The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Politiker & journalisters brott bör ge högre straff

Debatt 2013-11-17 12:18:36 Visningar: 6 219 Anmäl nyheten

Brott begångna av politiker, förtroendevalda & journalister bör medföra högre straff.

Foto: Brott begångna av politiker, förtroendevalda & journalister bör medföra högre straff.

Skärpta straff för brott som utförts av politiker, förtroendevalda och journalister samt andra maktnärstående yrkesgrupper, det bör man snarast motionera om i Sveriges Riksdag;

Foto: Skärpta straff för brott som utförts av politiker, förtroendevalda och journalister samt andra maktnärstående yrkesgrupper, det bör man snarast motionera om i Sveriges Riksdag;

...Allt enligt folkviljan, som enligt grundlagen, våra riksdagsledamöter samt deras ("djävulens advokat") JK, också är satta att åtlyda.

Foto: ...Allt enligt folkviljan, som enligt grundlagen, våra riksdagsledamöter samt deras ("djävulens advokat") JK, också är satta att åtlyda.

Mer specifikt bör brott utförda mot enskilda svenska medborgare utförda av journalister och ”förtroendevalda”, så som fackrepresentanter och politiker, ge högre straff.

Foto: Mer specifikt bör brott utförda mot enskilda svenska medborgare utförda av journalister och ”förtroendevalda”, så som fackrepresentanter och politiker, ge högre straff.

ATT ÄMBETSMANNAANSVARET OMEDELBART SKALL ÅTERINFÖRAS ÄR DÄRFÖR ETT YTTERLIGARE VIKTIGT LED FÖR ATT ÅTERINFÖRA OCH HÖJA FÖRTROENDET FÖR VÅRA FOLKVALDA SAMT DE MAKTNÄRSTÅENDE YRKESGRUPPER SOM BISTÅR DEM

Foto: ATT ÄMBETSMANNAANSVARET OMEDELBART SKALL ÅTERINFÖRAS ÄR DÄRFÖR ETT YTTERLIGARE VIKTIGT LED FÖR ATT ÅTERINFÖRA OCH HÖJA FÖRTROENDET FÖR VÅRA FOLKVALDA SAMT DE MAKTNÄRSTÅENDE YRKESGRUPPER SOM BISTÅR DEM

Stärkt lagstiftning avseende BROTT UTFÖRT AV FOLKVALDA mot sina egna medborgare, vilket är ett stort hot mot demokratin, bör därför anses vara en viktig och starkare avskräckande signal.

Foto: Stärkt lagstiftning avseende BROTT UTFÖRT AV FOLKVALDA mot sina egna medborgare, vilket är ett stort hot mot demokratin, bör därför anses vara en viktig och starkare avskräckande signal.

Att försöka genom brottsliga metoder såsom dataintrång samt hot om repressalier m.m. fortsätta ”påverka” visselblåsare som vågar kritisera och kräva full insyn & transparens, bör därför anses vara särskilt allvarligt

Foto: Att försöka genom brottsliga metoder såsom dataintrång samt hot om repressalier m.m. fortsätta ”påverka” visselblåsare som vågar kritisera och kräva full insyn & transparens, bör därför anses vara särskilt allvarligt

Allvarligt är också i synnerhet (jude-) ljugmedias "agendasättande" lögner och fortsatta förtal, m.m. i syfte att uppvigla samt skapa - av dem - igångsatta krig samt spä på samt underblåsa andra svåra konflikter ute i samhället

Foto: Allvarligt är också i synnerhet (jude-) ljugmedias "agendasättande" lögner och fortsatta förtal, m.m. i syfte att uppvigla samt skapa - av dem - igångsatta krig samt spä på samt underblåsa andra svåra konflikter ute i samhället

Om inte medborgarnas kontrollapparat fungerar på denna nämnda grupp, på grund av vänskapskorruption eller andra försvårande omständigheter, samt om inte påföljderna för denna nämnda gruppering blir strängare, är risken stor att...

Foto: Om inte medborgarnas kontrollapparat fungerar på denna nämnda grupp, på grund av vänskapskorruption eller andra försvårande omständigheter, samt om inte påföljderna för denna nämnda gruppering blir strängare, är risken stor att...

...denna organiserade maktmissbrukande kotterigrupp sannolikt inte heller kommer att dra sig för att fortsätta vara verksamma ”ABOVE THE LAW”, samt i odemokratiskt politiskt konsensus, tro sig kunna ÅSIDOSÄTTA FOLKVILJAN

Foto: ...denna organiserade maktmissbrukande kotterigrupp sannolikt inte heller kommer att dra sig för att fortsätta vara verksamma ”ABOVE THE LAW”, samt i odemokratiskt politiskt konsensus, tro sig kunna ÅSIDOSÄTTA FOLKVILJAN

Så här mycket ytterligare måste dessutom partierna betala sina respektive partiledare. Avslöjande...

Foto: Så här mycket ytterligare måste dessutom partierna betala sina respektive partiledare. Avslöjande...


Skärpta straff för brott som utförts av politiker, förtroendevalda och journalister samt andra maktnärstående yrkesgrupper, det bör man snarast motionera om i Sveriges Riksdag;

Allt enligt folkviljan, som - enligt grundlagen - våra riksdagsledamöter, är satta att åtlyda.
www.friatider.se/m-motion-skarpta-straff-men-bara-om-offren-ar-politiker-eller-journalister

Mer specifikt bör brott utförda mot enskilda svenska medborgare utförda av journalister och ”förtroendevalda”, så som fackrepresentanter och politiker, ge högre straff.

ÄMBETSMANNAANSVARET (VILKET INKLUDERAR ALLA DERAS TJÄNSTEFEL) SKA OMEDELBART ÅTERINFÖRAS.
sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84mbetsmannaansvar
Tjänstefel...
sv.wikipedia.org/wiki/Tj%C3%A4nstefel

Om inte medborgarnas kontrollapparat fungerar på denna nämnda grupp, på grund av vänskapskorruption eller andra försvårande omständigheter, samt om inte påföljderna för denna nämnda gruppering blir strängare, är risken stor att denna organiserade maktmissbrukande kotterigrupp sannolikt inte heller kommer att dra sig för att fortsätta vara verksamma ”ABOVE THE LAW”, samt i odemokratiskt politiskt konsensus, tro sig kunna åsidosätta folkviljan.

Detta innebär vidare att samma politiskt organiserade knapptryckare-grupp även girigt kan fortsätta införskaffa sig bedrägligt höga fallskärmar och pensionsförmåner, som inte vare sig sanktionerats eller godkänts av deras väljare.

Vidare riskerar denna stora klick av maktmissbrukande kotterigrupper att utsätta de vanliga svenska medborgarna för allvarliga hot om - exempelvis - ytterligare hemliga tvångsmedel, repressalier och s.k. ”illojal maktanvändning”, så snart dessa journalister och eller förtroendevalda politiker, m.fl. återigen blivit avslöjade med byxorna neddragna, för något av sina allvarliga brott samt dessutom återigen tvingas bli polisanmälda (oftast utan resultat p.g.a. nämnda vänskapskorruption inom kotterigruppen).

Vi svenska hederligare medborgare menar på att dessa skärpta straff, för utförda brott eller avslöjade bedrägerier m.m. gentemot sina egna uppdragsgivare, d.v.s. vi folket, är av särskild samt synnerligen vikt, att uppmärksammas, om man framledes överhuvudtaget ska kunna bibehålla trovärdigheten inom dessa nämnda grupper, samt även tilliten till vår demokrati.

Detta med tanke på de flertalet upprepade avslöjanden de senaste åren, om hur olika politiker samt journalister i åratals har kunnat begå brottsliga handlingar, förkovra sig själva, m.m. utan att deras brott tillräckligt hårt beivras.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24906/%C3%85klagare-riktar-stark-kritik-mot-Muteborg-med-revisorer

När någon av dem sedan råkar bli avslöjade så har det påfallande oftast nämligen endast renderat i en ”omplacering” till en lugn liten vrå, med bibehållen lön och pension eller något annat välbetalt pappersvändande nytt uppdrag inom regeringskansliet; såsom exempelvis skedde med f.d. Kriminalvårdschefen Lars Nylén.
www.nyhetsverket.se/nyhet/15885/

Detta slapphänta agerande undergräver således folkets förtroende för både våra folkvalda samt för demokratin, men än värre för vårt svenska undfallande vänskapskorrupta rättsväsende
www.nyhetsverket.se/nyhet/24561/R%C3%A4ttshaveristen-Lambertzampampampampampampampampampampampamp-Co

Det finns också ett tydligt, moraliskt skäl att skärpa straffen för hot och våld mot (en för deras respektive ”hotade” karriärer) obekväm visselblåsare eller samma grupps brott mot någon annan i deras tycke alltför kritisk medborgare, nämligen att SÄRSKILT MARKERA att dessa visselblåsare och övriga vaksamma väljare, som kräver full insyn och transparens i deras yrkesutförande, själva utför särskilt viktiga basuppgifter för samhället, som helt skulle avstanna annars.

Det är att därför av yttersta vikt att brott begångna av politiker, förtroendevalda & journalister samt andra maktnärstående yrkesgrupper bör medföra högre straff.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24656/M%C3%85STE-

Att dessutom ens försöka att - genom brottsliga metoder såsom dataintrång samt hot om repressalier m.m. - fortsätta försöka ”påverka” visselblåsare och/eller andra som vågar kritisera eller kräva medborgerlig insyn samt transparens, bör därför anses vara särskilt allvarligt, i ett demokratiskt samhälle, som annars riskerar att bli en obehaglig polisstat, genomkorrupt demokratur samt totalitär fasciststat.

Således blir slutsatsen att om våra politiker och journalister, inklusive andra maktnärstående yrkesgrupper såsom advokater och poliser samt övriga rättsväsendet, inte tilldelas skärpta straff vid sina brott mot en enskild väljare eller viktig visselblåsare, så undergrävs både förtroendet för våra folkvalda och demokratin samt rättsväsendet.

ATT ÄMBETSMANNAANSVARET (INKLUSIVE TJÄNSTEFEL) OMEDELBART SKALL ÅTERINFÖRAS ÄR DÄRFÖR ETT YTTERLIGARE VIKTIGT LED FÖR ATT ÅTERINFÖRA OCH HÖJA FÖRTROENDET FÖR VÅRA FOLKVALDA SAMT DE MAKTNÄRSTÅENDE YRKESGRUPPER SOM BISTÅR DEM.

Stärkt lagstiftning avseende BROTT UTFÖRT AV FOLKVALDA mot sina egna medborgare, vilket är ett stort hot mot demokratin, bör därför anses vara en viktig och starkare avskräckande signal.
www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Starkt-lagstiftning-om-hot-mot_H102Ju407/?text=true

De förtroendevalda som - dessutom återigen - avslöjas med att vilja skapa efterkonstruerade Ad-hoc lagar eller andra nya särlagstiftningar, enkom för att själva lättare kunna skydda sig själva, samt komma undan med sina brott, bör omgående kastas ut från Sveriges Riksdag, precis som – exempelvis - Thomas Bodström och Peter Ahltin blev till slut, men även Hans Bergström, Anders Gerdin, Niklas Ekdal, Gunno Gunnmo och Kristina Axén Olin, m.fl. också blivit utrensade, inom ett för detta brottsligt agerande kotterigäng känt ”Grundärende”. Nu senast skedde ytterligare en "utrensning" efter samma kriminella kotterigrupps nya grova övergreppen i rättssak, 2009, samt förövarnas nya dataintrång m.m. som jude- och secret society-lakejen LARS NYBERG, då koncernchef för TeliaSonera, såg till att mörklägga de utkrävda bevisen på. Notera hur det gick med denna judelakejs karriär på Telia efter den missen...m.fl.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24554/INNAN-LARS-NYBERG-AVG%C3%85R-SOM-TELIASONERAS-VD
******************************************************

Follow the path of the unsafe, independent thinker.
Expose your ideas to the dangers of controversy.
Speak your mind and fear less the label of 'crackpot'
than the stigma of conformity.
And on issues that seem important to you,
Stand up and be counted at any cost.

~ Thomas J Watson (1874-1956)
******************************************************

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Utsatta områden?
Särskilt utsatta områden?
Socioekonomiskt utsatta områden?

Vad är det för j-vla Kafkauttryck.

Sanningen är den att det inte finns ett endaste utsatt område där det inte är stor majoritet vänster-och sosseröstare.
Sanningen är den att det inte finns ett endaste utsatt område där det inte är stor majoritet människor med invandrarbakgrund.
Sanningen är också den att det inte finns något område i Sverige där det är stor majoritet vänster-och sosseröstare och invandrare som inte är ett utsatt område.

Låt det sjunka in.

2017-06-22 11:34:42 Anmäl

Det är dags nu att kräva ett anständigare beteende av våra landsförrädare & halvkriminella sossepolitiker som invaderat vår riksdag, samt tror sig kunna stå över de lagar & regler som vi andra skatteutsugna hederligare medborgare ständigt tvingas följa (sick):
www.flashback.org/t2848664
Inrikesminister Ygeman är –bevisligen – samt även enligt Expressens beskrivning, en till sådan halvkriminell skitstövel, som man låtit slinka in i Riksdagen, när väljarna precis lyckats få ut en annan outbildat slödder till landsförrädare, dvs. katastrofen Mona Sahlin:
www.expressen.se/nyheter/snickarnas-miljonskulder-25-ar-efter-braket-med-ygeman/
Under Ygemans tid som SSU-ordförande:
[…]"Anders Ygeman betalde under den här tiden heller inte andra utgifter. Expressens granskning visar att han under åren 1987 till och med 1994, då han delvis läste kriminologi vid universitetet och var ordförande för SSU i Stockholm, förekom ett trettiotal gånger i Kronofogdens register.
Ärendena gällde då obetalda parkeringsböter, skulder till trafikförsäkringsföreningen och till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Då Anders Ygeman inte betalade det kronofogden begärde slutade det med utmätningar via hans skatteåterbäring. Detta skedde när han var ordförande för SSU i Stockholm. Några år senare blev han ersättare i riksdagen för Mona Sahlin som då tvingades avgå i den så kallade kontokortsaffären. "
www.nyhetsverket.se/nyhet/24599/#comment17980

www.expressen.se/nyheter/en-lang-tid-hade-vi-svart-att-fa-barn/
Kuriosa: Ring på höger öra. Höger böger…Är eller var Ygeman en smygbög också?
www.flashback.org/t2694488p8

UT MED ALLA DESSA HALVKRIMINELLA LANDSFÖRRÄDISKA SLÖDDER FRÅN VÅR RIKSDAG – IGÅR-NU!

2017-06-21 10:45:07 Anmäl

OM NI UNDRAR HUR SVERIGE KAN BEFINNA SIG I FRITT FALL...
Vänsterextremister planerade kidnappa svensk minister, dömdes till fängelse, nu tillhör de etablissemanget
[...]"Flera medlemmar i Kröcher-ligan var tränade och finansierade av den östtyska säkerhetspolisen STASI, skriver Inblick. En av medlemmarna, Armando Carillo, var tränad i Nordkorea. Två av de svenskar som dömdes är i dag döda."
petterssonsblogg.se/2017/06/10/vansterextremister-planerade-kidnappa-svensk-minister-domdes-till-fangelse-nu-tillhor-de-etablissemanget/
Ingick i vänsterextrem terrorgrupp som skulle kidnappa S-minister – nu är de en del av Sveriges samhällselit
www.friatider.se/ingick-i-v-nsterextrem-terrorgrupp-som-skulle-kidnappa-s-minister-nu-ing-r-de-i-sveriges-samh
Inrikes. 1977 planerade vänsterextremisterna att kidnappa den tidigare invandrarministern Anna-Greta Leijon (S). Om något gick fel skulle ministern dödas. Flera svenskar fälldes och idag ingår några av dem i Sveriges skattefinansierade samhällselit som politiskt korrekta akademiker, avslöjar tidningen Inblick:

Då: Terrordömda - Nu: Samhällstoppar
Efter att ha dömts för terrorbrott på 1970-talet för sina planer på att kidnappa justitieminister Anna-Greta Leijon, tillhör flera av de terrordömda i dag den svenska samhällseliten. Få av dem vill prata om sina planer på att genomföra det som kunde ha blivit ett av Sveriges mest spektakulära terrordåd.
www.inblick.se/nyheter/2017/06/09/da-terrordomda-nu-samhallstoppar
"Svensk" terrorist som angrep fransk polis med hammare var känd SR-journalist
www.friatider.se/svensk-terrorist-som-angrep-fransk-polis-med-hammare-jobbade-som-journalist-p-sr
Terrorist-Media. Det var den prisbelönte SR-journalisten Farid Ikken, 40, som sköts av polis på tisdagen efter att ha attackerat en polisman med en hammare i Paris, kan Fria Tider avslöja idag. Som "journalist" i Sverige fick Ikken ta emot EU-kommissionens journalistpris för ett snyftreportage om illegala invandrare.
nyheter24.se/nyheter/utrikes/886350-mannen-som-gick-till-attack-mot-polis-i-paris-var-svensk-journalist

Våra terrorist infiltrerade medier... 2017-06-11 13:20:48 Anmäl

Ingrid. C. hatar ((( lögnen )))

2017-05-05 20:30:18 Anmäl

Å det är inte modiga Ingrid Carlqvist heller :-)
www.nordfront.se/ingrid-carlqvist-kommer-med-unika-avslojanden-om-den-judiska-foreningen-paideia.smr
JUDISK MAKT. Ingrid Carlqvist har gjort efterforskningar om (((Paideia))) och kommit fram till att organisationen som lobbar för mångkultur i Sverige mer eller mindre bildades efter att svenska staten utpressats till att finansiera den judiska föreningen.

Ingrid Carlqvist - Scandal in Sweden When Ingrid Questions the Unquestionable
www.youtube.com/watch?v=rHvfBtwspPM
Ingrid Carlqvist worked in mainstream media for many years, before starting Dispatch International with Lars Hedegaard in 2012. She has been a writer for Gatestone Institute and co-hosts the popular Swedish podcast, Ingrid & Conrad.

Ingrid returns to Red Ice to discuss her experience as a journalist telling unpopular truths in Sweden. To begin, she tells us about how she set out to understand why Sweden had become multicultural. Ingrid quickly realized that it is nearly IMPOSSIBLE to discuss Jewish influence, as most people – even those critical of Islam – are unwilling to venture into such controversial waters. We then discuss Barbara Spectre, an influential American Jew in Sweden who has called for the end of European civilization through mass immigration from the third world. Later, we discuss Holocaust revisionism, and how Ingrid’s willingness to question – not deny – this historical event has affected her journalism career

AVSLÖJAD SELEKTIV FEG "PK"-RASIST 2017-05-01 14:25:50 => Undersköterskan Fredrik Antonsson (outbildad halvsvensk, må kanske förklara dennes blinde hjärndöd...)
www.nyhetsverket.se/nyhet/25182/Australien-vill-avskaffa-lagen-Hets-mot-folkgrupp

Tål att upprepas om och om igen + om och om igen + om och om igen:

((("To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize"))).

Oförklarligt hur kan man undgå dessa kalla fakta 2017-05-03 15:56:52 Anmäl

@Fjällbacka
Nej, det är brottsoffret "Ingrid" som jag vet vill fortsätta vara - delvis - anonym, enbart för att skydda andra, än hon själv, dvs precis som Julia ville skydda sina nära...

Men förstå att det är så många som råkat ut för dessa onda (((tentaklar))), "Julia Ceasar", Ole Dammegård, "Ingrid" med flera:
www.youtube.com/watch?v=cGAYR5_Bgek

Just saying 2017-05-03 13:35:08 Anmäl

Är det Barbro du skriver om? Hon som uppträder under skådespelerskan Julia Caesars namn. Hamrud har ett horn i sidan till Barbro.

Fjällbacka 2017-05-03 09:54:01 Anmäl

När det utsatta brottsoffret "Ingrid" inom "Grundärendet" beskrev den stalking & trakasserier m.m. som hon upplevde att hon utsattes för, efter att ha polisanmält (((systemmedierna))) främst Dagens lögnNyheter & SvD samt (S)tasinyheterna, så skrev vissa sympatiserande & golande journalister på de polisanmälda tidningarna - i kodad form - att det nog var SVARTKLÄDDA ungdomar från AFA, som härjat & trakasserat henne runt hennes bostad i dåvarande Vasastan, när en viss trakasserad händelse, hade måst polisanmälas, runt hennes bostad.
www.youtube.com/watch?v=s2Yx5pvFuJQ
Detta var INNAN (((deras))) mordbrand hade skett på deras vinterstuga....och Götblad och därefter Måååna Sahling åkte över till Norge för att konspirera. Då grannarna sett en rödfärgad norskregistrerad bil stryka omkring, långsamt körande, kring deras vinterstuga, samma dag och kväll, som (((man))) satte eld på den...som - ett till - varnande

Just saying & and still standing UP! 2017-05-02 15:18:04 Anmäl

När systemmedia såsom (((Dagens lögnNyheter))) år efter år tillåtes att både stalka, göra upprepade dataintrång, via sina otaliga underhuggare, samt allmänt trakassera och förtala sina brottsoffer, enkom pga av att de utnyttjar sin yttrandefrihet samt åsiktsfrihet, jag då är det ngt verkligen unket inom både politiken och vårt rättssystem. Än mer då ingen advokat vågade/ville ställa upp för ett brottsoffer. Inte ens Centrum för Rättvisa, med sin insmugna (((frimurarelogga), det Allseende ögat...

Till och med Bonniers advokatbyrå ertappades med byxorna nere, med att ha utfört DDos-attacker, mitt under brinnande valår, utan att en dömas för olaglighetern!?. En advokat byrå...som sanktioneras till att utföra Ddos-attacker
Well, well..Just sayin' hur mer vänskapskorrupt kan det inte bli?

Men: Bakom kulisserna ovanför lagen, förhandlade tydligen (((den grå eminensen))), att DN:s dåvarande ansvarige chefredaktör Hans Bergström, också måste tvingas avgå...
www.flashback.org/t1460329
Citerar: "Bonniers advokatbyrå Cederquist, hade efter målsägandes allra första anmälan blivit misstänkt för att ha utfört censurerande DOS-attacker, gentemot hennes PC som helt släcktes ned: Dessa DOS-attacker roade sig anställda på Bonniers advokatbyrå Cederquist - bevisligen - sig med att även utföra gentemot andra drabbade såsom ” OfficialWire.com ”. Bevislänken till advokatbyrån Cederquist avslöjade brott, är numera borttagen, men informationen kan senare återgivits i en separat Bilaga 4 på slutet": Tidigare bevislänk: www.officialwire.com/main.php...recent&rid=14

Och (((deras))) dataintrång & uthänganden av folks anonyma nickar och e-postadresser har bla via EXPO fritt fått fortsätta.
www.nordfront.se/den-svenske-ambassadoren-per-thoresson-stodjer-politiskt-vald.smr
Våldet som bla AFA utför, tar regeringen inte heller avstånd från!
www.nordfront.se/efter-nordfronts-avslojande-regeringen-vagrar-ta-avstand-fran-afa.smr

ÅSIKTREGISTRERING är olaglligt men (((systemmedia))) fortsätter med sina olagligheter ändå, sanktionerat av vår (S)tasiregering, som nu dessutom har SÄPO under sig, i ett lydigt strypkoppel.
www.nordfront.se/moderat-riksdagsman-uppmarksammar-nordfronts-avslojande-om-afa-diplomaten.smr

Rösta rätt 2018 - rösta bort hela 7-klövern!

Bonnier + Såssarna= Så korrupt Sant! 2017-05-02 12:32:44 Anmäl

När (((systemmedia))) inte hittar något konkret att kritisera i tidningen så tar man till påhittade historier.
www.nyatider.nu/alternativmedia-farligare-an-is-terrorister-for-vem/
Det grövsta övertrampet hittills är Lisa Bjurwald, som i tidningen Journalisten skriver att ”Nya Tider planerar att hota journalister i deras egna hem”. Bjurwald får gärna presentera denna planering, för det är mer än vad jag eller redaktionen känner till.

Troligen syftar Bjurwald på hur den privata åsiktspolisen Expo, där hon dessutom tidigare arbetat, beskrev ett intervjuförsök som Bechir Rabani gjorde hos Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och tidningens reporter Diamant Salihu. Tanken var att fråga dessa hur de försvarar Expressens metoder att hänga ut privatpersoner med namn och bild, göra hembesök hos dem och fotografera dem mot deras vilja. Det senaste exemplet på denna metod är när Salihu åkte hem till Fabian Fjälling som bedrivit medborgarjournalistik och ställt frågor till makthavare – något som det är varje medborgares rätt att göra.

Det spelar ingen roll att Bechir Rabani är palestinier och inte alls var hotfull, journalisterna och kulturvänstern skriker ändå högt om ”högerextremister” som ”hotar journalister”. Att Sanna Hill fotade händelsen fick Expo dessutom helt felaktigt till att Nya Tider stod bakom intervjuförsöket – alltså ”hoten”.

Expo startades av våldsdömda rasister som hatar vita, det har varit våldssekten AFA:s språkrör. Vi svarar därför aldrig när Expo ringer oss med frågor, utan förklarar bara detta för dem. Nu har dock denna skröna nått Journalisten, Journalistförbundets tidning, som sprider den vidare.

Man kan fråga sig varför Lisa Bjurwald inte riktar sin kritik mot Expressen i stället. Expressen publicerar vanemässigt både namn och bild på personer som inte ens är dömda och ibland inte ens åtalade, bara misstänkta – tvärtemot de pressetiska reglerna som tidningen bekänner sig till. Något sådant skulle Nya Tider aldrig göra.

Expressen hänger ut privatpersoner för att de anonymt skrivit något på nätet som tidningens ledning inte gillar. Man skickar sin vapenbrottsdömde reporter för att överraska dem i deras hem med en kamera. Så har aldrig Nya Tider arbetat.

Expressen har flera gånger klandrats av PO och dess ansvarige utgivare har dömts för förtal, bland annat av Mikael Persbrandt. Expressens chefredaktör och två av hans medarbetare har dömts för vapenbrott. Nya Tider har aldrig fällts för något tryckfrihetsbrott och dess redaktörer är ostraffade. Så varför är Expressen okej, Lisa, men inte Nya Tider?

Lisa Bjurwald berättar i samma artikel att hon ska anordna en ”konkurrerande bokmässa” mittemot den ordinarie. Trots att hon är tydlig med att Nya Tider och andra som inte tycker som hon inte ska få vara med där, kallar hon den ”ett neutralt evenemang”. Varför inte bara erkänna att man inte klarar av att det finns åsikter som man inte delar och vill låtsas som att dessa inte finns genom att stänga dem ute?

I systemmedia klagas det mycket över ”hat”, men vad är egentligen några arga kommentarer på nätet från frustrerade medborgare som genomskådat de falska nyheterna de dagligen matas med, mot det som Expressen och liknande tidningar gör mot regimkritiska medborgare? Etablissemangets medier skandaliserar människor så att de förlorar jobb, vänner, utbildning och kanske tvingas flytta från sitt hem. Angreppen i systemmedia följs ofta upp av attacker från journalisternas meningsfränder på gatan, som kastar stenar och rökbomber genom barnfamiljers fönster, som sprejar sina slagord på offrens husfasad och som sätter upp affischer med lögner om personen. Detta drabbar i princip uteslutande regimkritiker eller dem som avviker från åsiktskorridoren.

Så sent som i förra numret berättade vi om Ulrika som råkat ut för gatuvänsterns attacker. Själv har jag också blivit attackerad och det var bara tur att jag hann kasta mig in i min bil och därmed lyckades undvika allvarligare skador. Syftet med attacken var att skrämma mig till tystnad.

Till och med systemmedia erkänner att alla dessa attacker mot personer som inte ställer upp på åsiktskorridoren sker, men man kallar det då att vi ”rider på ett martyrskap”.

Å andra sidan räcker det alltså med att någon står med en mikrofon utanför dörren hos en journalist från systemmedia. Då blir det hysteriska reaktioner om ”hot”. Det visar mer än något annat att de som tillhör systemmedia mer än väl förstår att de lurat folket en gång för mycket.

Det är också därför man kan lansera en pjäs där man vill ”nyansera och förmänskliga IS-terrorister”, som en insändare i detta nummer uppmärksammar, men skriva spaltmeter om hur hemskt och ”hotfullt” det är att 25-åriga Sanna Hill fotade utanför Thomas Mattssons lägenhetsdörr. Och de har rätt på en punkt, det är inte IS-terrorister som kommer att beröva dem deras upphöjda ställning i samhället, utan det är alternativmedia som avslöjar deras lögner och alla de medborgare som kräver demokrati, sanning och rättvisa.

Just saying 2017-05-02 12:08:55 Anmäl

Dito judeägda Expressen & samtliga vänsterjournalister, börjar också bli närmast hysteriskt desperata & notoriska lögnare, när de tappar mark...

MEDIA=> "Själva beskriver de sig som seriösa och objektiva grundfundament för demokratin. Men allmänhetens förtroende för svenska medier ligger fortsatt i botten."
www.friatider.se/fortsatt-l-gt-f-rtroende-f-r-etablerad-media
LAG & RÄTT => "Under det senaste året har den svenska allmänhetens förtroende för rättsväsendets oberoende rasat näst mest i EU, rapporterar Europaportalen.
www.friatider.se/f-rtroendet-f-r-svenskt-r-ttsv-sende-rasar

Senaste närmast skrattretande hysteriska (((medieraktionen))) var när Nya Tider, (obs ej att förväxla med FRIA Tider) skulle vara med på bokmässan
www.nyatider.nu/alternativmedia-farligare-an-is-terrorister-for-vem/
Nya Tider frågar: "Alternativmedia farligare än IS-terrorister – för vem?"
Bokmässor där bara de egna åsikterna tillåts, skrämselpropaganda och osakliga påhopp utan möjlighet till replik – tonläget från de politiskt korrekta börjar bli allt mer uppskruvat i takt med att Nya Tider vinner terräng.

Att systemmedias journalister bävar för att sanningen ska hinna ifatt dem har de tydligt visat genom sina hysteriska reaktioner på de sakliga bemötanden av deras falska nyheter som Nya Tider regelbundet publicerar. Angreppen har dock den senaste tiden nått en ny bottennivå. När man inte hittar något konkret att kritisera i tidningen så tar man till påhittade historier.
www.nyhetsverket.se/nyhet/25182/Australien-vill-avskaffa-lagen-Hets-mot-folkgruppmedborgare som kräver demokrati, sanning och rättvisa.

2017-05-02 12:06:48 Anmäl

Det här kriminella Bonnierägda (((särintresset))) skyddas av våra vänskapskorrupta politiker, från både höger och vänster (läs på om "Grundärendet" som övertydligt visat på det också). Vidare skyddas de av ett dito vänskapskorrupt polis- och rättsväsende samt SÄPO, samtliga infiltrerade av (((frimurare))).

Inte för att vara elak, men ju fler som råkar ut för denna (((bläckfisk))) otaliga tentakler, desto bättre för ert/deras uppvaknande...

Fria Tider, som ju mitt under brinnande valår 2014, tom stängde ned sitt kommentarsfält, eftersom det var alltför många kritiska röster emot judarnas maktmissbruk, har nu själva fått känna på deras lögner, förtal, stalkning och MAKTMISSBRUK.
www.friatider.se/blogg/falsk-nyhet-om-fria-tider-i-dn
Tidningen (((Dagens lögnNyheter))) har publicerat en uppföljande artikel efter gårdagens granskning av Fria Tider, där DN felaktigt påstod att tidningen inte betalat någon skatt vare sig i Estland eller Sverige under 2016.
www.friatider.se/dn-f-rtydligar-falsk-nyhet-om-fria-tider
I själva verket har Fria Tider betalat runt en halv miljon i skatt under 2016. Istället för att rätta den felaktiga artikeln lyfter DN fram att Fria Tider inte betalar någon bolagsskatt i Estland, och kallar Fria Tiders dementi ett "förtydligande".

DN nämner inte skälet till att Fria Tider inte har betalat någon bolagsskatt i Estland.

– Skälet är att Estland saknar bolagsskatt, säger Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.

Under torsdags­kvällen skickade han in kvitton på flera av bolagets andra skatte­inbetalningar till DN. Att morgon­tidningen både ljuger och vägrar göra korrekta rättelser borde ändå inte förvåna, anser han.

– I fallet där Expressen (DN:s systertidning red. anm) ljög om en pensionär från Västra Frölunda vägrade man ju att rätta flera uppenbara förtalsuppgifter, men både PON och Stockholms tingsrätts politiska jury friade den publiceringen och dömde istället pensionären att betala 1,2 miljoner kronor. Det är klart att Bonnier som koncern drar slutsatsen att de kan publicera vad som helst efter en sån seger, säger Nord.

Samtidigt visar DN:s falska uppgifter att Fria Tider gör rätt, menar han.

– De kan inte hitta några fel i vår journalistik, för då hade de granskat den istället för att sprida falska uppgifter om oss som personer. Men det är så här vänstern alltid har jobbat. Man förlorar varje argument i sakfrågan men satsar istället på att smäda de man inte gillar, säger Widar Nord.

Well, well, karma is a bitch... Välkommen in i det redan utsatta gänget. Det finns alltid en god anledning till att just (((denna typ av judar))), [inklusive zigenarna] är SÅ FÖRAKTADE i varje land som de verkar och maktmissbrukat i...Ingen rök utan eld(orsak)

Just saying... 2017-05-02 11:45:01 Anmäl

GP sprider grovt förtal
Av Widar Nord den 1 maj 2017 kl 11.18
www.friatider.se/blogg/gp-sprider-grovt-f-rtal
Efter att Bonnierägda DN publicerat en falsk nyhet om att inget av mina bolag betalat skatt förra året följer nu Peter Hjörnes västsvenska dagstidning Göteborgsposten upp med en artikel där jag utpekas som dömd pedofil.

GP-artikeln "Hatsajts huvudman åtalad för grovt barnporrbrott" är skriven av vänsteraktivisten Cecilia Vaccari och handlar egentligen om ett åtal mot en anonym bloggare som inte har något med Fria Tider att göra. Men utformningen på text och bild skapar med framgång intrycket att det istället är jag som är dömd för flera fall av sexbrott mot barn och nu även har åtalats för barnporrbrott.

Det rör sig knappast om ett olycksfall i arbetet. Vad sajten som omtalas i rubriken heter har man med kirurgisk precision utelämnat i ingressen, trots att det vore naturligt att nämna den där. Först sex textstycken ned i brödtexten, som bara var femte läsare läser, får man reda på att det inte handlar om Fria Tider. Och som av en slump ackompanjeras artikeln inte av bilder från den åtalades blogg – utan av ett kollage av artiklar från Fria Tider.

Varför har GP och dess ansvarige utgivare Christofer Ahlqvist bestämt sig för att begå ett sånt uppenbart fall av grovt förtal? Bakgrunden är politikerna i Stockholms tingsrätts tryckfrihetsjury nyligen mot bättre vetande frikände Expressen och dömde en invandringskritisk pensionär att betala 1,2 miljoner kronor i rättegångskostnader i ett förtalsmål, trots att Expressen hade gjort sig skyldiga till flera uppenbara fall av förtal mot pensionären.

Så ligger landet.
VI HAR FÅTT EN RÄTTSLIG IMMUN MEN KRIMINELL SKARA ((("ETABLERADE MEDIER"))) SOM NU FÅTT CARTE BLANCHE ATT FÖRFÖLJA DEN SOM SÄGER NÅGOT KRITISKT OM VÅRT SITTANDE MAKTETABLISSEMANG.

Det betyder kanske inte att Sverige är en diktatur – det är ju trots allt skillnad på att bli utpekad som pedofil och att placeras i Gulag. Men frågan är om Sverige är en rättsstat. Det är inte kännetecknande för en rättsstat att makten utser en skara favoritorganisationer som sätter i system att begå brott mot maktens kritiker, och som bara kan åtalas för dessa brott om en jury av nio politiker ger grönt ljus. Den svenska regimen och dess kritiker är inte lika inför lagen, helt enkelt, och det börjar bli pinsamt uppenbart.

Avskaffa Bonniers & Co (((mediemonopol))) 2017-05-02 11:32:31 Anmäl

CROOKED KILLARY such a bad, sore LOOSER:

Defeated Democratic presidential candidate Hillary Rodham Clinton is not about to «go quietly into that good night». On the morning after her surprising and unanticipated defeat at the hands of Republican Party upstart Donald Trump, Mrs. Clinton and her husband, former President Bill Clinton, entered the ball room of the art-deco New Yorker hotel in midtown Manhattan and were both adorned in purple attire. The press immediately noticed the color and asked what it represented. Clinton spokespeople claimed it was to represent the coming together of Democratic «Blue America» and Republican «Red America» into a united purple blend. This statement was a complete ruse as is known by citizens of countries targeted in the past by the vile political operations of international hedge fund tycoon George Soros.

The Clintons, who both have received millions of dollars in campaign contributions and Clinton Foundation donations from Soros, were, in fact, helping to launch Soros’s «Purple Revolution» in America. The Purple Revolution will resist all efforts by the Trump administration to push back against the globalist policies of the Clintons and soon-to-be ex-President Barack Obama. The Purple Revolution will also seek to make the Trump administration a short one through Soros-style street protests and political disruption.
theantiglobalist.com/the-clintons-and-soros-launch-americas-purple-revolution/

Bought and paid for => Fake and hired for USD1500/week
truthfeed.com/wp-content/uploads/2016/11/Cw_8Jl5UkAAgYe3-576x1024.jpg
Craigslist Ads are popping up around the United States showing recruitment for full-time or part-time “protesters” against the Trump Presidency.

In general, history has indicated all of these sinister paid-for violent groups lead back to one man…George Soros.
truthfeed.com/breaking-bitter-soros-hiring-team-of-full-time-anti-trump-rioters-to-wreak-havok-in-america/35093/

(((6.6.6.))) Masonic secret society people 2016-11-14 12:22:38 Anmäl

"As we all know by now, the 'Anti-Trump' protests are a well-coordinated anti-American Communist push by the freemason & jew George Soros and other left-wing terror groups."
truthfeed.com/video-anti-american-communist-george-soros-up-the-ante-on-his-paid-protests/35530/
Apropå: "Frimurarna startar 'en amerikansk vår' såsom de gjorde i arabvärlden.Soros är en frimurare"
www.flashback.org/t2781423

Visst är The Hidden Hand, inblandad i dessa medvetet organiserade och igångstartade samt betalda "protesterna" också...

MEN KOM IHÅG ATT DE FLESTA VÄRLDSLEDARNA; PLEDGE THEMSELVES TO THE FREEMASONS, AND SO DOES DONALD TRUMP. Även i hans första intervju med 60 minutes, efter han vunnit, så gör han frimurarnas Pyramid-tecken med händerna, precis som köpte Bilderbergaren Ruinfeldt också gjorde. Favoritdotterna Ivanka har dessförinnan också med hennes händer, övertydligt, format bokstaven M (for Masons) när hon fotograferades för en tidning. Avgående First Lady Michelle Obama har också subtilt - but in plain sight - gjort deras symboliska handsignalerpå flera officiellt tagna foton.

Kärringen Merkel (med judisk påbrå) är dock skrattretande övertydlig på nästan samtliga foton med hennes Pyramidformade händer.

Just saying=> The Hidden Hand+(((666))) 2016-11-14 12:10:04 Anmäl

Apropå -“Man behöver inte sympatisera med deras politik för att lägga märke till att mönstret alltid är som följer: Nationalisterna demonstrerar -> vänstern kastar sten på polisen -> polisen avreagerar sig på nationalisterna."
iotakt.se/blogg/i-de-oandliga-skogarna/#comment-2117
Hbtq-certifierade bögpoliser med pride-batonger under KRÄ(n)KANDE 291- korrupte Eliassons ledning, var de som – först – gick till attack mot de fredliga(re) lugna(re) obeväpnade lagliga(re) demonstranterna.

Så sluta läsa Dagens lögnNyheter (DN) så kanske ni kastrerade velournissar, som hellre synes försvara dekadenta bögar, än era egna utsatta (oftast gruppvåldtagna så utsatta WT-) kvinnor, fattar vad som egentligen pågår, i ert eget invaderade land.

Tacka vet jag våra Nordiska grannar – de har, även historiskt sett, oftast visat mer st-ke än vissa hbtq-certifierade PK-veloursvaga patetiska PK-svennar.
www.friatider.se/polisen-anklagas-for-overvald-mot-nmr-demonstranter

/Ha det!

Ingrid=en Quinna med mer st-ke än velournissarna 2016-11-13 22:48:37 Anmäl

Hbtq-certifierade bögpoliser med pride-batonger under Kräket Eliassons ledning, gick dessutom till attack mot de fredliga lugna obeväpnade lagliga demonstranterna.

Enl. NMR var de ca 1000 st. som deltog.
Dagens lögnNyheter påstår att de bara var ca 500.st och att MOTdemonstranterna var 1000 st. Vi vet vilka som är pålitligare...

Men som vanligt är det vänsterextremister och så kallade anti-fascister som ställer till med våldet. Alltid.

Se bara på USA efter valet. De är dåliga förlorare också och kan inte ta och acceptera ett demokratiskt förlorat val.

Slödder & avskum!

Dessa vänsterextremister & slödder är alltid värre än tom de lugnare NMR.

Just saying... 2016-11-13 10:03:58 Anmäl

ZIONISTÄGDA & (S)TATSÄGDA LÖGNMEDIERNA, GÖR DET IGEN, DVS LJUGER & SNEDVINKLAR SANNINGEN.
www.friatider.se/har-for-polisen-bort-flera-vansterextremister
[...]"Enligt preliminära siffror som Fria Tider tagit del av från polisen greps fem motdemonstranter medan runt 25 omhändertogs med stöd av polislagen.

Polisen uppgav under eftermiddagen för Fria Tider att INGEN...LÄS DET IGEN..INGEN!...av de omhändertagna tillhörde NMR."
www.friatider.se/har-for-polisen-bort-flera-vansterextremister
"När Fria Tider pratar med NMR:s presstalesman Pär Öberg vill han inte lämna några kommentarer eller svara på frågor om demonstrationen. Anledningen är att Fria tider kallar NMR för nazister i sin rapportering.

– Vi är ju nationalSOCIALISTER, säger han.

Vad är skillnaden?
– Man skulle kunna säga att nazist idag förknippas med det TV4 och Bonnier presenterar som en nazist, en psykopat som är totalt empatilös och bara vill ha ihjäl folk.

– En national­socialist är en harmonisk människa som har en politik i samklang med moder natur. Det är en kortfattad beskrivning på skillnaden."

Lögnmedierna TV4:a & Statstevens båda NYHETERSREDAKTIONER FÖRSÖKTE SOM VANLIGT MÖRKLÄGGA och ge sken utav att de harmoniska(re) Nationalsocialisterna skulle ligga bakom dagens våld, till skillnad mot SANNINGEN ATT VÅLDET ALLTID KOMMER FRÅN VÄNSTEREXTREMISTISKT HÅLL.

(((666))= lögnaktiga vänsterextrema judemedier 2016-11-12 19:54:46 Anmäl

Media. Den alternativa konservativa nättidningen Breitbart News har seglat upp som en av de mest lästa medierna i den engelsktalande världen. Under oktober slog sajten återigen rekord med 240 miljoner sidvisningar och 37 miljoner unika besökare.
www.friatider.se/nytt-l-sarrekord-f-r-breitbart-news
Breitbart News har gjort sig känd för sitt stöd till presidentkandidaten Donald Trump och för att utgöra en plattform för den blomstrande så kallade alternativa högern i USA.

Det är mer av sådana framgånssagor vi också behöver här i vår lilla hycklande floskler ankdamm

2016-11-08 11:25:31 Anmäl

Presstöd avskaffas för alternativ media, röstboskapen ska kuvas än mer att tänka rätt och läsa rätt regimtrogen skitmedia.
www.friatider.se/presst-d-avskaffas-f-r-alternativ-media

Så blir det nya mediestödet
www.dagensmedia.se/medier/dagspress/sa-blir-det-nya-mediestodet-6802566
Sex nyheter i det nya mediestödet
-Stödet beräknas inte längre utifrån betald upplaga, utan på mediets kostnader.
-Ansvarigt utgivarskap blir tröskelvillkor.
-Extra stöd kan ges för bevakning av kommuner utan journalistisk närvaro.
-Extra stöd kan ges för satsningar på att utöka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
-Nystartade medier samt medier till det samiska folket och de nationella minoriteterna får lägre krav på användarförankring.
-Oberoendet från staten ökar. Stödet förankras i en ny mediestödslag som förändrar riksdagens roll bort från detaljorienterade beslut, till att i stället säkerställa långsiktig riktning. Stödet fördelas av en partssammansatt mediestödsnämnd, med representanter nominerade av mediebranschen.

Nya presstödet öppnar för kontroll av journalister
www.dagenssamhalle.se/nyhet/nya-presstoedet-oeppnar-foer-kontroll-av-journalister-21003
Regeringen tycks vilja förvandla presstödet till ett verktyg för att ”skapa goda förutsättningar för kvalitetsjournalistik”. Idéerna öppnar för politisk styrning av medierna. Den regeringslojala utredaren Anette Novak negligerar både anda och regelverk i yttrandefrihetsgrundlagarna och måste stoppas, menar tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

Citerar: www.flashback.org/t2779381
"Spelar ingen roll hur mycket pengar dem slösar på alla korrupta journalister. Ingen orkar läsa det skräp de alstrar ändå även om de får statligt stöd. Alternativmedia har redan vunnit slaget för det är där läsarna finns. Bonnier som än så länge inte är beroende av statligt stöd förlorar läsare hela tiden, det trots att de har ekonomiska muskler.

Det enda sättet de kan bli av med alternativmedia är om Stasi kommer in och stänger redaktionerna rent fysiskt och man blockerar deras sidor. Tåget för gammelmedia har redan lämnat och folk kommer inte komma tillbaka oavsett hur mycket pengar som slösas."

(((6.6.6.))) 2016-11-07 16:36:43 Anmäl

Tack Anna Hagwall (SD) att Du med din motion försökte begränsa ägarkoncentrationen inom media - och i synnerhet polisanmälda Bonniersfärens genomkorrupta maktmissbruk - och nu sannolikt kommer att få känna av repressalier från dina egna – igen – p.g.a. din rakryggade hållning.
www.flashback.org/t2770172p8
Med tanke på hennes lärdomar från andra odemokratiska länder, har hon även vis av egen erfarenhet även – i strid mot globalisterna inom moderpartiet – även vågat motionerat om att säkra andelen kontanter i samhället. Och vi vakna(re) vet ju även där, vartifrån önskan om det kontantlösa samhället kommer ifrån och deras illvilliga syfte...
www.flashback.org/t2770172p9

Om det fanns fler Quinnor av hennes sort i toppen av SD-ledningen, så skulle nog SD:s rykte och deras skandaliserade fyllefester få en helt annan ton...
www.nyhetsverket.se/nyhet/25139/#comment16255
Apropå:

"Hans agerande tydliggör en kultur som verkar råda inom SD."
www.flashback.org/t2770564p26

you know who... 2016-10-07 12:58:30 Anmäl

Mattias Karlsson måste bort.
www.flashback.org/t2770172p8
Helt oaktat vad man tycker om denna motion. Han är en riktig katastrof för partiet.
www.flashback.org/sp58687401

SDU 2014 & Casselstrand; forever... 2016-10-06 15:51:46 Anmäl

ZionistDemokraturrna är numera infiltrerade av fega outbildade motarbetande (av modigare mer välutbildade f.d. SDU) katastrofala fetknoppar såsom Mattis Karlsson:
www.dt.se/dalarna/sd-s-partiledning-ger-anna-hagwall-svidande-kritik-for-riksdagsmotion
"Bonnier har inte bara presstöd på flera miljoner kronor, deras jävla tidningar är också befriade från mervärdesskatt, har lägre portoavgifter och sänkt reklamskatt.
Varför ska samhället betala för dessa dyngspridare?
Helt rätt SD."
www.flashback.org/t2770172p9
DETTA ÄR BLA VARFÖR JUDE-MEDIERNA VAR SÅ NEGATIVA TILL BREXIT. SÅ "KÖPTA" AV EU-BIDRAG...
www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/09/19/eu-lanar-bonnier-en-knapp-miljard---for-att-radda-mediejobben/
"Bonnier AB i Sverige har beviljats ett lån på 100 miljoner euro eller motsvarande omkring 950 miljoner kronor av den Europeiska investeringsbanken. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det främsta syftet med lånet är att stärka produktionen av lokalt medieinnehåll i Norden för att trygga jobben inom mediebranschen. Lånet ska underlätta Bonniers övergång till en digital affärsmodell.

En av Europeiska investeringsbankens viktigaste uppgifter enligt investeringsplanen för Europa är att stödja innovation. Medielandskapet blir alltmer konkurrensutsatt, och investeringar i innovation och digitalisering kommer därför att vara mycket viktigt även fortsättningsvis. Transaktioner av detta slag visar verkligen i vilka situationer EIB kan vara en tillgång för europeiska företag, oavsett sektor, kommenterar Jan Vapaavuori, EIB:s vice ordförande med ansvar för utlåningsverksamhet i Sverige.

Lånet är garanterat av EU-budgeten eftersom den omfattas av Juncker-kommissionens investeringsplan för Europa."

The.Whistleblower 2016-10-06 15:40:31 Anmäl

Anna Hagwall kommer nog avgå. Hon får inget stöd från partiet. Hade Hagwall kunnat visa att hon haft stöd från någon kanske hon kunnat sitta kvar men dom som gett henne stöd är anonyma och då spelar det ingen roll. Utan namn är man inget.

Sten Nilsson 2016-10-06 15:01:56 Anmäl

WAY TO GO => Insatta kloka SD Anna Hagwall, som blev riksdagsledamot för Sverigedemokraterna då hon ersatte Erik Almqvist, har Äääntligen!!! motionerat om att slopa presstödet.
unvis.it/aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article23662227.ab
Det är en åsikt många med henne delar!. Men det intressanta i sammanhanget är hennes kalla fakta & modiga samt så sanningsenliga motivering:

Hon vill slopa presstödet för att minska familjen Bonniers makt.

– "Ingen familj, etnisk grupp eller företag ska tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media."

DET BÖRJAR RÖRA SIG I R-Ä-T-T RIKTNING!

The.Whistleblower 2016-10-06 14:15:52 Anmäl

There is something rotten in the state of Sweden...
www.nyhetsverket.se/nyhet/25089/There-is-something-rotten-in-the-state-of-Sweden

Carl Rudbeck: "I små steg undergrävs tilliten till staten."
www.sydsvenskan.se/2016-08-15/carl-rudbeck-i-sma-steg-undergravs-tilliten-till-staten
En rikspolischef som säger sig inte kunna samarbeta med demokratiskt valda representanter för svenska folket. Chefer på skatteverket som varnar sina vänner om pågående mediegranskning.
www.flashback.org/t2751696
Riksrevisorer som tillsätter tjänster lite som de vill och påverkar utredningar otillbörligt. Efter ett kollegialt förhör förklarar riksdagens konstitutionsutskott att ingen ska få sparken. Det kändes som om förhörare och förhörda efter detta spel för galleriet tillsammans gick ut och tog sig ett glas och garvade åt det dumma folk som trodde att också höga chefer behövde visa åtminstone hyfsad omdömesförmåga.
www.flashback.org/t2739705
Dessa affärer slutade lyckligt för de mäktiga herrar och damer som var inblandade. Affärerna borde en gång för alla skjuta i sank den fromma myten om oförvitliga svenska ämbetsmän som till skillnad från andra länders är okorrumperade och står över partipolitiska intressen.
www.flashback.org/t172122p115
Det finns skäl att tro att vanligt folk har blivit förgrymmat över dessa händelser. Men ändå kanske bäst som har skett. Om polischefen, skatteverkschefer och riksrevisorer hade fått även en mild bestraffning hade det invaggat oss i en falsk trygghet att allt står rätt till.
www.flashback.org/t2716951
Med mild bestraffning menar jag att de blir till exempel sakkunniga i statsrådsberedningen och där ställs till en ministers förfogande, något som för vanligt folk snarare är högsta vinsten i jobblotteriet än en sanktion. När man nått så högt som dessa chefer gäller inte längre tyngdlagen. Dessa framgångsrika personer faller inte neråt utan uppåt eller i allra värsta fall åt sidan.

Än en gång får vi den gamla sanningen bekräftad att toppskiktet av politiker, byråkrater och ämbetsmän har mera gemensamt med varandra än med det folk som de är satta att representera eller tjäna. Det bringar oss till den sorgliga men nu oundvikliga insikten att vi inte längre kan lita på att staten har medborgarnas bästa för ögonen utan i allt högre grad finns till för ett litet frälse som lever enligt egna regler.
sv.wikipedia.org/wiki/Osynlig_inre_krets
Vår tillit till myndigheter och annan överhet krymper för varje dag som går. Få inbillar sig längre att staten är där för att skydda oss. Den som utsätts för ett inbrott i sitt hem tror inte längre att polisen kommer att haffa den skyldiga. Om så ändå skulle ske blir straffet så obetydligt att tjuven snart är i farten igen.
Istället får de som kan ta sin tillflykt till dyra privata lösningar eller söka skydd i det civila samhället, i familjen eller i andra gemenskaper.

Fram till en viss gräns är det klokt att stärka dessa gemenskaper men bara till en gräns som vi nu har kommit farligt nära att överskrida. Att helt förlita sig på staten är inte bra men om denna tilltro försvinner ligger vårt politiska system illa till.

Ordet ”demokratifara” används alltför lättvindigt. Om staten inte stöder heteronormativt kritiska performanceartister så är det alltid någon som ropar att demokratin är hotad. Men det som dagligen och stundligen sker på skilda områden i Sverige undergräver långsamt och i små steg den tillit till det statliga maskineriet som är nödvändig för att demokratin ska må bra.
sv.wikipedia.org/wiki/Kakistokrati
FÖRÄNDRINGAR I RIKTNING MOT ETT TOTALT ÖVERVAKNINGS-(S)AMHÄLLE MÅSTE AV POLITISKA SKÄL - också - ALLTID GENOMFÖRAS NÅGRA SMÅ...SMÅ...STEG I TAGET
www.nyhetsverket.se/nyhet/24703/#comment16095

The.Whistleblower 2016-08-16 10:35:32 Anmäl

Korrupta DN:s betalda mörka drevande Agenda
www.flashback.org/t2739705p4
2000-Talets Vetenskap avslöjar svensk korruption på höga nivå med kopplingar till DN
newsvoice.se/2016/08/07/2000-talets-vetenskap-orsaken-till-drevet-mot-riksrevisionen-ar-for-att-morka-rapport-9/
Tidningen 2000-Talets Vetenskap (2000tv.se) uppger att Bonniers iscensatt ett drev mot Riksrevisionens revisorer för att dölja innehållet i Rapport 9 som handlar om misstänkt korruption på Läkemedelsverket och kopplingar till Big Pharma.
www.flashback.org/sp58095453
Anna Böhlmark säger till NewsVoice att samma revisorer som tog fram Rapport 9 är de som DN ställt in hårkorset på med syftet att avleda uppmärksamheten från rapportens innehåll genom att misstänkliggöra utredarna.
I videosekvensen ovan diskuterar Ingemar Ljungqvist från 2000tv.se med Margareta Åberg som är chef för Riksrevisionsverket. Hon tycks inte motsäga Ljungqvists reflektioner.
www.youtube.com/watch?v=uNgUZPtufmo
Ljungqvist konfronterar även (nedan) de DN-journalister – Mattias Carlsson och Mikael Dalin – som ligger bakom drevet mot Riksrevisionsverket, men de vill inte svara [”vi ska gå och jobba nu va'”] och då föses han bort av personal.
www.youtube.com/watch?v=N6-e9TPKFIk

"Äckliga äckliga DN"
nyheteridag.se/ackliga-ackliga-dn/
Skadeglädje...
www.nyhetsverket.se/nyhet/24847/Bonnier%C3%A4gda-Dagens-Nyheter-m%C3%A5ste-banta-%E2%80%93-igen

Tredje Statsmakten är genomkorrupt 2016-08-12 10:17:56 Anmäl

'dark horse': Intressant hur snabbt det kunde gå i fallet med pumasnuten i bikini som fångade en småtjuv, det tog ett par dagar och den kriminelle var åtalad och dömd till sex månaders fängelse. Men när vår makthavande elit begår uppenbart brott i sin tjänsteutövning är det bara så ”svårt och känsligt”.
www.flashback.org/sp58037068
'Kulturmarxist': "Gärningsmannen (GM) fick sex månader. Här i Malmö var jag själv med och grep en mobiltjuv (nordafrikan) Vi fotade tom hans migrationsverkets ID. - Dagen efter såg vi honom ute igen, och än idag 1 år senare ränner han fortfarande runt, speedad och sniffandes lim.

Kommer ni ihåg väsktjuvarna på Öresundståget, - flera greps men släpptes dagen efter och var o stal väskor igen. - Men jävlar den som stör södermalmseliten - då blir det 6 månaders fängelse.

Detta får en att undra om Sverige har två rättssystem. En för eliten och en för övriga landet utanför innerstan. (*Min kommentar: javisst är det så: Det är ju mycket tydligt!)

- För övrigt har Södermalm inte tagit emot en enda flykting permanent på 20 år."
www.flashback.org/sp58039616

* The.Whistleblower 2016-08-02 08:27:05 Anmäl

Åklagaren väntar på rätt tillfälle att lägga ner ärendet i det tysta, helst i samband med någon annan stor och omvälvande nyhet då alla är upptagna med annat...
www.flashback.org/t2716951p364
...den rädda (om sin karriär alltså) åklagaren väntar nog tills "höstterminen" kommer igång och semesterns nyhetstorka har gått över och det duggar lite mer nyheter som kommer att dränka hans avskrivning av Monas kriminella handlingar. Det blir lite notiser och div. tyckarelit tycker att det var bara så rätt att teflonMona inte behövde stå till svars.

Same, same procedur as always, m.a.o.
www.flashback.org/t2739705p4
Åklagare i Sverige är notoriskt lata och ovilliga att driva den typen av mål över huvud taget, och det med inblandade som inte alls anses högprofilerade.

Och om den misstänkte är Mona Sahlin lär åklagaren bli 'persona non grata' i väldigt många sammanhang om man ändå gör ett försök. Den åklagare som försöker sig på en ordentlig genomlysning i akt och mening att föra ärendet till åtal kommer att få ett helvete.

Då är det enklare att sitta lugnt i båten, vänta lagom länge, och sedan avskriva det hela med motiveringen att åklagaren inte tror det går att få en fällande dom, vilket är en klurig motivering. Just den motiveringen förbjuder nämligen åklagaren enligt lag att väcka åtal. Så snart åklagaren gjort en sådan subjektiv bedömning träder den lämpliga bestämmelsen in, och åklagaren kan skylla sin egen ovilja på en lagtext.

Visst är Sverige världens bästa land för korrupta fifflande politiker, såsom Mååna & hennes kriminella kotterigäng.

There IS something rotten in the (s)tate... 2016-07-31 13:56:10 Anmäl

"Några veckor har gått och det är knäpptyst angående Hyresnämnden och utslaget… Kikade på Ratsit och såg att HLS med fru ff är skrivna på adressen i Stuvsta- men numera även en familj på fyra personer.
Inte ett ljud ang Monas förfalskade intyg heller. Vad håller åklagaren på med???"
www.flashback.org/t2716951p364

"In many countries, Sweden included, there is LITTLE PROTECION AGAINST DISMISSAL, HUMILIATION, or even physical abuse, for whistleblowers...ultimately, societies, institutions and citizens lose out when there is no one willing to cry foul in the face of corruption.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24656/M%C3%85STE-POLITIKER-LJUGA

There IS something rotten in the state of Sweden 2016-07-30 10:50:02 Anmäl

...och vad händer med fifflaren Måååna nu'ra'? Kommer denna korrupta politiker undan - igen...?
www.flashback.org/t2716951

Fler skandaler inom kotteri-gänget:
www.flashback.org/t2739705p4
"Helt otroligt. Om dessa människor är så säkra på att det de gör inte ska komma fram eller ha betydelse är det illa. Men det är kanske så som några i tråden påpekar, att det handlar om politisering, för med de utbildningarna och befattningarna borde man ha koll på vad som gäller."
www.sydsvenskan.se/2016-07-25/riksrevisionen-fortsatt-i-blasvader
" Skrämmande läsning i DN's granskning. Agerandet är ju på flera håll direkt kriminellt.
I en hyffsat anständig värld sitter personer som Susanne Ackum bakom lås och bom. I långa loppet otvetydiga samhällsfaror."

Riksrevisionen fortsatt i blåsväder
Det har tidigare stormat kring Riksrevisionen och nu kommer uppgifter om att en tredjedel av myndighetens biståndsanlag stannar kvar internt.

DN:s granskning kring Riksrevisionen fortsätter. Riksrevisionens anslag till biståndsprojekt låg på strax över 40 miljoner kronor i fjol. Av dem har nära 14 miljoner kronor blivit kvar inom myndigheten och täckt interna kostnader.

- Man ska vara medveten om att det finns exempel där anslag för bidrag och bistånd får användas för att finansiera administrativa kostnader. Men huvudprincipen är då att man ska vara tydlig, säger Curt Johansson, expert på redovisning och finansiering på Ekonomistyrningsverket.

DN:s granskning visar även att myndigheten i början av 2016 bestämde sig för att ta ytterligare pengar från fjolårets anslag för att betala pensioner till tidigare riksrevisorer. Det är riksdagen som varje år beslutar om hur stort anslag Riksrevisionen ska få, men reglerna för vad pengarna får användas till är för vaga, enligt Curt Johansson.– Om en myndighet får belasta biståndsanslag med allmänna kostnader så bör riksdagen vara tydlig med det. Nu har riksdagen inte varit det i det här fallet och då blir det en viss tveksamhet om det är lämpligt att lägga en så stor del av anslaget på så kallade overheadkostnader för myndighetens verksamhet.

There is something rotten in the state... 2016-07-29 09:17:26 Anmäl

Låt riksrevisorns grova vänskaps-korruption bli ett uppvaknande
www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/lat-riksrevisorns-tabbe-bli-ett-uppvaknande/
Sverige ÄR korrupt. Vi påstås visserligen vara ett av det minst korrupta länderna i världen men nu är det mycket som tyder på att detta bara är en till lögn, för vi har länge varit på väg i fel riktning: faktiskt ända sedan den tiden sossarna avskaffade Tjänstemannansvaret, för att mer fritt kunna odla sin vänskapskorruption.

Dagens Nyheters granskning av riksrevisorn Susanne Ackum har nu givit oss en till skandal i världsklass. Det handlar om (vänskaps)korruption:
www.nyhetsverket.se/nyhet/24617/Kasta-den-falska-masken-Inga-Britt-Ahlenius
"Granskningen visar att hon gett sina tidigare kolleger och vänner tjänster som inte har utlysts, samtidigt som en rad personer fick sparken. De nyanställda vännerna har fått höga löner, de som rekryterats av Ackum får i snitt 6 500 kronor mer än sina kolleger på motsvarande positioner. Hennes närmaste man får 114 000 kronor i månaden vilket är mer än majoriteten av generaldirektörer.

Det absolut värsta i DNs uppgifter är att de hon anställt är tillsatta för att granska en politik som de själva varit med att genomföra. Som om det inte var nog. Hon har enligt granskningen dessutom låtit folk i regeringskansliet och en tjänsteman på Saco tagit del av internt material. DN visar också att sambon, opinionsbildaren Gunnar Wetterberg (fristående kolumnist på Expressens ledarsida,reds anm) använts som rådgivare och att hon skickat honom internt material från Riksrevisonverket.

Allt detta som högsta chef för den myndighet som ska granska alla andra myndigheter och vilkens arbete ska vara helt oberoende från yttre påverkan.

Susanne Ackum har haft en lysande karriär. Hon har hoppat mellan Socialdemokraterna och Alliansen som arbetsgivare och var bland annat statssekreterare till Anders Borg. I fredags kväll valde hon att lämna sin post som Riksrevisor. DNs uppgifter är minst sagt graverande och den avgörande frågan är förstås: vad tänkte hon på? Hur kunde hon så tappa fotfästet och inte vara medveten om hur hon agerande? Svaret är i så fall enkelt; makt förblindar.

Sveriges politiska elit är farligt ute. Det är inte första gången som det kommer uppgifter om att höga chefer anställer sina vänner och bekanta. Inom partierna frodas också vänskapskorruptionen. Makten kräver pålitliga människor och det gäller för en regering att placera så många som möjligt av sina egna på tunga poster. Detta trots att utnämningar enbart ska ske utifrån kompetens och skicklighet. Alliansen har under många år kritiserat socialdemokratiska regeringar för just detta. Socialdemokraterna har varit särskilt effektiva på det här området. Men Alliansen lyckades också placera många av sina egna på viktiga poster under sin tid i regeringsställning. Med andra ord vänskapskorruptionen är djupt rotad på högsta nivå oavsett vilken politisk färg regeringen har.

Statsvetenskaplig forskning är tydligt på detta område. Anders Sundell statsvetare vid Göteborgs universitet skrev i en artikel i Expressen; ”Forskningen visar entydigt att genomgripande politisering av förvaltningen har ett starkt samband med korruption”. Korruptionen kan alltså leda till politisering, samtidigt som en politisering underlättar korruption och försvagar demokratin. Vi har flera exempel på politiska utnämningar, nyligen var rikspolischefen Dan Eliasson i blåsväder. Han har som före detta socialdemokratisk statssekreterare varit generaldirektör för Försäkringskassan, Migrationsverket och nu är han alltså rikspolischef. Trots att Eliassons agerande starkt undergräver förtroendet för polisen försvaras han av regeringen.

Susanne Ackums agerande ska granskas av tidigare justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger. Han är professor i konstitutionell rätt och han har fått i uppdrag att reda ut om Riksrevisionen begått några formella fel. Det är bra, men det bör vara en självklarhet att också Riksenheten mot korruption kopplas in. Det inget som hindrar att det görs parallella utredningar. Vi har problem i Sverige. Maktetablissemanget har tappat kontakten med sina väljare och tycks ha glömt vilka de representerar. Det håller inte längre! Låt Riksrevisorns Susanne Ackums stora tabbe bli ett uppvaknande. Ska politiker med trovärdighet kunna prata om demokrati och fortsätta vara stolta över Sverige - rensa då i träsket!"

666 2016-07-19 10:42:09 Anmäl

"Dan Eliasson har haft fullt upp i helgen, nu måste han, då 'detta' nu också kan komma till Sverige, fundera ut nya armband som han kan dela ut. Det var ju en man som körde så nu måste män ju tänka till både en och två gånger innan de testar och köra lastbil.

#körinteöver
#terroriserainte
scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13726746_10154247169103449_2330817420838069656_n.jpg?oh=1680bdfa274b249555c0aa38f6848aca&oe=57EC37B5
Samtigt: Dr Alban får inspiration till ny låt.
10 små terrorpojkar.

Lyrics
www.flashback.org/sp57871887
Tio små terrorpojkar, körde till Frankrike
En körde vilse, se'n var de bara nio

Hallå terrorpojkar, tänk på vad ni gör
Hallå terrorpojkar, tänk på hur ni kör

Nio små terrorpojkar, bomba 'utan måtta
En bomba' för mycket, se'n var de bara åtta

Åtta små terrorpojkar, letade sig en fru
En trodde inte på månggifte, se'n var de bara sju

Sju små terrorpojkar, ville testa sex
En trodde det var haram, se'n var de bara sex

Sex små terrorpojkar, ville åka hem
En svängde vänster, se'n var de bara fem

Fem små terrorpojkar, genomförde väldig yra
En sköts av polisen, se'n var bara fyra

Fyra små terrorpojkar, såvitt man kunde se
Men en självmordsprängde sig, se'n var de bara tre

Tre små terrorpojkar, på klubb skulle gå
En räknades som ensamkommande barn, se'n var de bara två

Två små terrorpojkar, ropade "Allah akbaren"
En kom på det var fel, se'n var de bara en

En liten terrorpojke, ensam I Frankrike var
körde igenom Nice, sen var där ingen kvar.
www.expressen.se/kronikorer/leif-gw-persson/nej-det-handlar-inte-om-jimmie-akesson/
[...]"I varje rättsstat och demokrati måste man därför vara utomordentlig vaksam på minsta tecken på sådant som ifrågasätter de grundläggande värderingar som utgör förutsättningen för demokratiskt styrda rättsstater. "

Avsätt maktmissbrukande politruken NU! 2016-07-18 09:29:45 Anmäl

Leif GW: "Landets rikspolischef, min gamle bekant Dan Eliasson, har vid flera tillfällen offentligen uttryckt sig nedsättande om Sverigedemokraterna och deras partiledare Jimmie Åkesson.

I en formell mening är det han sagt inte förenligt med den svenska grundlagen och i sak är det betydligt värre än så. Det är den mildaste varianten av den maktutövning som man möter i världens alla diktaturer och vanliga bananrepubliker. Den där militären och polisen har tagit över även den politiska makten, där folket förväntas foga sig och möjligen kan söka tröst genom att suga på tummen.

I varje rättsstat och demokrati måste man därför vara utomordentlig vaksam på minsta tecken på sådant som ifrågasätter de grundläggande värderingar som utgör förutsättningen för demokratiskt styrda rättsstater.

Vad har då hänt med Dan Eliasson efter hans uttalanden?

Den vanliga blandade skaran av jurister, journalister och tänkande människor som bryr sig har reagerat kraftigt och på goda konstitutionella grunder. Säkert finns det också en betydande andel bland alla vi gamla och nya svenskar som bor här som nickat instämmande och tänkt att en sådan som Eliasson ska hålla käften när det kommer till politiska uttalanden och enbart se till att sköta sitt jobb.

Det sägs att tystnad är talande och den här gången är den närmast öronbedövande om vi lyssnar till den närmast totala frånvaron av reaktioner som Eliassons synpunkter har mötts med från politiskt håll. Här i landet finns mer än tiotusen heltidsanställda politiker - på olika nivåer, med olika politisk tillhörighet men i samtliga fall tillsatta i demokratisk ordning och betalda av landets medborgare – som i kraft av sitt tigande ju faktiskt tycks dela Eliassons synpunkter på Åkesson och Sverigedemokraterna.

Att drygt åttio procent av dem gör det i en politisk mening är en sak. Sannolikt samma omständighet som fått dem att inte gå i taket när den högste företrädaren för landets ojämförligt största rättsvårdande myndighet ger sig själv ett politiskt mandat. Ska det vara så svårt att fatta? Att Eliasson ifrågasätter alla politiker oavsett färg och hela vårt politiska system. Det här handlar faktiskt inte om Jimmie Åkesson och hans partikamrater. Det gäller oss alla.

Tillåt mig att föra ett akademiskt resonemang.

Anta att Eliasson hade sagt samma sak om någon av de andra partiledarna utanför regeringen. Vad hade hänt då? Han hade åkt ut på rumpan även om han sagt det om Jonas Sjöstedt. Låt vara att det hade skett med någon veckas fördröjning för att ge alla närmast sörjande tid att lätta på det inre trycket. Den där debatten som är som hetast här i landet, den där alla är rörande överens i sak redan från början och det hela bara handlar om hur många gånger som styckets skurk skall kokas i olja.

Anta att han – ständigt denne Eliasson – sagt det han sa om Stefan Löfven eller bara om någon av medlemmarna av hans regering. Då hade han åkt ut på arschlet, inte på rumpan, och det hade givetvis skett omgående och alldeles oavsett om det nu hade handlat om något av dessa miljöpartistiska statsråd som tyvärr håller vår Käre Statsminister sömnlös om nätterna.

Anta – jag driver nu resonemanget till dess lustfyllda spets – att han sagt det om Göran Persson under hans tid som statsminister. Då skulle Göran personligen ha burit ut honom från Rosenbad. Med ett fast tag i öronen på en vilt sprattlande Dan Eliasson medan jag själv sprungit före och hållit upp alla dörrarna under denna för demokratins bevarande nödvändiga transport.

Man får tycka vad man vill om Göran Persson, och själv tycker jag olika saker om samme man, men hans nävar var i vart fall stora nog för att regera Sverige utan att för den skull skada vårt statsskick."
iotakt.se/blogg/ga/#comment-1001

666 2016-07-17 13:14:19 Anmäl

Detta skandaliserade "pris" liknar den gången som Obama som nykläckt President fick Nobels (ledningens r-vslickande) fredpris...och vi vet ju alla hur det gått sedan dess...
www.flashback.org/sp57844004
Detta priset är bara hur maktens män slickar varandra i röven och ger varandra medaljer. Vanligt i socialistiska diktaturer när man gjort insatser för det styrande partiet och bekämpat dess politiska motståndare. Intressant när en idiot från Försäkringskassan som Eliasson plötsligt blir "rikspolischef". Hans medlemskap i Socialdemokraterna och tidigare aktivism i den "autonoma vänstern" AFA gav utdelning.

Rikspolischefen Dan Eliasson borde fått sparken för längesedan som till och med saknar grundläggande polisutbildning och missbrukar hela poliskåren för att gynna Socialdemokraternas opinion. Döljer våldtäkter/brott som begås av invandrare medan Poliskåren ska ha bekämpa "rasism" och "hatbrott" (dvs invandringskritiker) har högsta prioritet.
sv.wikipedia.org/wiki/Politisk_kommissarie
"Rikspolischefen" Dan Eliasson är en politisk kommissarie, även kallad POLITRUK, en partifunktionär som har till uppgift att övervaka de egna väpnade polisstyrkorna och ansvara för deras politiska skolning, organisation och lojalitet till det styrande socialist-partiet Socialdemokraterna.
www.nyhetsverket.se/nyhet/25133/#comment15902
Förklaring - vänskapskorruption: "Lawrence Sherman som är chef för Institute of Criminology Cambrige, är tillsammans med (den dito hårt kritiserade PK-muppen & juden) Jerzy Sarnecki upphovsmännen bakom den svenska motsvarigheten International Jury for the Stockholm Prize in Criminology."

The.Whistleblower 2016-07-13 09:55:01 Anmäl

Närpolischef fördömer rikspolischefens uttalande om SD
www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/narpolischefen-i-oppet-brev
INRIKES. Närpolischefen Anders Karlsson går till hårt angrepp mot rikspolischef Dan Eliasson och dennes uttalande om att han avgår ifall Sverigedemokraterna tar regeringsmakten år 2018.

"Närpolischefen Anders Karlsson fördömer rikspolischef Dan Eliassons uttalande i Almedalen där han säger att han avgår om Sverigedemokraterna tar makten nästa val. Karlsson säger att många av hans kollegor också är upprörda över rikspolischefens partiska uttalande.

— Alla kollegor jag har pratat med har samma åsikt som jag och är jättebesvikna över det här uttalandet, säger Karlsson.

Karlsson, som har skrivit ett öppet brev till Eliasson på Facebook, anser att polisen ska vara helt opartisk.

— Jag tror i grunden på den gamla, neutrala statstjänstemannen. Den dagen vi börjar visa politiska åsikter är vi illa ute tycker jag, säger han.

SVT Nyheter Småland frågar Karlsson om Eliasson inte sa det i egenskap av privatperson. Karlsson säger att det inte var fallet då Eliasson var där i egenskap av rikspolischef.

— Han var i Almedalen i egenskap av rikpolischef och var där på skattebetalarnas bekostnad, säger närpolischef Karlsson.

På frågan om vad han vill få ut med sitt brev svarar Karlsson att han vill att Eliasson ska förklara sig inför den svenska poliskåren."

— Som polis är man demokratins yttersta försvarare. Då är det olämpligt att min chef dömer ut en viss procent av svenska befolkningen som röstar på SD. Jag vill att han ska förklara för svensk poliskår hur han tycker att man ska agera, säger han.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24892/#comment15880
Karlsson är närpolischef i Ljungby, Älmhult och Markaryd.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24929/#comment15878

666 2016-07-09 10:34:18 Anmäl

Tino Sanandaji kommenterar JK-anmälan mot polisen som uppgav sanningen
www.exponerat.net/tino-sanandaji-kommenterar-jk-anmalan-mot-polisen-som-uppgav-sanningen/
"Polisen har på senare år haft flera mörkläggningsskandaler. SVT rapporterade om Kungsträdgården ”Polisen mörkade övergrepp på festival”

SVD: ”Under koden "291" hemlighåller polisen utredningar om våld, hot och andra brott som kan kopplas till flyktingvågen, skriver Dagens Nyheter. Inga ärenden lämnas till media. ”Ingenting ska ut”, står det i ett internt direktiv hos polisen. (Sick!!!) Tidigare har SvD kunnat berätta att polisen i Stockholm har fått interna direktiv om att inte rapportera signalement då det begås brott. I brevet trycker presschefen i Stockholm på att polisen kan uppfattas som rasistisk”

Polisen har backat från beskrivning av gärningsmän: ”Polisen tar tillbaka sina första uppgifter om att de misstänkta för de sexuella ofredandena under Putte i Parken är ensamkommande barn.– Vi har en man som är i 35-årsåldern, som är väldigt svår att hänföra till den här kategorin. Men det var i vart fall två ensamkommande i fredags. De övriga fyra som vi identifierat vet vi inte om det är ensamkommande”

Värmlandspolisen lördags: ”I nuläget har vi 7-8 anmälningar om sexuellt ofredande och i vissa anmälningar är det flera målsägande. Det är med sorg polisen konstaterar att unga tjejers upplevelse av festivalen är att deras kroppar är allmän egendom som ett antal män tar sig rätten att tafsa på. Att få främmande händer på sin rumpa, sina bröst, att man sticker in händer innanför kläder och även kysser vederbörande är vad anmälningarna innefattar. Det här är ett helt oacceptabelt beteende och det råder ingen tvekan om vilka som tar sig dessa friheter. Gäng med 7-8 killar tillhörande gruppen ensamkommande barn”

Polismannen Peppe Larsson som twittrar om Putte i Parken: ”Nio gripna. Fem ensamkommande. Tre utländska. En svensk. Män. 32 anmälningar där majoritet har sign unga invandrarkillar. Till er som ifrågasatte den första infon. Här har ni fakta. Att myndigheten blev så livrädda trots att det som gått ut stämde vet jag inte. De 32 anmälningarna rör sexuellt ofredande. Drygt 30 avlägsnanden/omhändertagna”

Det är möjligt att Värmslandspolisen hade fel i lördags, men svårt att få en klar bild av polisens otydliga uttalanden. Det finns över 30 brott men få misstänkta, många verkar bara ha avlägsnats. Uttalandet i lördags verkar hänvisa till övergrepp i grupp medan polisens senare verkar prata om sexuell ofredande överlag. Medias rapportering är motstridig. SVT sa att två var ensamkommande och ”De övriga fyra som vi identifierat vet vi inte om det är ensamkommande” medan SR tvärtom hävdar "av sju misstänkta gärningsmän är bara två ensamkommande ungdomar"

Är det för mycket begärt att media och myndigheter upplyser i stället för att mörklägga?"
www.facebook.com/tino.sanandaji/posts/10153735155583231?pnref=story&_fb_noscript=1

The.Whistleblower 2016-07-08 09:33:48 Anmäl

Politik. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill att Sverige följer i Storbritanniens spår och lämnar EU. Det sade han i sitt tal i Almedalen under torsdagskvällen.
– Låt oss ta tillbaka vårt land! proklamerade han.
www.friatider.se/jimmie-akesson-lat-oss-ta-tillbaka-vart-land
"Ett tusental människor samlades under torsdagskvällen för att lyssna på Jimmie Åkessons tal i Almedalen på Gotland. Så när som på några motdemonstranter utspökade i getingdräkter, som Expressen hade hyrt in, var det få som passade på att demonstrera mot SD-ledaren.

Att "ta tillbaka" löpte som en röd tråd genom SD-ledarens tal. Han tog i huvudsak upp tre ämnen; den kraftiga ökningen av sexuella trakasserier mot kvinnor, bilbränder och oroligheter i förorterna samt Storbritanniens folkomröstning om utträde ur EU.

– Låt oss hoppas att Storbritanniens modiga val blir början till slutet för federalisternas obehagliga frihetsfientliga planer, sade han.

Därefter uttryckte han en förhoppning om att Sverige ska bli ett "modigt föregångsland", göra som britterna och lämna EU.

– Låt oss ta tillbaka vårt land! proklamerade han till rungande applåder.

När SD-ledaren kom in på sexuella trakasserier mot kvinnor sågade han polisens kritiserade "tafsa inte"-kampanj som lanserats inför sommarens festivaler i Sverige.

– Till vår käre rikspolischef vill jag säga; det finns bara en sorts armband som är effektiva mot sexualförbrytare, sade han och höll upp ett par handbojor och möttes av nya applåder."
www.nyhetsverket.se/nyhet/25982/S%C3%A5-kan-du-hj%C3%A4lpa-flyktingarna
Trots poli(s)ledningen 291-kod & fortsatta mörkläggningar: En modig polisman vågar fortsätta informera om sanningen:
www.friatider.se/polis-om-tafsarna-majoritet-har-sign-unga-invandrarkillar
Polis om tafsarna: "Majoritet har sign unga invandrarkillar"

DU BETALAR: En majoritet av dem som tafsade och begick andra sexuella ofredanden under festivalen Putte i parken i Karlstad var "ensamkommande" eller "utländska". Det skriver polismannen Peter "Peppe" Larsson på Twitter.

Larsson redogör i ett inlägg för hur det faktiskt förhåller sig med de sammanlagt nio personer som polisen lyckades få tag på misstänkta för sexuella ofredanden på festivalen.

"PUTTE I PARKEN. Nio gripna. Fem ensamkommande. Tre utländska. En svensk. Män. 32 anmälningar där majoritet har sign unga invandrarkillar", skriver polismannen.

Inlägget kommer som reaktion på att Sveriges Radio i måndags pressat polisen att ta tillbaka uppgiften om att förövarna i huvudsak var så kallade "ensamkommande flyktingbarn". Det statliga mediebolaget hävdade då att endast två av de misstänkta var flyktingbarn.

Peter Larsson säger han inte begriper varför ställföreträdande lokalpolischefen Urban Bengtsson pudlade, trots att polisen gått ut med korrekta uppgifter.

"Att myndigheten blev så livrädda trots att det som gått ut stämde vet jag inte", skriver han.

The.Whistleblower 2016-07-08 08:25:46 Anmäl

Pajasen till Rik(s)polischef Dan Eliasson fortsätter sina märkliga uttalanden:
www.flashback.org/t2739062
Ursprungligen postat av Tinuviel
Hur länge kan Dan Eliasson sitta kvar?
Har inte det gått tillräckligt långt nu? Vi har en aktivist istället för en polischef. En man som sätter sitt samvete före lagstiftningen.
En man som nu också ifrågasätter Anders Ygeman.
Varför får detta fortsätta?

Gorilla-Mannen svarar: "Utifall du inte noterat så är den här mannen psykiskt sjuk av något slag och har uppbackning från högre håll. Man märker tydligt att något är fel i intervjuer med Dan Eliasson. Är övertygad att herren är något ondskefullt och vrickad.


Men hur får han sitta kvar? Jo. Någon riktig i maktposition vill helt enkelt ha honom kvar. Av någon märklig anledning. Kanske är det ett skämt alltihop? Armbanden, uttalanden. Den politiska eliten får ett gott demoniskt skratt utav det hela.

Aktivist-pajasen-Eliasson: "Har du samvete att anmäla illegala migranter...?"

SVAR: - Ja det har jag. Vilken dag i veckan som helst!
__________________

666 2016-07-07 08:36:08 Anmäl

"Eliassons utspel om Åkesson är patetiskt"
www.nyhetsverket.se/nyhet/14644/#comment15869
FAKTA => Dan Eliasson har blivit en belastning för svensk polis.

Vissa brott ska vi tolerera, vissa partier trots att de är demokratiskt valda ska vi förakta och vad säger det om svensk polis?
www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/eliassons-utspel-om-akesson-ar-patetiskt/
Dan Eliasson är inte representativ för svensk poliskår. Hans utspel om att han ska avgå om Jimmie Åkesson blir statsminister är lika patetiskt som hans armband han delar ut på stora musikfestivaler som uppmanar till att inte begå sexuella övergrepp.

Förstå om problemen vore så enkla att lösa! Då kan vi dela ut armband på löpande band; råna inga banker, begå inga terrorbrott och syssla inte med barnporr.

Dan Eliasson tenderar alltmer att bli en katastrof för svensk polis. Han är en socialdemokratisk politruk och som före detta statssekreterare och chef för Försäkringskassan tycker han sig nu ha rätt att ha politiska åsikter i sin roll som högsta polischef. Nu var det Jimmie Åkesson som han angrep igen, han har gjort det förr.

Åkesson är inte straffad, inte belagd med några oegentligheter och ledare för Sveriges tredje största parti. Nästa gång är det kanske moderatledaren Anna Kinberg Batra som drabbas av polischefens vrede. Stefan Löfven konstaterade i sitt tal i Almedalen på tisdagen att han inte mådde bra av att en moderatledare från Djursholm gick omkring i förorten medan folk bara fick stå och titta på.

Utnämningen av Dan Eliasson var för många förvånande. Han kunde lite om svensk polis men vi förstår nu att hans uppdrag var att centralisera organisationen. Han är en byråkrat som leder en polisorganisation i upplösning. Det har varit hot om massuppsägningar och det är många som slutar på grund av den nya organisationen som centraliseras till den milda grad att polisen förlorar kontakten med dem de arbetar med.

Polisen har inte längre några infiltratörer, inga tjallare, vilket försvårar deras uppdrag att lösa brott. Missnöjet är enormt inom poliskåren.

Dan Eliasson har verkligen trampat i klaveret genom att så tydligt uttrycka sitt förakt för SD. Etiskt och moraliskt är det inte statsrättsligt försvarbart av en polischef att uttrycka sig på det här sättet. Han har blandat ihop sina roller när han ger uttryck för sin personliga politiska uppfattning. Hur ska människor kunna tillit till polisen med en sådan chef?

Dan Eliasson är inte trovärdig gentemot allmänheten och hans tidigare misstag visar också att han inte är ärlig.

Det har tidigare framkommit att polisen hemlighållit brottlighet förknippat till asylboenden. När en kvinna mördades på ett asylboende hade han viss förståelse för förövaren. Han tyckte synd om denne. (sick!)
minfil.org/e46dl9b9b4/MalexEliasson.jpg
Det är helt oacceptabelt av en polischef att göra sådana utspel och redan då restes krav på hans avgång.
www.flashback.org/t2682261p47
Dan Eliasson har blivit en belastning för svensk polis. Vissa brott ska vi tolerera, vissa partier trots att de är demokratiskt valda ska vi förakta och vad säger det om svensk polis?

Förhoppningsvis ingenting än så länge, men helt klart är behovet akut för polisen att få en polischef som upprätthåller svensk tradition när det gäller myndigheter och etiskt riktiga statsrättsliga principer. Hur ska det annars sluta? Inte minst när det gäller polisens så viktiga förebyggande arbete som bygger helt på trovärdighet och samverkan.

Där räcker det inte med ett simpelt armband som manar till laglydighet.

Krönika av: Lotta Gröning 2016-07-06 09:00:08 Anmäl

2016-04-25 11:08:20 + 2016-04-25 10:39:26

Vem är denne anonyme stalkare! 2016-04-25 12:08:14 Anmäl

Her soner noen av Norges farligste fanger
BLI MED PÅ INNSIDEN: De har sittet isolert minst 20 timer i døgnet i flere år. De sover ved sin egen avføring og snakker med seg selv. Vi fikk bli med på innsiden av Norges mest lukkede fengsel; Ila. Video: Hans-Martin Thømt Ruud

Publisert for 4 timer siden www.dbtv.no/

2016-04-25 11:08:20 Anmäl

WASHINGTON – The 9!! yes is ded.

The Obama administration will likely soon release at least part of a 28-page secret chapter from a congressional inquiry into 9/11 that may shed light on possible Saudi connections to the attackers.

Thursday, April 21 edition of the Alex Jones Show, we look into how the RNC is finally warming up to Trump after the front runner’s massive victory in
N.Y.http://www.infowars.com/the-911-lie-is-dead/


"WASHINGTON – The Obama administration will likely soon release at least part of a 28-page secret chapter from a congressional inquiry into 9/11 that may shed light on possible Saudi connections to the attackers.

Those pages — now kept in a secure room in the basement of the Capitol — address specific sources of foreign support for some of the hijackers while they were in the United States.
Bob Graham, who was co-chairman of the bipartisan panel, and others say the documents point suspicion at the Saudis. They've denied allegations that they assisted in the attacks.

The former Democratic senator from Florida says an administration official told him that intelligence officials will decide in the next several weeks whether to release at least parts of the documents.
Those pages — now kept in a secure room in the basement of the Capitol — address specific sources of foreign support for some of the hijackers while they were in the United States.

Bob Graham, who was co-chairman of the bipartisan panel, and others say the documents point suspicion at the Saudis. They've denied allegations that they assisted in the attacks.

The former Democratic senator from Florida says an administration official told him that intelligence officials will decide in the next several weeks whether to release at least parts of the documents.
White House poised to release secret pages from 9/11 inquiry

www.infowars.com/the-911-lie-is-dead/

2016-04-25 10:39:26 Anmäl

Ge vårt korrupta agenda-sättande etablissemang den utmaning de förtjänar...
www.nyhetsverket.se/nyhet/24585/Cecilia-Bodstr%C3%B6m-m%C3%B6tte-Jeanette-Bonniers-sanning
Fria Tider startar grävgrupp: Stöd projektet här!
www.friatider.se/fria-tider-startar-gr-vgrupp-st-d-projektet-h-r
"Det har gått över tre år sedan vi senast bad våra läsare om bidrag till den egna verksamheten. Den här gången hoppas vi att ni vill vara med och ge oss ekonomisk möjlighet att starta en egen grävgrupp – alltså avlönad personal som endast sysslar med egna avslöjanden."
www.youtube.com/watch?v=wPTr0T9_-lY
Egna avslöjanden borde egentligen vara Fria Tiders kärnverksamhet, men vår personalstyrka är begränsad och det finns idag inget område som slukar så mycket tid och pengar som grävande journalistik. Ändå har vi avstått från att be våra läsare om pengar, främst eftersom vi är en kommersiell tidning som själva anser att vi borde klara oss utan frivilliga bidrag.

Verkligheten är emellertid en annan och situationen har blivit ohållbar när vi nu tvingats tacka nej till intressanta tips för att vi inte har resurser att gräva vidare. När Nyheter Idag i januari avslöjade att DN mörkat omfattande sexbrott mot unga tjejer i Stockholm var det ren tur att deras redaktör Chang Frick själv hade tid att ta sig an storyn. Uppgiftslämnaren hade nämligen utan framgång försökt få Fria Tider att ta tag i fallet först, men våra medarbetare hade fullt upp med att hålla liv i det dagliga nyhetsflödet och kunde inte undersöka saken vidare med mindre än att vår webbplats skulle sakna uppdateringar under tiden.

Samtidigt är vår publik större än någonsin. Vi är idag den överlägset största medieaktören utanför etablissemanget och vi fortsätter att växa. I januari hade vi 1,4 miljoner unika besökare och det senaste halvåret har vi stadigt legat över miljonen varje månad, enligt Google Analytics. Det går med andra ord inte att mörka eller tiga ihjäl avslöjanden i Fria Tider – om vi bara har tid och pengar nog för att producera dem.

Det är mot denna bakgrund som vi nu ber om hjälp för att kunna anlita fler personer. Om vi får ihop 200.000 kronor räcker det till att köpa in ett tiotal gedigna gräv från researchers och skribenter på frilansbasis, samt till att finansiera eventuell teknisk utrustning (tänk dolda kameror och liknande) som kanske kan behövas. Vi har redan i december inlett en rekrytering av nya journalister som ännu inte är avslutad.

Om vi når en halv miljon kronor kan vi göra det vi vill göra: Starta en fullskalig grävgrupp med en grävande journalist på heltid, en researcher på deltid och en budget för att gruppen ska kunna anlita frilansfotografer, ytterligare researchers och köpa in utrustning efter behov. Beloppet ska täcka gruppens kostnader under ett år.

Tack för ditt stöd!

Widar Nord med redaktion

The.Whistleblower 2016-04-25 08:59:01 Anmäl

I ett inlägg på Twitter anklagade riksdagsmannen Linus Bylund (SD) den svenska Stasi-journalistkåren - MED ALL RÄTT - för att vara ”nationens fiender”.

Nu gnälls det som vanligt...och uttalandet förödms som "antidemokratiskt" av underrättelsetjänstens hemliga Stasiorgan => dvs. (S)(v)venska lögnaktiga/vilseledande antidemokratiska Journalistförbundet.

Gääsp vilken vaken medborgare bryr sig om dem, numera? Den som sa't de va't!

Statsbidragstagande parasit-lögnaktiga s.k. "JOURNALISTER" [läs: infiltrerade av Stasiagenter och olika (judiska!) underrättelseorganistioner, med dolda agendor], ÄR DE SOM VERKLIGEN ÄR ANTIDEMOKRATISKA, och ingen annan!
www.svt.se/kultur/medier/nationens-fiender

Efter granskningen av bostads- och stadsutvecklingsministern Mehmet Kaplan (MP) i veckan, som ledde till hans avgång, har diskussionen om journalisters förhållande till Miljöpartiet kommit upp på nytt. Det är en debatt som gick intensivt under EU-valrörelsen 2014, efter att en Sifo-rapport och en forskningsrapport från Mittuniversitetet visat att Miljöpartiet var ett av de minst granskade partierna under valrörelsen.

Efter Kaplans avgång skrev journalisten Emanuel Karlsten följande inlägg på Twitter:

”Kommer ni ihåg när högerpolitiker brukade håna journalister för att favorisera och gulla med Miljöpartiet?”

Kritiserade svenska medier
Efter detta uttryckte Linus Bylund sina åsikter kring den svenska journalistkåren, där han bland annat skrev:

”Vilket SKÄMT stora delar av Sveriges navelskådande trångsynta journalistkår är! Nu låtsas de maktmissbrukande syltryggarna att Kaplangrejen är bevis på att MP minsann också granskas. Tillåt mig hånskratta va”.

”Ni är och förblir denna nations fiender tills ni begriper och fullt ut, utan om eller men, börjar tillämpa konsekvensneutralitet i ert arbete”, fortsätter han.

Linus Bylund, som tidigare haft uppdrag som pressekreterare och stabschef för Jimmie Åkesson, ser inte sina uttalande som kontroversiella. Så rätt!

Vad menar du när du skriver att journalister är ”nationens fiender”?
– Det är inte så konstigt: den journalist som använder sin plattform i nyhetsrapportering för att OSAKLIGT bedriva partipolitik är demokratins fiende. Jag förstår inte varför det skulle vara kontroversiellt, säger Bylund till Kulturnyheterna. Så rätt!

Linus Bylund menar att hans inlägg visserligen var skrivna i affekt, och att citaten nu tas ur sitt sammanhang för att medvetet missförstå vad han menade.

Du skriver att det gäller stora delar av journalistkåren?
– Nej, om man ska gå in på semantik, som du gör nu, skriver jag ”navelskådande trångsynta journalistkår”. Där har jag redan avgränsat mig till gruppen navelskådande och trångsynta, det är ganska få som omfattas av just den avgränsningen. Vi pratar om en väldigt liten grupp från början, men i mina ögon är en sådan journalist en för mycket, säger Linus Bylund. Så rätt!

Linus Bylund vill inte specifera hur många journalister han syftar på med sitt uttalande, och menar att ”ingen med normalbegåvning” kan tro att han menar alla journalister.
www.svt.se/kultur/medier/nationens-fiender

Backa inte nu SD - fortsätt visa lite stake mot de AGENDASÄTTANDE ODEMOKRATISKA LÖGNAKTIGA SVERIGEFIENTLIGA JOURNALISTERNA SOM VI MER VÄLUTBILDADE FÖR LÄNGE SEDAN HAR SETT IGENOM - till skillnad mot de svagare outbildade inom röstboskapen,som det är meningen att vi - istället - måste utbilda och framförallt SKYDDA mot dessa Sverige-fientliga agendasättande "journalisterna, som exempelvis frodas inom zionistägda Sverigefientliga Dagens lögnNyheter, med sin uttalade agenda-journalistik.

Upp till Kamp - The.Whistleblower 2016-04-20 15:17:30 Anmäl

Apropå => SKADEGLAD - They deserve it - Ha, ha! 2016-03-20 11:53:29
www.nyhetsverket.se/nyhet/26138/#comment15333
Kriminella polisanmälda Dagens lögnNyheter gnäller till svars:
[...]"Andra twittrare var upprymt SKADEGLADA, det förekom inte fåtaliga reaktioner av typen ”rätt åt dem”. Andemeningen hos flera var: ”medierna gör inte sitt jobb, varför ska vi tycka synd om dem nu?”
Om detta kan man dra flera slutsatser. En är ordspråket: ”man saknar inte kon förrän båset är tomt”. Vi har levt så länge med yttrandefrihet och självständiga, starka medier att vi har svårt att föreställa oss en värld utan dem."

[...]"Reaktionerna på ddos-attacken speglar en välkänd, djup klyfta i dagens Sverige. En grupp människor ser traditionella politiker, myndigheter och medier som fiender – för enkelhetens skull samlade under namnet pk-eliten. De ser en konspiration, en sorts permanent mörkning av vad de själva upplever som sanningen, framför allt om invandring.
Om någon fortfarande trodde att det handlar om lågutbildade, underprivilegierade män på landsorten har den bilden definitivt vederlagts nu."

Ha, ha; om det är NÅGRA som försökt att göra SD till ett parti för ENBART "lågutbildade, underprivilegierade män på landsorten"...så är det just PK-eliten med Dagens lögnNyheter och såssiga vänsterblaskan Aftonhoran i (s)petsen. Jävla hycklare!

När så den välutbildade eliten tillsammans med en massa välutbildade ingenjörer, (som finns i mass inom SD-riksdagen) fullständigt sket i erat (s)(v)vammel, så fick ni ändra er strategi och PK-fjolliga LÖGNER. Ha, ha...Busted.

[...]"Vid stora nyhetshändelser får människor ofta först reda på att något hänt via sociala medier som Facebook och Twitter. Därefter går de till traditionella medier [Fel!!! Numera går vi välutbildade intelligentare till ALTERNATIVA MEDIER OCH ALLRA ALLRA SIST TILL PK-LÖGN-MEDIERNA] för att få veta vad som - verkligen - hänt. Det är inte underligt. Journalister tillhör ett skrå, en yrkeskår som är utbildad och/eller tränad att nyhetsvärdera, idka källkritik, förhålla sig kallsinniga inför obekräftade rykten.[ha ha ha, idka lögnaktig propaganda borde väl kriminella DN Ledaren, ha skrivit mer sanningsenligt!]

"Ibland misslyckas de, som alla yrkesutövare. Då får de välförtjänt kritik. Man kan till exempel länge diskutera hur och hur mycket traditionella medier belyst och debatterat invandringspolitiken. Det finns säkert anledning till självkritik och förbättring.

Nu tycks debatten i stället vara på väg att slå över. Det är en mycket obehaglig backlash. Myter, fördomar och rent rasistiska utsagor sprids fritt. ”Dom borde ha en bestraffning”. Så citerar Patrik Engellau sina bekanta som uttalar sig om Sveriges folkvalda politiker.

Mediehatarna VÄDRAr MORGONLUFT. (=en av Nyhetsverkets anonyma Stasi-agent-användare).
www.nyhetsverket.se/reporter/2979/V%C3%A4dra-morgonluft-
Men under de ”kritiska” fraserna kan det finnas ett barbari som bara väntar på att släppas löst"
www.friatider.se/dn-om-svenskarna-under-ytan-lurar-barbariet

The.Whistleblower - Ha ha ha så skadeglad 2016-03-21 13:39:58 Anmäl

What goes around, comes around...
www.nyhetsverket.se/nyhet/25153/Kriminella-Aftonbladet-polisanm%C3%A4ls-%E2%80%93-Igen
Lögn-propaganda- & agenda-blaskorna Aftonbladet och Expressen utsatta för IT angrepp - och låg nere igårkväll...
www.flashback.org/t2700117

"The following days attacks against the Swedish goverment and media spreading false propaganda will be targetted."
twitter.com/_notJ?ref_src=twsrc^tfw

Skadeglad - They deserve it - Ha, ha! 2016-03-20 11:53:29 Anmäl

Här ställs Expressen - ÄNTLIGEN - inför rätta
www.youtube.com/watch?v=Y-9PiL7P15A
"TOCKHOLM Klockan 13 på onsdagen inleddes de förberedande förhandlingarna vid Stockholms tingsrätt i det mycket omtalade åtalet mot Expressens chefredaktör Thomas Mattsson. Målsägande Jim Olsson i Göteborg yrkar att Mattsson ska dömas för grovt förtal.

Det var en sammanbiten Thomas Mattsson, chefredaktör och ansvarig utgivare för konkurrenten Expressen, som satt tyst i rättssalen i ljusblå kavaj när presidiets ordförande inledde de förberedande förhandlingarna.

Han står åtalad vid Stockholms tingsrätt för tryck- och yttrandefrihetsbrottet förtal i samband med publiceringar som rör målsägande Jim Olsson, pensionär i Göteborg.

Filmade Jim Olssons hem oannonserat: “Dra åt helvete”

Strax innan jul, den 13 december 2013, publicerade tidningen Expressen en artikel med rubrik “Expressen avslöjar nya näthatare”. Publiceringen hade till syfte att röja anonymiteten på personer som kommenterat dåvarande regeringens politik på ett negativt sätt, synnerligen i frågor som rör migration.

En av de personer som fick både namn och yrke publicerat i Expressen var pensionären Jim Olsson i Göteborg. I Expressens artikel påstods att Jim Olsson, i kommentarer på internet, gett uttryck för en rad hatiska och hotfulla yttranden riktade mot invandrare och muslimer. Expressen har även publicerat en video som mött hård kritik, där tidningens journalister knackar på oanmälda i Olssons hem för att ställa frågor om Olssons påstådda kommentarer på internet.

– Ni bor i era isolat och sen försöker ni skylla på vanligt folk. Fy fan alltså, vilka skitstövlar. Dra åt helvete, röt en upprörd Jim Olsson i dörrhålet till Expressens journalister.

Engagerade medborgare samlade in över 500 000 kronor för att stämma Expressen

Videoklippet kom att få mycket stor spridning på internet och Expressen mötte en kritikstorm för deras granskning av bland annat pensionären Jim Olssons kritiska inställning till dåvarande makthavare. Engagemanget i frågan var så stort att en insamling av ekonomiska medel, hanterad av internetsajten Fria Tider, allokerade över 500 000 kronor med syfte att finansiera en stämning av Expressens ansvarige utgivare och chefredaktör Thomas Matsson."
nyheteridag.se/expressens-thomas-mattsson-i-ratten-atalad-for-grovt-fortal-av-jim-olsson/

Tekin Deniz says: -"Jag hoppas Mattsson får vad han förtjänar. Vidrigare, äckligare, ryggradslösare journalist finns endast i form av Wolodarski på DN. De här IQ befriade varelserna har förgiftat debattklimatet alldeles själva. De kommer snart bli varse om vad de har ställt till med. I Expessen har man redan börjat vända kappan efter vinden. Mattsson, jag kommer med alla ekonomiska medel bekämpa dig och Expressskiten!"
nyheteridag.se/expressens-thomas-mattsson-i-ratten-atalad-for-grovt-fortal-av-jim-olsson/

The.Whistleblower 2016-03-17 09:16:13 Anmäl

De verkligt kriminella (påstådda... s.k.) journalisterna & politikerna (i bådas skrå, det gömmer sig ett antal Stasi-kriminella underrättelse-mördare och annat secret society-skräpfolk...) TILLÅTS NU STÅ ÖVER LAGEN, GENOM JUDARNAS (läs: Bonnierjudarnas) AGENDA-LOBBANDE, SOM DE GENOMKORRUPTA SOSSE-LAKEJERNA SVÄLJER MED HULL & HÅR, AS USUAL...
www.friatider.se/journalister-ska-f-gr-ddfil-vid-n
"NY LAG: Morgan Johansson (S) föreslår att journalister ska slippa straff om de begår samma gärningar som ska kunna ge vanliga medborgare fyra års fängelse."

Lag & Rätt. Nu skärps reglerna mot trakasserier, smädelser och kränkningar av den personliga integriteten kraftigt av regeringen. Men den nya lagen gäller inte för journalister som använder etablerade nyhetssajter för att sprida kränkande uppgifter om enskilda.
– Det är bra, säger mediebranschens topplobbyist Jeanette Gustafsdotter.

[...]"Lagen innebär att journalister och mediehus som sprider uppgifter om enskildas privatliv inte riskerar att straffas enligt den nya lagen, medan enskilda som exempelvis granskar journalister på sin blogg riskerar att dömas till fyra års fängelse. Om brottet inte är grovt kan man klara sig undan med böter eller fängelse i upp till två år, skriver SVT på nätet.

Att kriminalisera handlingar för vanliga medborgare medan samma handlingar blir fortsatt lagliga när journalister begår dem är ett nytt grepp inom svensk rätt. Även tidigare har mediehus haft en stark ställning mot enskilda, genom det svenska systemet med juryprövning och genom en domstolspraxis som medger GIGANTISKA RÄTTEGÅNGSKOSTNADER som enskilda inte kan betala. Men det är första gången som brott blir helt lagliga om de begås av (redan genomkorrupta lögnaktiga agendasättande & mörkläggande s.k.) "journalister"...

Det är pressens lobbyorganisation Tidningsutgivarna, TU, som ligger bakom den nya lagen. Organisationen, där den mäktiga Bonnierkoncernen har ett avgörande inflytande, säger att man är mycket nöjd med att journalister inte kommer att omfattas av den nya straffbestämmelsen."

I klartext föreslår alltså regeringen att journalister ska slippa straff om de begår samma gärningar som ska kunna ge vanliga medborgare fyra års fängelse (sick!)

The.Whistleblower 2016-02-07 12:16:14 Anmäl

Inte bara kriminellt bedrägliga (judeägda) medier utan nu också avslöjat desperata...Ha ha ha, skadeglädjen är stor :-)

Dagens lögnNyheter Kulturs fejkade Twitterföljare - avslöjat
www.flashback.org/t2679640
Så komikern Martin Soneby grävde lite (inte så mycket, men tillräckligt) och kom fram till att hela 95% av DN Kulturs 90 000 twitterföljare är fejkkonton
pbs.twimg.com/media/CZw6uelWEAA3AcT.jpg

Dessutom så har Wolodarski ca 40 000 fejkade konton
pbs.twimg.com/media/CZ0ufTtVAAAS4aC.png

Detta är ju berägeri och direkt oetiskt, samt ett ganska seriöst övertramp på den journalistiska trovärdighet Dagens lögnNyheter, återigen visar sig fullständigt sakna.
www.flashback.org/t2679640

The.Whistleblower 2016-01-29 10:53:35 Anmäl

Politikernärstående PR-byrå får 25 miljoner av polisen för att leverera "kommunikation" och "strategier"
www.friatider.se/politikern-rst-ende-pr-byr-f-r-25-miljoner-av-polisen-f-r-att-leverera-kommunikation-och-strategier
Politrukern och den tidigare kritiserade vänskapskorrupte Dan Eliasson,är numera Rikspolischefen och som sådan kritiseras han berättigat - samt ånyo- för beslutet att köpa "intern kommunikation", "strategisk rådgivning" och "förändrings­kommunikation" av den M-märkta PR-byrån Prime, skriver Dagens Nyheter.

Det senaste kapet är en affär med polisen, som trots sina 200 egna kommunikatörer har valt att köpa in "kommunikation" från Prime för 25 miljoner kronor. Den politiker­närstående byrån har redan fått fakturera 4,1 miljoner, enligt DN. Men det är oklart vad pengarna rent konkret har gått till.

[...]"Enligt Nordström är det ytterst oklart vad byrå egentligen har utfört, som inte polisens egna kommunikatörer skulle kunna göra."

[...]"När Dan Eliasson var chef på Försäkringskassan köpte även den myndigheten in omfattande tjänster av Prime. Bara under 2012 attesterades fakturor för fem miljoner kronor, visar siffror från Solid Info.

"Anstår inte en rättstat"
Upplägget är fullt lagligt och det inte är brottsligt för politiker och tjänstemän i Sverige att förse kompisar med kontrakt till överpris eller anställningar på skattebetalarnas bekostad. Det enda som är brottsligt är "tagande av muta" och "givande av muta" – två strikta bestämmelser som dessutom är svåra att bevisa. Jäv och nepotism är däremot inte kriminaliserat i Sverige, vilket det är i många andra länder. Dessutom tillsätts Dan Eliasson och andra myndighetschefer i en helt sluten process.

– Så här går det inte till i vår omvärld och det anstår inte en rättstat, har FN:s tidigare antikorruptionschef Inga-Britt Ahlenius konstaterat om politiseringen av myndigheterna när hon kommenterade det svenska upplägget i Sydsvenskan.

– Det brukar sägas att vi är förskonade från korruption i Sverige. Det är inte sant. Alla dessa affärer med gräddfiler för fackpampar och andra är ren korruption, konstaterade Ahlenius.

Die Dummen Schweden 2016-01-22 12:41:56 Anmäl

DEL 1 (av 2): VI tänker inte stillatigande se på!
ledarsidorna.se/2016/01/helene-bergman-jag-tanker-inte-stillatigande-se-pa/
"Jag tänker inte stillatigande se på hur Kvinnofriheten i Sverige raseras och smutsas ner av kvinnoförtryckande kulturer, ideologier och religioner."

För mig är feminismens/kvinnokampens uppdrag att försvara kvinnors liv och kroppar oavsett kultur, ideologi och religion. Ett enkelt förhållningssätt som fungerat i Sverige de senaste 40 åren, men som nu håller på att raseras, såväl av yttre som inre krafter. Det är inte bara de kvinnoförtryckande islamisterna från en annan kultur som är ett reellt hot, det är också de svenska vänsterfeministerna, inklusive vår socialdemokratiska ”feministiska” regering, som i kulturrelativismens namn försvarar kvinnoförtrycket. Vänsterfeministerna blir sina egna värsta fiender och försöker därmed försnilla den svenska kvinnorörelsens arv. En kvinnorörelse som gjorde det möjligt för de yngre vänsterfeministerna att leva och bo i ett av de mest jämställda länderna i världen – fram till nu!

Jag och många med mig, såväl kvinnor som män har sedan 70-talet kämpat för ett Kvinnofrihetens och Jämställdhetens Sverige.

För drygt 40 år sedan fanns inte fri abort och p-piller, inte heller dagis och pappaledighet, i Sverige. Fram till 1978 ansågs våldtäkt inom äktenskapet inte vara våldtäkt utan otukt. Orden sexuella trakasserier fanns varken på kartan eller i lagstiftningen. Någon jämställdhetslag fanns inte, inte heller en sexualbrottslag. Genusvetenskap och genuspedagoger var inte uppfunna. Vi fick allt detta och mer därtill, men vi fick det inte av Gud!

För på 70-talet gick vi svenska kvinnor ut på gatorna och krävde rätten till våra kroppar och våra liv. Vi lyckades skapa ett av de mest jämställda länderna i världen. Trots ett i början starkt patriarkalt motstånd från de vanliga männen, myndigheterna, kyrkan, politikerna, media, lyckades vi vända opinionen. Vi fick god hjälp av de dåvarande socialdemokraterna, med Olof Palme i spetsen. Vi fick också god hjälp av vårt sekulariserade samhälle, där religion är en privatsak och inte kopplat till staten.

Därför tänker jag inte nu, idag 2016, stillatigande se på hur allt det vi under 1970 – och 1980 – talen med möda byggde upp raseras av obekanta och okunniga händer. Jag vill att mina barnbarn ska få leva i ett Kvinnofrihetens land.

Jag är inte ensam. Vi är många, såväl kvinnor som män, som med fasa och ilska ser hur vår Kvinnofrihet och Jämställdhet långsamt men säkert börjar naggas i kanten.

Detta sker under en totalt passiv feministisk regering som i rädsla ger bidrag till de extrema islamisterna som håller på att ta vår Kvinnofrihet ifrån oss. Bidrag som bland annat går till islamistiska Dawah – missionärer som varje fredag och lördag i Nordstan i Göteborg delar ut ett tryckt häfte ” Kvinnan i Islam” där män uppmanas att slå en upprorisk hustru, bara inte slaget lämnar några fysiska skador eller märken på kroppen. Avsändare är Göteborgs moské.

Moskén fungerar som en paraplyorganisation för ett antal föreningar. Enligt en tjänsteman på Nämnden för statligt stöd till Trossamfund ger Sverige årligen cirka 30 000 kronor till Islamiska Förbundet som huserar i Göteborgs moské. Islamiska Förbundet är en organisation med starka kopplingar till Muslimska Brödraskapet.”

[…]”Den mycket ifrågasatta organisationen Sveriges Unga Muslimer fick 2015, 455 000 svenska skattemedel av Myndigheten för samhälls – och civilsamhällsfrågor. Och trots alla miljoner av skattemedel som betalats ut till muslimska föreningar och organisationer av olika slag ökar kvinnoförtrycket, hedersvåldet och könsapartheiden i Sverige!

Fortsättning nedan... 2016-01-15 18:14:23 Anmäl

Del 2 (av 2): Är det så att pengarna används i propaganda där orden rasist och islamofob ska tysta kritiken, istället för till en integration i Kvinnofrihetens och Jämställdhetens Sverige?
Är det så att den skattefinansierade propagandan skapar rädsla bland myndigheter, politiker och gammelmedia?

För vi har också fått ett medieklimat där journalisterna inte längre vågar göra sitt jobb. Inte vågar berätta om verkligheten utan att snegla åt det islamistiska hållet. Detta vittnar inte minst den senaste medieskandalen beträffande DN och We Are Stockholm. Där DN skyller på polisen för mörkandet av det sexuella tafsandet från unga män med utländsk bakgrund på svenska kvinnor, istället för att göra sitt jobb som journalister.

Under mina 40 år som journalist bland annat i nyhetsmedia har jag aldrig varit med om att journalister väntar på polisen och har polisen som enda källa. Särskilt inte journalister på en av de största tidningarna i Sverige! Det var ju därför media förr kallades för Tredje Statsmakten! Det var då vi journalister arbetade efter det som kallas konsekvensneutralitet. Det som Alice Teodorescu tog upp i sin ledare i GP lördagen den 9 januari. Det är alltså inte bara Kvinnofriheten som hotas utan också Yttrandefriheten i det demokratiska Sverige.

Jag hoppas att statsminister Stefan Löfven inte en gång till kallar oss svenskar för naiva när det förhoppningsvis går upp för honom och hans regering att den hotade Kvinnofriheten i Sverige är ett strukturellt, kulturellt, religiöst och politiskt problem.

Larmklockorna har ringt i många år och i somras slog de extra kraftigt.

Det var då kvinnoropen från Sveriges segregerade förorter började skalla. De som först larmade var:
1. Zeliha Dagli som ville söka ny asyl från förtryckets Husby.
2. Amineh Kakabavhe som protesterade mot att islamisterna kräver att unga flickor beslöjar sig.
3. Hanna Gadban som i sin bok ” Min Jihad” klart och tydligt redovisar de extrema islamisternas organisation och utbredning med stöd av svenska skattepengar.

Efter det att boken kom ut har Hanna Gadban inte bara hotats och motarbetats av islamister utan också av svenska feminister och företrädare för Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Sara Mohammad, som redan 2001 startade riksorganisationen mot hedersvåld Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF. Hon säger:
– ”Vänsterfeministerna och kulturrelativisterna vill inte se kärnproblemet och mekanismerna bakom hedersvåldet. De fastnar istället i mäns våld mot kvinnor och ser inte att det ytterst handlar om hederskulturen och religionen med islamisterna i spetsen.”

Fadime Sahindal fick plikta med sitt liv för sin öppenhet att berätta. Den 20 november 2001 höll Fadime ett tal i riksdagen som handlade om hedersförtrycket i hennes egen familj men också om integrationen i det svenska samhället. Det talet är lika aktuellt idag. Ett par månader senare, 21 januari 2002, mördades hon av sin far. Samhällets kunskap och medvetenhet om det hedersrelaterade förtrycket var då nästan obefintlig.”

[…]”Fadimes död var ändå inte helt förgäves. Från den 17 januari till och med 18 februari i år, pågår Fadime- dagarna. De äger rum i 14 olika städer i Sverige men även i Helsingfors i Finland. De stöds av 82 olika organisationer. I vår svenska regeringsform andra paragraf står att: - ” det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande på alla samhällsområden.”

Detta innebär att samhället ska verka mot diskriminering – även på grund av kön.

Det är dags att leva upp till regeringsformens bestämmelser, statsminister Stefan Löfven!

Ledare av H.Bergman 2016-01-15 18:13:24 Anmäl

Media.Enskilda medborgare som felaktigt hängs ut som "våldsbejakande rasister" eller "terrorister" i tidningarna har i praktiken mycket små möjligheter att få upprättelse. Det skriver advokat Sargon de Basso, som är aktuell med två förtalsmål mot Expressen, i en debattartikel i Aftonbladet.
unvis.it/www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/medier/article21884305.ab
Fria Tider samlade i slutet av 2013 in mer än 500.000 kronor för att åtala Bonnierägda Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, som då på felaktiga grunder hade hängt ut en pensionerad docent från Västra Frölunda som våldsbejakande rasist. Målet leds av Sargon de Bassos advokatbyrå Defens, som också är ansvarig för ett annat förtalsmål mot samma tidning efter att en man från Kristianstad felaktigt utpekats som "knarkbaron" och "kokainkung".

Sargon de Basso skriver i en debattartikel i Aftonbladet att enskilda medborgare har mycket svårt att få upprättelse när de utsatts för den typen av mediedrev.

"Tidningarnas svar brukar vara: 'stäm oss så får du upprättelse'. Men det är inte ens en halvsanning, då varken försäkringsbolag eller staten hjälper den skadelidande med ombudskostnader. Majoriteten av de publicistiska offren har inte råd att driva rättsprocess", skriver han.

Även i de få fall där skadestånd faktiskt utdöms är beloppet så litet att det i bästa fall blir en "skrivbordsseger", konstaterar Da Basso.

"Vissa ansvariga utgivare använder rättsprocessen, i sig, som skäl för att fortsätta smutskastningen av den enskilde i tidningen. Många drabbade vågar därför inte stämma tidningar av rädsla för fortsatt exponering."

Mediebranschen har upprättat organen Pressombudsmannen (PO) och överinstansen Pressens Opinionsnämnd (PON) för att ge medborgare en möjlighet att få upprättelse efter att ha blivit felaktigt uthängda. Men instansernas sanktioner sträcker sig inte längre än till "ett utlåtande på en oansenlig plats i tidningen som ändå ingen läser", skriver Sargon Da Basso.

"Den obalans som råder i tryckfrihetsmålen anser jag är ett svek mot medborgarna. Missförhållandena är så flagranta och uppenbart strukturella, med fullkomligt förödande konsekvenser för den enskilde", konstaterar han.
www.friatider.se/advokaten-enskilda-r-r-ttsl-sa-n-r-expressen-h-nger-ut

The.Whistleblower 2015-12-08 14:43:12 Anmäl

HUR LÄNGE SKA BONNIER-MEDIERNAS KRIMINALITET OCH UPPREPADE DATAINTRÅNG TILLÅTAS SOPAS UNDER MATTAN - IGEN...!?

Ja, nu har det hänt - igen - fast mot en arvoderad aktiv riksdagspolitiker => I sin iver att producera anklagelser mot SD.s Mattias Karlsson har man bland annat gjort sig skyldiga till olaga dataintrång. Detta borde SD polisanmäla!!!
Än mer då samma redan polisanmälda kriminella stalkande jude-medierna även agerar så mot demokratiska privatpersoner som enbart utnyttjar sin yttrandefrihet (ex.vis inom det s.k. "Grundärendet")

Mattias Karlsson (SD) skirver på sin Facebook:
www.flashback.org/sp55527361
[...]"Idag påstår Expressen att man har ett mejl som ska bevisa att jag ska ha beställt och drivit igenom en höjning av mitt eget arvode. Jag kan själv inte hitta det mejl som de refererar till (Vet inte om de som varit och rotat i min mejlkorg också raderat vissa mejl för att göra det svårare för mig att försvara mig eller om det bara är min tekniska analfabetism som hindrar mig ifrån att söka på rätt sätt Smiley smile )"...

Så POLISANMÄL DERAS OLAGA DATAINTRÅNG, eftersom dessa kriminella mörker.medie-män inte ens drar sig för radera innehållet i privata datorer, utföra DOS-attacker och begå "grov stöld" av innehållet i privatpersoners PC

Historierna upprepar sig...av samma lögnaktiga redan polisanmälda (s)tasi-medier, som dessutom så falskt påstår sig stå upp för demokratin.


The.Whistleblower 2015-11-26 10:45:37 Anmäl

Juden Danowsky´s advokatbyrå har anlitats att försvara Bonnierlakejen på Expressen - igen...

Lag & Rätt.Expressens chefredaktör Thomas Mattsson, som står åtalad för grovt förtal vid Stockholms tingsrätt, ansöker nu om anstånd med att förklara sitt agerande i samband med tidningens felaktiga utpekande av en 69-årig docent som våldsbejakande extremist.
www.friatider.se/talad-mattsson-vill-ha-mer-tid-f-r-att-f-rklara-felaktig-uth-ngning
Det var den 11 december 2013 som Expressen bankade på dörren hemma hos den idag 69-årige docenten, och hängde sedan ut honom på löpsedeln under rubriken "NÄTHATARE" med namn och bild. Inne i tidningen påstod Expressen att mannen skulle ha skrivit att "inbördeskriget redan startat" och uppmanat militären att ta till vapen mot invandrare. Men det var lögn. I en undanskymd notis tvingades Expressen erkänna att citatet inte överhuvudtaget var skrivet av rätt person.

I mitten av oktober lämnade docentens advokatbyrå Defens in ett åtal om grovt förtal mot Thomas Mattsson. Åtalet delgavs chefredaktören i början av november och idag löper tiden för svaromål ut.

Men klockan 14.22 idag skickade Mattssons ombud in en begäran om anstånd till tingsrätten.

Av begäran framgår att det blir Bonniers familjejurist Peter Danowsky och hans medarbetare som kommer att representera både Thomas Mattsson och Expressen i rätten.

I ett fax till Stockholms tingsrätt idag begär juristerna Ulf Isaksson, Esa Kymäläinen och Charlotte Wildig anstånd med sitt svaromål till den 11 december.

"Skälet härför är att vissa ytterligare utredninginsatser ännu återstår, liksom tillfälle för ett avslutande samråd med våra huvudmän, innan svaromål kan färdigställas", skriver de i sin inlaga från advokatfirman Danowsky.

Sätt dit dessa KRIMINELLA medier 2015-11-24 11:29:46 Anmäl

Media.Expressens chefredaktör Thomas Mattsson åtalas nu för de uthängningar av invandringskritiska privatpersoner som han genomförde i december 2013. Bakom stämningsansökan, som gavs in till Stockholms tingsrätt på fredagen, står en pensionerad docent från Västra Frölunda. Åtalet finansieras av drygt 2.000 privatpersoner som tillsammans skänkt 536.000 kronor genom en insamling på Fria Tider.
www.friatider.se/tal-v-ckt-mot-thomas-mattsson
Ful+falsk+fega judemedier => 666
www.flashback.org/t1073029p267
Här smygrättar Thomas Mattsson efter Fria Tiders artikel – försöker sudda på nätet

Expressens västsvenska edition GT försöker nu sopa undan spåren efter sin felaktiga uthängning av en pensionerad docent i Västra Frölunda. Uppgifterna togs bort från nätupplagan under kvällen – utan att det gick att se att artikeln hade blivit ändrad i efterhand.
www.friatider.se/h-r-smygr-ttar-thomas-mattsson-efter-fria-tiders-artikel-f-rs-ker-sudda-p-n-tet

666 2015-10-21 11:38:16 Anmäl

Näthatade advokaten: Expressens affärsidé är smutskastning och personangrepp...HISTORIERNA UPPREPAR SIG...

När Thomas Mattsson fick reda på att han kommer att åtalas för Expressens uthängning av en invandringskritisk pensionär i Västra Frölunda valde han under gårdagen att gå ut på sin blogg och näthata den advokat som ansvarar för åtalet mot honom i Stockholms tingsrätt. Nu svarar advokaten.
advokatdebasso.se/expressen-utmalade-mig-som-nazistsympatisor/
Det var i ett försök att smutskasta motpartens advokatbyrå som Thomas Mattsson felaktigt pekade ut advokat Sargon De Basso som nazisympatisör.

I själva verket hade den utpekade advokaten, som själv har invandrarbakgrund från Mellanöstern, varit förordnad som offentlig försvarare åt en brottsmisstänkt nynazist. I samband med detta hade han försvarat nazisten i anslutning till sin yrkesutövning, men i Mattssons text stod det istället att De Basso hade "lånat sig till" att "ta ställning för en nazist inom svenska motståndsrörelsen" medan ingenting nämndes om något försvararuppdrag.

"På detta sätt antyder Mattsson att jag är nazistsympatisör", konstaterar Sargon De Basso nu i ett svar publicerat på hans egen blogg.

I svaret konstaterar De Basso att den klient som hans byrå nu företräder är en vanlig pensionär från Västra Frölunda som Expressen har utmålat som en våldbejakande näthatare som manat till inbördeskrig.

"Detta var naturligtvis bara påhitt från Expressen. Annars hade vi inte haft ett case", skriver De Basso och konstaterar att tidningen använder samma metoder mot pensionären som man gjorde mot skådespelaren Mikael Persbrandt 2006.

I sin blogg antyder Thomas Mattsson att de felaktiga uppgifterna inte inneburit förtal mot pensionären, eftersom tidningen har lyckats belägga att han kritiserat bland annat islam, Fredrik Reinfeldt och kriminalitet. Tidningen fortsätter också att kalla pensionären för "näthatare" trots att uppgifterna om våldshets och inbördeskrig alltså var falska.
www.friatider.se/tal-v-ckt-mot-thomas-mattsson

666 2015-10-21 11:34:40 Anmäl

Näthatade advokaten: Expressens affärsidé är smutskastning och personangrepp...HISTORIERNA UPPREPAR SIG...

När Thomas Mattsson fick reda på att han kommer att åtalas för Expressens uthängning av en invandringskritisk pensionär i Västra Frölunda valde han under gårdagen att gå ut på sin blogg och näthata den advokat som ansvarar för åtalet mot honom i Stockholms tingsrätt. Nu svarar advokaten.
advokatdebasso.se/expressen-utmalade-mig-som-nazistsympatisor/
Det var i ett försök att smutskasta motpartens advokatbyrå som Thomas Mattsson felaktigt pekade ut advokat Sargon De Basso som nazisympatisör.

I själva verket hade den utpekade advokaten, som själv har invandrarbakgrund från Mellanöstern, varit förordnad som offentlig försvarare åt en brottsmisstänkt nynazist. I samband med detta hade han försvarat nazisten i anslutning till sin yrkesutövning, men i Mattssons text stod det istället att De Basso hade "lånat sig till" att "ta ställning för en nazist inom svenska motståndsrörelsen" medan ingenting nämndes om något försvararuppdrag.

"På detta sätt antyder Mattsson att jag är nazistsympatisör", konstaterar Sargon De Basso nu i ett svar publicerat på hans egen blogg.

I svaret konstaterar De Basso att den klient som hans byrå nu företräder är en vanlig pensionär från Västra Frölunda som Expressen har utmålat som en våldbejakande näthatare som manat till inbördeskrig.

"Detta var naturligtvis bara påhitt från Expressen. Annars hade vi inte haft ett case", skriver De Basso och konstaterar att tidningen använder samma metoder mot pensionären som man gjorde mot skådespelaren Mikael Persbrandt 2006.

I sin blogg antyder Thomas Mattsson att de felaktiga uppgifterna inte inneburit förtal mot pensionären, eftersom tidningen har lyckats belägga att han kritiserat bland annat islam, Fredrik Reinfeldt och kriminalitet. Tidningen fortsätter också att kalla pensionären för "näthatare" trots att uppgifterna om våldshets och inbördeskrig alltså var falska.
www.friatider.se/tal-v-ckt-mot-thomas-mattsson

666 2015-10-21 11:34:38 Anmäl

SD föreslår återinfört tjänstemannaansvar
www.friatider.se/sd-f-resl-r-terinf-rt-tj-nstemannaansvar
Rätt så talande att det är just det nyaste & fräschaste partiet som motinerar om att införa tjänstemannaansvaret - de andra trötta och GENOMKORRUPTA fega partierna sitter still i båten.

Tjänstemannaansvaret som gjorde det möjligt att åtala myndigheters anställda för vårdslöshet med skattemedel avskaffades år 1974 av de genomkorrupta såssarnas parti. Nu vill SD återinföra den bestämmelsen.

Fram till 1974 kunde fel eller försummelser i tjänsten leda till att ansvariga dömdes för tjänstefel. Straffskalan sträckte sig från böter hela vägen till fängelse. Därtill fanns möjlighet att stänga av tjänstemannen från vidare arbete, eller till och med avskeda vederbörande.

Men sedan den nya lagstiftningen kan tjänstemän endast dömas för brott i enlighet med lagstiftning för privatpersoner, skriver SD-politikerna Paula Bieler och Markus Wiechel i en motion.

"Det är vår mening att skattemedel bör hanteras med större varsamhet än så. Det är oacceptabelt att medborgare skattevägen tvingas att fortsatt försörja tjänstemän som missbrukat sitt ansvar. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att återinföra tjänstemannaansvaret", skriver SD-politikerna.
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3f5cJv0jYTEJ:data.riksdagen.se/fil/6FB67C9A-52B5-40F0-BA71-45D01AC6C5F1+&cd=2&hl=sv&ct=clnk&gl=se

Mycket BRA JOBBAT SD!!! 2015-10-11 10:03:30 Anmäl

Del 1: SD inte längre ett demokratiskt parti
www.friatider.se/inte-l-ngre-ett-demokratiskt-parti
Det tog två timmar från det att medlemmarna i det 5.000 ungdomar starka SDU valde ordförande, till att Sverigedemokraternas partistyrelse meddelade att man klipper banden med ungdomsförbundet. Man har även stängt ned ungdomsförbundets hemsida till förmån för ett meddelande från partistyrelsen om att man inte tolererar det val av styrelse som medlemmarna inom SDU fattade och att ett nytt ungdomsförbund därför ska bildas under samma namn. Det nya förbundet ska rent formellt registreras av Sverigedemokraternas verkställande utskott, kontrollerat av Mattias Karlsson.

Partistyrelsen – som även den idag domineras av Mattias Karlssons krets – formulerade beslutet så här: “Att formellt bryta med det förbund som i dag går under namnet Sverigedemokratisk Ungdom (SDU)”. Detta trots att det tydligt i partiets stadgar, paragraf tre, står att “Sverigedemokratisk Ungdom (SD), SD-Kvinnor och Fädernas kyrka utgör förbund inom partiet.”

För att ändra paragrafen krävs en stadgeändring, något som regleras i paragraf fyra, moment ett: “Ändringar av partiet Sverigedemokraternas stadgar och principprogram kan endast beslutas av riksorganisationens ordinarie Landsdagar med tre fjärdedelars majoritet eller med två tredjedelars majoritet av två på varandra följande ordinarie Landsdagar.”.

Hur kretsen kring Karlsson ska motivera att man nu – i strid med stadgarna – ändå bryter med SDU, återstår att se. Kanske kommer man hävda att eftersom det nystartade ungdomsförbundet får exakt samma namn, så kan man klippa med det gamla utan att bryta mot stadgarna.

Givetvis skulle det strida mot hur varenda medlem har uppfattat att stadgarna ska tolkas. Och det är svårt att tänka sig att en domstol skulle uppfatta saken på det sätt som SD-ledningen i så fall skulle göra gällande. SD har i två decennier haft ett ungdomsförbund vid namn Sverigedemokratisk Ungdom och självklart är det detta förbund som har åsyftats i stadgarna. Dessutom är det frågan om partiet ens kan starta ett nytt förbund med samma namn, med tanke på att det redan är ett etablerat varumärke tillhörande SDU.

Men det är inte stadgeteknikaliteterna i sig som är det mest oroväckande. Det grundläggande problemet är att Sverigedemokraterna styrs av en maktkrets som inte verkar med hjälp av demokratiska metoder i sin strävan att skapa ett “antirasistiskt mittenparti”. SDU har vunnit alla demokratiska strider med Mattias Karlsson och hans krets – såväl på SDU-kongresser som distriktsårsmöten.

forts. nedan 2015-09-16 10:04:45 Anmäl

Del 2: "När Karlsson och hans anhängare nu förlorar i den demokratiska processen tar man istället till hårdhandskarna.

Under våren rensades ett antal ledande kritiker ut ur partiet, inklusive ungdomsförbundets avgående ordförande Gustav Kasselstrand. Kritikerna utsattes för rena karaktärsmord i media, orkestrerade av Mattias Karlsson som förde fram genomgående ogrundade och omotiverade anklagelser. Trots alla hårda ord – vem lyckades snappa upp någon konkret "ideologisk avvikelse" eller något annat grovt övertramp som Kasselstrand och hans närmaste hade begått?

Mattias Karlsson motiverar brytningen med ungdomsförbundet med att den nya ordföranden, Jessica Ohlson, “gått till attack mot moderpartiet i pressen och inför hela svenska folket beskrivit SD som ett odemokratiskt parti präglat av ett 'absurt maktmissbruk'.”.

Symboliken blir närmast komisk: Karlssons krets fabricerar historier för att utesluta och utmanövrera kritiker. När någon av de drabbade opponerar sig mot metoden och med rätta kritiserar den med termer som “odemokratisk” och “maktmissbruk” – då använder Mattias Karlsson kritiken som förevändning för än mer odemokratiskt maktmissbruk.

Efter dagens SDU-kongress ska nu än en gång de demokratiskt valda företrädarna undanröjas med hjälp av de maktmedel Mattias Karlsson förfogar över. 5.000 SDU-medlemmar slängs med omedelbar verkan ut ur den sverigedemokratiska rörelsen. Brottet? De röstade fel. Inte för att de röstade på någon politisk linje eller på något politiskt förslag som står i strid med Mattias Karlssons socialkonservativa idékonstruktion – utan för att ungdomarna inte heller denna gång röstade fram en förbundsledning som Karlsson kontrollerar.

Att Mattias Karlsson och hans partiledning åsidosätter demokratins spelregler är ingenting som etablerade medier och andra etablerade politiska aktörer hakar upp sig på – det är snarare regel än undantag att demokratin får stryka på foten när den rådande svenska maktordningen ska upprätthållas.

På ledarsidorna är det nu tydligt att etablerade vänstermedier står på Mattias Karlssons sida i konflikten. SD har blivit så stort att etablissemanget så sakteligen börjar bereda sig på att inkludera partiet. Då vill man ha med goda, konsensusinriktade yrkespolitiker att göra – inte intelligenta, konservativa ungdomar som hotar makten.

Utvecklingen är mycket oroande. Efter många år har Sverige, i ett för hela nationen oerhört kritiskt skede, äntligen fått en etablerad parlamentarisk kraft med potential att utmana den vänsterradikala eliten. När nu denna kraft korrumperas är vi illa ute.

Och vad kan vi förvänta oss om Mattias Karlsson en dag skulle få reell makt över Sverige och kan implementera sin politiska strategi – och sina metoder – på samhällsnivå? Tanken på en kombination av det maktmissbruk och demokratiförakt han redan nu visar upp, matchat med Karlssons vision om en större stat som har än mer inflytande över människors vardag, är ohygglig.

Hittills har det funnits en frihetlig, demokratisk och konservativ opposition inom Sverigedemokraterna, organiserad genom SDU. Frågan är vad det imorgon kommer finnas kvar för motvikt mot Mattias Karlssons totalitära ambitioner."

OFRIA TIDER... 2015-09-16 10:03:27 Anmäl

LÖGNMEDIERNA: Direkt efter att ha hängt ut invandringskritikern Julia Caesar med namn och bild raderade Expressen en tidigare krönika av Ulf Nilson som varnade för att 70-åringen riskerade att bli "mördad" ifall hennes identitet röjdes. Nu anklagas tidningen för "historierevisionism" av Aftonbladets öppet kommunistiska kulturchef Åsa Linderborg, 47.
www.friatider.se/kommunistkritik-mot-expressen
Ulf Nilsons krönika "Sverige är på väg åt helvete!" från oktober 2010 går fortfarande att läsa via Wayback Machine. Enligt Åsa Linderborg raderade Expressen artikeln timmar efter gårdagens uthängning av Julia Caesar.
web.archive.org/web/20110903080237/http://www.expressen.se/kronikorer/ulfnilson/1.2161500/ulf-nilson-sverige-ar-pa-vag-at-helvete
"Det är ganska ovanligt med avpub­liceringar, särskilt om de inte motiveras – texten bara försvann. Det ger nästan intrycket att Expressen sysslar med nåt slags historierevisionism. Lite grann undergräver man ­legitimiteten för sin egen kontroversiella namngivning, eftersom Julia Caesars storhet delvis ­ligger i att hon fått spridning i etablerade medier", skriver den 47-åriga Aftonbladet-kommunisten.
www.aftonbladet.se/kultur/article21360646.ab
Linderborg, som hyllar uthängningen av den hjärtsjuka 70-åringen, menar att Svenska Dagbladets Per Gudmundson är hederligare än Expressen. Hans delvis positiva blogginlägg från 2010 om Julia Caesar finns nämligen kvar.
gudmundson.blogspot.com.mt/2010/11/vi-etablerade-opinionsbildare-bar.html
"Gudmundson har backat, och gott så. Men man undrar över Expressen. För lite sen tryckte man Ulf Nilsson, sen avpublicerar man utan ett ord samma dag som man avslöjar namnet på en kvinna som 'missbrukat yttrandefriheten'" skriver Åsa Linderborg.
------------------------------->
Kvinnan som under 22 år arbetade som journalist på Dagens Nyheter jagas nu av sin före detta arbetsgivare och hängs ut i Expressen – DN:s systertidning i Bonnierkoncernen. I denna exklusiva intervju med Fria Tider berättar Julia Caesar om mediernas stora skräck för nya konkurrenter.
– Jag tror att Sverige och svensk media är inne i ett skede där maktbalansen är på väg att tippa över från gammelmedia till alternativ media, säger hon.
www.friatider.se/julia-caesar-alternativ-media-ar-pa-vag-att-ta-over-teaser

Ut med DÖ-ende 7 klövern. SD2018 2015-09-04 12:17:28 Anmäl

Under hösten 2014 försvarade Niklas Orrenius det kriminella vänsternätverket Researchgruppen, som gjort sig kända för att begå brott för att jaga invandringskritiker åt Bonnierkoncernen. Gruppens frontfigur, Martin Fredriksson, är dömd för att ha misshandlat meningsmotståndare med järnrör och den yngre förmågan Carl Tullgren är även han dömd för flera våldsbrott.

"Jag är stolt över att vara kollega med Researchgruppen – de har stor yrkesskicklighet", skrev Orrenius på Twitter.

Fria Tider hade tänkt fråga Orrenius om detta uttalande och vad han menar med att den kriminella grupperingen har "stor yrkesskicklighet", men fick alltså aldrig möjlighet till det.

Dagens Nyheter och systertidningen Expressen var redan innan man inledde ett samarbete med Researchgruppen kända för sitt samröre med våldsdömda vänsterextremister. Vänsterextremisten Jacques Wallner, numera redaktör på DN, är exempelvis dömd för att under 1980-talet ha knivdödat en politisk meningsmotståndare utanför Berns salonger i Stockholm.
www.friatider.se/dn-journalist-bekraftar-trakasserier-mot-fore-detta-kollega

kriminella zionist Bonnier-medier 2015-08-31 16:33:03 Anmäl

Att dessa kriminella stalkande, trakasserande (Bonnier) judeägda medierna får fortsätta sin kriminella statsstödda journalistik visar på vilket unket vänskapskorrupt rättsväsende inklusive Advokatkår, som vi har i Sverige:

DN trakasserade pensionerad journalist
www.friatider.se/dn-trakasserade-pensionerad-journalist
Media.Tidningen Dagens Nyheter anklagas för att ha gjort flera oanmälda och påträngande hembesök hos en 70-årig tidigare medarbetare, som efter sin pensionering skrivit invandringskritiska krönikor under pseudonymen Julia Caesar. Nu uppmanar den borgerliga ledarskribenten Marika Formgren sina läsare att bojkotta den Bonnierägda tidningen.

Det är i gårdagens söndagskrönika på bloggen Snaphanen som kvinnan bakom signaturen Julia Caesar skriver om hur DN-journalisten Niklas Orrenius har gjort flera oanmälda besök i hennes bostad och vid hennes lantställe.

Vid ett tillfälle ska DN:s fotograf ha stått och stirrat på henne genom bostadens fönster. Sedan ska även Niklas Orrenius ha ställt sig vid fönstret och gestikulerat och skrikit att hon ska öppna dörren.

Vid ett annat tillfälle ska frilans­journalisten Annika Hamrud och en annan fotograf ha suttit och "bevakat" kvinnans port i tre timmar från en svart skåpbil. Något som väckte uppmärksamhet bland grannar och nyfikna, enligt kvinnan.

DN-journalisterna har nu polisanmälts för ofredande.

I en text på Twitter hävdar Niklas Orrenius att han inte har begått några övertramp.

"Jag håller på med ett reportage om alternativa medier på nätet och deras allt större genomslagskraft. Det är mitt jobb att tala med människor. Jag har varit respektfull och oavbrutet vänlig", skriver Orrenius.

Under hösten 2014 valde Niklas Orrenius att öppet försvara kontroversiella Researchgruppen, som gjort sig kända för att använda kriminella journalistiska metoder för att jaga invandringskritiker åt Bonnierkoncernen. Gruppens frontfigur, Martin Fredriksson, är dömd för att ha misshandlat meningsmotståndare med järnrör och den yngre förmågan Carl Tullgren är även han dömd för flera våldsbrott.

"Jag är stolt över att vara kollega med Researchgruppen – de har stor yrkesskicklighet", skrev Orrenius på Twitter.

"Kamp mot yttrandefrihet"
Under söndagskvällen var många kritiska mot Dagens Nyheters metoder, och menade att det var fel att på ett så aggressivt sätt söka upp en äldre kvinna i sitt hem.

"Du menar på fullt allvar att det är 'vänligt' att stå och skrika utanför en 70-årig kvinnas fönster? Är du totalt galen???", skriver publicisten Ingrid Carlqvist på Twitter till Niklas Orrenius.

Även den borgerliga ledarskribenten Marika Formgren är starkt kritisk och uppmanar nu till bojkott av DN. I ett inlägg på sin blogg listar hon flera förslag på åtgärder som vanliga medborgare kan vidta för att försvåra tidningens agendasättande verksamhet.

"Om du har en prenumeration på DN – säg upp den. Om din vän, släkting eller kollega har en prenumeration – argumentera för att de ska säga upp den", skriver Formgren och fortsätter:

"Om personen säger att hon inte vill avstå från DN:s 'kvalitetsjournalistik', upplys om lögnerna: Den rasistiska brandmannen från Boden, Sandvikens miljardvinst på invandring, OECD-rapporten om den lönsamma invandringen. Påpeka att DN vill stämpla människor som oroar sig för våldsbrott och otrygghet som 'förnekare'. Hänvisa till Tino Sanandaji, som gång på gång har visat hur DN snedvinklar och till och med ljuger som ett led i sin 'agendajournalistik'."

Hon uppmanar samtidigt alla att, i motsats till DN, hålla sig till lagliga och försvarbara metoder.

"Det spelar ingen roll att DN har behandlat Julia Caesar på ett vidrigt och ovärdigt sätt. Varje idiot som mejlar ett hot till Peter Wolodarski eller Niklas Orrenius hjälper DN på traven i tidningens kamp mot yttrandefrihet, eftersom strategin sedan länge är att peka på en extrem minoritet för att med lagen i ryggen tysta den stora majoritet som aldrig skulle komma på tanken att använda hot eller våld", avslutar Marika Formgren.

Fria Tider har sökt Niklas Orrenius för en kommentar.

GRUNDÄRENDET 2015-08-31 12:09:19 Anmäl

De (Nordfront och liknande "rasist-sajter"), må ha gamla unkna ras-ideologier: Men att vara rätt så kritiska mot jude/zionist-lögnarnas vinklade tillrättalagda s.k. "historiebeskrivningar" de vågar och kan de: Därför är de fortsatt läsvärda just i den frågan:

"Massmedia i Sverige ägs inte av svenskar"
www.nordfront.se/hitler-de-hade-greppat-nyckel-positioner.smr
I Sverige ägs mystiskt nog merparten av all massmedia inte av svenskar, utan av judar: exempelvis familjen Bonniers, Hjörne och Schibsted-koncernen.

Till toppen av isberget kan nämnas:

Aftonbladet, Adlibris, Expressen, Sydsvenskan, Svenska Dagbladet, Helsingborgs Dagblad, TV4, Veckans Affärer, Dagens Industri, Svensk Filmindustri, Resume.se, Metro (35 procent), Amelia, Arboga Tidning, Avesta Tidning, Bohusläningen, Bärgslagsbladet, Fagersta-Posten, Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Lidingö Tidning, Länstidningen Södertälje, Nerikes Allehanda, NORRTELJE TIDNING, Nynäshamns Posten, Sala Allehanda, Strömstads Tidning, SödertäljePosten, TTELA, Varbergs Posten, Vestmanlands Läns Tidning, Vänersborgaren, Västkustkuriren, Örebroar’n, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, ST Tidningen.

Notera: Mitt i X, ägs numera också av en zionist/jude.

Även sociala mötesplatser och internettjänster så som Facebook, Blocket.se, Hitta.se, TV.nu, Klart.se, Familjeliv.se, Youtube och Google bör nämnas.

”Sveriges hemliga styresmän”
Redan på 1930-talet pekades personer så som överrabbin Marcus Ehrenpreis och bokförläggaren Karl-Otto Bonnier ut som ”Sveriges hemliga styresmän”.

I den läsvärda skriften Jag anklagar! skrev svensken Elof Eriksson bland annat:

Från ”hemliga kansliet” vid Kungsträdgården löpa osynliga solida trådar till hov- och regeringskanslier, till partiernas ledare och ekonomichefer, till statens högre ämbetsverk och myndighetspersoner.

666 2015-06-23 14:07:09 Anmäl

Kriminella & lögnaktiga (judeägda-) Bonniers medier ska inte tillåtas några fler skattebidrag - så att de kan konkurrerar ut andra mer sanningssägande alternativa medier. DRA IN ALLA DERAS SKATTE-BIDRAG OCH LÅT FOLKET BESTÄMMA OM DE SKA FINNAS KVAR! (he he...) Konkurrera på lika villkor!

På G? "Uppgift: Bonnier vill köpa Aftonbladet"...och i sådana fall fullständigt dominera lilla lögnaktiga medie-ankdammen i Svedala.
www.friatider.se/uppgift-bonnier-vill-k-pa-aftonbladet
"Oligarken Carl-Johan Bonnier, 63, är styrelseordförande för Bonnier, som bland annat äger DN, Expressen, TV4, Dagens Industri och Sydsvenskan."
www.nyhetsverket.se/nyhet/24585/Cecilia-Bodstr%C3%B6m-m%C3%B6tte-Jeanette-Bonniers-sanning
Media.Medieimperiet Bonnier planerar att lägga ett bud på Aftonbladet, enligt uppgifter till den norska tidningen Dagens Næringsliv.

Den norska koncernen Schibsted, som äger 91 procent av Aftonbladet, ska vara intresserad av att sälja tidningen. Och enligt Dagens Næringsliv är Bonnier redo att gå in med ett bud.

Att slå ihop Expressen och Aftonbladet vore enligt en källa "en av de mest uppenbara strukturella åtgärder som återstår på den svenska mediemarknaden".

Raoul Grünthal, koncernchef för Schibsted Sverige, avfärdar dock uppgifterna.

– Att Bonnier skulle köpa Aftonbladet är en absurd tanke. Då är det mer sannolikt att Grönköpings Veckoblad skulle köpa Expressen, säger han till TT.

I vintras kom det fram att Bonnier hade visat intresse för att köpa upp Svenska Dagbladet. Bonnier krävde under förhandlingarna dock betalt från Schibsted för att ta över den nedläggningshotade skattefinansierade tidningen, något som den norska koncernen inte ville gå med på.

T.W. 2015-06-23 09:16:11 Anmäl

Välutbildade massinvandrare från Syrien? Näe, snarare “kebabtekniker” å andra påhittade lögner om deras flumutbildningar för att passa globalist-lögnarnas politiska NWO-agenda.
avpixlat.info/2015/06/04/drev-mot-svt-ankare-efter-skamt-om-kebabtekniker-under-uppvarmning/

666 2015-06-05 10:24:30 Anmäl

MEDIA & LÖGNER Nationalekonomen Tino Sanandaji har i ett flertal inlägg i sin alltid lika läsvärda blogg gått till angrepp mot svensk media. I ett färskt inlägg vidareutvecklar han denna kritik och visar på hur man vänder kappan efter vinden och ljuger och förvanskar.

Samtidigt som SVT idag skriver om “det kompetensregn som just nu faller över Sverige” i och med invandringen, går alltså Sanandaji till frontalangrepp mot media för just lögner och förvanskningar som dessa där massinvandringen alltid ska framställas som odelat positiv.

Sanandaji skriver om Anna Dahlbergs artikel i Expressen nyligen om att vi i Sverige är rädda för sanningssägare, där bland andra han själv togs upp. Medan Dahlberg visserligen själv tillhört åsiktskorridorens arkitekter, är insikt senare alltid bättre än aldrig, även om man kan misstänka ett visst mått av kappvänderi. På detta ledarstick har bland annat Aftonbladet reagerat med det sedvanliga batteriet floskler, känsloargument och förvanskningar.

När det gäller just syrierna som väller in i Sverige från alla möjliga delar av världen, hänvisar Sanandaji som alltid till rena fakta – vilket man sällan bryr sig om på Aftonbladet. “Ungefär 10 procent av nyanlända Syrier har eftergymnasial utbildning på minst tre år jämfört med ca 25 procent av Sveriges befolkning”, konstaterar Sanandaji. Och att välfärdsstat är oförenligt med fri invandring är något det råder konsensus om inom nationalekonomi.

Sverige har idag inte fri invandring och har därför fortsatt en generös välfärdsstat. Den underliggande konflikten är en gradfråga. Om Sverige rör sig mot fri invandring med allt snabbare flyktinginvandring och skenande kostnader tillräckligt länge passeras förr eller senare en punkt där resurser inte längre räcker till generös välfärd. Var exakt punkten ligger är svårt att veta och inte avvgörande för att konstatera att Sverige har begränsade resurser och följaktligen inte kan ta emot hur många som helst.

Vidare konstaterar Sanandaji att då hans expertis kan utnyttjas av media och den överensstämmer med deras egen så kallade värdegrund, går det alldeles utmärkt att kalla honom just expert. Men i andra fall är han “tokhöger”.

Jag är tydligen expert när mina fakta stödjer journalistkårens värdegrund och oseriös tokhöger när det passar. Å andra sidan har vi lärt oss att Aftonbladet betraktar en konsekvent linje som i sig diskvalificerande oavsett om det är korrekt eller inte.

Avslutningsvis levererar Sanandaji sin dom över svensk media.

Media har misskött sitt uppdrag att agera gate-keepers om fakaläget. Journalister saknar auktoritet att avgöra forskningsläget till att börja med. Men det är värre än så. Kåren har på senare år satt i system att ljuga om invandring och försvara sina lögner med näthat mot de som för fram fakta.

Jag är hårdhudad och ska inte låtsas vara kränkt för att få sympati. Jag har också på grund av min bakgrund och akademiska position behandlas förhållandevis snällt av media. Framförallt är jag utanför deras värld och därför inte personligen sårbar för deras hatkampanjer. Samtidigt har jag sett med egna ögon hur etablerade journalister försöker tysta granskning av sina faktafel med näthat, förtal, fabricerade citat, påhitt om min karaktär och andra smutsiga metoder som jag sparat.

Det finns givetvis många hederliga och professionella journalister, fler kanske än många tror. Men under de senaste årens masshysteri har de mest tyst tittat på. I avsaknad av vuxna har vi sett samhällsbärande medier förvandlas till lekstuga för vänsterprogressiva. Hotet att bli utsatt för näthat från skrupelfria journalister har gjort att etnisk svenska akademiker undviker “känsliga” ämnen som invandring. Medias bevakning av invandringsfrågor har blottat en institutionell röta. Korruptionen har gått så långt att det underminerar existensberättigandet av kollektiv finansiering.

Det är därför jag riktar min bok mot nationalekonomer och utländsk media och låter de granska faktaunderlaget. Det är bra att verkligheten tvingat en islossning även här. Jag kommer dock även fortsättningsvis kringgå svensk media, som tack vare internet inte längre är nödvändig för att nå läsare. Den svenska journalistkåren har straffat ut sig genom sin inkompetenta bevakning av invandringsfrågor.
www.tino.us/2015/06/journalister-avgor-inte-forskningslaget/

T.W. 2015-06-05 10:21:00 Anmäl

British woman faces court over alleged sexual relationship with 13-year-old student May 30, 2015 5:54am


A 13-YEAR-OLD seemed “happy and proud” of his fling with his married teacher and laughed about losing his virginity to her, a British court has heard.

The boy alleges he had sex with mother-of-two Louise Aspinall, 36, including a romp on Valentines Day.
The sexual contact allegedly began after Aspinall spoke to him about problems with her husband, theDaily Express reported.

The court heard the teenager told his brother and a friend what had happened, but asked them both not to tell anyone.
But rumours began to swirl about the two in 2013 after the teenager spoke with friends about losing his virginity to Aspinall.

His mother eventually marched him to the police station to make a statement.

Aspinall denies seven counts of sexual activity with a child under 16, which are said to have taken place between February and March 2013.

The boy’s friend told the court: “We were in my living room and there were a few friend’s there.
“The topic of sex came up and then he said he wasn’t a virgin. I asked who it was and he wouldn’t tell me. I then started to ask for clues like ‘what year is she in?’ and he said she wasn’t in a year,” he said according toThe Mirror.
“He then said it was Louise Aspinall.

“He said she said she liked him and that they had sex quite a bit. I didn’t believe him at first.
“I didn’t really say anything, I was just shocked. He seemed happy and proud.”

The teenager alleged he first kissed Aspinall after they “wrestled” over a mobile phone. He said they eventually had sex and she also performed sex acts on him.
The trial heard after one encounter he was “confused” and just “went along with it” and relaxed by playing Xbox.

Under questioning by Aspinall’s lawyer Marsha Myers, the teenager denied he was attracted to the teacher or thought about sex with her before their first encounter, theManchester Evening Newsreported.


www.perthnow.com.au/news/world/british-woman-faces-court-over-alleged-sexual-relationship-with-13-year-old-student/story-fnhrvhol-1227375933466

x 2015-05-31 19:07:02 Anmäl

Naltrexone treatment jail first for WA drug addict inmates

DRUG addicts in WA prisons are to be surgically implanted with blocker pellets to cure their cravings in an Australian-first.
Corrective Services Minister Joe Francis said the experimental naltrexone treatment pioneered by Perth doctor George O’Neil would be introduced to the state’s prisons.

Mr Francis told The Sunday Times he wanted to “break the cycle” of offenders “coming to jail as drug addicts and leaving as drug addicts”.
Inmates addicted to opioids, methamphetamine and alcohol would be encouraged to use naltrexone implants rather than take doses of the substitute methadone, which costs the State Government $1.65 million a year to administer.

Naltrexone is an opiate blocker administered through an implant that dissolves slowly, releasing the chemical into the bloodstream.
Mr Francis said although methadone helped reduce cravings, he was concerned once ­addicts were released from prison they start using drugs again, causing them to reoffend.
Corrective services minister Joe Francis

“We have an obligation to try and run an effective corrections system which means getting people off of drugs before they are released from jail and saving taxpayers’ money,” he said.

“If you can give someone their life back by getting them off drugs then is a very worthwhile and noble thing to do.”

Since setting up his Fresh Start Subiaco clinic in 1996, Dr O’Neil has pioneered the use of naltrexone, which he says helps patients “escape” addiction.
He said drug-dependent prisoners were at much higher risk of overdosing after their release.
“These are all preventable deaths. Naltrexone is guaranteed to be delivered, whereas methadone is often stopped within weeks of leaving prison,” he said.

Dr O’Neil plans to run a trial where prisoners would be off­ered treatment by either naltrexone or methadone to compare the success rates.

There are 5511 prisoners in WA jails, with 349 of them on the Methadone Maintenance Program.
The $1.65 million cost — which equates to $4758 a prisoner — does not include the cost of methadone, which the Commonwealth funds.

Fresh Start chief utive officer Jeff Claughton said the naltrexone program costs about $6000 a patient and treats a range of addictions.
The Health Services Directorate of the department was due to meet with Dr O’Neil this week to discuss the plan and the process for obtaining regulatory approval.
It is also meeting with the Drugs and Alcohol Office to discuss progress in the use of Naltrexone implants.

The use of Naltrexone implants will need approval by the Therapeutic Goods Administration, along with the department’s Clinical Governance and Advisory Committee, and will be overseen by the department’s research committee.
Steve Allsop, of Curtin’s National Drug Res­earch Institute, said it was wrong to be taking a “horserace app­roach” to treatment.

“Evidence tells us that for some people methadone is a very effective way of reducing illicit drug use, but for others it just doesn’t work for them. The same thing goes for naltrexone,” Prof Allsop said.x 2015-05-31 19:04:23 Anmäl

"Suveränt Erik! Din video måste spridas till så många som möjligt. Vilket uselt kräk denne Wallström är som går ut med sådan felaktig och farlig information som mycket väl kan leda till ett tredje världskrig. DN:s bluff och hets mot Ryssland och Putin måste avslöjas och de politiska krafter som ligger bakom måste fram i ljuset."
www.exponerat.net/video-elitens-logner-for-att-forhindra-att-fred-bryter-ut-2/

Elitens lögner för att förhindra att fred bryter ut.
www.youtube.com/watch?v=B-PC1x1gd74
Elitens lögner för att förhindra att fred bryter ut 2
www.youtube.com/watch?v=-ECA4oUi8AU
The lies of the elite to avoid peace from breaking out
www.youtube.com/watch?v=Mrln40ie4ss
Erik Johansson tittar på medias uppgifter om krisen i Ukraina och hur svårt det är att få en enda källa på det som alla medier i väst har accepterat som sanning. Den konsensus som råder i västmedia om förhållandena i Ukraina kommer, om den okritiskt tas för sanning, att driva världen in i ett tredje världskrig om inte krigshetsen dämpas.
www.exponerat.net/video-elitens-logner-for-att-forhindra-att-fred-bryter-ut-2/

666 2015-05-31 09:19:55 Anmäl

GRANSKNING SVERIGE AVSLÖJAR PUBLIC SERVICE - IGEN...
www.youtube.com/watch?v=ykuHaeztGFk&feature=youtu.be
Anna Hedenmo & SVT sitter ständigt på "möte"
www.exponerat.net/granskning-sverige-anna-hedenmo-svt-sitter-standigt-pa-mote/
Efter intervjun med Mattias Karlsson, gick SVT Agendas programledare Anna Hedenmo ut och beklagade sig att hon fått kritik av "hatare" och "rasister"
www.dn.se/kultur-noje/svts-anna-hedenmo-om-hatet-fran-rasisterna/
Vilken ras kan utsättas för rasism om det inte finns några raser? Anna Hedenmo gav svaret i DN:

"Alla som blandar ihop islam och islamism är rasister!"

När vi ringer för att fråga om hur hon tänker, är hon ledig, men vill ändå aldrig mer prata om detta med någon människa.

Eva Landahl, som är ansvarig utgivare, sitter naturligtvis i möte. När mötet är slut sätter hon på telefonsvararen.

Redaktör David Oskarsson kör bil och kan därför inte prata. "Ring om en halvtimme! Då kan jag prata!"
Efter en halvtimme har han gått på semester, enligt SVT:s växel!?

Till slut får vi tag på projektledare Mikael Pettersson. Han är så fin och nobel person, att han inte nedlåter sig till att svara. Istället lägger han på telefonen i örat.
När vi ringer igen, sitter han också i möte.

Granskning Sverige har börjat lära sig SVT:s rutiner. Möten, ledigt, bilåkning och semester. Med det i bakhuvudet är det trots allt imponerande att SVT:s Agenda, lyckas få ihop nästan en timmes TV i veckan.
www.nyhetsverket.se/nyhet/25139/#comment13729

The.Whistleblower 2015-04-15 10:53:50 Anmäl

Riktiga Nyheter - för att Du KAN hantera sanningen"
www.kimmoa.se/rn/
Här visas de 100 senaste nyheterna från över 177 jämförelsevis vettiga källor av olika slag så du slipper surfa runt/ställa in egna flöden, sorterade efter tidpunkten då de publicerades enligt källorna.

Bojkotta våra lögnaktiga gammelmedier! 2015-04-07 13:11:58 Anmäl

Ja SD är så klart en stor nagel i ögat både för de andra genomkorrupta politikerna och dito tjänstemän. Bara det faktum att SD vill ha tillbaka lagen om tjänstemannaansvar får dem alla att darra av skräck. SD:s nollvision är inget den korrupta eliten välkomnar."
avpixlat.info/2015/03/23/utdrag-ur-skavlans-intervju-med-akesson/
Missa inte "Skavlan" på fredag kl. 21:00 i SvT1:
www.nrk.no/presse/gjester-hos-skavlan-27.-mars-1.12277094
En annen person som plutselig forsvant fra offentligheten i fjor høst, er Sverigedemokratenes kontroversielle leder Jimmie Åkesson. Rett etter at hans sterkt innvandringskritiske parti gjorde et svært godt riksdagsvalg, ble Åkesson sykmeldt med utmattelsessyndrom. Etter nesten et halvt år borte fra politikken – og mediene – bryter Åkesson tausheten og forteller hva som har skjedd det siste halvåret.

The.Whistleblower 2015-03-24 11:28:04 Anmäl

Nu bekräftat...Zionister infiltrerar alla partier och samtliga medier:
www.flashback.org/t2514529p61
Citat: "I januari uttryckte Lindström, på Facebook, uppskattning om att den högerextrema tidningen Nya Tider fått ökat presstöd.
Som jag redan varit inne på: (ZIONISTEN;juden) Kent Ekeroth har aktivt deltagit i Nya Tiders verksamhet"...

Apropå tidigare och nedanstående kommentar signerat: "J-vla fegisar och zionist-rövslickare 2015-02-25 14:32:5"

Fria Tider - WE got you'r number...
Så fort alltför relevanta & kalla fakta uppgifter i erat kommentarsfält förekom, apropå i synnerhet...dåvarande Sverige-USA-ambassadören Brzezinski...och hans Frimurare och Bilderbergs-anknutna fader + släkt samt övriga familjemedlemmar, började skrivas UNDER era artiklar; så beslöt ni att stänga ert kommentarsfält.

The.Whistleblower 2015-02-26 11:32:34 Anmäl

Five unmanned aircrafts,,,,,

PARIS, Feb. 25 (UPI) -- Drones have been spotted over Paris landmarks and high-security buildings, including the U.S. embassy, for a second night.

At least five remote-controlled unmanned aircrafts were spotted early Wednesday over central Paris by both police and witnesses. Police said some of the new sightings were photographed, allowing authorities to review the incidents more closely. Authorities have not found the operators or determined if the flyovers are malicious.

In addition to flying over Les Invalides and Place de la Concorde early Wednesday, the drones were spotted at the Paris Metro stations Porte de Clignancour and Porte de Saint-Cloud.

Early Tuesday, drones were spotted over the U.S. embassy and landmarks that included the Eiffel tower and Place de la Bastille.

Since October, drones have been spotted above highly secured areas including the presidential palace in Paris and French nuclear power plants. Paris authorities have some 10 aviation investigators trying to determine who is operating the aircrafts. It is illegal to fly over Paris at night.

x 2015-02-25 14:51:23 Anmäl

Criminal terrorist threat.

Mysterious tunnel revealed in Toronto

TORONTO, Feb. 24 (UPI) -- Toronto police said Tuesday a 33-foot-long tunnel, mysteriously dug under land to be used for the 2015 Pan American Games, poses no criminal or terrorist threat.

The tunnel, over 6 feet high, 3 feet wide and reinforced with wooden supports and plywood, was discovered several weeks ago, but only disclosed Tuesday, near York University and the Rexall Center, an on-campus sports arena. The Rexall Center will be a part of the 2015 Pan American Games, a multi-sport Olympic-style competition and festival to be held in Toronto and Hamilton, Ont.

Toronto Police Deputy Chief Mark Saunders said there is, thus far, nothing suspicious about the tunnel, except that it exists.

"I wasn't overly concerned that 'Oh my goodness this is going to be something horrific.' We've got steps and measures in place. If someone is going to be nefarious in this type of way, we'll be on top of it," Saunders said.

The tunnel contained an electricity-supplying generator, a sump pump to remove water and a pulley system to remove dirt. A Catholic rosary and a plastic Remembrance Day poppy, typically worn by Canadians on Veterans Day, were found nailed to a wall within the tunnel.

The discovery comes at a time of heightened awareness in Canada of terrorist activity. In October a soldier was shot to death in Ottawa by a gunman who police said adhered to a radical ideology, two days after another soldier was struck by a car and killed in Quebec by a man police described as "radicalized."

"There is no criminal offense for digging a hole," Saunders said.

x 2015-02-25 14:48:53 Anmäl

Criminal terrorist threat.

Mysterious tunnel revealed in Toronto

TORONTO, Feb. 24 (UPI) -- Toronto police said Tuesday a 33-foot-long tunnel, mysteriously dug under land to be used for the 2015 Pan American Games, poses no criminal or terrorist threat.

The tunnel, over 6 feet high, 3 feet wide and reinforced with wooden supports and plywood, was discovered several weeks ago, but only disclosed Tuesday, near York University and the Rexall Center, an on-campus sports arena. The Rexall Center will be a part of the 2015 Pan American Games, a multi-sport Olympic-style competition and festival to be held in Toronto and Hamilton, Ont.

Toronto Police Deputy Chief Mark Saunders said there is, thus far, nothing suspicious about the tunnel, except that it exists.

"I wasn't overly concerned that 'Oh my goodness this is going to be something horrific.' We've got steps and measures in place. If someone is going to be nefarious in this type of way, we'll be on top of it," Saunders said.

The tunnel contained an electricity-supplying generator, a sump pump to remove water and a pulley system to remove dirt. A Catholic rosary and a plastic Remembrance Day poppy, typically worn by Canadians on Veterans Day, were found nailed to a wall within the tunnel.

The discovery comes at a time of heightened awareness in Canada of terrorist activity. In October a soldier was shot to death in Ottawa by a gunman who police said adhered to a radical ideology, two days after another soldier was struck by a car and killed in Quebec by a man police described as "radicalized."

"There is no criminal offense for digging a hole," Saunders said.

x 2015-02-25 14:48:53 Anmäl

Criminal terrorist threat.

Mysterious tunnel revealed in Toronto

TORONTO, Feb. 24 (UPI) -- Toronto police said Tuesday a 33-foot-long tunnel, mysteriously dug under land to be used for the 2015 Pan American Games, poses no criminal or terrorist threat.

The tunnel, over 6 feet high, 3 feet wide and reinforced with wooden supports and plywood, was discovered several weeks ago, but only disclosed Tuesday, near York University and the Rexall Center, an on-campus sports arena. The Rexall Center will be a part of the 2015 Pan American Games, a multi-sport Olympic-style competition and festival to be held in Toronto and Hamilton, Ont.

Toronto Police Deputy Chief Mark Saunders said there is, thus far, nothing suspicious about the tunnel, except that it exists.

"I wasn't overly concerned that 'Oh my goodness this is going to be something horrific.' We've got steps and measures in place. If someone is going to be nefarious in this type of way, we'll be on top of it," Saunders said.

The tunnel contained an electricity-supplying generator, a sump pump to remove water and a pulley system to remove dirt. A Catholic rosary and a plastic Remembrance Day poppy, typically worn by Canadians on Veterans Day, were found nailed to a wall within the tunnel.

The discovery comes at a time of heightened awareness in Canada of terrorist activity. In October a soldier was shot to death in Ottawa by a gunman who police said adhered to a radical ideology, two days after another soldier was struck by a car and killed in Quebec by a man police described as "radicalized."

"There is no criminal offense for digging a hole," Saunders said.

x 2015-02-25 14:48:53 Anmäl

Fria Tider - WE got you'r number...

Så fort alltför relevanta & kalla fakta uppgifter i erat kommentarsfält förekom, apropå i synnerhet...dåvarande Sverige-USA-ambassadören Brzezinski...och hans Frimurare och Bilderbergs-anknutna fader + släkt samt övriga familjemedlemmar, började skrivas UNDER era artiklar; så beslöt ni att stänga ert kommentarsfält.

J-vla fegisar och zionist-rövslickare 2015-02-25 14:32:53 Anmäl

DEL 1 (av 2) ”Ett farligt hyckleri”
www.friatider.se/ett-farligt-hyckleri
"Det var en svart, bedrövlig vecka för det fria ordet och satiren. En vecka där ett blodigt streck mellan vi och dom drogs. Vi som tror på mångfald, ett öppet samhälle och ett fritt ord. Dom som tror på enhetlighet, våld som metod och ett strikt kontrollerat ord."

Citatet här ovanför är faktiskt hämtat från Aftonbladet. Närmare bestämt är orden chefredaktören Jan Helins och de skrevs för mindre än en månad sedan, efter det brutala islamistiska terrordådet i Paris.

Och idag gjorde alltså Aftonbladet gemensam sak med Expressen och valde att samarbeta med det kriminella vänsternätverket Researchgruppen för att tillskansa sig personuppgifter på människor som på nätet uttryckt sig kritiskt om invandringen.

Visst finns det mycket som skrivs på internet som inte är bra. Det sprids hot, hat, förtal, kränkningar och andra saker som man kanske helst hade velat slippa uppleva. Men att få stopp på rena olagligheter, hot och grovt förtal, är inte Aftonbladets eller Expressens uppgift. Ändå är det idag våra tre största mediehus som försöker tjäna pengar på att skandalisera människor som uttryckt sig olämpligt på nätet.

Det började med Bonniers uthängningar av Disqus-användare i Expressen, fortsatte med Stenbecks satsning på "Trolljägarna" i TV3 och fortsätter nu med att Schibsted-ägda Aftonbladet konfronterar anonyma användare på det hackade webbforumet Flashback.

Möjligheten att skandalisera och hänga ut privatpersoner som gjort olämpliga saker kom inte med internet. Den möjligheten har vi tidningar haft lika länge som det funnits just tidningar. Men för inte alltför länge sedan ägnade sig de flesta av oss åt att granska makten. Inte åt att agera polis, åklagare, domare och bödel gentemot enskilda.

Aftonbladet skriver hycklande idag om hur Flashback möjligen kan ha inspirerat en ung man att begå självmord för några år sedan. Vad man inte skriver är att journalisten Robert Aschberg under samma tid lyckades hetsa en förståndshandikappad ung man att ta sitt eget liv genom att hänga ut honom med namn och bild som grovt kriminell i TV4. Och i förra veckan tog en sverigedemokratisk lokalpolitiker sitt liv efter att ha blivit uthängd i och skandaliserad av Expressen.

När det gäller att sprida förtal och att ägna sig åt karaktärsmord är det snarare de två största kvällstidningarna som tillsammans ställer till större skada för enskilda människor än det i sammanhanget relativt harmlösa Flashback.
www.friatider.se/judars-utsatthet-ifr-gas-tts
Dessutom genomsyras mediernas "rättsskipning" av ett enögt vänsterperspektiv. Man bedriver alltid en jakt på "rasister" som anses ha uttryckt sig olämpligt. Rena vänsterextremister, som till exempel Martin Fredriksson på Researchgruppen, granskas inte. Till skillnad från en tjänsteman som råkat skriva "neger" på Flashback kommer den dråpdömde syndikalisten Jacques Wallners namn aldrig att publiceras i något negativt sammanhang i någon tidning. Den senare jobbar – trots att han är dömd för att ha huggit ihjäl en meningsmotståndare med fem knivhugg – för närvarande som motorredaktör på Dagens Nyheter.

Fortsättning nedan... 2015-02-10 11:22:08 Anmäl

DEL 2 (av 2): Intresset för så kallat "näthat" är lika selektivt. Intresset svalnar snabbt när det är antirasister, feminister eller liknande grupperingar som står för hatet. Vad skrev Aftonbladet när Lucas Hertzman förra året näthatades av feminister tills han valde att ta sitt liv? Då var hatet plötsligt inte lika intressant att granska längre.

I Sverige idag är det många människor som är rädda, som känner sig otrygga och som lever med fruktan i sin tillvaro. Man kanske har hotats av ett invandrargäng på skolan, utsatts för ett rån, en våldtäkt eller något annat grovt brott. För många av dem är debattforum som Flashback, där det är högt till tak och man får uttrycka sina åsikter anonymt, en fristad, en plats där man kan få ge utlopp för de upplevelser man har som kanske inte alla gånger passar i Aftonbladets snäva ideologiska ram för hur samhället ska se ut.

Det är tiotusentals människor i alla åldrar som genom åren skrivit av sig om sina upplevelser på Flashback. Många av dessa människor slungas nu ut i en ovisshet om huruvida de ska bli uthängda, eller ännu värre slagna sönder och samman, av Aftonbladet, Researchgruppen och deras vänsterkriminella fotsoldater.

Tjejen som för fyra år sedan skrev att "jag blev våldtagen av en blatte 2007... hur kul tror ni det var?", kommer hon nu att bli uthängd av Aftonbladet för sin "rasism"? Säker kan hon i alla fall vara på att Researchgruppen och förmodligen resten av AFA har hennes personuppgifter i förvar.

Samma sak gäller killen som för drygt två år sedan under rubriken "Blev rånad av blattegäng inatt (Är själv utländsk)", skrev om sina upplevelser när han blev rånad. Ska han också hängas ut eftersom han använde det förbjudna b-ordet?

"Det gick inte en dag utan att spioner och sabotörer som fick order från honom avslöjades av Tankepolisen."

Tankepolisen från George Orwells bästsäljande dystopiska roman "1984" har i våra dagars Sverige kommit att få sin motsvarighet i Aftonbladet, Expressen och TV3. Illa formulerade åsikter om invandring eller kriminella invandrare är en form av tankebrott som blivit det allvarligaste brott man kan begå i dagens svenska medielogik.

Aftonbladet och Expressen pixlar bilder och döljer namnen på dömda våldtäktsmän, mördare, rånare och andra våldsförbrytare – samtidigt som människor vars enda "brott" varit att de givit uttryck för en åsikt som inte delas av dessa självutnämnda politbyråer ständigt hängs ut med både namn och bild och stämplas som sådana som sprider "hat" och "rasism".
www.friatider.se/40000-svenskar-finns-i-registret-s-kollar-du-om-du-r-med
George Orwells roman från 1949 har ett ganska mörkt och dystert slut. Låt oss se hur det slutar för Sverige.
www.friatider.se/nu-vet-aftonbladet-vad-du-heter-p-flashback
FRIA TIDER

SD 2014 + SD 2018! 2015-02-10 11:21:33 Anmäl

Judeägda-Bonniers-EXPRESSEN DREV SD Topp till självmord !
www.flashback.org/t2521630
"Matthias Philipsson tog sitt liv efter att godtyckligt ha stämplats & hängts ut som Nazist av Expressen & Expo"
avpixlat.info/2015/02/07/fore-detta-sd-ordforande-tog-livet-av-sig-efter-hetsjakt/
”Gammelmedia” = judisk
Att judiskt storkapital har monopol på merparten av ”svensk” massmedia utgör ett allvarligt hot mot svensk grundlag. Det är dags att vi återupprättar svensk åsikts- och yttrandefrihet.

Låt oss först bevisa denna tes, och sedan förklara varför detta är ett allvarligt hot mot svenska medborgares grundlagsstadgade rättigheter.
www.nordfront.se/gammelmedia-judisk.smr

Multiculturalism in Europe:Who is Behind It? by David Duke
www.youtube.com/watch?v=1_LjvSIBKVc&app=desktop

Riccardos mördare i farten igen..
www.flashback.org/t603021
Inom det svenska genomkorrupta rättsväsendet vet alla fega karriarister att;
Man häktar inte en Bonnier....
www.flashback.org/t2520846p16

666 2015-02-07 23:05:31 Anmäl

Utmärkt!!

2015-02-07 16:29:58 Anmäl

NY SKANDAL I ANKDAMMEN: Kriminella Bonnierkoncernens medier kräver nu del av tv-avgiften

"Bonnierfamiljens mediekoncern TV4-gruppen vill ta del av de pengar som kommer in via den svenska tv-licensen, rapporterar Journalisten."
www.friatider.se/tv4-kr-ver-del-av-tv-avgiften
"Branschorganisationen Tevefolket, som består av TV4-Gruppen, MTG och SBS Discovery, skriver i ett yttrande till Myndigheten för Radio och TV att public service på grund av licenssystemet har är en orättvis konkurrensfördel gentemot kanaler som TV4 som måste klara sig på kommersiell basis.

Istället för att argumentera för att montera ned public service föreslår bolagen inom Tevefolket att även de själva ska få tillgång till de statliga köttgrytorna.

"I en föränderlig mediemarknad borde frågan om att konkurrensutsätta viss medelstilldelning särskilt uppmärksammas. Detta i syfte att säkerställa att ge tittarna optimal valuta för sina avgifter. Konkret skulle det kunna ske genom att en initialt mindre del av rundradiofondens medel gjordes tillgängliga även för andra TV-bolag än SVT att söka medel från och på så sätt även i den kommersiella sektorn möjliggöra viss smalare programproduktion", står det i yttrandet.

Det är knappast första gången som Bonnierimperiet visar intresse för att ta del av statliga medel. Förra året föreslog Thomas Mattsson, chefredaktör för koncernens kvällstidning Expressen, att tv-licensen omvandlas till en särskild "medieskatt" som svenskar ska tvingas betala både till public service och till Bonnier och andra privata mediejättar."

2015-01-28 11:27:42 Anmäl

TIDNINGSDÖDEN: Ett sundhetstecken!
twitter.com/Mannenpagatan/status/557180700697575424
Jude & zionistägda Bonniers-Expressen tappade 13% av sin upplaga 2013, 11,1% 2014.

SD 2014 + SD 2018 2015-01-19 16:19:00 Anmäl

soundcloud.com/mats-mazze-karlsson/13-sp-r-13

Fy fan Mats!
Text musikskapare är Thérèse Angélique

kikki 2014-12-29 19:35:30 Anmäl

Mimmis Jul Text musik Thérèse Angélique

Robin 2014-12-29 19:32:11 Anmäl

Ännu en politiskt styrd skandal utan dess like!

Politiskt styrda stölder av författares upphovsrättsskyddade verk är Sveriges signum.
Ännu en till mörklagd politiskt styrd media-sponsrings-skandal har gjort att genomkorrumperad fd överåklagare Brottsofferjourernas, Sven Erik Alhem och chefsåklgare Bengt Landahl i utpressnings syfte konfiskerat flera hundra uphovsrättsskyddade musikaliska verk, som de spridit som offentliga handlingar och i flera år har ägaren till de upphovsrättsskyddade verken, maktlös tvingats se på att, bland annat.

Stenssons sångare Mats Mazze Karlsson spelat in sig själv när han sjunger de stulna upphovsrättsskyddade verken och verkens ägare Thérèse Angélique sköntaxeras.

Stenssons orkesters sångare, Mats Mazze Karlsson är en av dem som utan rätt spelat in stulna musikaliska verk som han tjänar status och pengar på utan att betala skatt eller ägaren till de upphovsrättsskyddade musikaliska verken.
Stenssons orkester och deras sångare Mats Mazze Karlsson har nitton följare, på Sound Cloud som själva väljer agerande, när de nu informeras om att MMK utan laglig rätt, spelat in ännu ett musikaliskt verk som till 100 % är skapat av Thérèse Angélique, maryleif musikprod.

Thérèse Angélique är till 100 % upphovsman/ägare av också det
det musikaliska verket: Mimmis Jul som Mats Mazze Karlsson sjunger på SOUND CLOUD med hänvisning, itunes.apple.com/en/app/soundcloud/id336353151?mt=8
play.google.com/store/apps/details?id=com.soundcloud.android&referrer=utm_source%3Dsoundcloud%26utm_medium%3Dweb%26utm_campaign%3Dweb_xsell_user_page

Mats Mazze Karlsson
Play Mimmis Jul
Posted 2 years ago
2 years

Mats Mazze Karlsson
Play lite härlig jul musik
Posted 2 years ago
2 years

soundcloud.com/mats-mazze-karlsson/followers

Robin H. 2014-12-29 19:06:59 Anmäl

EN TILL (S)KANDAL UTAN DESS LIKE!
www.friatider.se/svensk-stasiforskning-ska-f-rst-ras
Våra svenska politiker och högt uppsatta journalister inom bl.a. SVT och SR har varit spioner åt Stasi. Även politiker i sjuklövern. Det enda partiet som ville öppna detta arkiv är Sverigedemokraterna!

Övriga hycklande vänskapskorrupta odemokratiska partier säger hur viktigt det är att Sverigedemokraterna kollar sin historia. Men sjuklöverns egna smutsiga (landsförrädare) historia väljer man att censurera och nu förstöra??

Detta är något extremt om man tänker efter, Sverige skrotar en del av sin historia, varför?!

Att SVT och SR är så tysta om detta är pga att samtliga högt uppsatta journalister inom SVT och SR samarbetat med Stasi.

Är det verkligen ok att rensa ut svensk historia på detta sätt bara för att vi har nu högt uppsatta personer som samarbetat med Stasi?

Man behöver inte vara konspiratorisk för att förstå att det är riktigt mäktiga människor som man vill skydda...
www.flashback.org/t2499658
...verkar vara samma gamla mörkläggar-konsensus-gäng politiker & journalister, som inte heller verkar vilja att sanningen om Palmes mördare ska komma ut.

7-klövern skyddar landsförrädare! 2014-12-29 12:07:30 Anmäl

Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Richard Jomshof anser att partisekreteraren Björn Söder har varit "extremt otydlig" när det gäller partiets syn på huruvida man kan vara både svensk och samtidigt ha en annan identitet.

"Man kan både vara same och svensk. Man kan ha dubbla identiteter", sade Jomshof vid en pressträff i riksdagen.
www.di.se/artiklar/2014/12/16/soder-var-extremt-otydlig/
Söder godkände artikeln i DN och den var mycket bra. Han godkände dock inte rubriken som säger tvärt emot det som står i artikeln.

Det är inte journalister som sätter rubriken, det gör rubriksättare eller redaktören.

Den som bara läser rubriken är ju lite mer än lovligt naiv. Att sätta lite knorr i rubriken är ju ett gammalt beprövat knep för att få fler läsare. Att övriga media sedan ertappas med byxorna nere och skriver artiklar om en felaktig rubrik utan att läsa innehållet säger en hel del om media.
www.di.se/artiklar/2014/12/16/soder-var-extremt-otydlig/?allakommentarer=&flik=franborjan&p=3

PK...
www.youtube.com/watch?v=SNIxArRd3Ro&feature=related

kronblom 2014-12-16 12:52:11 Anmäl

Ha ha ha => Svinhugg går igen!
www.flashback.org/t1946234p818
Citat: Ursprungligen postat av 'Juristen'
"Outsourca Aftonbladets krönikörer och kulturredaktion till lerhyddor i Somalia. Kör sedan alstren genom Google translate och ingen märker av någon kvalitetsförändring."

'Grishka': "Haha så jävla sant Antalet skrivfel i tidningarna har verkligen under den senaste tiden skjutit i höjden. "

Nedragningar av korrekturläsare visar på att våra små parasitjournalister inte ens kan stava rätt! Ha ha ha...

T.W. => Right back to you :-D 2014-11-23 16:49:20 Anmäl

Citerar: "NEEEEJ!!! var min direkta kommentar vid läsning av meddelandet. Hur kan man ens komma på tanken att utnämna denna person till landets högsta polischef??? En sossepolitruk som har avlönats av staten under hela sitt liv. som gjorde Migrationsverket verket till Invandrarverket, han anser tydligen att obegränsad invandring är helt OK. Han har försökt att påverka JKs kritik av rättssystemet, gjorde ett extremt politiskt obalanserat angrepp på SD.
En rent politisk utnämning; Jag gissar att han är jude, troligen det avgörande för att Löfvén ville ha honom. Kolla Wikipedia om Eliasson. Denna utnämning säger det mesta om regeringens inställning till rättssystemet.
www.dagensopinion.se/dan-eliasson-blir-ny-rikspolischef#comments
Nu kommer denne maktmissbrukande f.d. tillträdande Säpochefen...
www.flashback.org/t1460329
...få ännu mera maktmissbrukande verktyg att - återigen - kunna tysta sina meningsmotståndare; Se upp alla SD:are!
www.flashback.org/t2327755p50
Talande händelser...exempelvis:
www.flashback.org/t2479875
I juni 2007 berättade den tidigare justitiekanslern Göran Lambertz att Eliasson, under sin tid som statssekreterare vid Justitiedepartementet, försökt få Lambertz att sluta kritisera brister inom det svenska rättsväsendet.(=Ministerstyre och olovlig påverkan/hot..m.m. = Synnerligen allvarligt).

I februari 2014 kommenterade Eliasson på sitt Twitter-konto Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons medverkan i en TV-debatt med orden: "[...] J Åkesson i debatt gör att jag kräks!". Uttalandet ledde till en debatt om gränsen mellan personlig yttrandefrihet och personens myndighetsutövning. (Han var säkert full då också...)

I augusti 2014 uppmärksammade Dagens Nyheter att en person från Försäkringskassans IP-adress ändrat i artikeln om Eliasson på svenskspråkiga Wikipedia genom att ta bort negativ information. Försäkringskassans presschef Helena Esscher bekräftade för tidningen att ändringen gjorts av en medarbetare till Eliasson i samråd med Eliasson själv (well, says it all...)
sv.wikipedia.org/wiki/Dan_Eliasson

Försäkringskassans chef Dan Eliasson kom till riksdagen för att svara på frågor om jäviga chefer, höga konsulträkningar och jakten på Expressens källor.

Bakom stängda dörrar anklagade han Expressen för att ha farit med osanning. Expressen kan nu publicera mejl som styrker tidigare uppgifter - och visar att Eliasson kan ha vilselett politikerna.
www.expressen.se/nyheter/mejlen-som-avslojar-dan-eliasson-1/
Korrupta kotterigrupper skyddar varandra => "Även socialförsäkringsminister Ulf Kristersson var i går inbjuden till utskottet med anledning av Expressens granskning. Han betonade att regeringen fortfarande har fullt förtroende för Dan Eliasson.

- Hade vi inte haft det skulle vi ha påpekat det på ett mycket tydligt sätt.

Jonas Lindgren sade upp sig själv efter Expressens avslöjande. I går meddelade Statens ansvarsnämnd att någon disciplinpåföljd inte kan bli aktuell. Hans flickvän jobbar alltjämt kvar inom Försäkringskassan."

Utrågning om försäkringskassans missförhållanden - under Dane Eliassons vänskapskorrupta maktmissbrukande ledning..osv..osv..
www.expressen.se/nyheter/utragning-om-kassans-missforhallanden/

Grattis alla Ainor - 666 ! 2014-11-20 13:11:23 Anmäl

Bonniers kriminella blaska kommer åtalas för AFA-samarbete
www.friatider.se/omstridd-kv-llstidning-fyllde-70
Under 2013 inledde Expressen ett samarbete med AFA för att tillskansa sig hemlig personinformation om människor som kommenterat på de konkurrerande nyhetssajterna Avpixlat, Exponerat och Fria Tider. I december 2013 hängde Expressen ut flera privatpersoner med namn och bild på sin löpsedel och förstasida under rubriken "NÄTHATARE", tillsammans med citat – som i flera fall förvanskats – från personernas kommentarer på nätet.

Över 2.000 personer bidrog via Fria Tider till en insamling för att på nytt åtala Expressen för förtal. När insamlingen hade nått över en halv miljon kronor meddelades att en privatperson i Västra Frölunda, Jim Olsson, skulle vara målsägande i processen mot Expressen.

Efter flera förseningar och ett byte av advokat väntas nu åtal vara väckt före jul, 2014, enligt uppgift till Fria Tider.
www.nyhetsverket.se/nyhet/25139/#comment12836

Journalisters brott mot privatpersoner SKA beivras! 2014-11-17 10:24:10 Anmäl

KOTTERI-KORRUPTA-PRISUTMÄNINGAR INOM BONNIERSFÄREN
www.friatider.se/brottsd-md-v-nsterextremist-nominerad-till-journalistpris
Denna gång har den kriminella genomkorrupta Bonniersfären valt en brottsdömd vänsterextremist att dela ut sina mutliknande kotteripriser till...

Fredriksson, från den vänsterextrema kriminella grupperingen Researchgruppen, är en av sammanlagt 21 personer som nominerats till utmärkelsen – en utmärkelse som inom kulturmarxistiska kretsar uppfattas som mycket prestigefull. Alla nominerade presenterades idag av Bonnierkoncernen, som står bakom priset.

"De nominerade mottog diplom och hyllades av journalistkolleger vid en lunchceremoni i Bonniers villa Nedre Manilla i Stockholm", skriver Bonnier i ett pressmeddelande apropå nomineringsceremonin.

Fredriksson nomineras för Expressens och Researchgruppens dataintrång mot kommentarssystemet Disqus som syftade till att hänga ut privatpersoner som uttryckt sig regimkritiskt. En av dem som hängdes ut som "näthatare" i drevet förra året var docenten Jim Olsson efter att han skrivit kommentarer om den förre statsministern Fredrik Reinfeldt som Expressen inte tyckte om. Bland annat skrev Olsson att Reinfeldt var en "psykopat likt Hitler".

Efter drevet hörde flera drabbade av sig till Fria Tider för att anmäla intresse för ett åtal mot Expressen för förtal. En av dem valde att dra sig ur efter att den vänsterliberala tidningen hört av sig och hotat denne med mer negativ publicitet om tidningen drogs inför rätta.

Vilka av de nominerade som vinner priset avslöjas den 20 november vid ännu en ceremoni ledd av den dito (liksom TeliaSoneras Lars Nyberg...) *UTRENSADE BORTSOPADE*) => vänskapskorrupta SVT-chefen Eva Hamilton.
www.nyhetsverket.se/nyhet/24725/Janne-Josefsson-ville-b%C3%A5de-%C3%A4ta-kakan-och-ha-makan-kvar
Att Hamilton leder den ceremonin gör att chefen för det "oberoende" statliga TV-bolaget kan komma att vara den som ger Fredriksson ett pris – ett viktigt symbolvärde för den våldsbejakande vänsterextrema rörelsen i Sverige.

Vinnarna av "Stora journalistpriset" får 100.000 mutkronor vardera...

/Gäsp

*) The.Whistleblower 2014-11-05 10:55:37 Anmäl

Niclas Vendt, en osnuten yngling som tydligen är ordförande i aftonbladets journalistklubb, skrev igår, att:
www.flashback.org/t2467116
Citat:
"Expressen ska spara. 62,5 tjänster ryker. Det är självklart att Expressen blir en sämre tidning. Självklart att bli upprörd. Självklart att varje journalist som får lämna jobbet är en personlig tragedi.

Men den verkliga tragedin skymtar bakom rubrikerna: Vi har inte ens sett slutet på början av den svenska journalistikens kris."

Men journalistik är inte vilken vara som helst. När den försvinner skadas hela samhället – och det är nu det händer. Inom kort kommer hela dagstidningar sannolikt att tvingas lägga ner.

Begriper svenska politiker detta?
....

Att åtgärda detta och ersätta presstödet med ett redaktionellt produktionsstöd är en bra början, men det måste ske snabbt och det kommer inte att räcka.
Klockan klämtar för det öppna samhället. Det är dags för politikerna att vakna."
unvis.it/www.aftonbladet.se/kultur/article19739311.ab

Japhy kommenterar:
Maken till självgod dynga får man leta efter. Det öppna samhället??? Är det att slicka makthavarna i röven och attackera SD för gammal skåpmat, att mörka pedofili och våldtäkter inom MP?

Nåja. Artikeln är ju djupt komiskt, om än lite tragiskt med tanke på att lille Niclas Vendt snart kommer få se sig om efter annat levebröd. Kanske flippa burgare på donken, eller städa mitt hem. Det komiska ligger i kommentarerna. Hittills har runt 60 kommenterat - ingen håller med. Istället handlar svaren om att:

Citat:
lex Möllerström · Följ · Tumba, Sweden

"Ni sysslar ju inte ens med riktig journalistisk? Ni förvränger ju nyheter, startar häxjakter, kampanjer och annat diverse skit som inte hör hemma på en seriös tidning. Räcker inte era reklambanners som täcker halva sidan eller era klipp med rubriker som inte stämmer överens med klippet för att ni ska dra in pengar för att gå in och kolla ändå?
Finns väl ingen vettig människa som tycker att ni för en seriös journalistisk eller att ni och Expressen ska få nån slags hjälp för att fortsätta?"

Japhy frågar: Vad säger FB? Kan denna massiva motreaktion från "pissrännan" göra att några journalister vaknar upp och frågar sig vad van det är de håller på med, eller kommer det sluta som så ofta förr - att kommentatorsfältet stängs ned och plockas bort p.g.a. "tekniskt fel".

Hur som helst var det roligt att läsa kommentarerna. Inte en enda som håller med lille, snart arbetslöse, Niclas Vendt. Traineejobb nästa, Nicklas?

Skadeglad 2014-10-27 11:44:39 Anmäl

Nu går (s)kam på torran land....igen.
www.nyhetsverket.se/nyhet/25175/Denna-kommentar-CENSURERADES
Journalistförbund ändrade stadgarna
www.friatider.se/journalistf-rbund-ndrade-stadgarna
Med den nya formuleringen av stadgarna*) hoppas förbundet nu tysta journalister som arbetar för konservativa eller invandringskritiska tidningar. Genom att beröva dem deras medlemskap i förbundet förlorar de även sitt presskort, vilket kan försvåra deras möjligheter att bedriva journalistik.

En av dem som förbundet hetsat mot och velat utesluta är tidningen Dispatch internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist. I ett öppet brev tidigare i månaden ansåg Carlqvist att SJF följer i "Goebbels fotspår".
www.d-intl.com/2014/10/01/oppet-brev-till-svenska-journalistforbundet/
*) Den nya SJF-paragrafen
"Förbundet vill värna demokratin och alla människors lika värde. Journalistförbundets förtroendevalda inom förbundsstyrelsen, distrikt, journalistklubbar och sektioner ska verka för medlemmarnas intressen på grundval av alla människors lika värde."
www.sjf.se/nyheter/201410/manniskors-lika-varde-fors-in-i-stadgarna
Bakgrunden är en motion inför årets kongress där två av förbundets medlemmar, Sveriges radio-profilen Elsa Persson och frilansjournalisten Anna Langseth, kräver att förbundet utesluter journalister som inte anses tillräckligt ideologiskt renläriga. Persson och Langseth skriver bland annat i sin motion om "webbsidor som i huvudsak ägnar sig åt demonisering av utvalda grupper" och att dessa webbsidor "struntar i att återge korrekt fakta".

Elsa Persson blev 2010 själv rikskänd med en snyftartikel om "Ahmed 14 år" som hotades med utvisning ur Sverige. På bilden till artikeln syntes en somalier som var uppenbart mycket äldre än 14 år. Incidenten blev pinsam för den statliga radiokanalen som hånades i sociala medier och tvingades ta bort artikeln från hemsidan.

The.Whistleblower 2014-10-22 12:24:05 Anmäl

BREAKING NEWS: 2 Navy jets crash into the Pacific

WASHINGTON, Sept. 12 (UPI) -- The U.S. Navy reported Friday two F/A-18 Hornets crashed into the western Pacific Thursday while operating off the USS Carl Vinson aircraft carrier.

One pilot was rescued and was treated on the USS Carl Vinson. A search and rescue operation is underway for the second pilot, reports CNN.

The Navy told the press the cause of the crash is being investigated and the planes have not yet been recovered.

xx 2014-09-12 14:35:50 Anmäl