The Medic can also use restoration to negate the effect of the Defiler's plague on more expensive units. Optical Flare can be https://www.levitradosageus24.com/ viagra online sildenafil used against friendly units to block the effect of Parasite.

Vår plikt att inte glömma de mest utsatta.

Inrikes 2017-11-29 23:32:42 Visningar: 183 Anmäl nyheten

Clara Lindblom  Äldreborgarråd i Stockholm Vänsterpartiet.

Foto: Clara Lindblom Äldreborgarråd i Stockholm Vänsterpartiet.


”Hemlösheten minskar i Stockholm, men antalet äldre i hemlöshet fortsätter däremot att öka. Därför lägger den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm förslag som syftar till att äldre i hemlöshet får den hjälp de behöver, det skriver Clara Lindblom(V), äldreborgarråd i Stockholm.

Enligt den senaste mätningen av hemlösheten som gjordes under 2016 var 2420 personer, skrivna i Stockholm, hemlösa i meningen att de saknar egen bostad och inte bor permanent inneboende. Det är en minskning av antalet hemlösa med 9 procent från den senaste mätningen 2014 och en minskning med 28 procent sedan 2004 trots att befolkningen ökat kraftigt. Men samtidigt ser vi små men mycket oroande ökningar bland några av de allra mest utsatta grupperna.

Antalet äldre över 65 år som lever i hemlöshet är en sådan grupp som ökar och där utsattheten är mycket stor. Hemlösa äldre åldras snabbare och är ofta i betydligt sämre skick både fysiskt och psykiskt än sina jämnåriga. Många lider av en demenssjukdom eller andra sjukdomar och vissa har problem med missbruk. Det är en liten grupp men den växer och den utvecklingen måste vi vända.

Förutom gruppens utsatthet har risken att hamna mellan stolarna, mellan äldreomsorgen och socialtjänsten, gjort att den här gruppen har haft det svårare att få hjälp. Alla hemlösa äldre över 65 år har heller inte synts i den tidigare hemlöshetsstatistiken. Nu sätter vi fokus på de äldre hemlösa för att fånga upp de som tidigare kan ha missats.

Vi i den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad tar nu beslut som klargör ansvarfördelningen mellan äldreomsorgen och socialtjänsten så att ingen längre ska falla mellan stolarna och vi slår fast att den viktiga hemlöshetsinsatsen Bostad först också ska gälla för personer över 65 år. Vi tittar nu också på hur vi kan starta ett utredningsboende, en plats där man utreder äldre hemlösas behov av insatser för att kunna leva värdigt liv, och på hur fler äldre hemlösa ska kunna få bättre stöd genom en särskild stödperson.

Hur vi som samhälle behandlar de mest utsatta visar vilka vi är som människor. Att hjälpa den som befinner sig i svårigheter och ta hand om den som blir svagare av ålder handlar både om medmänsklighet och rättvisa. Vi föds alla med olika förutsättningar och vi kommer att möta olika stora svårigheter i livet och kan alla råka illa ut. Låga pensioner och ständigt ökande bostadspriser och hyror påverkar äldres möjligheter att ha råd med en bostad i Stockholm. Och det ökar risken för hemlöshet.

Varje person som saknar ett eget hem är en person för mycket och även problem som drabbar ett litet antal personer är viktiga att lösa. Det är vår plikt att se till att de mest utsatta äldre får rätt hjälp. Ingen ska falla mellan stolarna, alla äldre förtjänar en trygg ålderdom.”

Clara Lindblom
Äldreborgarråd i Stockholm
Vänsterpartiet

Källa: www.news55.se/debatt-artiklar/clara-lindblomv-det-ar-var-plikt-att-inte-glomma-de-mest-utsatta/

Antalet svenskar som lever i akut hemlöshet ökar kraftigt. Många är föräldrar och många lider vare sig av missbruk eller psykiska problem. Trots det har de ingenstans att bo.
Alltfler svenskar saknar ett eget hem och tvingas bo på gatan eller i ett tillfälligt boende. Det konstaterar Socialstyrelsen efter en kartläggning av hemlösheten i Sverige, den första sedan 2011.

Kartläggningen visar att under vecka 14 i år, då mätningen gjordes, befann sig 5 900 personer i så kallad akut hemlöshet. Det är 1 500 fler jämfört med motsvarande vecka 2011 då en liknande kartläggning genomfördes.

Undersökningen visar också att en dryg tredjedel av de hemlösa är föräldrar till barn under 18 år. Sammantaget finns det 24 000 barn vars föräldrar var i någon form av hemlöshet. Jämfört med 2011 är cirka 900 fler föräldrar hemlösa i dag.

– En strakt bidragande orsak till att det ser ut så här är bostadspolitiken. Det byggs, men alldeles för dyrt för de här grupperna. De vi möter har inte sådana plånböcker, säger Per-Uno Åslund, metodstödjare inom Frälsningsarmén som arbetar mycket med hemlösa.

Källa: TT

Följ kommentarerna vi rss

Kommentera
Insänt av

Lämna tomt om du vill vara anonym

Har du inget konto? Då kan du skapa ett HÄR
Har du ett konto så är det bara att logga in här