The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Men inte till Valnämnden där jag varit med sedan 2006!

Inrikes 2017-08-27 00:47:56 Visningar: 380 Anmäl nyheten


Valnämnden ansvarar för att organisera och genomföra allmänna val. Det gäller val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige men också val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Valnämnden är en obligatorisk nämnd som ansvarar för att organisera och genomföra allmänna val. Det gäller val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige men också val till Europaparlamentet och folkomröstningar. Valnämnden sammanträder i regel först i samband med att den ska genomföra ett val.

Allmänna val och val till Europaparlamentet
De allmänna valen sker vart fjärde år medan val till Europaparlamentet sker vart femte år.

Det senaste allmänna valet var år 2014 och det senaste valet till
Europaparlamentet var år 2014. Det innebär att 2018 genomförs det allmänna valet och 2019 är det val till Europaparlamentet.

Ledamöter och ersättare

Nämnd VALNÄMND
2015-01-01 -- 2018-12-31 <<
Ordinarie ledamöter (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Lotta Holmgren (M) Ordförande
Lennart Elg (L) 1:e vice ordf
Margareta Olin (S) 2:e vice ordf ÅKERSBERGA
Maria de Vylder Dernell (SÖ) Ledamot , ÅKERSBERGA
Franz Heinel (ÖP) Ledamot ÅKERSBERGA
Mats Ifvarsson (M) Ledamot
Kristina Lemon (C) Ledamot
Lennart Ljungqvist (SD) Ledamot ÅKERSBERGA
Britt-Marie Loddby (MP) Ledamot
Staffan Lundmark (RP) Ledamot ÖSTERSKÄR
Fred Ståhlgren (KD) Ledamot ÅKERSBERGA
Eddie Vivenius (V) Ledamot ÅKERSBERGA
Ersättare (12)
Namn Parti Uppdrag Ort
Myriam Bawoua Nordström (KD) Ersättare ÅKERSBERGA
Marie-Louise Brännfors (C) Ersättare ÅKERSBERGA
Jens Jäger (M) Ersättare
Malin Nikunlassi (V) Ersättare
Lars Nilsson (ÖP) Ersättare ÅKERSBERGA
Göran Palm (RP) Ersättare
Sven Pierre (SÖ) Ersättare ÅKERSBERGA
Pierre Sandwall (L) Ersättare
Olle Skrinjar (M) Ersättare
Michael Solander (MP) Ersättare ÅKERSBERGA
Roger Svalhede (S) Ersättare
Peter Wihlner (SD) Ersättare ÅKERSBERGA
Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här