The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Romer i Baia Mare, Rumänien

Krönika 2014-05-21 09:34:37 Visningar: 5 283 Anmäl nyheten

Romsk bosättning i Baia Mare

Foto: Romsk bosättning i Baia Mare

Muren

Foto: Muren

Romska barn

Foto: Romska barn

Sopberg

Foto: Sopberg

Sandor och hans familj

Foto: Sandor och hans familj

Barn

Foto: Barn


Regnen piskar östra Europa dessa majdagar 2014 och skapar översvämningar. Jag har kört på vägar som mer liknat floder, men ändå till slut lyckat ta mig fram till Baia Mare i nordvästra delen av Rumänien. Molntäcket är gråsvart med vattentunga skyar. Tunga droppar knattrar mot mitt paraply när jag stiger ur bilen. Men bara efter någon minuts promenad upphör droppandet och jag kan fälla samman mitt paraply och börja se mig omkring. Jag är på väg mot en stadsdel med ett kvarter som består av tre flerfamiljshus i fem våningar. Två av dem har renoverats något exteriört men mittenhuset är i ett fruktansvärt skick. Det luktar vattensköljd orenlighet och det klaffsar när jag sätter ner mina skor i leran. På långt håll hör jag barnen som leker högljutt, glada att äntligen kunna gå ut efter regnet. Jag hör dem, men kan inte se dem. En hög mur hindrar mig från att se in i kvarteret. Muren har uppförts just i detta syfte, att man inte skall se dem som bor där bakom. De är nämligen romer.
Muren omger hela kvarteret och det är en liten ingång på två av sidorna. Här bor uppskattningsvis 3 000 människor i lägenheter fulla av mögel, utan rinnande vatten och elektricitet, i sönderfallande huskroppar, med stinkande sopberg överallt. Varje hus har fem våningar med tjugo små lägenheter per våning, på vardera c:a 12 - 13 kvadratmeter. De boende eldar i en liten kamin i varje lägenhet, de har dragit ut kaminröret genom ytterväggen som följaktligen färgas svart av sotet. Mögelstanken är olidlig. Trapporna saknar räcken och alla korridorer belysning. Alla familjer har här många barn. Jag blir inbjuden till Sandor och hans fru. Dom har 14 barn. Inkomstkällan är huvudsakligen, eller mer korrekt, uteslutande, barnbidraget på 80 kr/barn och månad. Sandor är representant för romernas parti, Partida Romilor. Han berättar att borgmästaren i Baia Mare, Catalin Chereches, 2011 låtit bygga muren runt kvarteret, med motiveringen att han ville skydda barnen från den omgivande trafiken. Sandor säger att alla romer naturligtvis förstod att muren byggdes för att det inte skulle synas hur vidrigt de tvingas bo och att det var billigare för staden att bygga en mur kring eländet än att göra något åt det. De anmälde därför detta till antidiskrimineringsrådet i Rumänien som slog fast att detta var en diskriminerande anordning som måste tas bort och dömde borgmästaren att böta 6 000 lei (motsvarade 12 500 kr), men stadens borgmästare accepterade inte domslutet och det juridiska läget är för närvarande oklart. Det enda som inte är oklart är att muren står kvar.


Jag pratar med barnen och frågar dem om de går i skolan, jag får lite svävande svar. Jag kollar om de kan de vanligaste räkneorden och om de kan läsa och finner att de har grundläggande färdigheter. När jag frågar Sandor hur det går med barnens skolgång svarar han: "Våra barn ska gå i skolan, det vill vi verkligen. Men vi kan inte hålla dem rena när vi inte ens har vatten i kranen. Och när man är smutsig blir man retad i skolan."
Livet här är hopplöst och jag ser ingen framtid här säger Sandor. Många romer i kvarteret har redan sökt sig till andra länder i Europa för att tigga. Detta förklarar att när jag gick runt på den leriga gården och talade med barn och vuxna hörde jag dem hälsa och säga några ord på tyska, franska, italienska och engelska.
Sandors fru säger uppgivet: "Det är som att bo i Auschwitz, bara det att det tar längre tid att dö här."
Jag drar mig till minnes något som Lotta Edholm (FP) skrev efter det att Rumäniens ambassadör Raduta Matache besökt Sverige och förnekat att det fanns problem med romerna i Rumänien och att de verkligen inte behövde tigga i Sverige, Edholm skrev: ”Jag vill vara tydlig med anledningen till att så många av de hemlösa romerna kommer just från Rumänien, nämligen att den rumänska regeringen misslyckas med att ge sin romska minoritet samma rätt till utbildning, bostäder och jobbchanser som andra rumäner ges, och som romer ges i andra EU-länder. När jag skriver att den rumänska regeringen inte samfinansierar EU-projekt för att hjälpa romer bygger jag det på uttalanden av den ansvarige EU-kommissionären László Andor från i våras.
Enligt honom lyckades den rumänska regeringen bara ta i anspråk 20 procent av tillgängliga medel från Europeiska socialfonden under perioden 2007–2013, en ”väldigt, väldigt låg nivå”. När det gäller romer deltog bara hälften så många romer som planerat i ESF-finansierade projekt. Det är ett mycket stort misslyckande.”
Trots sin fattigdom så visar romer stor gästfrihet och Sandors fru är mycket bekymrad för mig och undrar om jag inte är hungrig så att hon får laga någon mat åt mig. Det är en erfarenhet jag gjort så många gånger bland fattiga romer i Europa, de har alltid något att dela med sig av, trots sin fattigdom.
Jag besökte tidigare i veckan en liten by som heter Pauleasca utanför Pitesti i centrala/södra Rumänien där det också bor omkring 3 000 rudariromer varav många rest till Sverige för att tigga under de senast åren. Byn har två gator med många små hus, en liten butik och en skola. Rudariromer lever traditionellt av att göra kvastar, träskedar och korgar som de sedan med häst och täckt vagn reser runt i Rumänien för att sälja. Detta är dock ett utdöende hantverk som konkurreras ut av billigare varor från andra länder. Det som är intressant med just den här byn är att den bebos sedan gammalt av 95 % romer och 5 % rumäner. Jag gick runt och intervjuade byborna och fann att de levde i största samförstånd och att minoriteten rumäner kände sig väl inte-grerade i det romska samhället och de hade inga planer på att flytta. I den rumänska familjen Forer mötte jag Adriana som studerat på universitetet i Bukarest och hennes mamma som gästfritt tog emot mig i sitt lilla hus. Adriana visade stolt sin dator och berättade att hon lyckats få tre familjer i byn att skriva på så att de kunde få bredband till byn. Familjen Forer trivdes gott med sina romska grannar och samarbetade om det mesta. Just nu hjälptes de åt för att lösa problemen med översvämningar i byn. De hade lyckats få den lokala förvaltningen att engagera både borgmästaren och en politiker som kandiderade till EU-parlamentet så att de tog sig till byn och såg till att en traktorgrävare kunde skapa förutsättningar för en tryggare tillvaro. Så kanske romer ibland kan lära oss något om integration.
Min egen ambition är att fortsätta att dokumentera romers situation i Rumänien så länge de tvingas lämna landet för att överleva. Romer i Slovakien och Ungern är också fattiga, men i dessa länder finns ett socialt skyddsnät, precis som i Sverige. I Rumänien tackar man nej till EU pengar som skulle vara öronmärkta för romer. Man vill uppenbarligen inte ha dessa pengar därför att man inte vill förändra romers förutsättningar i landet. Man tvingar arbetslösa romer att leva på barnbidrag som motsvarar 80 kr/barn och månad. I Baia Mare byggde man dessutom en lång mur runt kvarteret för att slippa se deras misär....

Text/bild Bennie Åkerfeldt

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

2017-04-11 12:00:41 Anmäl

Ettrige intelligente juden Kent Ekeroth (SD) avslöjar SVT:s Christer Stenbergs påhitt & inkompetens
www.youtube.com/watch?v=s5dFgwREgMM

Det är mer av vad de tiggande efterblivna? romerna/zigenarna klarar av...

...man kan undra varför 2014-05-23 18:47:40 Anmäl

Genocide is a crime poverty is everywhere

2014-05-22 22:03:55 Anmäl

Detta är ett svensk propaganda för att dölja svenska genocide

2014-05-22 21:55:02 Anmäl

Detta är ett Svensk för att dölja svenska genocide

2014-05-22 21:53:05 Anmäl

i Rumänien har aldrig haft sterilisering men I Sverige ja !!

2014-05-22 21:50:12 Anmäl

Presskonferens: Det organiserade tiggeriet (läs: mestadels zigenare & romer)
www.youtube.com/watch?v=On-UhPTx1KM

En bakåtsträvande "tiggande" avskydd sekt 2014-05-22 17:50:38 Anmäl

Barn i Rumänien och Sverige har rätt att slippa misär och farliga vuxna.

arichi 2014-05-21 11:26:31 Anmäl

Även i Rumänien...?

Bennie Åkerfeldt 2014-05-21 11:23:23 Anmäl

Jag tror på barnens rätt att slippa misär.

arichi 2014-05-21 11:19:58 Anmäl

Jag har publicerat bilder och fakta om verklig misär. Klappjakten på romer i Sverige har pågått och pågår. Men så vitt jag vet har vi ändå en slutlig rättvis prövning i rätten (där fostermamman förlorat), trots medias ensidiga ställningstagande på hennes sida. Jag tror på rättvisan.

Bennie Åkerfeldt 2014-05-21 11:18:42 Anmäl

Hoppas rättvisa skipas mot dom som förstörde livet för markbarnen och deras familjehem.

arichi 2014-05-21 11:17:08 Anmäl

Det pågår en rättegång just nu mot tjänstemän för deras behandling av två romska barn i Sverige. Så rasismen finns även här. Tjänstemännen ville tvinga barnen att leva i misär. Något som avslöjades av uppdrag granskning.

2014-05-21 11:11:00 Anmäl