The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Mer kvar på äldre dar!

Inrikes 2017-11-07 00:50:50 Visningar: 1 950 Anmäl nyheten

Vänstern

Foto: Vänstern


Jag anser att nuvarande pensionssystem har misslyckats med att se till att de som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott liv.
Mitt parti sitter inte med i den s.k. ”Pensionsgruppen” eftersom vi inte stod bakom 1994 års pensionsöverenskommelse, den uppgörelse som resulterade i dagens pensionssystem.
Mitt parti krävde redan innan pensionsöverenskommelsen träffades mellan de borgerliga partierna, som då hade regeringsmakten och socialdemokraterna kort före valet i september 1994 att pensionsfrågan skulle ha prövats i allmänna val.
Vi såg redan då att systemet inte skulle bli rättvist när invånare som jag födda på 1940-talet och framåt skulle gå i pension.
Idag kan alla se att vi fick rätt i den kritik vi framförde då.
I dag har vi ett pensionssystem där en allt större grupp pensionärer får en pension som det knappt går att leva på.
Vi vill fortfarande att systemet ska reformeras. Pensionssystemet är både ojämlikt och kvinnofientligt.
Det nuvarande pensionssystemet förstärker ojämlikheten då det i praktiken omfördelar från lågavlönade till högavlönade.
Den som haft hög lön, bra arbetsvillkor och lägre risk för sjukskrivning får en hög pension.
De lägre tjänstemän och LO-grupper som började jobba i tidig ålder och som slitits ut missgynnas.
Detta då de ofta i tvingas gå i pension i förtid med yrkesskador.
En av de viktigaste orsakerna till skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är att kvinnor har tagit ett större ansvar för barn och hem.
De kvinnor som idag är fattigpensionärer har ofta arbetat deltid, varit hemma i perioder med barn då det tidigare inte fanns någon barnomsorg, haft lägre lön, varit verksamma i slitsamma yrken med hög sjukfrånvaro.
Även idag har kvinnor högre sjukfrånvaro, längre föräldraledighet, sämre karriärmöjligheter, lägre lön och större andel deltidsarbete som leder till att kvinnor får lägre pension än män.
Vi vill att ha ett nytt pensionssystem som bygger på inkomstbortfallsprincipen men som trots det har en omfördelande roll för att göra det mer jämlikt än dagens system.
Vi vill se ett pensionssystem som är mer solidariskt och förutsägbart.
Ett nytt pensionssystem måste utformas så att ingen riskerar att hamna under den s.k. ”fattigdomsgränsen”.
Men innan vi har ett nytt pensionssystem kan vi fortsätta att utveckla det nuvarande.
En fråga som kan lösas redan nu är den s.k. ”Bromsen”, som innebär att när det går dåligt på börsen så slår den till och pensionerna sänks.
Detta har hänt tre gånger sedan 2010!
Vi vill avskaffa ”bromsen” och förhindra att pensionerna automatiskt kan sänkas. Pensionärer ska ha råd att bo. För att pensionärer och andra med låga inkomster ska ha möjlighet att bo bra, behövs det en bostadspolitik med fokus på att bygga bra bostäder som människor har råd att bo i. Därför har vi och regeringen infört ett nytt investeringsstöd för bostäder till äldre.

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här

Vänstern gör nog sitt bästa valet 2018.

2017-11-19 11:53:40 Anmäl

F! kan ta många röster.

2017-11-13 21:07:38 Anmäl

V blir största oppositionspartierna.

2017-11-13 08:10:33 Anmäl

Jag hoppas det blir mången artikel om Vänsterpartiet valåret.

2017-11-13 03:18:45 Anmäl

Jag hoppas det blir mången artikel om Vänsterpartiet valåret.

2017-11-13 03:18:44 Anmäl

Vänstern äger NV.

2017-11-08 10:22:37 Anmäl