga av, försöker dra sig undan. Pappan håller fast i armarna, blir allt mer hårdhänt.

- - Säger något om “Det ger jag faan i, jag behöver dig, håll dig still, det här ska jag göra. Om du rör dig så gör det mera ont.”

- - Att pappan trängt in i henne bakifrån, bitit henne i örat. Elvira har även uppfattat fadern som oerhört hotande, och att han ev. sagt något om att döda.

- - Att Elvira var mycket trött på morgonen efter och att pappan undrade om hon ville ha gröt.

- - Mollbeck har inte tidigare sett Elvira så upprörd, tårarna flödade hakan darrade och hon gick inte på något sätt att lugna. Mollbeck fick uppfattningen att pappan vid detta tillfälle var mer hotande och skrämmande än vid tidigare tillfällen.

- - Mollbeck uppger vidare att Elvira tror att mormodern kanske vet något. Hon har en bild av att hon är 4-5 år, att hon berättat något för mormor, som verkar lite rädd. Elvira är i Skåne på besök hos sin mormor, och sitter i hennes knä. Elvira får lova mormor att inte berätta, något är hemligt och någon kan bli ledsen."


Men när Elvira träffar sin incestterapeut två dagar senare har hon ingen aning om att hon har upplevt ett dylikt övergrepp, och inte heller av att hon har berättat så för Mollbeck.


När hon efter ytterligare ett par dagar förhörs av polisen har hon inte heller något minne av övergreppet eller av berättandet inför Mollbeck.


Sedan kan man undra över hur många mormödrar som skulle hemlighålla sexuella övergrepp bara för att ett barnbarn i förskoleåldern ber om det.


(6) Hur tillförlitligt är domarnas minne av den bevisning som framlades under förhandlingarna? I hovrättsdomen 1994 står följande på sidorna 42 och 44 under rubriken ”domskäl”:


”Sålunda har [modern] under förundersökningen i målet mot maken – innan några misstankar ännu uppkommit mot henne själv – uppgivit att hon märkt att [fadern] låst in sig med Elvira i dotterns sovrum och att Elvira efter dessa tillfällen verkat konstig. Som framgår av vad som tidigare sagts har [modern] vid den nya huvudförhandlingen vidhållit denna uppgift, medan [fadern] helt förnekat att han skulle ha låst in sig med dottern.”

- - Av vad hovrätten tidigare anfört framgår vidare att det kan hållas för visst att [fadern] förgripit sig på Elvira vid de tillfällen då han låst in sig med henne på hennes rum.

- - Att [fadern] handlat så förhållandevis öppet stämmer mindre väl överens med tanken att det varit fråga om något eller några enstaka övergrepp. Ett sådant förfarande är däremot mycket väl förenligt med Elviras påstående att hon varit utsatt för upprepade övergrepp under lång tid” [samt med] ”att [modern] inte var omedveten om vad som försiggick.”


Observera att domarna hänvisar både till polisförhör och hovrättsförhör av modern. Hovrättsdomarna har dessutom gjort en korrekt beskrivning av moderns utsagor på sidan 22 i domen.


Men när de kommer fram till domskälen på sidorna 42 och 44 kan de inte längre komma ihåg vad modern har sagt. De kan inte ens komma ihåg sitt eget referat i samma dom.

Modern säger uttryckligen att dörren var stängd; att hon inte vet om den var låst; att hon inte vet om det är Elvira och fadern som har stängt den.


Men den verkligt grova förvanskningen är att modern uttryckligen sagt att Elvira sett konstig ut som om fadern hade varit arg. Eftersom modern är döv, skulle hon inte kunnat höra en utskällning. Men domarna inte hade "kastrerat" moderns ord på den viktigaste delen, så hade de inte heller fått något bevis för (a) att samlag förekommit vid dessa ensamstunder; (b) att modern visste att samlag pågick; (c) att fadern inte försökte dölja för modern att han låg med dottern; (d) att det faktiskt rörde sig om ett stort antal samlag. Ingenstans i det rättsliga materialet finns det någonting annat än denna domarförvanskning, på vilket de kan dra någon slutsats om ett stort antal övergrepp.


Vid Uppsala Universitet kan man studera "skvaller" som ett akademiskt ämne. Det existerar en skvallerlogik: ett system av regler med hjälp av vilka man kan förvandla triviala fakta till en synnerligen laddad historia. I min bok från 1996 dokumenterade jag det nära släktskapet mellan domarlogik och skvallerlogik. Vi måste hoppas att domarna i Södertälje-fallet inte gjorde förvanskningen avsiktligt. Å andra sidan är det svårt att föreställa sig att de var i god tro, eftersom Bengt G. Nilsson med största iver stoppade eller rent av förbjöd all bevisning som talade för faderns oskuld.


27 domare har fattat skuldbeslut i Södertälje-målet. Inte en enda har upptäckt ett enda av de fakta som jag har sammanställt här.


Johan Munck, förra ordföranden i Högsta Domstolen, berättade vid ett öppet möte att en bekant åklagare menade att 10% av dem som sitter i fängelse nu, är oskyldiga. Detta skulle innebära 500 fångar, och det rör sig ofta om mycket långa straff. Själv hoppades Munck att de oskyldiga inte skulle överstiga 5% (dvs. 250 fångar.


Munck menade dock inte att man borde få resning på grund av en felaktig bevisvärdering. Han menade nämligen att domare inte kan kommer överens om vad som är en rätt eller fel bevisvärdering. – Men, tillfogar jag, om detta är sant, så är det nästan mirakulöst ifall antalet felaktigt dömde inte är betydligt högre än 10%.

Så vitt man kan se har fadern naturligtvis rätt i att han inte har låst in sig med Elvira. Men det finns mycket mer att säga om detta. Och här måste vi gå in på de förvanskningar som EJ&ET har gjort.


Hela rättegången varade 21 dagar. Eva Tures berättade att hon satt med under rättegången, samt att hon tyckte synd om Elvira som fick lyssna på alla dessa beskyllningar. Men det var uppenbart att Elvira alls icke satt med under mer än en bråkdel av tiden. Det var också uppenbart att domarna tittade igenom alla videoförhören. Här fanns två punkter där Tures ljuger.


EJ&ET vet givetvis också att ett radioprogram ser mest objektiv ut, om man tillåter båda sidor att lägga fram sina uppfattningar. Alltså får vi höra flera utsagor att Hans Florin, som betecknas som försvarsadvokat (?). Dessutom hör man Lena Hellblom Sjögrens röst (utan att hennes namn nämnas) från en intervju som intet har att göra med Södertälje-målet. Florin får berätta om hur han kämpade för att få sin klient friad, och hur han sade i en tre timmar långt plädering att när dotterns ljuger så mycket om alla de barn som mördats, så kan man inte lita på hennes övergrepps­berättelser.


Ett avgörande faktum är att Florin inte rörde ett finger för att hjälpa klienten. Ett annat avgörande faktum är att Södertälje-fadern kämpade för att slippa Florin. Det finns två HD-prejudikat på att en åtalad som helt har förlorat förtroendet för sin advokat har rätt till advokatbyte. Men Bengt G. Nilsson insåg ju att med en vettig advokat skulle det bli svårt att förklara fadern skyldig.


Södertälje-målet är det enda fall som jag under mitt liv har sett, där försvarsadvokaten inte tillbringade pauserna tillsammans med sin klient.


Florin rörde inte ett finger för att hjälpa fadern. Han sade inte ett enda ord som inte kunde sagts likaväl av åklagaren. Han använde inte ens de argument som han skröt med i radion. Han var totalt oförberedd inför pläderingen, så han fyllde på med allmänna biografiska detaljer som alla visste i förväg, t.ex. att fadern kom från Turkiet. Men framför allt tillbringade Florin två timmar med att dilla om att hans klient är en god människa därför att han inte hyser agg mot åklagaren.


Och nu tillbaka till faderns ensamstundar med Elvira på hennes rum. Elvira har överhuvudtaget intet minne av att hon någonsin hade varit ensam med fadern på hennes rum bakom en stängd dörr. och hon har aldrig beskyllt fadern för övergrepp enligt detta mönster.


Ingen rimlig logik kan kräva att fadern skall veta mer än dottern om den sortens ting. Under polisförhöret sade han att han inte kommer ihåg dylikt, men om det har förekommit kan han tänka sig att de tillsammans har tittat på TV eller lyssnat på musik. Dörren kan ha varit stängd för att hunden inte skulle fälla hår över hela huset.


Fadern hade i praktiken ingen försvarare. Den enda likheten mellan Florin och en försvarsadvokat är att han fick pengar för att sitta passivt i domstolen. - - Jag har aldrig dolt att jag var Södertälje-faderns närmast vän. Jag vet att han har ett begränsat minne. En hederlig försvarsadvokat hade påmint honom om vad han hade sagt till polisen.


Inte för att detta hade betytt någonting inför hederliga domare. Det finns två och endast två övergrepp där Elvira har angivit en tid på dygnet. I övrigt har hon inte beskyllt någon för något på dagen eller natten, eller när de varit ensamma hemma eller inte.

Låt oss anta att de fem domarna var hederliga, och att deras enorma fel berodde på att de inte var vid sunda vätskor när de skrev och undertecknade domen. Om de var hederliga, så har de i efterhand insett att de har gjort en ordentlig fadäs.


Jag skulle faktiskt säga att vilken domare som helst är ohederlig, om han eller hon förnekar att Södertälje-domen 1994 ådagalägger ett otvetydigt exempel på en felaktig bevisbedömning.


När det senare blev tal om att göra en resningsansökning valde fadern själv Peter Haglund. Haglund samlade det största försvarsteam som jag någonsin har sett i ett fall som inte handlade om ekonomisk brottslighet. Detta visste EJ&ET. De visste också att radioprogram hade fått en helt annan karaktär om de hade frågat någon av dem som brydde sig om faderns öde. Istället gjorde de en kort uppräkning av bevisen för faderns skuld. Kari Ormstad hade vittnat att det fanns skador på Elviras könsorgan, och jag hörde henne själv säga att flickor aldrig onanerar så att det blir skador. Detta är ren lögn. Wilhelm Reich redovisar en kvinna som onanerade med ett knivskaft. Ibland kom skaftet för långt in, så att ingången blev blodig.


Därtill kommer att två gynekologer i Haglund-teamet bevisade att det alls icke fanns de påstådda skadorna i Elviras könsorgan, samt att skador alls icke kan påvisas med de metoder som Ormstad använt. Ormstad är dessutom en pålitlig åklagarlakej. I ett annat fall fanns det en vit fläck på ett foto, och enligt Ormstad bevisade fläcken sexuella övergrepp. Men ett flertal andra läkare konstaterade att den vita fläcken var fotoblixten.


En annan lögn är Kårelands påstående att Elvira led av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), samt att detta är en vanlig följd av sexuella övergrepp. Enligt Kåreland men inte i verkligheten kan PTSD ta sig uttryck i att offret fabricerar ytterligare övergrepp som aldrig har hänt. Sålunda berättade Elvira att hon varit i Polen med sin pappa och köpt barn som sedermera ritualmördades i Stockholm, bl.a. av ett hovrättsråd och hans dotter. Enligt Kåreland minskar dessa berättelser ingalunda Elviras trovärdighet. Tvärtom ökar de den.


Man måste fråga sig om domarna kunnat vara blinda och döva. De märkte inte att alla terapeuterna hade behandlat Elvira i flera år utan att upptäcka att hon led av PTSD: incestterapeuten Hellis Sylwan, skolpsykologen Stig Broquist, psykiatrikern Hans Kåreland, anorexiterapeuten m.fl. Trots ihärdigt sökande har jag inte hittat ett enda svenskt rättsfall före 1994, där PTSD påstods vara en vanlig följd av sexuella övergrepp. I den bok som Uppsala Universitet brände har jag utförligt redovisat varför detta blev en modefluga i USA just år 1993 (även om enstaka isolerade exempel kan finnas redan 1981). 1994 nådde flugan Sverige, och en imponerande mängd psykiatriker upptäckte plötsligt att deras patienter led av PTSD. Om domarkåren inte upptäckte att denna plötslighet omöjligt kan motsvara verkligheten, så duger de inte till sitt ämbete.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Myten om det bortträngda traumat.

2017-07-03 18:15:23 Anmäl

Numera används begreppet i dess ursprungliga betydelse om offer för förintelsen som överlevt men ibland har andra använt sej av det.

2017-07-03 18:11:12 Anmäl

Även de som överlevt sexuella övergrepp men inte trängt bort det. Begreppet "överlevare" är inte knutet till bortträngning som fenomen.

2017-07-03 18:00:30 Anmäl

Överlevare är det många som använt. Kvinnor och män som överlevt förintelsen men även kvinnor och män som överlevt sexuella övergrepp men förträngt dessa.

2017-07-03 17:58:09 Anmäl

Dessutom behöver inte "överlevare" endast användas om just sexuella övergrepp. Uttrycket har spritts och används i de emot olika sammanhang, en del lätt absurda. Så kunde man till exempel en gång läsa om en "gender studies survivor" om någon som plågat sig igen en tydligen tråkig kurs om genusfrågor. Uppenbarligen ironiskt menat men det visar att uttrycket gradig fick en mer och mer bra betydelse.

Men det vanligaste om man säger det rakt av är troligen att det handlar om någon som utsatts för sexuella övergrepp, för det mesta UTAN rituella inslag...

2017-07-03 17:49:25 Anmäl

Det där med '"oftast rituella inslag" är ditt påhitt. Vad som får dig att hitta på något sånt är en intressant fråga.

2017-07-03 17:31:07 Anmäl

Överlevare syftar på personer som utsatts för sexuella övergrepp. Oftast med rituella inslag.

2017-07-03 17:18:38 Anmäl

Vet inte vad man ska tro om överlevare. Kan det vara sant

2017-07-03 05:52:31 Anmäl

overlevare.blogspot.com

2017-07-02 17:15:05 Anmäl

Monica Antonsson Fejk.

MA ljuger igen för det är inte "Rysk TV om Kent Ekeroths misshandelsdom!
MA fejk "Rysk TV om Kent Ekeroths misshandelsdom".

2017-07-02 14:48:17 Anmäl

Men har Monika skickat in till rätten att Erik är överlevare.

2017-07-01 21:54:18 Anmäl

Den / de som fortsätter att även EFTER Monica Antonssons dementi av att hon påstås skriva en bok om Erik, sprida falska rykten om vad hans hopfantiserade släktingar skulle ha att anföra mot honom, borde ha blivit blockad /-e för länge sen eftersom det är hur lätt som helst att kolla att det de håller på med inte är annat än grovt förtal. Otroligt att en sajt som denna inte månar mer om att försöka upprätthålla en någorlunda acceptabel nivå utan istället bereder plats för stalkers att ohämmat sprida ut lögner om de frivilliga krafter i samhället som försvarar barns rätt att slippa bli utsatta för vuxna mäns övergrepp.

2017-07-01 19:32:08 Anmäl

Den / de som fortsätter att även EFTER Monica Antonssons dementi av att hon påstås skriva en bok om Erik, sprida falska rykten om vad hans hopfantiserade släktingar skulle ha att anföra mot honom, borde ha blivit blockad /-e för länge sen eftersom det är hur lätt som helst att kolla att det de håller på med inte är annat än grovrt förtal. Otroligt att en sajt som denna inte månar mer om att försöka upprätthålla en någorlunda acceptabel nivå utan istället bereder plats för stalkers att ohämmat sprida ut lögner om de frivilliga krafter i samhället som försvarar barns rätt att slippa bli utsatta för vuxna mäns övergrepp.

2017-07-01 19:30:45 Anmäl

*suckar*

2017-07-01 16:20:59 Anmäl

Monica skriver att Erik är överlevare men släkten tror inte på det. Vet Monica mer än släkten?

2017-07-01 16:17:00 Anmäl

De gör en sekretessprövning och gör det hemligt - men skickar gärna det till en förvirrad psykopat på Nyhetsverkets kommentarsfält , så att hen ska kunna publicera det där? ROFL.

2017-07-01 05:26:30 Anmäl

Tingsrätten gör kanske en sekretessprövning så att inte det som Monica skickar in blir offentligt.

2017-07-01 04:58:47 Anmäl

Och var har Monica Antonsson skrivit något om någon Eriks barndom? Det är en rent retorisk fråga för det har hon aldrig gjort. Den senaste kommentaren visar kanske lite på karaktären av denna tråd.

Rena fantasier, nedplitade av utstuderat onda människor.

2017-07-01 00:42:21 Anmäl

Monica Antonsson har bombarderat Tingsrätten med materia om Pappan. Nu förstår jag bättre och har lärt mig. Rodenborgs barndom skriver Antonsson om och man förstår fanatismen. Antonsson tror på Rodenborg men jag är inte säker. Vad säger föräldrarna och syskonen. Eller kusinerna Cathy och Ann. Har Antonsson rätt att Erik utsatts för rituella övergrepp eller har resten av släkten rätt att Erik anklagat massvis med oskyldiga gamla människor.

2017-06-30 21:19:45 Anmäl

Tusculum förlag har tagit bort alla länkar till fostermammans bok.

Appel 2017-06-16 13:23:20 Anmäl

Hur kan någon tro att flickan dödat. Vilka sagor det finns.

Kerstin U 2017-06-16 13:21:31 Anmäl

Det talas i artikeln om Emma Jankes program. Den ger ingen objektiv bild av det. Lyssna gärna till programmet i sin helhet och döm själv.

sverigesradio.se/sida/avsnitt/114630?programid=2519

2017-06-16 13:15:48 Anmäl

Eva Lundgren och Antonsson är ganska ensamma i sin uppfattning om fallet. Det är nog bara en handfull personer i hela världen som tror att flickan var en mördarmaskin.

MA t 2017-06-16 10:15:09 Anmäl

Ser att södertäljeflickan diskuteras på bloggen Monica. Eva Lundgren är det många som tvekar inför.

Michael 5 2017-06-16 04:37:33 Anmäl

Jag ser fram emot boken.

Etr 2017-05-17 15:08:14 Anmäl

Det är hotiska kommentarer.

2016-10-21 01:58:26 Anmäl

Alexis har fel.

2016-06-22 21:00:47 Anmäl

Alla förstår väl att föräldrarna var oskyldiga.

32 2016-06-21 11:53:10 Anmäl

Kåreland har en del att svara för.

2016-06-21 02:10:51 Anmäl

Erik; rent ut sagt, jag tror inte en sekund på att du är fil lic i religionshistoria bara för att du påstår det. Och även om så vore, kan du lämna uppgifter om din publicerade lic-uppsats om satanism? Var hittar man den? Uppsala universitet med den galna professorn Lundgren? Måste vara lika spännande som Södertäljeflickans berättelse!Till sist ett tänkvärt citat:"Ingen kan mäta de svindlande djupen av fullständig tomhet bakom pseudoakademiska tänkarpannan på en fullkomlig idiot".Uppsatsen, tack!/Alexis

2016-06-14 11:38:15 Anmäl

Erik; rent ut sagt, jag tror inte en sekund på att du är fil lic i religionshistoria bara för att du påstår det. Och även om så vore, kan du lämna uppgifter om din publicerade lic-uppsats om satanism? Var hittar man den? Uppsala universitet med den galna professorn Lundgren? Måste vara lika spännande som Södertäljeflickans berättelse!Till sist ett tänkvärt citat:"Ingen kan mäta de svindlande djupen av fullständig tomhet bakom pseudoakademiska tänkarpannan på en fullkomlig idiot".Uppsatsen, tack!/Alexis

2016-06-14 11:38:15 Anmäl

Ingen i Norrtälje tror på Södertälje-flickan.

2016-05-31 12:56:44 Anmäl

Jag tror som Monica att allt är påhitt och bag-in-box.

Magdalena A 2016-05-31 03:42:46 Anmäl

Har Viola eller Irene kommenterat den nya boken!

M 2016-05-27 15:12:02 Anmäl

Erik; det är du som skall bemöta Scharnbergs vederhäftiga argument i stället för att yla smörja i din egen lilla lynchmobb. Ni är nu på väg ut till historiens skräphög, gudskelov./Alexis
helenavonhofsten.se/2010/01/08/utsatta-barn-blir-ofta-dubbla-offer/

Debatt om fallet 2016-05-27 12:29:17 Anmäl

Erik; det är du som skall bemöta Scharnbergs vederhäftiga argument i stället för att yla smörja i din egen lilla lynchmobb. Ni är nu på väg ut till historiens skräphög, gudskelov./Alexis
helenavonhofsten.se/2010/01/08/utsatta-barn-blir-ofta-dubbla-offer/

Debatt om fallet 2016-05-27 12:29:17 Anmäl

En ny bok om Södertäljeskandalen utkommer snart.

Trollhat 2015-09-12 06:44:14 Anmäl

Nu när Bergwall fått resning borde pappan i detta fall få en retroaktiv ursäkt från staten och Birgitta Allmo.

Dennis-Mikael 2015-06-15 10:21:45 Anmäl

Kari Ormstad förstörde svensk rättsmedicin.

Lawnmikael 2015-04-07 21:53:12 Anmäl

Alla vet att pappan och mamman var oskyldiga.

MysMikael 2015-02-19 21:16:27 Anmäl

Helt otroligt att inte fadern fick upprättelse och skadestånd på miljoner. Fostermamman borde skämmas.

Mikael 2015-01-31 08:26:39 Anmäl

Du har gjort ett storartat jobb Max Scharnberg.

Niklas Andersson 2014-09-03 11:27:12 Anmäl

Detta justitiemord borde debatteras mer!

2014-04-18 23:08:19 Anmäl

Urstark!

till kropp å knopp 2014-04-05 08:47:48 Anmäl

Alexis har fel om kiremaj han är fil lic. Flera i hans släkt är akademiker.

Mental hälsa 2014-04-05 03:09:14 Anmäl

Den biologiska mamman är en grym förlorare mot ohederliga psykologer och ett skandallöst förlag.

ASM 2014-04-03 16:30:02 Anmäl

Bokförlaget som gav ut boken om Södertäljeflickan diskuterar rättsliga processer på sin blogg.
helenavonhofsten.se/2010/01/08/utsatta-barn-blir-ofta-dubbla-offer/

2014-04-02 16:15:59 Anmäl

Erik; rent ut sagt, jag tror inte en sekund på att du är fil lic i religionshistoria bara för att du påstår det. Och även om så vore, kan du lämna uppgifter om din publicerade lic-uppsats om satanism? Var hittar man den? Uppsala universitet med den galna professorn Lundgren? Måste vara lika spännande som Södertäljeflickans berättelse!Till sist ett tänkvärt citat:"Ingen kan mäta de svindlande djupen av fullständig tomhet bakom pseudoakademiska tänkarpannan på en fullkomlig idiot".Uppsatsen, tack!/Alexis2014-04-02 16:14:28 Anmäl

Alexis har rätt i sin utskåpning av Kiremaj men det är onödigt med ett sådant hatiskt språkbruk. Scharnberg argumenterar elegantare.

Moa 2014-03-23 03:44:49 Anmäl

Boken om justitiemordet finns att läsa här:
www.yakida.se/max/

von Trapp 2014-03-03 14:35:18 Anmäl

Javisst är det så!
Dårar söker sig till dårar...

Därför inte heller så förvånande att "Quick-psykologerna" själva behövde psykvård

Se upp för dårarna! 2013-12-23 10:30:07 Anmäl

Vilka dårar som ryms inom psykologin.

Stojkanovic 2013-12-22 23:08:42 Anmäl

Att Eva Lundgren som gått på teorin att patriarkatet sysslat med ritualmord av barn får bedriva genusforskning med skattemedel är skandal.

S-Freud 2013-12-02 11:43:42 Anmäl

jag har själv skrivit ett dussin våldsamma fiktion-kioskstories och blev väldigt tagen av och blev väldigt exalterad av att södertäljeflickans (klart influerad av amerikanska horrorstories) fantasier om satanistiska nätverk i lilla Södertälje, inbegripet massor av övergrepp/mord, avskurna huvuden med kopulering i blottade struphuvuden etc etc, blev tagna på fullt allvar av medias "kulturpersonligheter" och t o m av rättsväsendet, jagade ut stackars poliser på grävjobb m m!Och nu skall de sista slantarna ur denna beklämmande tragikomiska opera försökas mjölkas ut av den ursprungliga fiktion"författare" och ett affärsminded litet förlag…Världen är fantastisk!/Alexis

helenavonhofsten.se/2010/01/08/utsatta-barn-blir-ofta-dubbla-offer/

Alexis avslöjade tidigt södertäljeflickan.

whist 2013-10-07 16:49:44 Anmäl

Jag själv (Max Sch) har gjort ett fel. Johan Munch berättade om en bekant åklagare som ansåg att 20% (inte 10% som jag skrev) av fångarna i fängelserna) inte hade begått de brott som de fällts för. Munch hoppades att det endast skulle röra sig om 10% (inte 5% som jag skrev). Detta innebär alltså mellan 500 och 1000 personer.

Max Scharnberg 2013-08-24 08:28:09 Anmäl

Mera om Södertälje-fallet
sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dert%C3%A4ljefallet

2013-08-24 04:32:43 Anmäl

2013-06-14 07:10:31 Anmäl


Käre Bernt (Ståhlbröst). Jag vet att du är en mycket bra pappa. Du förtjänar en guldmedalj för att du offrade ditt eget liv för din dotter i många år. Den ena domaren efter den andra demonstrerar sin inkompetens, om ett rättsfall innehåller de minsta komplikationer. Och då gör de inte bättre bedömningar än första bästa skvallerkärring eller ölstugegubbe.

Men det ligger också någonting ohederligt – MYCKET ohederligt – i att de inte öppnar munnen och berättar om sin bristande kompetens. De kunde kräva en bättre utbildning i bevisvärdering. Jag har jobbat i 20 år i domstolarna, men jag har ännu aldrig träffat på ett svårt fall. Det fanns alltid somliga delar av bevisningen som tydligt visade vad som hade hänt.

Nu har du uppgiften att hjälpa din dotter att komma över de skador som myndigheterna har åsamkat henne.

Domare som inte kan se att både du och Nikolas är oskyldiga har hamnat i fel yrke. De borde gå ut och sälja skosnören och tjäna sitt uppehålla på hederligt sätt.

Max Scharnberg 2013-04-28 02:50:11 Anmäl

ingridcarlqvist.se/?p=395

Mer info 2013-04-26 04:16:16 Anmäl

Snart tjugotvå år har förflutit sedan den första fällande domen mot mig i Umeå tingsrätt. I december 1993 friades jag i en enhällig dom av Hovrätten för övre Norrland efter det att målet återförvisats av HD för ny prövning. Mao ansåg departementets justitieråd att felaktiga domar tidigare avkunnats. Har under dem gångna tjugotvå åren försökt etablera kontakt med min anklagande biologiska dotter, utan framgång---fram till oktober 2012, när min dotter kontaktar mig och föreslår att vi tillsammans träffar den person som är hennes samtalsterapeut. Min dotter mår i dag oerhört dåligt pga skuld- och skamkänslor över vad hon gjort. Min dotter har inte fungerat socialt, eller för den delen inte heller på andra sätt åren efter rättsövergreppet.
Min vuxna dotter är i dag i ett oerhört dåligt psykiskt skick pga den skuld hon känner med anledning av det lidande hon genom sina falska anklagelser förorsakat mig, sin far, och andra närstående. Har träffat min dotter---en mycket smärtsam upplevelse men ändå en början på ett, förhoppningsvis, nytt liv för min dotter...ett liv byggt på annat än en livslögn!
Självutnämnda experter som religionshistorikern Ewa Lundgren, kvasivetenskaparna inom ROKS i Umeå---individer som inte läst en enda bokstav i vare sig domar eller personutredningar, än mindre har den ringaste kunskap om livet i vår familj, säter sig till doms över en enhälligt friande dom. Deras tendensiösa syften har ingen annan effekt än att driva min dotter mot ytterligare ett självmordsförsök.
Tycka och tro är inte det samma som att veta!

Berndt Ståhlbröst 2013-03-28 00:40:32 Anmäl

I Södertälje-målet anlitade Hovrätten 1994 även Egil Ruuth för att ge vad som lämpligast kan kallas en föreläsning om vittnespsykologi. I decennier utgav Ruuth och hans efterföljare sig i decennier för att vara vittnespsykologer. Riktiga vittnespsykologer såsom Astrid Holgerson, Birgit Hellbom och Lena Hellblom Sjögren anser dem vara kvacksalvare; en bedömning som jag helt delar. Jag är upphov till termen "pseudo-vittnespsykologer".

Pseudo-vittnespsykologerna åberopade att de använder sig av Elizabeth Loftus' metod. Att skriva in den främsta minnesforskaren i det egna partiet gav "prestige". Det var också ett trick som föreföll ofarligt, eftersom Loftus vid den tiden hörde till universitetet i Seattle, och knappast skulle få reda på vad en liten grupp i ett avlägset land sade om henne.

Tricket lurade också domarna ändå tills det blev ett rättsfall med en mig och en Ruuth-efterföljare (Bodil Hjalte). Jag översatte nämligen Hjaltes utredning till engelska och postade den till Loftus, som i ett omfattande intyg klargjorde att Hjaltes utredning intet hade att göra med Loftus' metoder.

Ruuth och hans efterföljare är pålitliga åklagarlakejer. I Umeå/Ståhlbröst-målet försäkrade Ruuth att dottern alls icke hade utsatts för påverkan, och hans vittnesmål var avgörande för att fadern fälldes.

I Södertälje-målet 1994 började han med att redogöra för Loftus' fakta om ögonvittnesidentifiering. Detta ämne saknar naturligtvis varje relevans för Södertälje-målet. Men jag kunde ju se att domarna saknade kunskaper för att upptäcka när de sanna Loftus-resultaten slutade och de falska Ruuth-påståendena började.

Ruuth visade han upp en video med en 12-årig flicka. Han berättade att hon var ett övergreppsoffer, samt att man kan avgöra om ett föregivet offer talar sanning genom att se på om hon uppvisar sådana känslor som svarar till upplevelserna.
- - Domarna upptäckte inte att denna 12-åring var på strålande humör. Hon tyckte också att det var mycket roligare att blåsa eko-liknande missljud i mikrofonen, än att svara på frågor.
- - Om hon var ett verkligt offer, och om Ruuths teori var sann, så måste övergreppen inte bara ha saknat skrämmande inslag, utan de måste direkt ha varit skojiga.
- - Ruuth sade också att det är ett tecken på sanning om den utfrågades svar motsäger förhörsledarens förväntningar. I detta fall hade förhörsledaren förväntat sig att flickan dels hade varit med om fellatio (förövarens penis i hennes mun) och dels hade onanerat förövarens penis med sina händer. Flickan illustrerade emellertid att hon hade gjort bådadera på samma gång. Det såg ut som om hon spelade flöjt framför munnen.
- - Ruuth har stulit sin grundregel från Arne Trankell, men Trankell har aldrig tillämpat regeln som ett orakelsvar. Låt oss se på ett amerikanskt exempel innefattade en polis och en förskolepojke.

Polis: Sa han att du inte fick berätta det för andra?
Pojke: Han sa att jag skulle tala om det för allihopa.

Det är självklart att barnets svar motsäger polisens förväntningar. Men såvida (den förmodade) förövaren inte var psykotisk, så kan han inte ha sagt så till barnet. – Vad vi ser är snarare att barnet har körts in på ett av frågans huvudteman: "berätta för andra". Och när man kräver svar av barn om sådant som ligger utanför deras erfarenhetsområde, så kan de ge överraskande svar. Såsom i detta exempel.

Det kan inte höra till de vanliga varianterna att en förövare stoppar sin penis i munnen på ett förskolebarn, och samtidigt vill att barnet skall onanera på den. I det här föreliggande fallet vet vi inte hur många tidigare förhör som har hållit med detta barn. Det är följaktligen inte självklart att en eller flera tidigare utfrågare har berättat om penis i munnen som om gnidande med händer på penis. Och eftersom barnet aldrig har varit föremål för någon av deras varianter har barnet missförstått, och ger det svar att båda varianterna har skett samtidigt.

Så många kan man kräva att en domare skall kunna förstå själv. Och jag har svårt att föreställa mig en hederlig domare som inte skulle ha insett att Ruuths video i flera avseenden motsäger Ruuths föreläsning.


Max Scharnberg 2012-11-27 01:38:27 Anmäl

Max Scharnberg ska kanske inte vara alltför 'styv i korken' när han uttalar sig om bristande trovärdighet på grund av osanna uppgifter.

2012-11-26 12:23:30 Anmäl

Flera ställen i förundersökningen finner man Mollbecks påfund att både Elvira och Ingrid var tvungen att låsa dörren till sina rum på natten för att hindra sexuella besök av fadern.

Vad säger flickorna själva? Elvira säger att hon alltid sover med stängd dörr. Ingrid säger däremot att hon inte kan sova med stängd dörr, och att hon alltid sover med öppen dörr. Men hon säger ytterligare en sak, som illustrerar hennes kärlek till systern. Hon berättar att när hon måste gå upp på natten går hon ibland in i Elviras rum och står en stund och bara tittar på henne. Ibland är dörren låst och ibland är den öppen.

Det är anmärkningsvärt att det ingenstans i förundersökningen finns någon uppgift från Elvira om att något övergrepp skall ha ägt rum på natten, eller på morgonen, eller på förmiddagen, eller på eftermiddagen. Inte heller har Elvira sagt ett ord om att något övergrepp skall ha hänt när andra familjemedlemmar var hemma, eller när andra familjemedlemmar inte var hemma. Det fattas praktiskt taget alla de detaljer som ett verkligt övergreppsoffer knappast skulle kunna glömma.

Det bör kanske tillfogas att poliser som var angelägna om att få fram sanningen, och som var öppna för den möjligheten att inga övergrepp hade hänt, inte heller skulle ha glömt bort att fråga om detta.

Men här, liksom i många andra övergreppsfall, kan man svårligen läsa förhören utan att ständigt märka att polisen uppfattar övergreppsberättelsen som ett korthus, som ramlar isär vid minsta beröring. Det gäller att undvika alla frågor som kunde leda till att fadern friades eller att åklagaren inte ansåg det vara mödan värd att åtala fadern.

Max Scharnberg

Max Scharnberg 2012-11-26 01:44:52 Anmäl

En anonym kritiker har skapat en artificiell skiljelinje mellan vad han kallar "Södertälje-fallet" och "Stockholmsutredningen". Han är inte helt ensam. En bekant journalist hade skrivit många bra artiklar om Umeå-fallet och dess absurditet. Men i Södertälje-fallet svalde han domarnas lurendrejerier med hull och hår. Han ansåg det för väl bevisat att fadern var skyldig till de sexuella övergreppen, och han lovordade domstolen. Man kunde frestas att tro att det var den journalisten som skrivit den anonyma kritiken.

Elvira hade varit i Polen med sin pappa och köpt upp barn som skulle mördas i Stockholm. Självklart tillhörde hennes föräldrar mördarna. Men hon har t.o.m. namngivit två mördare som inte var släktingar, nämligen hovrättsrådet Peter Rosén och hans dotter Moa Axelsson.

Här stod åklagaren och domstolen inför ett stort problem. Elvira har otvetydigt talat osant om 100% av det som har kontrollerats av polisen. Hur skall man då klara av att intala folk att hon talar sant om allt det som överhuvudtaget inte har kontrollerats?

I den ena domen efter den andra har vi läst att flickan har lämnat samma berättelse vid alla tillfällen. Och, fortsätter domarna, just denna samstämmighet bevisar att hon har talat sant.

Vad skall man då ställa upp med Elvira? Man måste tillämpa nya taskspelkonster. Ett smart trick är att anlita en psykiatriker som begår mened. Han svär att det just är typiskt för äkta övergreppsoffer att de berättar om många flera övergrepp som aldrig har hänt, och som inte ens är fysiskt möjliga. Hokus pokus filiokus.

Elvira hade berättat om telefonsamtal i vilka barn skriker på just det speciella sätt som de gör när de mördas. Men när polisen buggade Elviras telefon, upphörde samtalen omedelbart. – Här kan man önska att polisen hade buggat telefonen utan att berätta om det för Elvira. Vi kan nämligen vara säkra på att hon då hade fortsatt med att berätta om barnskrik i telefonen.

Stockholmspolisen noterades slutligen att Elvira hade slutat upp att lämna berättelser som kan kontrolleras, efter att hon sett att polisen faktiskt har kontrollerat dem.

Det är besynnerligt att Elviras föräldrar inte grävde ned barnliken i skogen i närheten av deras egen bostad, utan istället i närheten av Mollbecks bostad, fastän ingen vid den tiden kunde förutse att Elvira skulle flytta till Mollbeck-familjen.

Men tänk om polisen hade brytt sig om att kontrollera Elviras uppgifter om sexuella övergrepp! Man kunde ha anlitat en hederlig gynekolog istället för en pålitlig åklagarlakej. Men då hade man ju inte funnit några skador, och då hade hovrätten ingen förevändning för en fällande dom.

Om Elvira var så trovärdig, och om moderns älskare hade våldtagit henne i Ingrids närvaro, och våldtagit Ingrid i Elviras närvaro, varför åtalades älskaren inte för dessa våldtäkter?

Som jag har noterat tidigare har Elvira endast lämnat konkreta beskrivningar av 12 övergrepp. Detta hade inte varit märkvärdigt om hon inte samtidigt hade påstått att Ingrid varit ögonvittne till 11 av dessa 12 övergrepp, och även påstått att det funnits ytterligare ögonvittnen till 7 övergrepp.

I en av hovrättsdomarna står det att det är fullt bevisat att fadern har haft samlag med Elvira inför ögonen av Ingrid. Domarna har inte ens funnit det mödan värt att fråga Ingrid om detta. Däremot vet de att Ingrid har sagt att hon aldrig har upplevt eller observerat någonting oanständigt.

Max Scharnberg

Max Scharnberg 2012-11-26 01:44:00 Anmäl

Alexis avslöjar erik hos von Hofsten.

2012-11-25 22:53:43 Anmäl

Tror du sagorna om barnamord,

2012-11-24 20:24:52 Anmäl

Om du läst artikeln av 'token' Nuri Kino eller lyssnat på radioprogrammet av den andra 'token' Emma Janke eller kanske till och med läst domen efter sista rättegången (där fadern blev dömd till 5 år för övergrepp) så borde du ha kunnat uttrycka dig lite mindre vårdlöst.
Jag får uppfattningen att du egentligen bara vill tjafsa här och det känns tämligen meningslöst att ens försöka föra en vettig diskussion med dig så jag ger upp = d.v.s hoppet om att du ska skaffa dig en nyanserad bild av fallet. Det ståt dig fritt att tro vad du vill om skuldfrågan och uppenbarligen har vi kommit till olika ståndpunkt där.

Hejdå (Tommy??)

2012-11-24 20:15:15 Anmäl

Utredningen lades ner när man förstod att allt var lögner.

2012-11-24 19:28:30 Anmäl

Nu får du nyansera dig. Jag trodde (ser du, jag kan tro jag med) att vi diskuterade Södertäljefallet och inte Stockholmsutredningen??
I den senare fanns det uppgifter om barnamord men den utredningen lades ner och ingen blev åtalad eller dömd i 'brist på bevis'.

2012-11-24 19:21:36 Anmäl

Om du inte känner till uppgifterna om barnamord så förstår jag inte vad du gör i denna debatt.

2012-11-24 19:11:40 Anmäl

Polisförhören du syftar till, i vilken del av brottsutredningen förekommer de uppgifterna?
Om du inte uppfattat det ännu, så skriver Scharnberg att "Södertäljefallet var ett justitiemord". Den som dömdes i Södertäljefallet var en man som dömdes till 5 års fängelse (efter att ha överklagat ett hårdare straff) för sexuella övergrepp på sin dotter. Han var inte åtalad, eller anklagad, för att ha utfört några barnamord så vitt jag kan se. Fast du kanske har tillgång till det hemligstämplade material som jag inte har rätt att ta del av? Vore i så fall intressant att veta hur du kommit över det ;)

Och du, vad menar du med ärlighet. Är du ärlig när du säger att du inte TROR på uppgifter som jag ifrågasätter medan jag är oärlig när jag försöker ge dig information om vad andra skrivit om fallet och att jag anser att fadern inte är oskyldigt dömd.

Vad ljuger jag om??

2012-11-24 19:06:05 Anmäl

Det viktiga är att vara ärlig. Jag tror inte på uppgifterna om barnamord i polisförhören. Du försöker ljuga dig ur det hela.

2012-11-24 18:39:05 Anmäl

Du verkar var en dj.. på att läsa snabbt ;)
En av tokarna är en journalist, Nuri Kino, som belönats med Guldspaden minst en gång.

Du ska få ett tips om ytterligare en prisbelönad tok. Hon gjorde ett inslag P3-dokumentär som du kan hitta här:
sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4251356.mp3

Fast det är väl så att om man inte håller med dig och Scharnberg så är man en tok?

2012-11-24 18:34:56 Anmäl

Flickan påstår i polisförhör att föräldrarna mördat barn. Länkarna verkar vara skrivna av någon tok. Återkom gärna när du läst på.

2012-11-24 18:24:22 Anmäl

Du får tro vad du vill, men snälla!!! Vad har du fått det ifrån?? Har DU läst på nånting alls eller bara lyssnat/läst på skvallret på nätet. Inte ens Scharnberg har i sina pläderingar för faderns oskuld presenterat något som skulle kunna antyda att sådana anklagelser funnits (för tydlighets skull - mot fadern alltså!!).
Du kanske inte såg att det ligger lite länkar här i tråden. Om det inte frestar på alltför mycket så kanske du skulle ta och läsa in dig på det som finns där innan du fabulerar vidare.

2012-11-24 18:19:29 Anmäl

Tror du att pappan och mamman mördade barn? Jag tror inte du läst på.

2012-11-24 18:06:36 Anmäl

Nej, jag har inte presenterat någonting, men däremot har jag läst på om fallet och finner efter det inte någon anledning att ifrågasätta om 'den stackars justitiemördade fadern' var skyldig till övergrepp på sin dotter.
Men du kanske menar att om man förmodas fara med osanning om en sak så är man inte trovärdig i någonting??

2012-11-24 17:48:12 Anmäl

Till skillnad mot dig som inte presenterat någonting.

2012-11-24 14:18:30 Anmäl

Max har presenterat sin högst personliga tolkning av fall där barn är utsatta för övergrepp. Det är en helt annan sak än att "avslöja"!!

2012-11-24 14:05:23 Anmäl

Bara för att tokiga personer fantiserar om att barn mördats behöver man inte tro på detta. Max har avslöjat tokarna.

2012-11-24 13:31:01 Anmäl

Men motsatsen är helt OK???

2012-11-24 13:21:57 Anmäl

Det skånska fallet är nog ingen engångsföreteelse. Men jag tror inte någon är skyldgg bara för att tokar påstår det.

2012-11-24 13:10:24 Anmäl

www.svt.se/nyheter/sverige/skansk-man-atalas-bestallde-overgrepp-pa-barn
Inte någon oskyldig ska dömas! Men finns det verkligen någon som på riktigt inbillar sig att detta skulle vara en engångsföreteelse??

Gitta 2012-11-24 13:03:49 Anmäl

Är det självklart att man är oskyldig bara för att Max Scharnberg påstår det??

Hans 2012-11-24 12:55:35 Anmäl

2012-11-24 12:53:40 Anmäl

Hemskt att oskyldiga döms. Tur att det finns några som kämpar för dom oskyldiga.

2012-11-24 12:34:15 Anmäl

NÄR och HUR startade övergreppshysterin i Sverige? Det går faktiskt att ge precists svar. Jag tror att det var år 1932 som Charles Lindbergs två-åriga son kidnappades. Lösensumman betalades, men sonen återkom aldrig, och småningom hittade man hans lik.

Men i början av 1980-talet hävdade en journalist att sonen faktiskt hade "återlämnats" på det sätt som kidnapparna utlovat. Han skulle befinna sig på en båt hos ett gammalt par som intet hade att göra med brottet. FBI hittade pojken just på en dylik båt. Men FBI har angelägen om att utnyttja fallet för propaganda, och lyckades ju också förmå parlamenten att införa dödsstraff för kidnappning. Pojken adopterades bort i hemlighet. Och när det småningom dök upp ett lämpligt lik iklädde man det de kläder som Charles Lindberg jr. hade haft.

Journalisten hävdade att han hade identifierat den riktiga Charles Lindberg jr., och intervjuer med honom utsändes i radion i många länder.

Jag kan endast ha en lekmans gissning om denna berättelse. Med rätt eller orätt tror jag att det är ännu en "Anastasia-historia". Men en osann historia kan likaväl som en sann historia ge inspiration till en kopiering.

I januari 1985 fanns det 14-årig flicka i Falköping som sköt ihjäl båda sina föräldrar. Hon har fått pseudonymen "Muriel" i min bok från 1996.

Falköping och Eskilstuna ligger inte precis bredvid varandra. Likväl lyckades Monica Dahlström-Lannes att få jobbet som utredare i Falköping. Hon gjorde klart för Muriel att hon skulle slippa alla former av straff, om hon hade skjutit fadern därför att han hade missbrukat henne sexuellt, och om hon hade skjutit modern därför att hon visste om missbruket men inte gjort något för att hjälpa dottern. Det dröjde en flera dagar innan Muriel "hajade". Men polisutredaren fick sin propaganda. Titta, hela svenska folket! Så förskräckliga är sexuella övergrepp att en 14-årig flicka kan skjuta båda sina föräldrar p.g.a. dylika erfarenheter!

Och Muriel fick en ny och hemlig identitet.

På skolan i Falköping utfördes enorma skyddsåtgärderna. Poliser från många områden (bl.a. Södertälje) kom till skolan att berättade om övergrepp. Skolkuratorn talade enskilt med varenda elev.

Även om Muriels rätta identitet aldrig nämndes, är det ju självklart att hela Falköping (inklusive tingsrättsdomarna) kände till den.

Monica Dahlström-Lannes var klok. På den tiden hade det varit en strategisk fadäs att hävda att barn aldrig ljuder om sexuella övergrepp. Därför berättade hon istället i TV att vi har sådana metoder att vi kan skilja mellan sanna och falska beskyllningar. Hennes ord om detta är ordagrant citerade i min ovan nämnda bok från 1996.

I mitt första fall kallade jag flickan "Violet". Hon var en av Muriels skolkamrater. Domarna i Falköping låtsades att de trodde på Violets försäkring att hon aldrig befattat sig med sexövergrepp frånsett att hon själv hade blivit offer för dem. Familjen tillhörde Jehovas Vittnen. Därmed var skilsmässa en dödssynd. Men i nutida Sverige kan man tyvärr inte straffa en pappa som överger familjen till förmån för en yngre kvinna. Dock kan istället få honom straffad för sexuella övergrepp på den äldsta dottern. Det är fullt möjligt att Violet var lika ihärdig som modern.

Däremot var hon Violet otroligt oskicklig, och de första polisförhören visar att hon varken kunde svara bu eller bä. Men då skrev modern ihop en liten novell om vad Violet hade upplevt. Hur gjorde Violet dock ett misstag. Hon lärde sig utantill själva orden på precis samma sätt som en skådespelare. (Om någon undrar hur jag kan veta detta, titta gärna efter i min bok. Registret är mycket utförligt och boken finns för gratis nedladdning på internet, yakida.se).

Men jag nämnde egentligen Violet-fallet för att illustrera det otroliga i att domarna, som själv kände till Muriel-konsekvenserna, likväl låtsades tro på att Violet inte hade kommit i kontakt med övergrepp annat än genom personlig erfarenhet.
Max Scharnberg

Max Scharnberg 2012-11-22 00:34:47 Anmäl

Vid ett tillfälle fann jag i "Aftonbladet" stora feta bokstäver: "Oralsex med sexåring. Går fri." Det kan inte komma som en överraskning att det var Monica Dahlström-Lannes som låg bakom den rubriken och artikeln. Jag skaffade alla handlingarna i målet, och har i flera böcker givit det namnet "Tunnelbana-målet". Den sex-åriga dottern har jag kallat "Vessela". En mycket anmärkningsvärd omständighet är att fadern var i ett psykotiskt tillstånd under rättegången och polisförhören. Han gav de typiskt hebefrena goddag-yxskaft-svar. Domarna ådagalade sin vanliga yrkessjukdom: ett storhetsvansinne som innebar att de trodde att de kunde bedöma svåra psykiatriska sjukdomstillstånd. De tolkade de hebefrena svaren som försök att förneka ett åtal som var korrekt.

I fallet förekom något som kallades "en vittnespsykologisk intervju". Men hederliga vittnespsykologer är noga med att undvika sammanblandning med polisen. Här utfördes intervjun på en polisstation, med två polisaspiranter närvarande, som t.o.m. blandade sig i samtalet.

Fyra psykologer stödde åklagaren, och fadern hade som försvarsadvokat fått en extremfeminist som helst såg att han blev fälld.

En psykolog skrev ett intyg på två sidor. På sidan ett står det att hon inte hade gjort någon undersökning av huruvida fadern var skyldig, och att det därför inte hade framkommit några omständigheter som talade för hans skuld. På sidan två står det att det är tveklöst att fadern var skyldig, och det faktum att Vessela intet sagt bevisar att hon hade "bortträngt" övergreppen. Inte en enda utav domarna upptäckte den iögonfallande motsägelsen.

De övriga tre psykologerna var överens om att barnet inte hade påverkats av modern i den pågående skilsmässoprocessen. Men Vessela hade sagt: "Min pappa har gjort det med mig som mammorna och papporna gör när de sover tillsammans." (Hos en 6-åring är detta en typisk indikation på indoktrinering. Men Anita Palm svor att det inte fanns tecken på påverkan (liksom Egil Ruuth gjorde i Umeå/Ståhlbröst-målet).

Vessela fick frågan om hon hade sett sina föräldrar göra det. Det hade hon inte. Däremot hade hon sett det på tunnelbanan. Där hade en pojke sagt till en flicka: "Skall vi göra det?" och sedan hade de kyssts.

Fadern förklarades skyldig. Men en psykiatriker förklarade att han var psykotisk, och till följd av detta fick han endast skyddstillsyn. Monica Dahlström-Lannes rasade över detta. Om fadern vid "gärningstillfället" var för sjuk för att inse "vad han gjorde", så borde han ha tvångsinternerats på sjukhus i syfte att straffa honom.

Här kommer emellertid en annan intressant aspekt. Anta att en psykiatriker i en dylik situation hade skrivit i sitt intyg att domstolen misstagit sig. Det som domstolen tolkat som bevis för att fadern är skyldig, är det normala samtalssättet hos patienter med denna sjukdom, och det bevisar ingenting alls. I så fall hade den psykiatrikern satt sin sista potatis inom rättsväsendet.
- - Detta har inte att göra med att psykiatriker inte skall uttala sig i skuldfrågan. De är välkomna att ta ställning, om de allierar sig med åklagaren. I ett intyg i ett annat fall skrev psykiatrikern att fadern förväntar att bli fälld, och detta tyder på att han är skyldig. – Enligt vad allmänheten småningom har upptäckt i fallen rörande styckningen, Thomas Quick, Olle Möller, Umeå/Ståhlbröst har den åtalade alltid anledning att förvänta en fällande dom, hur oskyldig han är, och hur miserabel bevisningen än må vara.

Max Scharnberg

Max Scharnberg 2012-11-21 23:40:50 Anmäl

Till lillaskeptikern. Det finns minst fyra fall som tidningarna under de senaste 20 åren har kallat "Södertäljefallet". Jag vet vilket fall du talar om, men i det fallet har jag inte sett andra originalhandlingar än just HD-domen. På grundval av så liten kännedom kan jag inte ta ställning i någon riktning. "Hanna" är ett pojknamn på faderns språk.
Max Scharnberg

Max Scharnberg 2012-11-21 19:03:25 Anmäl

Jag tror inte det haft någon påverkan.

2012-11-21 13:40:45 Anmäl

Intressant. Vet du om det fallet haft någon påverkan på södertäljefallet?

lillaskeptikern 2012-11-21 13:16:32 Anmäl

Det är ett annat fall. Desinformationen har alltid varit aktiv i detta fall.

2012-11-21 11:05:13 Anmäl

Max, jag har fått det framfört till mig att detta skulle vara domen i sagda fall. Är et det?
www.notisum.se/rnp/domar/hd/HD992446.htm

lillaskeptikern (fb) 2012-11-21 11:01:28 Anmäl

Först en liten korrigering. Det var inte när Södertälje-fadern var häktad, utan när han var död, som jag tömde hans dator på all information. Detta gjorde jag för att den inte skulle falla i ohederliga händer, som kunde förvrida banala händelser till grova brott. - Den senare utvecklingen har i högsta grad övertygat mig om att jag gjorde rätt.

Min bok från 2009 om Södertälje-fallet är tillgänglig på somliga bibliotek. Den kan dessutom läsas som e-bok eller nedladdas gratis från yakida.se

Det finns folk som menar att en fostermoder mycket väl bevara objektiviteten, trots den nära familjerelationen, men att en personlig vän inte kan vara objektiv. Det är en underlig inställning.

I boken har jag ägnat ett kapitel åt denna art av problem.
Minskas bevisvärdet av mina analyser av att jag var Södertälje-faderns närmaste vän, och att han var min närmaste vän?
(1) Upphör det att vara ett faktum att Elvira under fyra möten, samt under det första polisförhöret sade att hon inte har något minne av sexuella övergrepp?
(2) Upphör det att vara ett faktum att Elvira under de fyra första polisförhören inte beskyllde fadern för en enda av de gärningar som han några få veckor senare dömdes för?
(3) Upphör det att vara ett faktum att dottern aldrig beskyllt fadern för sexuella övergrepp under deras ensamstunder på hennes rum, när modern såg dem gå in dit och stänga dörren?
(4) Upphör det att vara ett faktum att Elvira hävdar att Ingrid var ögonvittne till minst 10 av faderns (påstådda) övergrepp?
(5) Upphör det att vara ett faktum att Elvira hävdar att moderns älskare våldtagit henne inför ögonen på Ingrid, samt att älskaren våldtagit Ingrid inför ögonen på Elvira?
(6) Upphör det att vara ett faktum att Ingrid totalt förnekat att hon någonsin sett eller utsatts för något oanständigt beteende?
(7) Upphör det att vara ett faktum att rättsläkaren Kari Ormstad i ett annat mål under ed intygat att den vita fläcken efter fotoblixten utgjorde bevis för sexuella övergrepp?
(8) Upphör det att vara ett faktum att i "Huddinge-målet" Socialstyrelsen, åklagaren och domarna var överens om att Kari Ormstads "belägg" för sexuella övergrepp var helt felaktiga?
(9) Upphör det att vara ett faktum att domarna inte kom ihåg sitt eget referat av moderns vittnesmål i hovrätten, så som detta redovisat på sidan 22 i domen, när de på sidorna 42 och 44 redovisade sina skäl för att fälla fadern?

Jag skall berätta ännu en sak. Under ett polisförhör talade Elvira om att Ingrid vid ett tillfälle målade faderns analöppning med nagellack, medan Elvira såg på. Men Elvira berättar också om ett samtal som hon haft med Ingrid om vad som bör kallas "nagellacksövergreppet". Då skall Ingrid ha sagt att Elvira minns fel: det var Elvira som målade och Ingrid som såg på. Så nu (inför polisen) vet Elvira inte vem som målade och vem som såg på. Däremot vet Elvira att detta minne dök upp kort tid efter att hon under en konsultation hos Hellis Sylwan hade målat Ken-dockan mellan benen med nagellack.

Max Scharnberg 2012-11-21 00:35:20 Anmäl

Synd. Återigen har jag glömt att namnge mig själv i historien om de båda systrarna som blev inlåsta på en sexklubb.
Max Scharnberg

Max Scharnberg 2012-11-20 22:16:59 Anmäl

Polisen behandlade lillasyster Ingrid brutalt i hopp om att få henne att "bekräfta" Elviras berättelser. Tyvärr misslyckades polisen.

Däremot berättade Elvira att både hon och Ingrid hyrdes ut som prostituerade på sexklubbar. En kväll hade all personal gått hem för kvällen. Men de hade glömt bort de två små flickorna på mindre än 10 år. De hade blivit inlåsta. De försökte åkalla uppmärksamhet från förbigående personer, och de lyckades slutligen. Man hittade någon som hade en nyckel, och flickorna blev fria.

Besynnerligt! Elvira brukar annars vara noga med att ange att föräldrarna var med dem när de hyrdes ut på sexklubbarna. Men när minst en av åkte tillbaka till Södertälje, upptäckte han eller hon inte att barnen fattades i bilen.
- - Hur kunde tillfälliga förbipasserande hitta en person som hade nycklar till sexklubben?
- - Blev de förbipasserande inte misstänksamma när de fick se småflickor på en sexklubb? Varför gjorde de ingen anmälan till polisen?

Elvira säger att just den sexklubben blev stängt efter denna händelse, och därefter fick Elvira åka hem till kunderna lägenheter.
- - Men Elvira har också sagt hon och hennes syster hyrdes ut på ett flertal sexklubbar. Så varför skulle Elvira åka hem till kunderna bara för att en enda sexklubb stängdes.
- - Fick Ingrid också åka hem till kunderna?

Polisen åkte omkring i Stockholm tillsammans med Elvira i hopp om att hon skulle igenkänna sexklubbar eller privata lägenheter. Hon igenkände ingången till en sexklubb på Danderydsgatan 120. – Tyvärr fanns det endast en cykelkällare bakom ingången.

Elviras dåliga minne var ju pinsamt (liksom hennes dåliga minne av de ställen där de slaktade barnens skelett-delar hade grävts ned). Hon hade alltid talat om hur plågsamt det var när människor inte ville tro henne. Men mot slutet av rättegången kom hon på en helt ny idé (eller också fick hon den nya idén av Mollbeck eller av målsägandebiträdet). Hon kunde mycket hitta lägenheterna. Men hon ville inte. Och varför inte? Jo, just nu var hon inte säker på om övergreppen var verkliga eller drömda. Men om hon fick se lägenheterna igen, så skulle hon få visshet för att de faktiskt hade hänt. Och den vissheten skulle hon inte kunna bära.

Fadern blev alltså dömd för övergrepp, fastän Elvira alltså inte vara säker på att de hade hänt.

Elvira hade alltså enligt somliga av hennes versioner utsatts för ungefär 250 övergrepp under en 7-10 års period. Sannerligen en omfattande mängd av övergrepp som en tonårsflicka inte lätt skulle glömma bort. Likväl var Elvira alltså osäker på om det var drömda händelser eller fantasier. Men om hon bara fick sig en titt in i lägenhet, så skulle hon inse att övergreppen verkligen hade hänt.

Domarna tyckte att det var ett helt normalt sätt att tänka. Och en av domarna (Ulf Karlholm) ville fälla fadern för sex-uthyrning av Elvira.

Max Scharnberg 2012-11-20 22:14:03 Anmäl